Niepołomice

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
wielicki
Gmina
Niepołomice
Tagi
Kazimierz Wielki partyzantka polowania Żydzi
Uznanie autorstwa 4.0

Zabytki

Parafie

Zdjęcie nr 1: Pełnoplastyczna figura Chrystusa Ukrzyżowanego umieszczona jest na belce tęczowej. Chrystus został ukazany na krzyżu w dużym zwisie na wyprężonych ramionach, tworzących kształt litery „V”. Jego korpus jest wydłużony i esowato wygięty z silnym zaznaczeniem modelunku anatomicznego. Nogi zostały lekko zgięte w kolanach i nieznacznie odchylone w bok, zaś stopy skrzyżowane i przybite jednym gwoździem do krzyża. Wyeksponowano muskulaturę kończyn, żebra i ranę w boku. Głowa Zbawiciela opada na prawe ramię. Jego twarz jest podłużna, z długim, prostym nosem, o zamkniętych oczach i otwartych ustach w grymasie bólu. Otacza ją gęsta, kręcona broda oraz długie, ciemne włosy opadające lokami na oba ramiona. Na głowie widoczna jest cierniowa korona o długich kolcach. Biodra Zbawiciela zostały przepasane długim perizonium sięgającym kolan. Jest ono na środku drapowane za pomocą misowych fałd układających się poprzecznie, zaś po bokach zostało wywinięte za pomocą dwóch festonów opadających kaskadowo wzdłuż ud. Ponad głową Chrystusa umieszczony jest złocony titulus o kształtach barokowych w formie kartusza z napisem „INRI”.Rzeźba jest polichromowana, a perizonium srebrzone z zastosowaniem laserunków.
rzeźba

Chrystus na krzyżu

Zdjęcie nr 1: Nastawa architektoniczna, jednoosiowa, jednokondygnacyjna, ze zwieńczeniem, ustawiona na dwustrefowym cokole z wyodrębnionymi prostopadłościanami i konsolami. Ołtarz kamienny, prostopadłościenny, z kamienną mensą z portatylem. Antepedium kamienne, ujęte opaską, z rzeźbionymi maswerkami w polu. Nastawa flankowana parą opilastrowanych filarów, o kanelowanych trzonach i kapitelach kompozytowych, ustawionych pod kątem na zewnątrz, dekorowanych kwiatowymi zwisami, dźwigających pełne belkowanie wyłamane na ich osi oraz fragmenty falistego, przerwanego przyczółka z figurami aniołów. Na tle filarów ustawione figury św. Piotra i św. Pawła. Niemal całe pole główne wypełnione wnęką w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym nadwieszonym ujętą profilowaną ramą dekorowaną rocaille'm, z mniejszym obrazem Rodziny Marii ze św. Janem Chrzcicielem, w osobnej, profilowanej ramie. Nad nim, w partii belkowania rocaille'owy kartusz z napisem „REGNI / ET PROTECTORIBUS”. Zwieńczenie w formie leżącego prostokąta zamkniętego fragmentem falistego gzymsu. W polu obraz św. Jacka i bł. Czesława w kształcie trapezu o wklęsłych bokach, zamkniętego łukiem segmentowym nadwieszonym, ujęty ramą; flankowany dwiema parami uskrzydlonych główek anielskich. Zwieńczenie zamknięte medalionem z napisem „CHRISTI / FAMILIAE” w otoku z obłoków i uskrzydlonych główek anielskich, w glorii promienistej. Nastawa polichromowana w kolorze beżowym z detalami malowanymi na sposób imitujący jasnoróżowy marmur, ornamentyka i profile złocone.
ołtarz

Ołtarz boczny

Zdjęcie nr 1: Zachowana dekoracja malarska znajduje się w tzw. starej zakrystii, określanej także jako oratorium królewskie. Dobudowano ją od północy do prezbiterium niepołomickiego kościoła. Jest to niewielka budowla na rzucie wydłużonego prostokąta, nakryta trójprzęsłowym krzyżowo-żebrowym sklepieniem, od wschodu zamknięta dwubocznie. Od zachodu w narożniku południowym widoczne jest załamanie muru, tworzącego dwie ściany wieżyczki schodowej. Do jej wnętrza prowadzi ostrołukowy portal. Oratorium oświetlają trzy ostrołukowe okna. Tylko czwarte, obecnie zamurowane, przeprute w murze północno-wschodnim pochodzi z czasów budowy kościoła. Stara zakrystia połączona jest z kościołem za pomocą ostrołukowego, profilowanego kamiennego portalu umieszczonego w środkowym przęśle ściany południowej. Na sklepieniu znajdują się rzeźbione zworniki z przedstawieniem w przęśle wschodnim głowy Chrystusa w nimbie krzyżowym, w środkowym maski liściastej, a w zachodnim motywów roślinnych. Podobnie rzeźbione motywy roślinne pokrywają wsporniki, na które spływają żebra. 
Zachowana polichromia tworzy z architekturą starej zakrystii harmonijną całość. Białe wysklepki sklepień otoczone są wielobarwnymi, namalowanymi wzdłuż żeber, iluzjonistyczno-geometrycznymi pasami imitującymi kamienne inkrustacje w typie "arte cosmatesca". Pierwotnie polichromowane były także same żebra oraz rzeźbione zworniki i wsporniki. Pionowym rytmom barwnych pasów przeciwstawiają się na ścianie wschodniej, południowej i zachodniej dwa poziome, iluzjonistyczne malowane fryzy. Górny, w odcieniach brązów jest szerszy i przypomina gzyms. Przebiega w połowie wysokości ścian, na poziomie wsporników. Poniżej znajduje się drugi, o połowę węższy, skomponowany z wielobarwnych geometrycznych rozet w rombowych polach. Fryzy wyznaczają trzy strefy dekoracji. Dolny pas uległ zniszczeniu za wyjątkiem niewielkiego fragmentu iluzjonistycznie malowanej konsolki na ścianie południowej. Dla strefy środkowej głównej tło stanowi niebieska barwa. Niestety oba te pasy obecnie są mocno uszkodzone. 
Pierwotnie pas środkowy ścian zajmowały naturalnej wielkości postacie kobiece, ujęte powyżej kolan. Z namalowanych dwunastu świętych do naszych czasów przetrwało sześć - w całości cztery (na ścianie wschodniej, południowej i zachodniej) oraz jedna bez głowy (ściana południowa) i jedna w połowie (ściana zachodnia). Są to jasno lub ciemnowłose młode kobiety, trzymające palmy męczeństwa. Ubrane są w suknie z narzuconymi płaszczami w kolorach żółtym, oliwkowym, różowym, liliowym, brązowym i błękitnym. Jedna z nich, wyobrażona ponad wejściem na klatkę schodową w wieżyczce, jest ukazana jako kobieta w podeszłym wieku z okrytą głową i dłońmi uniesionymi na wysokość piersi w geście orantki. Głowy męczennic i orantki okalają plastycznie, tłoczone w zaprawie nimby zdobione promieniami. Na niektórych głowach dziewic zachowały się ślady namalowanych brązową farbą koron o niskich sterczynach w kształcie heraldycznych lilii. 
W ścianie północno-wschodniej dwubocznego zamknięcia znajduje się obecnie zamurowane lancetowate, ostrołukowe okno z fragmentami polichromii w glifie okiennym. Pierwotnie tworzyło ją dziesięć czterolistnych obramowań wpisanych w romby, umieszczonych jeden nad drugim. Przedstawiono w nich w półpostaci aniołów z głowami otoczonymi nimbami. W dolnej części okno do poziomu gotyckich wsporników otacza iluzjonistycznie malowana dekoracja utworzona z motywów kamiennych płyt. 
W górnej strefie oratorium wyobrażono cykl hagiograficzny, składający się z sześciu scen namalowanych w ostrołukowych polach, wyznaczonych łukami tarczowymi sklepień i ujętych w obramienia z plastycznie malowanych zębów. Ograniczający je od dołu, iluzjonistycznie malowany, jakby wystający gzyms nadaje przedstawieniom teatralną głębie. 
Na ścianie południowo-wschodniej przedstawiono bliżej niezidentyfikowaną scenę męczeństwa. Na tle ochrowo-żółtej architektury ukazano z lewej strony na pierwszym planie grupę rycerzy, z których dwóch widocznych jest w całej postaci w średniowiecznych zbrojach stylizowanych na rzymskie, w hełmach i z ostrołukowymi tarczami trzymanymi w lewych rękach. Ich odzież ma kolor błękitny, granatowy, czerwony, fioletowy, cynobrowy. Rycerze lekko unoszą głowy w stronę półpostaci wychylającej się z okna loggi w górnej części architektury. Był to zapewne władca, dziś jego postać zachowała się tylko fragmentarycznie. Postać z okna wskazuje palcem na centralnie ukazany kocioł zawieszony pod arkadą, stanowiącą część architektury tła. Widoczna w nim jest w półpostaci jasnowłosa kobieta w białej sukni na ramiączkach z modlitewnie złożonymi rękami na piersi. Jej głowę otacza nimb. Kocioł wisi na haku za półokrągły uchwyt, pod nim pali się ognisko. Z prawej strony kotła widoczna jest fragmentarycznie zachowana postać rycerza w zbroi, który oburącz długim kijem miesza w kotle. 
Na prawo od sceny męczeństwa na ścianie południowej namalowano scenę określaną jako "przed władcą". W centrum przedstawienia na tle architektury wyobrażono tron z zasiadającym na nim władcą. Jest to brodaty mężczyzna ukazany z profilu z koroną na głowie, który w prawej dłoni unosi berło skierowane w stronę przyprowadzonej do niego kobiety. Tron i architektoniczne jego obramienie malowane jest w kolorach brązu i ochry. Jego zaplecek dekoruje zawieszona pasiasta tkanina. Ciemnowłosy władca ubrany jest w turkusową szatę z narzuconym na ramiona brązowym płaszczem. Za tronem z lewej strony stoi paź o kędzierzawej fryzurze wsparty na trzymanym ostrzem w dół mieczu. Stojąca przed władcą kobieta ubrana jest w czerwoną długą suknię. Ma jasne włosy, a jej głowę okala nimb. Ręce ma skrzyżowane i związane na wysokości pasa. Obok niej stoi inna postać także w długiej szacie, z uniesioną prawą dłonią. Za świętą widoczne są inne postacie, niestety skala zniszczenia malowidła uniemożliwia ich opis i identyfikację. 
Trzecie malowidło, usytuowane nad wejściem do oratorium, ukazuje scenę dysputyt. W centrum przedstawienia pod architektonicznym zadaszeniem w formie portyku lub altany o kasetonowym stropie, wspartym na dwóch czworobocznych filarach, ukazano widoczne z profilu trzy siedzące kobiety. Jedna z lewej strony a dwie naprzeciwko z prawej. Kobieta z lewej ma odkryte jasne, długie włosy. Jej głowę otacza nimb. Na wysokość piersi unosi obie dłonie, sprawiając wrażenie, jakby w nich trzymała owalny przedmiot. Ubrana jest w ciemnoczerwoną długą suknię, zakrywającą nogi. Naprzeciw niej siedzą dwie inne niewiasty o długich, jasnych włosach w prostych koronach na głowach. Jedna z nich unosi swoją prawą rękę. Obie ubrane są w długie suknie w kolorze ochry. Za nimi pomiędzy filarami widoczna jest rozpięta zasłona w pionowe oliwkowe, zielone, białe i czerwone pasy. Na podłodze leży dywan dekorowany w żółte, zielone, niebieskie i czerwone pasy. 
Mocno zniszczone w dolnej części czwarte przedstawienie ilustruje scenę chłosty. Z lewej strony kompozycji wyobrażono budowlę z architektoniczną loggią, z której w półpostaci wychyla się władca. W prawej ręce poziomo trzyma berło skierowane w stronę grupy osób, za którymi wykonywana jest kara chłosty. Władca, podobnie jak w drugiej scenie, został ukazany jako mężczyzna o ciemnym zaroście i takich samych włosach. Na głowie ma koronę. Ubrany jest w brązowe szaty o różnych odcieniach. Centralnie przedstawioną stłoczoną grupę tworzy czterech żołnierzy oraz starszy mężczyzna w zawoju na głowie z siwą, długą brodą. Żołnierze mają zbroje i hełmy. Jeden z nich, najbliżej stojący z lewej przedstawiony został w profilu z głową i prawą ręką skierowaną w stronę króla. Także w stronę władcy zwrócony jest mężczyzna w zawoju na głowie z dwiema dłońmi uniesionymi na wysokość piersi. Z prawej strony kompozycji namalowano, dziś fragmentarycznie zachowany, rodzaj drewnianej szubienicy, utworzonej z poprzecznie zawieszonego na drewnianych podporach drążka. Nad dróżką do góry nogami wisi postać (dziś zniszczona), z której zachowały się jedynie stopy związane w kostkach sznurem. W jej stronę zwraca się jeden z żołnierzy ze środkowej grupy. Po prawej stronie szubienicy widoczna jest część postaci oprawcy, z której zachował się tylko fragment głowy oraz uniesiona lewa ręka z drewnianą pałką. 
Dwie ostatnie sceny umieszczono na zachodnim murze oratorium. Pierwsza z nich przedstawia strącenie bożka i została połączona z drugą ukazującą uwolnienia z więzienia. Część centralną kompozycji stanowi potrzaskana, wywracająca się kolumna, z której spada szatan w postaci żywego demona pokrytego sierścią. Strącił go widoczny w półpostaci w górnej części malowidła anioł trzymający w prawej ręce miecz. Z lewej strony kompozycji klęczy na skalistej ziemi święta ubrana w długą ciemnoczerwoną suknię. Niestety nie zachowała się górna część jej postaci. Za nią stoi stłoczona grupa przerażonych świadków tego wydarzenia. Natomiast z prawej strony malowidła wyobrażono scenę uwolnienia z więzienia. Jej zasadniczym elementem jest architektoniczna struktura nawiązująca kształtem do wieży mieszkalnej, więzienia bądź bramy miejskiej. Święta ze związanymi rękami w ciemnoczerwonej sukni wychodzi z niej z prawej strony. W centrum budowli widoczne jest półokrągłe okno, a w nim zapewne jej popiersie o długich jasnych włosach, trzymające w dłoniach jakiś przedmiot. Wszystkie sceny cyklu w jedną całość wiąże gładkie niebieskie tło. Niezachowana kompozycja polichromii na ścianie północnej musiała odbiegać swym układem od pozostałych ścian. Płaszczyzna ścian została podzielona za pomocą węższego dolnego fryzu na dwie strefy. Górną część najprawdopodobniej zajmowały duże postacie stojące (fragment jednej z nich zachował się w sąsiedztwie okna w ścianie północno-wschodniej). Pod fryzem w części dolnej najprawdopodobniej była namalowana iluzjonistycznie wisząca kotara.
polichromia ścienna

Polichromia w starej zakrystii

Zdjęcie nr 1: Rzeźbiony zwornik cylindryczny, z przedstawieniem sześciu wirujących, nagich nóg, ugiętych w kolanach, wychodzących promieniście z jednego punktu.
rzeźba

Zwornik środkowy w prezbiterium

Zdjęcie nr 1: Rzeźbiony zwornik z przedstawieniem Orła Piastowskiego.
detal architektoniczny

Zwornik we wschodnim przęśle prezbiterium

Zdjęcie nr 1: Rzeźbiony zwornik z przedstawieniem maski liściastej – twarzy ludzkiej wśród elementów roślinnych, liście wydobywają się z ust i przysłaniają policzki postaci.
detal architektoniczny

Zwornik zachodnim przęśle prezbiterium

Zdjęcie nr 1: Kościół położony na południe od rynku, na placu otoczonym kamiennym murem z dwiema bramkami od zachodu i północy oraz bramką od południa. Kościół jednonawowy, dwuprzęsłowy, z węższym, niższym dwuprzęsłowym prezbiterium zamkniętym pięciobocznie. Do prezbiterium przylegają dwa aneksy, od północy dawna zakrystia (obecnie kaplica świętych Męczennic), zamknięta od wschodu dwubocznie, mająca w narożu z korpusem wieżyczkę schodową, a od południa zakrystia nowa, na planie prostokąta. Do nawy przylegają dwie kaplice: od północy kaplica Lubomirskich, założona na rzucie kwadratu, nakryta kopułą, a od południa kaplica Branickich, także na rzucie kwadratu z kopułą. Przy korpusie od zachodu piętrowa kruchta, pierwotnie otwarta w przyziemiu od północy, zachodu i południa ostrołukowymi arkadami. Arkada tęczy ostrołukowa. Sklepienie prezbiterium, zakrystii i obu kondygnacjach kruchty krzyżowo-żebrowe, w korpusie, pierwotnie trójprzęsłowym, pierwotnie sklepienie o polach trójkątnych z trójpromieniem, wsparte na dwóch dziesięciobocznych filarach, obecnie kolebkowo z lunetami. Żebra w prezbiterium i zakrystii o profilu żłobkowym, w kruchcie - gruszkowym. W prezbiterium służki cylindryczne, nadwieszone na oplecionych liśćmi wspornikach oraz rzeźbione zworniki z przedstawieniem Głowy Chrystusa i motywami roślinnymi. Ściany rozczłonkowane wykonanymi w czarnego marmuru arkadami, zamkniętymi łukiem półkolistymi. Okna ostrołukowe , obustronnie rozglifione z krzyżowym laskowaniem, w ścianie północnym prezbiterium ślepe. Kościół opięty przyporami. Elewacje na cokole, z profilowanymi gzymsami cokołowymi, kapnikowym i koronującym. Szczyty zwieńczone kwiatonami, z których zachodnie z krzyżem. Portale kamienne, ostrołukowe: zachodni profilowany, z ażurowym maswerkiem; drugi w prezbiterium do zakrystii, profilowany; trzeci do wieżyczki schodowej.
kościół

Kościół Dziesięciu Tysięcy Męczenników

Zdjęcie nr 1: Malowidła z przedstawieniem św. Michała Archanioła pokonującego szatana i św. Jerzego walczącego ze smokiem zostały wykonane na ścianie północnej w dwóch wnękach podokiennych. Obie kompozycje powstały w polach o kształcie wydłużonego prostokąta. Święty Michał Archanioł został przedstawiony frontalnie w całej postaci z głową w ujęciu trzech czwartych w lewo. W uniesionej ponad głowę prawej ręce trzyma włócznię, wbitą w deptanego pod nogami szatana, którą jednocześnie podtrzymuje lewą ręką. Z tyłu widać jego rozpostarte skrzydła, skrzyżowane nad głową. Archanioł ma owalną twarz o wydatnym nosie oraz jasne włosy spływające na ramiona. Ubrany jest w przepasaną tunikę sięgającą goleni i w narzucony na ramiona płaszcz. Postać diabła pod jego stopami obutymi w buty jest prawie niewidoczna. W podobny sposób przedstawiono św. Jerzego. Święty został ukazany frontalnie na rozstawionych nogach w całej postaci ujętej w kontrapoście z głową w trzech czwartych skierowaną w lewo. Prawą rękę ma uniesioną ponad głową i zgiętą w łokciu. Trzyma w niej lancę podtrzymywaną lewą ręką. Pod jego stopami widoczny jest zarys zwiniętego smoka o zarysie bazyliszka. Św. Jerzy ubrany jest w strój rycerski. Na głowie ma spiczasto zakończony hełm z kolczugą. Ciało okrywa mocno taliowana w pasie tunika zdobiona u dołu ornamentem z motywem trójkąta równoramiennego. Na nogach ma założone wysokie buty. W obu przedstawieniach widoczne są ciemne ugry, ciemna czerwień, żółcień, błękit i brąz. Tła są szare.
polichromia ścienna

Polichromia we wnękach podokiennych w prezbiterium

Zdjęcie nr 1: Pełnoplastyczna figura Chrystusa umarłego przybitego do krzyża o prostym zakończeniu ramion trzema gwoździami. Postać w lekkim zwisie, o szeroko rozłożonych ramionach, głowa opada na prawe ramię, nogi ugięte w kolanach, stopy skrzyżowane w układzie prawa na lewą. Jezus ma pociągłą twarz o dużych, zamkniętych oczach, prostym nosie i rozchylonych, wąskich ustach, okoloną falowaną, rozdwajającą się brodą oraz falowanymi, długimi włosami w formie pojedynczych pukli. Na głowie szeroka korona cierniowa. Ciało smukłe, wydłużone, z podkreśloną muskulaturą klatki piersiowej, pokryte siecią żył, z brodzącą rzeźbionymi kroplami krwi raną w boku. Perizonium sięgające połowy uda, zawiązane na prawym biodrze ze zwisem tkaniny, lamowane frędzlą. Ciało o ciemnej karnacji, z zaznaczonymi śladami męki, perizonium polichromowane na biało z wzorem w pasy. Pionowa belka krzyża zakończona rollwerkiem z uskrzydloną główką anielską z napisem „INRI”. 
Krucyfiks umieszczony w arkadzie ujętej pilastrami, dźwigającymi belkowanie. W partii fryzu napis „AGNUS MANSUETUS PORTATUR AD VICTIMAN”.
rzeźba

Krucyfiks

Zdjęcie nr 1: Nagrobek Grzegorza i Katarzyny Branickich znajduje się w kaplicy rodowej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, na ścianie południowej, naprzeciwko wejścia. Składa się z trójosiowego cokołu i potrójnej filarowo-kolumnowej arkady z klęczącymi postaciami zmarłych po bokach adorujących znajdującą się pośrodku scenę ze zmartwychwstałym Chrystusem ukazującym się niewiernemu Tomaszowi. Całość wieńczy półkolista arkada z herbami Gryf i Kotwicz i tablicami inskrypcyjnymi. 
Dolna część artykułowa lizenami ozdobionymi motywami kandelabrowymi. W polu środkowym czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami z inskrypcją w górnej i dolnej części: „POWIEDZ SVIETA [M]ADROSCI IESLI ZE SMIERC ZIWA / CZI MARTWA IESLI MARTWA CZEMV ZIWĄ BIWA / MALOWANA A IESLI ZIWA SMIERCIĄ CZEMV / ZOWIĄ IĄ NAD TO ZYWOT PRZECZ BIERZE KOZI/DEMV / TA IEST NA TWE PITANIE ODPOWIEC PRAWDZIWA / GDI TI ZYESZ SMIERC MARTVA GDY VMIERAS ZIWA / A IESLI ZLA CZI DOBRA CHCZES WIEDZIEC LI O TYM / IAKIS SĄM TAKĄ SMIELE SMIERC MIEĆ BĘDZIESZ PO TYM”. Na lewym polu inskrypcja „CO ZA DZIW ZEM POPIOLEM / WIEDZCIE ZESCIE WY / IAKO IA TENZE POPIOL, TO / IEDNO ZE ZYWY / BO GDIM SIĘ W PROCH ROSSIPAL / DOPIROM PRAWDZIWIE DOSZEDL, ZE CZLOWIEK TYMZE / PROCHEM CHOCIA ZYWIE / PATRZ ZE ZYWY POPIELIE A / TO POMNI SOBIE / ZES NA SWIECIE POPIOLEM / POPIOLEM I W GROBIE / A ZASZ NIEWIES CZYMEM BYL / A TERAZEM IAKI / OGLIANDAI, VWAZAIACZ ZE / SAM BEDZIESZ TAKI / BYLEM TERAS MIE NIE MASZ / IAK BIM TISZ NA SWIECIE / NIE BYL WY DZIS IESTESCIE / IUTRO NIEBEDZIECIE”. W polu cokołu „KTO TV LEZY POBOZNOSC / CNOTA OBYCZAIE / IAKICH NIERYCHLO VIZRĄ / BLISKO LEGLE KRAIE / IAKOSZ IE TAK MALY KĄT / MOGL ZACHOWAC W SOBIE / CZOSZ ALBO CNOTI LVCZKIE / GRZEBIĄ SCZIALEM W GROBIE / TILKOC TV CIALO LIEZY LIECZ / DVSZA W PRZESTRONE / NIEBIESKIE GMACHI WESŁA / KĘDI NIEZLICZONE / LATA POWIEDZIE. CZEMV IZE / MATKĄ BYLA / NIERZKAC POTOMSTWV ALIE / I SIROTOM SILA / TAKCI ZYWOT ZYWOTEM BYWA ZAKVPIONY / DOBRI FRIMARK DAC PLOCHI / ZA ON NIESKONCZONY”. Cokół zamyka wąski, silnie wysunięty gzyms z kimationem jońskim.
Trójosiowy podział nagrobka jest zachowany w partii środkowej, składającej się z trzech arkadowych wnęk, z których środkowa ujęta jest wolnostojącymi kolumnami jońskimi pokrytymi spiralnie ułożonymi pasami z motywem wici roślinnej, a sąsiednie od zewnątrz flankowane filarami pokrytymi motywami kandelabrowymi. W niezbyt głębokich niszach, których podniebienia zdobią kasetony z rozetami w kluczach uskrzydlone główki aniołków umieszczono wykonane w marmurze pińczowskim płaskorzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego i adorujących go zmarłych, Grzegorza i Katarzynę Branickich. 
Zbawiciel jest ujęty całopostaciowo, frontalnie, w niewielkim wykroku, z głową zwróconą lekko do klęczącego po prawej stronie św. Tomasza. Jego ciało jest smukłe, wąskie w ramionach, z zaznaczonymi żebrami i mięśniami, osłonięte przewiązaną na biodrach szatą i płaszczem na lewym ramieniu. Chrystus ma pociągłą twarz, o wysokim czole, szerokich kościach policzkowych, wydatnym nosie i z głębokimi oczodołami. Przedstawiony został z długimi wąsami i brodą oraz opadającymi na ramiona, kręconymi włosami. W lewej ręce trzyma chorągiew i podtrzymuje szatę, a prawą rękę ma opuszczoną ku dołowi. 
Święty Tomasz ukazany jest z profilu, w szacie podwójnie przewiązanej w pasie sznurem i przerzuconym przez lewe ramie płaszczem. Twarz z brodą i długimi włosami, odwrócona w stronę Chrystusa. Do góry unosi również prawą rękę, zachowaną tylko do łokcia, lewą rękę trzyma ponad pasem. Figura mężczyzny wyrzeźbiona w kamieniu, polichromowana, przysłania wieniec z obłoków i uskrzydlonych głów puttów otaczający Chrystusa. 
Postacie stoją na podwójnym postumencie. W jego górnej części wyryto sentencję łacińską na prostokątnej tablicy umieszczonej w ozdobnym kartuszu, z zawiniętym spiralnie wycięciem krawędzi górnej i z dodaną w krawędzi dolnej główką uskrzydlonego putta. Napis na postumencie: „PER QVEM ET NOS / RESVRGERE DEVOTA / MENTE, CREDIMVS”. Na płycie poniżej płaskorzeźbione, leżące na prawym boku putto podpierające głowę na prawej ręce, natomiast w lewej trzymające klepsydrę. Nagie ciało, lekko przysłonięte draperią, spoczywa na poduszce z dwoma pomponami. Prawa noga jest wyprostowana, lewa zgięta w kolanie. Twarz pucołowata, z otwartymi oczami, otoczona gęstymi puklami loków. Przed dzieckiem leży czaszka. Nad nim znajduje się grawerowany kartusz z napisem: „HODIE MIHI / CRAS TIBI”. 
W arkadzie po lewej stronie przedstawiony został w trzech czwartych, zwrócony ramionami do widza Grzegorz Branicki. Postać klęczy na poduszce, szerokie dłonie złożone ma razem na piersiach, a głowę lekko uniesioną. Twarz Branickiego o pociągłych rysach, szerokich kościach policzkowych i dużych oczach, z wysokim czołem przysłoniętym zaczesanymi do przodu włosami. Ukazany z wąsami i długą, pofalowaną brodą. Ubrany jest w pełną, dekorowaną zbroję, spod której wystaje jaka i nogawice. Na szyi zawieszony łańcuch, a u stóp ostrogi. Przy nogach Branickiego leżą rękawice i hełm z trzema piórami. Nad głową wznoszą się panoplia, złożone z okrągłej tarczy i skrzyżowanych miecza, szabli, buławy, łuku, kołczanu ze strzałami i włóczni.
Po lewej stronie arkadę wypełnia ujęta z profilu, postać klęczącej na dwóch kolanach Katarzyny Branickiej. Jest ubrana w długą szubę, opadającą sztywnymi, rozchodzącymi się fałdami, u dołu załamującymi się, które zasłaniają sylwetkę. Na głowie ma czepiec przysłaniający włosy i podwikę. Twarz o łagodnych rysach, z długim nosem, małymi ustami i lekko zadartym podbródkiem. Ręce złożone razem na piersiach. Na palcach wskazującym i serdecznym lewej dłoni pierścienie, a ponad nadgarstkiem czterokrotnie nawinięty różaniec. Ponad figurą płaskorzeźbione tondo z Matką Boską z Dzieciątkiem otoczonymi wieńcem obłoków. Maria siedzi, ubrana w długą suknię, z welonem na głowie, z płaszczem zarzuconym na ramiona, którym lekko okrywa nagie Dzieciątko.
Zwieńczenie nagrobka o brzegach inkrustowanych marmurowymi kołami i elipsami, ujęte ornamentalnymi uszami, jest zakończone pasem z zawijającymi się do środkami kartuszami i równolegle ułożonymi liśćmi akantu. Tympanon wypełnia dekoracja złożona z czterech kartuszy: dwóch owalnych na tle paludamentu, zwieńczonych uskrzydloną główką anioła z godłami herbów Gryf i Kotwicz i dwóch podłużnych z inskrypcjami. Na tablicy po lewej stronie inskrypcja: „MAGNIFICO D(OMI)NO GREGORIO A RUSCA BRANICZKI OLIM VENA/TORI ET BURGRABIO CRAC(OVIENSI) CAPITANEO NIEPOŁOMIECEN(SI) VIRO / INTEGERRIMO DE REGIBVS SVIS ET RE PVB(LICA) BENE MERITO RELIGIO/NIS CATHOLICE AMANTISSIMO AMICIS FIDELISSIMO, OMNIBVS AFFABI/LI ET BENIGNO JOANNES A RUSCA BRANICZKI VENATOR CRACO(VIENSIS) CAPITANEVS NIEPOŁOMICEN(SI) MESTVS FILIUS PARENTI CHA/RISSIMO POSVIT OBYT 9 MAII A(NNO) D(OMINI) 1595 AETATIS SUE 60”. Napis wykuty po prawej stronie: “MAGNIFICAE D(OMI)NE CATHARINAE MAGNIFICI OLIM D(OMI)NI AUGUSTINI / KOTFICZ D(OMINI) SIGISMVNDI I POLONIAE REGIS STABVLI PREFECTI / VEXILIFERISQUE CURIE ET BURGRABY CRACO(VIENSIS) FILIE MATRONAE / LECTISSIME QVE CVM PVDORE ET MORVM MIRA ELEGANTIA / MARITI SUMMUM AMOREM VIRTUTE ET MODESTIA OMNIVM BENE/VOLENTIAM MERVISSET ACERBISSIMA MORTE AB OCVLIS EREPTA EST / IDEM FILIUS MATRI AMANTISSIME CVM LACRIMIS POSVIT. OBYT / 8 OCTOBRIS A(NNO) D)OMINI) 1588 AETATIS SUE 38".
nagrobek

Nagrobek Grzegorza i Katarzyny Branickich

Zdjęcie nr 1: Epitafium złożone z dwóch tablic w kształcie leżącego prostokąta, dolnej z przedstawieniem zmarłego i górnej z inskrypcją. W dolnej tablicy, ujętej arabeską, ukazane nagie dziecko, leżące na marszczonej w równoległe fałdy tkaninie biegnącej pomiędzy jego udami. Nogi ma skrzyżowane. Prawa jest ułożona prosto, a lewa ugięta w kolanie. Jego głowa jest wsparta na zgiętej w łokciu lewej ręce, drugą rękę ma ułożoną wzdłuż tułowia, w dłoni trzyma różę. Twarz jest pełna, nos krótki i szeroki, oczy zamknięte, usta pełne, lekko uśmiechnięte, na głowie krótkie, kręcone włosy. Pod lewą ręką znajduje się ludzka czaszka. Na tablicy powyżej inskrypcja "GENEROSOVS DOMINVS MARTINVS / CŻVRILO DE VIGNANO VICE VENA/TOR T[E]RRE CRACOVIENSIS ET / CAPITANEVS NIEPOL[O]MICENSIS / FILIO SVO PRIMOGENITO IOANNI / PONICNRAVIT QVI NATVS OBIIT / 26 IANVARII ANNO D(OMI)NI 1560 [V]IXIT HORIS TRIBVS".
nagrobek

Nagrobek Jana Czuryły

Zdjęcie nr 1: Kaplica pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Wszystkich Świętych przylega do kościoła od południa, do pierwszego przęsła nawy, z którą komunikuje się za pomocą półkoliście zamkniętej arkady. Zbudowana została na planie kwadratu. Nakryto ją półsferyczną czaszą na pendentywach i zwieńczono latarnią. Wnętrze artykułowano za pomocą ślepej arkady z pilastrami i archiwoltami, ozdobionymi rzeźbioną dekoracją roślinną i kasetonami z rozetami w podłuczu. Ściany kaplicy zamyka wydatne belkowanie z fryzem i łacińską inskrypcją: "DEVS MEVS ET OMNIA / DILEXI DOMINE DECOREM DOMVS / TUAE ET LOCUM HABITATIONIS GLORAE TUAE PSAL(MUS) XXV". Na czterech pendentywach umieszczono stiukowe kartusze, z czego dwa od strony wschodniej są są puste, a dwa od strony zachodniej wypełniają herby skwadrowane: Gryf, Kotwicz, Kotwicz, Zabawa i Jastrzębiec, Nowina, Gozdawa, Pobóg. Wnętrze doświetlają trzy takie same okulusy umieszczone na każdej ze ścian. Czwarty okulus w ścianie północnej jest zaślepiony. Glify okulusów dekorowane są kasetonami z rozetami. Ściany kaplicy oraz wnętrze kopuły i latarni pokrywa polichromia figuralna. Po arkadą na ścianie wschodniej zawieszono obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w bogato rzeźbionej roślinno-kwiatowej ramie zwieńczonej godłem z dwiema skrzyżowanymi laskami marszałkowskimi. Pod obrazem znajduje się nagrobek dziecięcy Jana Czuryły (zm. 1560) w formie płaskorzeźbionej, prostokątnej płyty z wyobrażeniem zmarłego. Nad płytą zlokalizowano mniejszą z inskrypcją odnoszącą się do zmarłego. Z kolei wnętrze arkady z herbem Gryf w kluczu na ścianie południowej wypełnia trójosiowy nagrobek Branickich z półokrągłym zwieńczeniem. Natomiast w arkadzie zachodniej wyobrażono scenę Zdjęcia z krzyża w formie malowidła ściennego. Wyposażenie wnętrza dopełniają dwie drewniane ławy kościelne. Ściany zewnętrzne wspierają dwie niskie przypory widoczne w narożach kaplicy. Całość zakończona jest belkowaniem z fryzem zawierającym inskrypcję: "AD LAVDEM DEI OPT(IMO) M(AXIMO) BEATEQUE GENITRICIS MARIAE VIRGINIS ET OMNIUM SANCTORU(M) HONOREM JOHANNES A RVSCZA BRANICZKI VENATOR CRACOVIEN(SIS) ET CAPITANEVS NIEPOLONICEN(SIS) - HANC CAPELLAM EX FVNDAMENTIS EREXIT ANNO D(OMI)NI 1596". Na ścianie południowej widnieje półokrągła blenda z malowanym przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Latarnię kaplicy wieńczy głowica z czterema maskami maszkaronów, na której wspiera się złocona kula z krzyżem.
kaplica

Kaplica Branickich przy kościele parafialnym w Niepołomicach

Zdjęcie nr 1: Kamienna chrzcielnica osadzona na wysokim cokole na planie kwadratu, z profilowanym, wielostopniowym trzonem, dekorowanym puklowaniem, liśćmi akantu i uskrzydlonymi główkami anielskimi. Czara puklowana, ozdobiona kartuszem z godłem herbowym Jastrzębiec od frontu oraz kartuszem z godłem herbowym Gryf po przeciwnej stronie, po bokach dwa bukraniony. Chrzcielnica polichromowana w kolorze czerwonym ze złoconymi detalami. Drewniana pokrywa w formie podstawy dekorowanej perełkowaniem i żłobkami, zwieńczona klasycystycznym wazonem zdobionym girlandami, zakończonym kwiatem. 
Chrzcielnica umieszczona w niszy drewnianej oprawy filara arkady tęczowej. Nadbudowa jest architektoniczna, dwukondygnacyjna ze zwieńczeniem. Pierwsza kondygnacja z niszą ujętą dwustrefowym cokołem, zakończonym profilowanym gzymsem dekorowanym żłobkami, zakończonym kartuszem, flankowana kwiatowymi zwisami. Druga kondygnacja z płyciną ujętą pilastrami ozdobionymi kwiatowymi zwisami, zakończonymi gzymsem przechodzącym w woluty, na których znajdują się uskrzydlone główki anielskie. W niszy na rzeźbionym fragmencie skały, flankowanym dwoma drzewami, grupa rzeźbiarska Chrztu Chrystusa. Nad nią na łuku gołębica Ducha Świętego w glorii promienistej. Zwieńczenie w kształcie zbliżonym do kwadratu, ujętego spływami wolutowymi dekorowanymi akantem, zakończone gzymsem i baldachimem. W polu, na obłoku rzeźbiona półpostać Boga Ojca z nimbem trójkątnym i promienistym wokół głowy. Baldachim na planie półkola, w formie niepełnego belkowania, na nim cztery kabłąki podtrzymujące cokół, na którym znajduje się klasycystyczny wazon. Oprawa polichromowana w kolorze seledynowym, ze złoconymi profilami i ornamentyką.
chrzcielnica

Chrzcielnica w architektonicznej obudowie

Zdjęcie nr 1: Figura Chrystusa umarłego przybitego do krzyża o prostych ramionach trzema gwoździami. Ciało w silnym zwisie, o szeroko rozłożonych ramionach, głowa opadająca na prawy bark, nogi ugięte w kolanach, stopy skrzyżowane w układzie prawa na lewą. Jezus ma kwadratową twarz, o zamkniętych oczach, małym nosie i pełnych ustach, okoloną krótką brodą i kręconymi, brązowymi włosami opadającymi na ramiona. Na głowie złocona korona cierniowa. Ciało szczupłe, o rozbudowanej i muskularnej klatce piersiowej z podkreślonymi żebrami. Złocone perizonium zawieszone na podwójnym sznurze, odsłaniające prawe biodro, ze zwisem tkaniny przy prawym boku. Polichromia ciała naturalistyczna z zaznaczonymi śladami męki. Na zakończeniu pionowej belki krzyża tabliczka z napisem „INRI”.
rzeźba

Krucyfiks

Zdjęcie nr 1: Płaskorzeźbione przedstawienie Chrystusa Zmartwychwstałego ukazanego w całej postaci, w trzech czwartych w prawo, w wykroku, z prawą nogą zgiętą w kolanie. W prawej, uniesionej ręce trzyma chorągiew z białym krzyżem na czerwonym tle, lewa uniesiona do góry w geście błogosławieństwa. Twarz owalna, pociągła, z migdałowatymi oczami i prostym nosem, okolona falowaną brodą i włosami sięgającymi ramion. Chrystus przez biodra ma przewiązane krótkie, obficie fałdowane perizonium, z rozwianym na lewym boku fragmentem. Pod szyją ma zapięty płaszcz rozwiany z tyłu postaci. Ciało krępe, muskularne, z podkreślonymi mięśniami klatki piersiowej. Postać umieszczona na profilowanym postumencie z tablicą z inskrypcją „EGO SVM RESVR/RECTIO ET VITA / IOAN(NES) CAP(UT) XI”.
płaskorzeźba

Chrystus Zmartwychwstały

Zdjęcie nr 1: Polichromia pokrywa ściany i sklepienie kolebkowe z lunetami czworobocznej, dwuprzęsłowej zakrystii. Pole sklepienia wypełnia dekoracja ornamentalna utworzona ze zawijanych liści akantu, stylizowanych kwiatów oraz wazonów z kwiatami. Pośrodku sklepienia umieszczono w owalu w kartuszu fragmentarycznie zachowaną scenę Koronacji Marii. W centrum kompozycji zachowała się głowa Marii ujęta w trzy czwarte w prawo z widocznym fragmentem prawego ramienia i ułożonej do modlitwy prawej ręki. Po prawej stronie widać postać tronującego Boga Ojca w złotej koronie, z brodą, trzymającego złotą koronę nad głową Marii. Z lewej można dostrzec fragment ręki Chrystusa oraz fragment jego czerwonej szaty i lewej stopy. Na ścianie wschodniej dekorację malarską w postaci wici utworzonej ze stylizowanych liści akantu i kwiatów poprowadzono w glifie okiennym. Wokół okna utworzono malowane obramienie z motywami stylizowanego ornamentu rollwerkowego. Ponad oknem w glifie znajduje się malowany chrystogram "IHS". Po prawej stronie okna widoczne jest całopostaciowe przedstawienie proroka Eliasza z rozłożonymi rękami. Postać została ujęta w trzech czwartych w prawo. Ma pociągłą twarz okoloną zarostem z wydatnym nosem i ustami. Ubrana jest w strój wschodni - długą szatę z bladoczerwonym płaszczem z kołnierzykiem spiętym przy szyi oraz z rozciętymi rękawami. Na głowie ma szaroniebieski turban. Ponad nim widać lecącego kruka. Obok mężczyzny z prawej strony widoczna jest niewielka sekwencja krajobrazowa z motywem drzewa. Eliasz zwrócony jest w stronę sceny z Ostatnią Wieczerzą wykonaną w pierwszym przęśle ściany południowej zakrystii. Ostatnią Wieczerzę z prawej strony zamyka malowana kolumna z kapitelem rozdzielająca ścianę na dwa przęsła. Na tle altany ze schodami po lewej, flankowanej trzema kolumnami na wysokich cokołach, ukazano Chrystusa i dwunastu apostołów siedzący przy okrągłym, okazałym stole. Ponad stołem wisi płonącą lampa. Stół nakryto białym obrusem zastawionym siedmioma talerzami, owalną misą pośrodku, trzema okrągłymi bochenkami chleba, dwoma nożami i kielichem. Siedzący centralnie za stołem Chrystus został ukazany frontalnie. Zbawiciel ma zmęczoną twarz otoczoną brodą i długimi włosami, spływającymi na ramiona. Ubrany jest w białą tunikę i niebieski płaszcz przerzucony przez lewe ramię. O jego pierś opiera się zamyślony św. Jan, wspierający głowę na prawej ręce trzymanej na stole. Lewą rękę położoną na blacie ma zgiętą w łokciu. Wokół stołu siedzą rozmawiający ze sobą pozostali apostołowie. Są to starsi, brodaci mężczyźni, niektórzy z nich są łysi. Ubrani są w tuniki i narzucone na ramionach płaszcze. Można spośród nich wyróżnić siedzącego po prawe strony Chrystusa św. Piotra oraz Judasza widocznego jako pierwszego po lewej stronie kompozycji. Judasza ukazanego frontalnie identyfikuje żółta szata oraz trzymany w prawej ręce mieszek ze srebnikami. Powyżej w podłuczu lunety namalowano siedzącego, starszego brodatego mężczyznę ujętego w trzech czwartych w prawo. Jest to ewangelista widoczny do kolan. Prawą rękę przyciska do piersi lewą zaś opiera o stół ustawiony z prawej strony kompozycji z ułożoną na nim księgą. Jego twarz charakteryzuje wydatny nos i usta oraz spojrzenie skierowane na widza. W drugim przęśle ściany 
południowej dekoracje tworzy stylizowana wić akantowo-kwiatowa w glifie okiennym oraz otaczające okno obramienie utworzone z motywów rollwerkowych. Nie zachowała się polichromia w lunecie powyżej okna. Na zachodniej ścianie w glifie dawnego otworu wejściowego obramionego żółtą listwą, wykonano dekorację malarską składającą się z malowanych romboidalnych płycin pokrytych czerwonawą marmoryzacją. Ponad glifem na ścianie znajduje się czerwony krzyż równoramienny rozdzielający datę 16 / 46. Na ścianie z prawej strony otworu wyobrażono Ukrzyżowanie Chrystusa na polu pokrytym licznymi, stojącymi krzyżami. Postać Zbawiciela zachowała się fragmentarycznie w partii tułowia i nóg. Powyżej pole w lunecie ozdobiono stylizowaną wicią akantowo-kwiatową. Ścianę północną w pierwszym przęśle wypełnionym szafą zakrystyjną udekorowano rozpostartym, czerwonym paludamentum z baldachimem. Powyżej w lunecie zachowało się bardzo zniszczone przedstawienie św. Jana Ewangelisty, którego można rozpoznać po młodzieńczej, pociągłej twarz o wydatnych rysach. Z postaci zachowały się jeszcze fragmenty stóp widoczne nad baldachimem. W drugim prześle w dolnej strefie przepruto drzwi z otworem zamkniętym łukiem odcinkowym, obramienionym złocistą taśmą. W nadprożu znalazła się stylizowana wić akantowo-kwiatowa. Powyżej, w górnej strefie namalowano modlitwę Chrystusa w Ogrójcu. Na pierwszym planie kompozycji widoczny jest klęczący na ziemi Zbawiciel ujęty w trzech czwartych w prawo. Lewą rękę ma przyłożoną do piersi, drugą zaś odsuniętą od tułowia. Jego uniesioną głowę ku górze otacza ciemna broda i długie włosy spływające na plecy. Chrystus ma wydatny nos i usta. Ubrany jest w obszerną, jasnooliwkową tunikę przewiązaną w pasie oraz niebieskoszary płaszcz przerzucony przez lewe ramię i rękę. Jezus wpatruje się w zjawiającego mu się powyżej uskrzydlonego anioła ukazanego w dwóch trzecich na obłokach. Anioł w wyciągniętej prawej ręce trzyma złoty kielich, a prawą podtrzymuje opary o ramię krzyż. Ubrany jest w baldoczerwoną tunikę przewiązaną w pasie. Z prawej strony Jezusa widocznych jest trzech śpiących apostołów. Na pierwszym planie ukazano leżącego św. Piotra z głową wspartą na lewej ręce. Jest to starszy mężczyzna z łysym czołem i siwiejącymi włosami i brodą. Ubrany jest w bladoniebieską tunikę i ciemnoochrowy płaszcz. Za nim widać siedzącego św. Jana z głową wspartą na ręce, którą podpiera o prawe kolano. Jest to młodzieniec o długich włosach, ubrany w blado oliwkową tunikę i baldoczerwony płaszcz. O niewielki wzgórek z lewej strony Jana oparty jest św. Jakub. Jest to starszy mężczyzna z brązową brodą i włosami ubrany w bladooliwkowy płaszcz. Za Zbawicielem z lewej strony kompozycji widać drewniany płot z bramką, przez którą do ogrodu wchodzi Judasz w jasno-chórowej szacie, prowadzący zbrojny oddział sług świątynnych. W głębi kompozycji ukazano panoramę Jerozolimy. Powyżej na sklepieniu lunety wyobrażono siedzącego ewangelistę, który ukazany został jako starzec z długą siwą brodą i łysiejącym czołem. Mężczyzna wspierając prawą rękę o stół podpiera nią głowę. Lewą ma położoną na kolanie. Ubrany jest w szarą tunikę oraz bladoczerwony płaszcz przerzucony przez prawe ramię i okrywający kolana.
polichromia ścienna

polichromia zakrystii

Zdjęcie nr 1: Kamienny lawetarz został osadzony na cokole, którego front zdobi putto trzymające w ręce kartusz herbowy z nieczytelnym godłem. Pod kartuszem widoczna jest czworoboczna wnęka. Nad cokołem znajduje się nisza konchowa z konchą wypełnioną muszlą, ujęta jońskimi pilastrami podtrzymującymi belkowanie, którego fryz ozdobiono główkami aniołków. Archiwolta ponad konchą została na środku przewiązana wolutowym kluczem. Z kolei w przyłuczu konchy znalazły się dwie rozety. Kapitele pilastrów flankujące niszę dodatkowo dekorowane są podwieszonymi girlandami, zaś ich trzony wydłużonymi płycinami. Architraw i gzyms zdobione są kostkowaniem. Na belkowaniu widnieje inskrypcja: „T(HOMAS) O(LINSKI) P(LEBANUS) N(IEPOLOMICENSIS) / A(NNO) D(OMINI) 1696”. Całość wieńczy figura diakona ubranego w białą albę i pomarańczową dalmatykę. W lewej ręce trzyma zamkniętą księgę. Prawa ręka uniesiona na wysokości pasa jest uszkodzona.
lawaterz

Lawaterz

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym nadwieszonym z przedstawieniem Rodziny Marii i św. Janem Chrzcicielem. Po prawej stronie obrazu siedzące obok siebie św. Anna i Maria z Dzieciątkiem, zwrócone w trzech czwartych w prawo. Maria z pochyloną głową, dłonie ma złożone w geście modlitwy, lewą nogę wysuniętą do przodu. Twarz ma owalną, o łagodnych, młodzieńczych rysach, okoloną brązowymi włosami, ukrytymi pod welonem. Ubrana jest w ciemnoróżową suknię oraz niebieski płaszcz z żółtą podszewką zarzucony na prawe ramię i opadający na kolana, na głowie i wokół szyi ma biały welon. Na jej kolanie siedzi Dzieciątko Jezus, lekko pochylone z uniesionymi obiema rękami, prawą rękę ma podtrzymywaną przez św. Annę, a dłoń w geście błogosławieństwa. Twarz ma pełną, o pucołowatych policzkach, okoloną krótkimi, kręconymi, jasnymi włosami. Ubrane jest w białą tunikę lamowaną koronką. Anna lekko pochylona w przód, lewą ręką obejmuje Marię, prawą podtrzymuje dłoń Dzieciątka. Twarz ma o starczych, łagodnych rysach. Ubrana jest w zieloną suknię oraz biały welon z podwiką. Obie razem z Marią mają na głowach aplikowane korony zamknięte. W lewej części obrazu klęczący przed nimi św. Joachim i św. Jan Chrzciciel. Ten ostatni ukazany jako dziecko, klęczy na prawym kolanie, lekko pochylony, w lewej ręce trzyma laskę zakończoną krzyżem z banderolą z napisem „ECCE AGNVS DEI”, prawą kładzie na piersi. Twarz ma pełną o pucołowatych policzkach, okoloną jasnymi, kręconymi, krótkimi włosami. Ubrany jest w pomarańczowo-różową melotę. Święty Joachim klęczy pochylony za nim, prawą rękę opiera na postumencie, lewą kładzie na piersi. Twarz ma o starczych rysach, okoloną siwą brodą i włosami, nad głową aplikowana gloria promienista. Ubrany jest w zieloną tunikę oraz pomarańczowy płaszcz zarzucony na ramiona. Postacie znajdują się we wnętrzu z szachownicową posadzką oraz upiętymi po bokach czerwonymi draperiami. W górnej części obrazu, pośród obłoków ukazane półpostacie czterech aniołów, ubranych w kolorowe tuniki, z których dwa trzymają otwarte księgi. Tło złocone.
obraz

Rodzina Marii ze św. Janem Chrzcicielem

Zdjęcie nr 1: Kaplica zbudowana została na planie kwadratu i nakryta wzniesioną na pendentywach kopułą z latarnią. Przylega do kościoła od północy, do pierwszego przęsła nawy, z którą komunikuje się zamkniętym półkoliście przejściem. Wnętrze artykułowane jest w oparciu o schemat starożytnego łuku triumfalnego za pomocą osadzonych na wysokim cokole pilastrów z kompozytowymi głowicami. Pilastry podtrzymują wydatne belkowanie, ozodbione dekoracją stiukową w postaci puttów, festonów owocowych, rozet oraz kartuszy. Równocześnie pilastry ujmują półkoliste arkady, dwie niższe i większą, środkową. Niższe arkady wypełniają obrazy ze scenami z życia św. Karola Boromeusza. Ponad nimi w prostokątnych, stiukowych, obramieniach znajdują się malowane przedstawienia różnych świętych. W środkowej arkadzie ściany północnej umieszczono okazały późnobarokowy ołtarz z cudownym wizerunkiem św. Karola Boromeusza. Z kolei w arkadach wschodniej i zachodniej rozmieszczono prostokątne okna. Poniżej okna w arkadzie zachodniej znajduje się wyjście na zewnątrz kaplicy zaopatrzone w metalowe, prostokątne drzwi. Natomiast pod oknem w ścianie wschodniej zawieszono tablicę pamiątkową ku czci papieża Jana Pawła II. Arkadę wejściową do kaplicy zamyka prostokątna, brązowa krata. W jej podłuczu od wnętrza na wzór tympanonu umieszczono stiukowy kartusz z herbem Szreniawa, podtrzymywany przez dwa anioły. Ściany tarczowe podniebia przepruto czworobocznymi oknami ujętymi w stiukowe obramienia wolutowe. Na pendentywach przedstawiono w czterech stiukowych kartuszach herby: Szreniawa, Gryf i Kotwicz. Czwarty kartusz jest pusty. Czaszę kopuły wypełnia iluzjonistycznie malowana architektura podzielona na dwie strefy. Dolną artykułują pary pilastrów ujmujące okulusy oraz tralkowa balustrada, a górną gurty wyznaczające pola dla dekoracji ornamentalnej. Ściany zewnętrzne kaplicy zostały podzielone za pomocą kamiennych gzymsów i lizen na dwie trójosiowe kondygnacje, z których górna odpowiada wysokością smukłemu cokołowi mieszczącemu wejście. Zewnętrzne pola każdej elewacji dekorowane są płaskimi pasami tynku w układzie wzoru geometrycznego, zbliżonego do okuciowego. Okna i portal zostały ujęte w profilowane kamienne obramienia. Na ścianie północnej w środkowej kondygnacji pod kartuszem z herbem Szreniawa umieszczono tablicę fundacyjną z napisem: STANISLAUS COMES IN WIŚNICZ LUBOMIRSKI / PALATINUS ET GENERALIS CRACOVIEN[SIS] / SCEPUSIEN[SIS], BIALLOCERKIEVIEN[SIS] / ZATHORIEN[SIS], NIEPOLOMICIEN[SIS] E[T]C[ETER]A, E[T]C[ETER]A, CAPITANEUS / CAPELLAM HANC, / S[ANCTO] CAROLO BARRHOMAEO SUO TUTELARI PATRONO / POST RECEPTA SA[N]CTI HUIUS MERITIS TOT BENEFICIA / DICATAM / EX FUNDAMENTIS EREXIT, DONAVIT / EXORNAVIT, / ANNO D[O]MI[NI], 1640 (Stanisław hrabia na Wiśniczu Lubomirski wojewoda i starosta generalny krakowski, starosta spiski, białocerkiewski, zatorski, niepołomicki, i tak dalej, i tak dalej, tę kaplicę, poświęconą św. Karolowi Boromeuszowi, swojemu patronowi opiekuńczemu, po otrzymaniu tak wielkich łask za wstawiennictwem tego świetego, od fundamentów wzniósł, uposażył i ozdobił, roku Pańskiego 1640). Dach kaplicy oraz latarnia pokryte są blachą miedzianą.
kaplica

kaplica św. Karola Boromeusza (Lubomirskich) przy kościele parafialnym w Niepołomicach

Zdjęcie nr 1: Zakrystia tzw. nowa zlokalizowana przy prezbiterium od południa, zbudowana z cegły, z użyciem ciosu kamiennego do detalu, na rzucie prostokąta Sklepienie kolebkowe z lunetami. Okna prostokątne, w kamiennych obramieniach z uszakami i sterczynami na nadprożach. Portal z prezbiterium do zakrystii kamienny, z herbem Śreniawa. Elewacje na cokole, z gzymsem koronującym profilowanym, tynkowane. Dach pulpitowy.
kaplica

Zakrystia (tzw. nowa) przy kościele parafialnym w Niepołomicach

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym. W centrum siedząca Matka Boska ukazana do kolan, frontalnie, lewym ramieniem obejmuje siedzące na jej kolanie Dzieciątko, w prawej ręce z przodu trzyma berło. Twarz ma owalną, o delikatnych rysach, dużych, migdałowatych oczach, długim, prostym nosie i niewielkich, pełnych ustach, okoloną długimi brązowymi włosami, opadającymi na ramiona. Ubrana jest w różową suknię, marszczoną przy dekolcie, z dekoracyjną lamówką oraz w obfity ciemnoniebieski płaszcz zarzucony na ramiona i opadający na kolana, ze złoconą lamówką i gwiazdą na prawym barku. Na głowie ma koronę otwartą, wokół nimb gwieździsty. Dzieciątko w pozycji siedzącej, zwrócone w trzech czwartych w prawo, w lewej ręce trzyma jabłko królewskie, prawą unosi w geście błogosławieństwa. Twarz ma kwadratową o pełnych policzkach, migdałowatych oczach, małym nosie i pełnych ustach, okoloną jasnymi, kręconymi włosami. Ubrane jest w fioletową tunikę oraz czerwony płaszcz przerzucony przez kolana. Na głowie ma koronę otwartą. Postacie ukazane na pomarańczowo-brązowym tle, koncentrycznie rozjaśnionym wokół głowy Marii, którą flankują dwa niewielkie anioły z rękami złożonymi w geście modlitwy. Obraz ujęty ornamentalną ramą utworzoną z wici roślinnej przeplatanej kwiatami, tworzącą nad łukiem szczyt z medalionem w wieńcu laurowym, ze skrzyżowanymi laskami marszałkowskimi w polu zwieńczonym koroną zamkniętą. W dolnej partii ramy płaskorzeźbione przedstawienie Chrystusa i Samarytanki przy studni z inicjałami „T(homas) O(linski) D(ecanus) W(ielicensis) P(lebanus) N(iepolomicensis) V(ir) I(llustris)”.
obraz

Matka Boska z Dzieciątkiem

Zdjęcie nr 1: Tablica z wapienia dębnickiego w formie leżącego prostokąta. Flankowana uszakami z wapienia pińczowskiego utworzonymi z ornamentu małżowinowo-chrząstkowego. Wzdłuż górnej krawędzi płyty cokolik z wapienia pińczowskiego z dwiema płycinami polichromowanymi na czerwono. Ponad nim parapet z wapienia dębnickiego w formie gzymsu z dwoma wazonami, na nim mniejszy cokolik z wapienia pińczowskiego z płyciną polichromowaną na czerwono z kartuszem utworzonym z wolut i akantu, zwieńczony uskrzydloną główką anielską. W polu tablicy inskrypcja „D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / ECCLE(SI)A HAEC EVDATA ET DOTATA PER SERENISS(IMO) CASIMIRVM AC / POLON(IAE) REGE(M) A(NNO) MCCCLIIII VETVSTATE AVTEM COLLAPSA REST/AVRATA PER ILL(USTRISSI)MOS RI PRINCIPES DVCES IN OSTROG ET / WISNIOWIEC COMITES IN WISNICZ IAROSŁAW ET TARNOW IOSEPH/VM CAROLVM ET THEOPHILAM LVBOMIRSCIOS MARE / SCHALCOS CVRIAE REGNI SANDOMIRIENSES NIEPOŁOM(ICENSES) ZA/TORIEN(SES) SOLECEN(SES) LUBACEN(SES) RICEN(SES) & C(ETERA) CAPITANEOS ISTI/VS ECCL(ESI)AE BENEFACTORES NEC NON CVRAET SOLICITVDI/NE ADM(INISTARTORUM) R(EVERE)NDI(SSIMUS) THOMAE OLINSKI [C]VIVS PAROCHI AD FOR/MAM REDVCTATV QVI HAEC LECIS TANTIS BENEFACTO/RIBVS V TRAMQVE APPRECERE FELICITATEM A(NNO) D(OMINI) 1696”.
tablica pamiątkowa

Tablica pamiątkowa

Zdjęcie nr 1: Tablica z wapienia dębnickiego w formie leżącego prostokąta ujętego grubą ramą, flankowaną falistymi uszakami z medalionami oraz z dekoracją w postaci dwóch cokolików z kulami przy górnej krawędzi. Tablica zwieńczona szczytem z wapienia pińczowskiego w formie kartusza utworzonego z ornamentu małżowinowo-chrząstkowego z uskrzydloną główką anielską w polu i guzem u dołu, zakończonego krzyżem o trójlistnych zakończeniach ramion z pięcioma rautami. Wzdłuż dolnej krawędzi fragment profilowanego gzymsu z wapienia pińczowskiego. Na górnym fragmencie ramy tablicy inskrypcja „I(ESU) M(ARIA) I(OSEPH)”, w polu zaś „CZYTAY NA ŚMIERĆ I DVSZE PAMIETAY / CO DEPCECIE PO TYM GROBIE / NASZYCH KOSCI MYSLCIE SOBIE / MIASTO IAKIEY KROTOFILI / BEDZIECIE Z NAMI PO CHWILI / TE DAIE KAMIEN PRZESTROGI / ZROWNA SIĘ PAN Y VBOGI. / ZMOWCIE PROSIEM POZDROWIENIE / DAY IEZV DVSZOM ZBAWIENIE”. Na dolnym fragmencie ramy inskrypcja „SEPVLTA OSSA DIE 24 8BPIS A(NNO) D(OMINI) 1697”.
tablica pamiątkowa

Tablica pamiątkowa

Zdjęcie nr 1: Epitafium złożone z tablicy inskrypcyjnej w kształcie stojącego protokąta, wspartej na podstawie, u dołu której podwieszony fartuch z wolut, szyszki, skrzyżowanych piszczeli i szczątkowo zachowanego zarysu czaszki. Po bokach tablicy spływy wolutowe, a nad nią fryz i profilowany gzyms. Nad nim owalny medalion w kartuszu z literami IHS, zwieńczony krzyżem. Po bokach kartusza niewielkie postumenty z uproszczonymi wazonami. Na tablicy inskrypcja: "D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / TESTARE LAPIS / POSTHVME MEMORANDAM / DIGNAM CAELO EXVVIEM. / GENEROSVS OLIM MARTINVS GORECKI / AB AVLA ILLUSTRISSIMORVM MAGNATVM / CVI IMPENSIVS SERVIVIT. / MAGNARVM VIRTVTVM GENERE, / ET PIETATE OPTIME INSTRVCTVS, / AD AETERNITATEM VOCATVS, HIS / IN AEDIBVS TVMVLATVS QVIESCIT. / TV VIATOR / AETERNAM FELICITATEM TANTI VIRI / ANIMAE PREC[L]ARE OBIIT ANNO RESTITV/TAE SALVTIS MDCCXCIX XXVIII IVNII / D[IE] 28 / 1699"
płyta nagrobna

Epitafium Marcina Góreckiego

Zdjęcie nr 1: Obraz wykonano w kształcie stojącego prostokąta, zamkniętego łukiem pełnym. Na pierwszym planie wyobrażono spieszącego z kapłańską posługą na rzecz chorych na dżumę św. Karola Boromeusza. Święty zwrócony jest w trzech czwartych w prawo, został przedstawiony z twarzą ukazaną z profilu. Prawą rękę unosi na wysokość piersi w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma drewniany krucyfiks. Ma twarz o lekko zniekształconych rysach bez zarostu z wydatnym, okrągłym czołem, dużym zakrzywionym nosem, jasnoczerwonymi ustami oraz półprzymkniętymi oczami, okoloną krótkimi, brązowymi włosami. Głowę otacza świetlisty nimb. Święty ubrany jest w purpurową sutannę, mucet, piuskę, białą komżę oraz złotą stułę przewieszoną przez ramiona. Za nim, po lewej stronie, przedstawiono towarzyszącego mu młodego księdza w czarnej sutannie i białej komży. Duchowny w prawej ręce trzyma kropidło, a w lewej kociołek z wodą święconą. Ma twarz o beżowo-szarej karnacji z szerokim nosem, ciemnymi oczami i jasnoczerwonymi ustami. Jego brązowe włosy opadające puklami na ramiona zaczesane są za uszy. Po prawej stronie ukazano trzech leżących mężczyzn zarażonych dżumą, do których zwraca się święty. Mężczyzna przedstawiony najbliżej św. Karola leży z lekko ugiętymi w kolanach nogami i ze skrzyżowanymi rękami na piersi. Ma twarz o zniekształconych rysach, z ciemnobeżowo-brązową karnacją, półprzymkniętymi oczami, lekko zakrzywionym nosem, brązowymi ustami, okoloną krótkimi brązowymi włosami. Ubrany jest w bladoniebieską koszulę z rękawami sięgającymi jego łokci i jasne spodnie odsłaniające kolana. Oparty jest o tylko częściowo widoczne za nim dwie leżące postacie, być może już zmarłe, w podobnych koszulach z zamkniętymi oczami. Na drugim planie widać cztery rozrzucone ciała leżące na niskich pagórkach z dwoma drewnianymi dachami. Z lewej strony dwie postacie niosą ciało na noszach. Tłem dla całej kompozycji jest pejzaż z rozłożystym drzewem, rosnącymi w oddali w rzędzie cyprysami i zaroślami, domami po prawej oraz kościołem na planie centralnym z kopułą i latarnią po lewej. Ponad obrazem na archiwolcie stiukowej arkady widnieje czerwony napis: „Infirmos curate Mat[theus]: Ca[put] 10 vers[us]: 8”. Natomiast podobny napis w języku polskim znajduje się na dolnej krawędzi niszy: „Zarażonym powietrzem. Karol usługuje / Że się nie boi śmierci Męstwo pokazuje”.
obraz

Św. Karol Boromeusz posługujący chorym na zarazę

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ukazana frontalnie, z głową skierowaną w lewo, w kontrapoście, o esowato wygiętej sylwetce. Lewą ręką trzyma rękojeść miecza przy boku, prawą, uniesioną trzyma drzewce rozwianej chorągwi z wizerunkiem orła (czeska czarna orlica). Twarz ma szczupłą, o dużych oczach, uniesionych brwiach, dużym, zadartym nosie i pełnych ustach, z wąsami, okoloną silnie kręconymi w osobne pukle włosami, sięgającymi ramion. Święty jest ubrany w zbroję płytową, przepasaną w talii szarfą z dwoma chwostami i mieczem przy lewym boku. Na lewym ramieniu ma zawieszony płaszcz opadający z tyłu postaci, a na piersi krzyż kawalerski na taśmie. Na głowie ma hełm z maszkaronem z przodu, zwieńczony pegazem. Polichromia ciała naturalistyczna, włosy brązowe, strój i atrybuty złocone, orzeł srebrzony.
rzeźba

Św. Wacław

Zdjęcie nr 1: Rzeźba drążona z tyłu, ustawiona na niskiej podstawie. Figura ukazana frontalnie, z uniesioną głową, skierowaną w lewo, w kontrapoście, o esowato wygiętej sylwetce. Prawą dłoń z kluczami wyciąga w bok, lewą kładzie na piersi. Twarz pociągła o migdałowatych, blisko siebie umieszczonych oczach, lekko garbatym nosie i wąskich, rozchylonych ustach. Okolona jest krótką brodą oraz brązowymi, kręconymi włosami. Piotr ubrany jest w srebrzoną tunikę, przepasaną w talii, z kołnierzykiem oraz płaszcz przepasany w partii nóg, zawiązany na lewym biodrze, złocony o czerwonej podszewce. Polichromia ciała naturalistyczna.
rzeźba

Św. Piotr

Zdjęcie nr 1: Figura drążona z tyłu, ustawiona na nieregularnej podstawie. Święty zwrócony frontalnie, z głową skierowaną w prawo, w kontrapoście, o esowato wygiętej sylwetce. W lewej, wyciągniętej w bok ręce trzyma miecz skierowany ostrzem w dół, prawą, ugiętą, unosi na tle piersi. Twarz ma pociągłą, o migdałowatych, blisko siebie osadzonych oczach, lekko garbatym nosie oraz pełnych, rozchylonych ustach. Okolona jest długą, falowaną brodą, opadającą na pierś oraz krótkimi, kręconymi, brązowymi włosami. Ubrany jest w srebrzoną tunikę, przepasaną w talii oraz złocony płaszcz z czerwoną podszewką, zarzucony na prawe ramię i opadający na lewa nogę. Polichromia ciała naturalistyczna.
rzeźba

Św. Paweł

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie zbliżonej do trapezu, o wklęsłych bokach i górnej krawędzi w formie łuku segmentowego z uskokiem. We wnętrzu ukazani w całej postaci dwa święci. Po lewej św. Jacek zwrócony frontalnie, w kontrapoście, z głową przechyloną na prawe ramię, w lewej ręce wysuniętej w bok trzyma puszkę na komunikanty w glorii, prawym ramieniem przytula figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Twarz ma pociągłą, o migdałowatych oczach, skierowanych w dół, prostym nosie i pełnych ustach, na głowie ma tonsurę. Ubrany jest w biały habit dominikański oraz czarny płaszcz z kapturem, podtrzymywany z przodu prawą ręką, na szyi ma zawieszoną czerwoną stułę. W prawej części obrazu bł. Czesław zwrócony w trzech czwartych w prawo, w kontrapoście, prawą rękę kładzie na piersi, lewą wyciąga w bok. Twarz ma pociągłą, o migdałowatych oczach, lekko garbatym nosie i pełnych ustach, na głowie ma tonsurę. Ubrany jest w biały habit, przepasany w talii, z różańcem przy boku oraz czarny płaszcz z kapturem. Na jego lewej nodze znajduje się ognista kula. Postacie ukazane we wnętrzu z szarymi ścianami oraz prześwitem w lewej części z widocznym w oddali pejzażem. W dolnej części obrazu napisy „S(więty) Jacek” i „S(więty) Czesław”. Obraz ujęty profilowaną ramą dekorowaną kwiatami słonecznika.
obraz

Św. Jacek i bł. Czesław

Zdjęcie nr 1: Nastawa architektoniczna, jednoosiowa, jednokondygnacyjna, ze zwieńczeniem, ustawiona na dwustrefowym cokole z wyodrębnionymi prostopadłościanami i konsolami. Ołtarz kamienny, prostopadłościenny, z kamienną mensą. Antepedium kamienne, ujęte opaską, podzielone dwoma kolumienkami na cokołach na trzy pola, każde wypełnione płaskorzeźbionymi kwiatami i prześwitami. Nastawa flankowana parą opilastrowanych filarów, o kanelowanych trzonach o kapitelach kompozytowych, ustawionych pod kątem na zewnątrz, dekorowanych kwiatowymi zwisami, dźwigających pełne belkowanie wyłamane na ich osi oraz fragmenty falistego, przerwanego przyczółka z figurami aniołów. Na tle filarów ustawione figury św. Stanisława i św. Wojciecha. Całe pole główne wypełnione wnęką w formie stojącego prostokąta ujętego ramą dekorowaną ornamentem geometrycznym, z obrazem Ukrzyżowania. Nad nim, w partii belkowania wolutowy kartusz z napisem „PA=/TRO=/NO”. Zwieńczenie w formie leżącego prostokąta zamkniętego fragmentem falistego gzymsu. W polu obraz św. Kingi w kształcie trapezu o wklęsłych bokach, zamkniętego łukiem segmentowym nadwieszonym, ujęty ramą; flankowany dwiema uskrzydlonymi główkami anielskimi. Zwieńczenie zamknięte wolutowym kartuszem przeplatanym tkaniną z napisem „RE=GNI”. Nastawa polichromowana w kolorze beżowym z detalami malowanymi na sposób imitujący jasnoróżowy marmur, ornamentyka i profile złocone.
ołtarz

Ołtarz boczny

Zdjęcie nr 1: Obraz uzyskał kształt leżącego prostokąta. Na tle złocistoszarych obłoków odsłaniających niewielką sekwencję pejzażową z motywem oddalonej budowli przedstawiono św. Wojciecha. Stojący święty został ukazany do kolan w ujęciu w trzech czwartych. Ma lekko uniesioną głowę skierowaną w stronę snopa świetlistych promieni wychodzących z szarobiałych obłoków. Prawą ręką podtrzymuje krzyż metropolitalny, włócznię oraz wiosło z piórem skierowane ku dołowi. W lewej natomiast trzyma otwartą księgę. Ubrany jest w strój pontyfikalny – fioletowoszarą sutannę, białą komżę i liturgiczną złotą kapę podbitą zielenią z nałożonym na niej paliuszem. Na głowie ma infułę zdobioną imitacją kamieni szlachetnych, a na rękach pontyfikalne rękawiczki dekorowane krzyżykiem. Jego twarz posiada rysy starszego mężczyzny z zakrzywionym nosem, lekko uśmiechniętymi ustami oraz czarnymi oczami. Okala ją długa, siwa broda.
obraz

Św. Wojciech

Zdjęcie nr 1: Na rzucie prostokąta, jednoprzestrzenna. Wewnątrz artykulacja ścian pilastrami i arkadami, nakryta stropem Zewnątrz naroża opięte pilastrami, na cokołach, z gładkimi kapitelami, wspierającymi niepełne belkowanie i profilowany gzyms. Elewacja wschodnia jednoosiowa, z okazałą arkadą z gzymsami impostowymi i kluczem w archiwolcie. Ponad arkadą prostokątna płycina w profilowanym uszatym obramieniu, z herbem Śreniawa w polu. Nakryta dachem pulpitowym.
kaplica

Kaplica Ogrojcowa przy kościele parafialnym w Niepołomicach

Zdjęcie nr 1: Obraz w kształcie stojącego prostokąta, w złoconej, profilowanej ramie. W centrum kompozycji przedstawienie pięciu zakonników w strojach kamedulskich siedzących na tle wiejskiego pejzażu. Wszyscy ubrani w białe habity, obfite płaszcze z kapturami, w rękach trzymają palmy męczeństwa. Po prawej najstarszy z nich, św. Romuald zasiadający na kamieniu, lewą dłoń wspiera na drewnianej lasce, prawą unosi w geście błogosławieństwa. Kolorystyka ciepła, stonowana z przewagą ciepłych zieleni.
obraz

Pięciu Braci Męczenników

Zdjęcie nr 1: Iluzjonistyczną dekoracją malarską pokryto ściany kaplicy oraz strefę ponadcokołową: ściany tarczowe, pendentywy wokół stiukowych kartuszy herbowych oraz czaszę kopuły i wnętrze latarni. Ściany dolnej części podzielono na dwie strefy. Dolną tworzą zlokalizowane w narożach ścian iluzjonistycznie malowane pary nisz o konchach wypełnionych muszlą. W niszach ukazano osiem stojących frontalnie postaci starców, bez atrybutów i nimbów. Zapewne w ten sposób przedstawiono proroków lub apostołów. Każda z postaci ubrana jest w tunikę oraz płaszcz. Różnicuje je jedynie układ rąk, sposób kształtowania zarostu oraz kolorystyka szat. W drugiej strefie w przyłuczach arkad ukazano całopostaciowe przedstawienia uskrzydlonych aniołów trzymających narzędzia męki Pańskiej. Na ścianie wschodniej anioł prezentuje chustę Weroniki (z prawej) oraz latarnię (z lewej). Po bokach wejścia do kaplicy na ścianie północnej po prawej stronie anioł trzyma lancę i koronę cierniową, a po lewej krzyż. Z kolei na ścianie wschodniej po prawej ukazano anioła z drabiną, a po lewej z gąbką na trzcinie. Natomiast na ścianie południowej, po obu stronach zwieńczenia nagrobka, przedstawiono z prawej anioła z włócznią, a po lewej anioła z wiązką do biczowania. W tej strefie bezpośrednio przy łukach arkad wyobrażono leżące postacie geniuszy malowanych w technice en grisaille. Pod arkadą na ścianie wschodniej (ołtarzowej), ukazano dolną część owalnego jasno ugrowego baldachimu z lambrekinem i zielone, opadające paludamentum, rozsuwane kotarowo przez dwa uskrzydlone anioły. Dekoracja stanowi oprawę dla wiszącego tu obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem w bogato rzeźbionej ramie. Z kolei na ścianie zachodniej wyobrażono monumentalną scenę Zdjęcia z krzyża. Jest to zwarta kompozycja ogniskująca się na wysokim drewnianym krzyżu, z którego ściągane jest martwe ciało Chrystusa. Z dwóch stron dłuższych ramion krzyż podtrzymują dwaj aniołowie. Ciało Jezusa opuszczane jest na białym pasie tkaniny przewiązanym pod jego ramionami. Chrystus ze zwisającą głową ma ręce ułożone wzdłuż ciała. Biodra przepasane ma białym perizonium. Jego skrzyżowane nogi są ugięte i jeszcze przybite gwoździem do krzyża. Gwóźdź wyciąga z nich obcęgami mężczyzna w niebieskiej, podwiniętej koszuli. Ciało opuszczają dwaj mężczyźni widoczni za poprzecznymi ramionami krzyża, trzymający końce taśmy. Człowiek z lewej strony w niebieskiej koszuli dodatkowo odbiera drugą białą taśmę od mężczyzny ubranego w szaroczarny strój. Osoba ta stoi na drabinie opartej o poprzeczne ramię krzyża. Drugi mężczyzna za krzyżem, w brązowej koszuli, lewą ręką trzyma koniec taśmy, a w uniesionej prawej młotek. Ciało Zbawiciela podtrzymuje lewą ręką kolejny mężczyzna stojący tyłem do widza na drugiej drabinie opartej o lewe ramię krzyża. Jest on ubrany w krótkie brązowe spodenki i bladozieloną koszulę. Pod krzyżem stoi zwarta siedmioosobowa grupa. Najprawdopodobniej z prawej strony ukazano św. Jana i Matkę Boską, na środku dwóch żołnierzy w ostro zakończonych hełmach, dwie kobiety, w tym zapewne Marię Magdalenę i starca widocznego z lewej strony kompozycji. Na ścianach tarczowych nad gzymsem wyobrażono po bokach okrągłych okien siedzących czterech ewangelistów i czterech ojców Kościoła. Na ścianie wschodniej znalazł się z prawej św. Jan z orłem, który w dziobie trzyma złoty kałamarz, a po lewej św. Mateusz rozmawiający z aniołem. Z kolei na ścianie południowej po lewej stronie przedstawiono św. Marka z lwem oraz św. Ambrożego trzymającego w prawej ręce naczynie z wylewającym się miodem. Na ścianie zachodniej z lewej znalazł się czytający św. Augustyn z sercem na dłoni, a z prawej św. Grzegorz Wielki z widoczną za nim tiarą i sową. Na ścianie północnej po lewej ukazano św. Hieronima z leżącym lwem, a po prawej stronie św. Łukasz z wołem. W pendentywach wykonano malarską dekorację w formie wijącej się wstęgi, na tle której widnieją stiukowe kartusze rollwerkowe, o owalnych kaboszonowych polach czwórdzielnych w krzyż. Po stronie wschodniej w pendentywach znajdują się dwa puste kartusze z niezachowanymi herbami. Natomiast herby zachowały się w pendentywach po stronie zachodniej. Na pendentywie północno-zachodnim: Jastrzębiec, Nowina, Gozdawa, Pobóg, a na południowo-zachodnim Gryf, Kotwicz, Kotwicz, Zabawa. W kopule wyobrażono Koronację Matki Boskiej adorowanej przez różnych świętych. Scenę koronacji Marii przez Trójcę Świętą przedstawiono w części wschodniej czaszy. Ukazana frontalnie Maria klęczy ze złożonymi rękami do modlitwy na obłokach. Ma owalną twarz okoloną jasnymi długimi włosami rozsypującymi się na jej ramiona. Na uniesionej ku górze głowie ma ubraną zsuwającą się białą chustę okrywającą włosy. Madonna ubrana jest w zasłaniający jej ramiona bladoniebieski płaszcz, opadający po bokach na obłoki. Nieznacznie wyżej z prawej strony na obłokach siedzi Bóg Ojciec. Wyobrażono go w trzech czwartych w prawo. Jest to starszy mężczyzna o siwych włosach i brodzie. W wyciągniętej prawej ręce nad głową Marii wraz z Chrystusem trzyma złotą koronę w typie zamkniętym. Z kolei w lewej podtrzymuje glob ze złotym krzyżykiem. Bóg Ojciec na głowie ma tiarę papieską. Ubrany jest w szaro-niebieską szatę oraz wzorzystą złotą kapę narzuconą na ramiona i spiętą pod szyją klamrą, z połami okrywającymi nogi. Naprzeciwko siedzi Chrystus widoczny w trzech czwartych w lewo z twarzą ukazaną w profilu. W wyciągniętej prawej ręce trzyma wraz z Bogiem Ojcem koronę, a lewą podtrzymuje złote berło. Chrystus ma jasne włosy opadające puklami na ramiona i podobną krótką brodę. Na głowie ma otwartą złotą koronę. Został przedstawiony z nagim torsem, na którym zaznaczono przebity bok. Jego postać otacza narzucony na ramiona bladoczerwony całun udrapowany w formie płaszcza. Nad koroną bliżej głowy Boga Ojca widoczna jest gołębica Ducha Świętego otoczona świetlistym otokiem. Ponad sceną koronacji wokół otworu do latarni wyobrażono wirujące złocisto-szare obłoki, na tle których widać uskrzydlone główki aniołków oraz postacie mniejszych i większych aniołków, które muzykują na różnych instrumentach, bądź też trzymają gałązki palmowe lub kwiaty albo kwiaty rozsypują. Uskrzydlone główki aniołków widoczne są także pośród obłoków, na których klęczy Madonna. Z prawej strony koronacji wyobrażono dwóch biskupów. Starszy, być może św. Wojciech, został przedstawiony w postawie półklęczącej w trzech czwartych w lewo. Prawą ręką zdaje się wskazywać na scenę koronacji, lewą zaś przyciska do piersi. Ma odkrytą głowę z widocznymi siwymi włosami i taką samą brodą. Ubrany jest w niebiesko-zielonkawą kapę ze złotym kapturem zakończonym chwostem. Na ziemi przy jego stopie widoczna jest złota infuła. Świętemu przyglądają się dwaj aniołowie widoczni z tyłu. Za nim klęczy młodszy biskup z leżącym przy nim na ziemi pastorałem i mieczem. Zapewne jest to św. Stanisław ze Szczepanowa. Święty ukazany został frontalnie z prawą ręką przyciśniętą do piersi, a z lewą nieznacznie odsuniętą w bok. Ma pociągłą twarz o krótkich jasnych włosach i podobnym zaroście. Ubrany jest w albę oraz szaro-bordową kapę o złotym kapturze. Przy jego kolanach stoi złota infuła, a za nim widoczny jest anioł z gałązką palmową. Za św. Stanisławem w rozwianych szatach klęczy św. Jadwiga Śląska, którą identyfikuje bryła kościoła widoczna przy jej stopach. Postać Jadwigi ukazano w profilu z założonymi rękami przed sobą. Na głowie ma niewielką złotą koronę, spod której widoczna jest biała chusta okrywająca włosy. Ubrana jest w bladoczerwoną suknię przepasaną w talii i narzucony na ramiona bladoszkarłatny płaszcz z gronostajowym kołnierzem i obszyciem. Za św. Jadwigą stoi inna święta z odsłoniętą lewą ręką wspartą o bok. Brak atrybutu nie pozwala na jej identyfikację. Ukazano ją w trzech czwartych w prawo z głową w profilu. Ma owalną twarz z wydatnym nosem. Na głowie ma niewielką złotą koronę, spod której widać jasną chustę okrywającą włosy. Ubrana jest w złocisto-szarą suknię z krótkimi rękawami i bladoczerwony rozwiany płaszcz. Pomiędzy obiema kobietami widać dwie postacie uskrzydlonych aniołów. Za świętymi siedzi z otwartą księgą wyobrażony frontalnie św. Jana Kanty. Jest to mężczyzna w średnim wieku z wysokim czołem, krótkimi brązowymi włosami i podobną brodą. Ubrany jest w bladofioletową togę akademicką z gronostajową peleryną. Trzymana przez niego księga ma czerwone okładki. Obok św. Jana Kantego namalowano czteroosobową grupę starszych mężczyzn. Pierwszy z nich, ujętych w trzech czwartych w prawo, zdaje się przyklękając, odbierać prawą ręką palmę męczeństwa podawaną mu przez widocznego nad nim anioła. Lewą ma ułożoną wzdłuż ciała. Ma podłużną twarz widoczną z profilu, otoczoną białymi włosami i spiczastą białą brodą. Ubrany jest w rozwianą jasnobeżową szatę przewiązaną w pasie i taki sam płaszcz narzucony na prawe ramię. Lewy rękaw tuniki jest podciągnięty, odsłaniając przedramię ręki. Na lewej nodze widoczny jest sandał. Za nim przedstawiono klęczącego w ujęciu trzech czwartych w lewo zakonnika eremitę, być może św. Pawła Pustelnika w białym habicie paulińskim. Zakonnik na wysokości bioder ma rozsunięte ręce. Jego twarz o wydatnym nosie otacza krzaczasta, długa, biała broda oraz białe włosy. W głębi za nim częściowo widać dwóch innych brodatych mężczyzn w beżowych szatach. Jeden z nich trzyma w dłoni palmę. W niewielkiej odległości za grupą mężczyzn na pierwszym planie klęczy na obłoku ukazany frontalnie św. Jacek. W rękach uniesionych na wysokości piersi trzyma wieżycową, złotą monstrancję i figurę Matki Boskiej. Dominikanin został przedstawiony z wysokim łysym czołem i wianuszkiem siwiejących włosów. Jego pociągła twarz o wyrazistym nosie i wąskich, nieznacznie zaciśniętych ustach pozbawiona jest zarostu. Ubrany jest w dominikański habit z czarnoniebieskim płaszczem. Z lewej strony sceny koronacji namalowano grupę czterech świętych. Na pierwszym planie widać klęczącego św. Stanisława Kostkę, wspartego na długim kiju z przywiązanym do niego węzełkiem. Święty został przedstawiony w profilu. Ma młodzieńczą, owalną twarz z krótkimi brązowymi włosami i rumianymi policzkami. Ubrany jest w bladobeżowy płaszcz, spod którego widać jasnoseledynową szatę. Za Stanisławem Kostką wyłania się w półpostaci św. Jan Nepomucen z drewnianym krzyżem podtrzymywanym lewą ręką. Jest to dojrzały mężczyzna o pociągłej twarzy, z brązowymi włosami i brodą. Z prawej strony św. Stanisława Kostki ukazano stojące dwie zakonnice, św. Kingę i zapewne bł. Salomeę. Kingę ukazano frontalnie w kontrapoście z głową uniesioną ku niebu w jasnobeżowym habicie klaryski wpadającym w brąz. Księżna prawą ręką przyciska do piersi bryłę soli, a w opuszczonej lewej trzyma kwiat lilii. U jej stóp widać model kościoła klasztornego w Starym Sączu. Obok stoi najprawdopodobniej bł. Salomea. Ukazano ją w mocnym kontrapoście, z dłońmi splecionymi na piersi i spojrzeniem skierowanym ku ziemi. Ubrana jest w rozwiany szaroniebieski habit i jasny welon. Wnętrze latarni wypełniają uskrzydlone głowy aniołków na tle złocisto-szarych obłoków.
polichromia ścienna

Polichromia w kaplicy Branickich

Zdjęcie nr 1: Nastawa jednoosiowa, jednokondygnacyjna ze zwieńczeniem, na wysokim dwustrefowym cokole z wyodrębnionymi czterema prostopadłościanami. Ołtarz kamienny, prostopadłościenny, z kamienną mensą. Antepedium ujęte srebrzoną opaską z napisem „kości ich niech wypuszczą pędu ze swego miejsca, aby byli wsławieni przez swoich synów”, pole podzielone na cztery części ornamentem roślinnym, każda wypełniona złoconą wicią kwiatową i czterema okrągłymi prześwitami. Na ołtarzu ustawione tabernakulum w formie Arki Przymierza. Nastawa ujęta dwiema parami pilastrów i dwiema parami kolumn o kręconych trzonach ustawionych pod kątem na zewnątrz, dźwigającymi pełne belkowanie z kostkowaniem, wyłamane na ich osi, przerwane nad polem środkowym oraz fragmenty przerwanego, półkolistego przyczółka. W polu środkowym wnęka w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym, w niej mniejszy obraz w kształcie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym nadwieszonym z przedstawieniem Wizji św. Franciszka, ujęty ramą dekorowaną rocaille'em. Zwieńczenie w formie grupy rzeźbiarskiej Przemienienia Pańskiego na tle obłoków i w glorii promienistej. 
W partii belkowania nad polem głównym, na rzeźbionej skale podtrzymywanej przez rocaille klęczące postacie św. Piotra, św. Jana i św. Jakuba w dynamicznych pozach. Nad nimi unosi się Chrystus w otoku z obłoków i glorii, flankowany przez figury Mojżesza i Eliasza klęczące na przerwanym przyczółku, za nimi nadlatujące putta na obłokach. Po lewej stronie Piotr klęczący frontalnie z uniesionymi rękami. Obok niego klęczący św. Jan zwrócony profilem w lewo, z rękami wyciągniętymi w przód, o młodzieńczych rysach i długich, kręconych włosach. Święty Jakub po prawej stronie, w pozycji siedzącej, zwrócony w trzech czwartych w prawo z rękami wyciągniętymi w lewo. Wszyscy ubrani w przylegające do ciała tuniki oraz płaszcze przepasane w partii nóg. Nad nimi Chrystus w pozycji stojącej, frontalnie, w kontrapoście, z uniesioną głową i rękami rozłożonymi na boki, ubrany jest w tunikę oraz płaszcz przewiązany przez lewe ramię i wokół nóg. Na lewym fragmencie przyczółka klęczy Eliasz, zwrócony w trzech czwartych w lewo, pochylony, prawą ręką przytrzymuje na boku księgę, lewą wyciąga w przód. Ubrany jest w tunikę oraz rozwiany płaszcz. Na prawym fragmencie przyczółka klęczy Mojżesz, zwrócony w trzech czwartych w prawo, z pochylona głową, obiema rękami trzyma tablice przykazań. Ubrany jest w tunikę o krótkich rękawach oraz płaszcz zawinięty na lewym ramieniu i opadający na nogi. Obaj prorocy ukazani jako starcy. Nastawa flankowana dwoma wspornikami z figurami św. Wacława i św. Floriana. Struktura polichromowana w kolorze beżowym z żółtymi detalami oraz złoconymi profilami, ornamentyką i zwieńczeniem. Figury w partii ciała polichromowane naturalistycznie z brązowymi włosami i brodami oraz złoconymi szatami i atrybutami.
ołtarz

Ołtarz główny

Zdjęcie nr 1: Rzeźba zwrócona w trzech czwartych w prawo, z uniesioną głową, o esowato wygiętej sylwetce, lewą nogę opiera na fragmencie płaszcza. Święty Florian w lewej uniesionej ręce trzyma drzewce rozwianej chorągwi z wizerunkiem orła w koronie, prawą wylewa z dzbana wodę na płonący budynek kościoła stojący przy jego prawej nodze. Twarz ma szczupłą, o dużych, głęboko rzeźbionych oczach, skierowanych w górę i uniesionych, zmarszczonych brwiach, dużym, lekko garbatym i zadartym nosie oraz rozchylonych ustach, okoloną krótką, silnie kręconą brodą oraz rozwianymi na boki włosami. Ubrany jest w krótką tunikę oraz zbroję torsową, przez biodra ma przewiązany pas z zawieszonym przy lewym boku mieczem. Przez lewe ramię ma zawiązany diagonalnie płaszcz, opadający na prawe przedramię oraz zawinięty na lewe udo. Na głowie ma hełm dekorowany maszkaronem z pióropuszem, a na nogach wysokie buty. Polichromia ciała naturalistyczna, włosy brązowe, strój i atrybuty złocone, detale srebrzone.
rzeźba

Św. Florian

Zdjęcie nr 1: Święty zwrócony w trzech czwartych w lewo, o esowato wygiętej sylwetce. W lewej, ugiętej ręce trzyma pastorał, prawą wyciąga przed siebie. Twarz ma owalną, o okrągłych, półprzymkniętych oczach, uniesionych brwiach, lekko garbatym nosie i pełnych ustach o drążonych kącikach. Twarz ma okoloną krótką, kręconą brodą oraz silnie kręconymi, brązowymi włosami. Ubrany jest w czerwoną albę, srebrzoną rokietę o złoconej koronce przy brzegu oraz skrzyżowaną na piersi, złoconą stułę, przepasane w talii. Na ramiona ma narzuconą złoconą kapę ze srebrzoną podszewką, zapiętą klamrą na piersi, zawiniętą na prawej nodze. Na głowie ma złoconą infułę, na dłoniach białe rękawiczki. Po lewej stronie, u stóp św. Stanisława półpostać Piotrowina ukazanego tyłem do widza, unoszącego ręce w stronę świętego, z bandaną na głowie i piersiach. Polichromia w partiach ciała naturalistyczna.
rzeźba

Św. Stanisław

Zdjęcie nr 1: Święty ukazany frontalnie, z głową skierowaną w prawo, w kontrapoście, w lewej ręce trzyma pastorał, prawą kładzie na piersi. Twarz ma pociągłą, szczupłą, o podkreślonych kościach policzkowych i brodzie, o migdałowatych, głęboko rzeźbionych oczach, lekko zadartym nosie i rozchylonych ustach o drążonych kącikach, okoloną brązowymi, krótkimi, kręconymi włosami. Ubrany jest w czerwoną albę, srebrzoną rokietę ze złoconą koronką przy brzegu oraz złoconą stułę, przepasane w talii. Na ramiona ma narzuconą zapiętą pod szyją klamrą złoconą kapę o srebrzonej podszewce, zawiniętą na prawej nodze. Na głowie ma złoconą infułę, na dłoniach białe rękawiczki z krzyżykami. Po lewej stronie figury aniołek przepasany złoconą szarfą. Polichromia ciała naturalistyczna.
rzeźba

Św. Wojciech

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie zbliżonej do trapezu, z wklęsłymi bokami, zwieńczony łukiem odcinkowym, nadwieszonym. We wnętrzu, na podeście przed stołem klęcząca św. Kinga. Święta zwrócona w trzech czwartych w prawo, z pochyloną głową i rękoma skrzyżowanymi na piersi. Twarz ma owalną, z oczami skierowanymi w górę, prostym nosem i pełnymi ustami. Ubrana jest w czarny habit zakonny klaryski, ze szkaplerzem opadającym na podest, czarnym płaszczem zarzuconym na ramiona oraz czarnym welonem z białą podwiką. Wokół głowy świętej nimb promienisty. Stół nakryty niebieską tkaniną lamowaną frędzlą, na nim znajdują się krucyfiks, otwarta księga i gałązka lilii. Obok stołu na podeście leżą insygnia władzy monarszej – otwarta korona i berło. W prawej części obrazu podwieszona zielona kotara.
obraz

Św. Kinga

Zdjęcie nr 1: Ławki uzyskały rzut wydłużonego prostokąta. Ich przedpiersie zostało podzielone trzema wybrzuszonymi lizenami. W polach pomiędzy nimi umieszczono profilowane płyciny, zdobione dekoracją regencyjną z cęgami i małżowinami. Całość została wsparta na wysokim, profilowanym cokole.
ławka

Ławki

Zdjęcie nr 1: Niewielka niepołomicka kropielnica uzyskała okrągły kształt o puklowanej czarze.
kropielnica

Kropielnica

Zdjęcie nr 1: Obraz uzyskał kształt stojącego prostokąta zamkniętego łukiem pełnym. W pomieszczeniu o szarych ścianach, ukazano scenę narodzin św. Karola Boromeusza. Komnata otwiera sie z lewej strony na schematycznie przedstawiony pagórkowaty pejzaż. Wewnątrz na ukośnie ułożonym łożu, spoczywa matka świętego, trzymając ugięte w łokciach ręce na wysokości pasa. Łoże posiada zaplecek o fantazyjnym wykroju, a ponad nim widać podwieszoną u góry czerwoną kotarę. Leżąca kobieta ma owalną twarz o jasnej karnacji, okoloną jasnobrązowymi włosami opadającymi na ramiona. Ubrana jest w białą koszulę z długimi rękawami oraz czepiec na głowie. Za łożem po lewej stronie widoczna jest służąca podtrzymująca obiema rękami swą Panią. Niewiasta ubrana jest w jasnoniebieską suknię oraz białą chustę zakrywającą włosy. Przed łożem została ukazana położna owijająca w pieluszkę noworodka. Robi to na stole nakrytym niebieską tkaniną. Kobieta ubrana jest w białą koszulę z czerwonym gorsetem, zieloną spódnicę oraz biały fartuch i chustę na głowie. Niemowlę jest nagie. Wyciągając przed siebie rączki leży ukośnie na ramionach służki. Jego głowę okala świetlisty nimb. Za nim widoczna jest głowa przyglądającej sie scenie dziewczynki. Po prawej stronie łoża ukazany został zasiadąjacy na zielonym fotelu o wysokim zaplecku ojciec Karola Boromeusza. Mężczyzna zwrócony jest w trzech czwartych w lewo. Prawą dłoń przyciska do piersi, lewą ugiętą w łokciu wyciąga przed siebie. Ma twarz o brunatnoszarej karnacji okolonej długą, rozdwojoną na końcach brodą. Postać ubrana jest w zieloną szatę oraz czerwony płaszcz i czapkę podbitą futrem. Na pierwszym planie, po prawej stronie, przedstawiono przyklękającą służącą, która zaściela kołyskę. Jest zwrócona w trzech czwartych w lewo z głową silnie odchyloną do tyłu. Ma na sobie czerwoną spódnicę, białą koszulę z żółtym gorsetem, fartuch oraz biało czerwoną chustę na głowie. W górze, nad całą kompozycją widoczna jest grupa aniołów, ukazanych na obłokach do pasa. W rękach trzymają tradycyjne atrybuty św. Karola Boromeusza: krzyż arcybiskupi, pastorał, stułę, infułę oraz krzyż. Na krawędzi archiwolty widnieje czerwony napis łaciński: Vos estis lux Mundi Mat[theus]: Cap[ut]: 5 vers[us]: 14. Napis polski także pisany na czerwono znajduje się na dolnej krawędzi niszy: Światło niebieskie sprzyja gdy się Karol rodzi / wszak piekielny cień cnocie nigdy nie zaszkodzi.
obraz

Narodziny św. Karola Boromeusza

Zdjęcie nr 1: Obraz uzyskał kształt stojącego prostokąta zamkniętego łukiem pełnym. Na tle komnaty o brązowych ścianach, z widoczną po prawej stronie arkadą otwierającą się na kolejne pomieszczenie, ukazany został św. Karol Boromeusz rozdający jałmużnę ubogim. Świętego przedstawiono w całej postaci, zwróconego w trzech czwartych w prawo. Lewą ręką sięga po pieniądze z zielonej szkatuły leżącej na stole obok, prawą natomiast wyciąga w kierunku ubogich. Ze szkatuły wysuwa się purpurowa chusta. Święty Karol Boromeusz ma owalną twarz o prostym nosie, lekko uśmiechniętych ustach, półprzymkniętych oczach, okoloną ciemnobrązowymi, krótkimi włosami. Ubrany jest w strój kardynalski: purpurową sutannę, mucet i piuskę oraz białą komżę. Jego głowę otacza świetlisty nimb. Po jego lewej stronie widoczny jest stół, przykryty sięgającym ziemi białym obrusem ze złotymi frędzlami. Ustawiono na nim drewniany krucyfiks, księgę oraz wspomnianą zieloną szkatułę. Za postacią świętego widoczny jest ozdobny fotel o wysokim zaplecku z zielonym obiciem. Po prawej stronie świętego w wejściu do komnaty przedstawiono w całej postaci żebraków. Pierwszy mężczyzna zwrócony jest profilem w lewo. Wyciąga prawą rękę po pieniądze podawane mu przez świętego, wspierając się lewą dłonią na kosturze. Ma twarz o ciemnobrązowej karnacji, okoloną ciemną, długą brodą. Głowę ma przewiązaną białą chustą. Postać ubrana jest w brunatną tunikę sięgającą kolan oraz czarne buty. Drugi mężczyzna, wspierający się na kosturze, zwrócony jest w trzech czwartych w lewo. Niewidoczna jest jego lewa ręka. Lewą nogę ma uciętą poniżej kolana i zabandażowaną. Powyżej kolana ma owiniętą białym opatrunkiem prawą nogę. Jego twarz jest owalna o ciemnobrązowej karnacji. Przedstawiony został boso w grynszpanowej tunice przewiązanej w pasie i sięgającej kolan, odsłaniającej prawe ramię. Powyżej sceny namalowano podwieszoną, złoto-umbrową kotarę ze złotymi frędzlami.
Ponad obrazem na archiwolcie arkady znajduje się czerwony łaciński napis: „Qui aurum diligit, non iustisificabitur Eccles[iastes] Cap[ut] 31 vers[us] 5”. Natomiast na dolnej krawędzi wnęki napis polski, także wykonany rubrą: „Złoto ubogim Karol ze szkatuły daye / znać ze złotem do nieba nikt się nie dostaye”.
obraz

Św. Karol Boromeusz rozdaje jałmużnę

Zdjęcie nr 1: Obraz otrzymał kształt stojącego prostokąta zamkniętego łukiem pełnym. Na tle schematycznie przedstawionego pagórkowatego pejzażu ukazano w nieznacznym kontrapoście w całej postaci św. Karola Boromeusza. Święty został przedstawiony frontalnie z głową lekko pochyloną i zwróconą w trzech czwartych w lewo. Spogląda na drewniany krucyfiks, ułożony ukośnie i oparty o jego lewe ramię, który trzyma obiema dłońmi. Ma owalną twarz z charakterystycznym wydatnym nosem, wąskie usta oraz krótkie ciemnobrązowe włosy. Ubrany jest w strój kardynalski: purpurową sutannę, mucet i piuskę oraz białą komżę. Stopy ma bose. Na ramionach widoczny jest zarzucony powróz pokutny z węzłami, zakończony szeroką pętlą. Ponad obrazem na łuku archiwolty widnieje czerwony łaciński napis: „Iacite ergo fructus dignios Paenitentiae Luc[a]. Cap[ut]. 3 vers[us] 8”. Z kolei pod obrazem na dolnej krawędzi znajduje się napis polski: „Boso na szyi powróz w processyi nosi / i by Bóg karę oddalił z płaczem o to prosi”.
obraz

Św. Karol Boromeusz

Zdjęcie nr 1: Obraz uzyskał kształt leżącego prostokąta. We wnętrzu pomieszczenia o szarych ścianach ukazano scenę wskrzeszenia Piotrowina przez św. Stanisława ze Szczepanowa. Z lewej strony pomieszczenie otwiera się na rozpościerający się w głębi schematyczny pejzaż z motywem nachodzących na siebie wzgórz. Pośrodku przedstawiono w dwóch trzecich św. Stanisława, zwróconego w trzech czwartych w prawo. Święty w geście błogosławieństwa unosi prawą rękę nad wychylającym się w półpostaci z grobu Piotrowinem. W lewej ręce trzyma złoty pastorał zakończony wolutową krzywaśnią z motywem skręcającej się ulistnionej gałęzi. Jego twarz ma beżowo-szarawą karnację. Charakteryzują ją okrągłe i pełne policzki, wydatny nos, ciemnoczerwone usta i półprzymknięte powiekami oczy. Głowę biskupa okala świetlisty nimb. Święty jest ubrany w strój pontyfikalny – fioletowo-szarą sutannę, białą komżę, na której widać czarny mucet i złocistoczerwoną stułę. Na ramionach ma założoną czerwoną kapę podbitą zgniłozieloną tkaniną i lamowaną złotym obszyciem, a na głowie czerwonozłocistą infułę. Poniżej, z prawej strony św. Stanisława ukazany został do pasa, ze złożonymi w geście modlitwy dłońmi Piotrowin, wychylający się z prostokątnego grobu. Jego twarz ma szarobrunatną karnację. Na kościstej twarzy widać szeroko otwarte oczy i wydatny nos oraz usta okolone ciemnobrązowym zarostem. Piotrowin jest nagi, z założonym na głowę całunem spływającym na ramiona i plecy. Stanisławowi towarzyszą trzy postacie stojące po jego lewej stronie. Pierwszą jest duchowny zwrócony w trzech czwartych w prawo z lekko ugiętą w łokciu lewą ręką. Prawą trzyma na wysokości piersi. Ma owalną twarz z wydatnym czołem, szerokim nosem, ciemnymi oczami, wąskimi ustami, okoloną jasnobrązowymi włosami skręcającymi się w pukle. Ubrany jest w strój kanonicki – czarno-szarą sutannę, mucet i piuskę na głowie oraz białą komżę. Obok, z lewej strony ukazani zostali dwaj mężczyźni, z których pierwszy ujęty w całej postaci, zwrócony w trzech czwartych w prawo z lewą ręką przyciśniętą do piersi, ma na sobie szlachecki kontusz. Jego twarz jest owalna i ma zniekształcone rysy. Dominuje duże czoło i szeroki nos oraz czarne oczy i wydatne usta. Ma krótkie ciemnobrązowe włosy zaczesane w grzywkę. Stojący obok drugi mężczyzna widoczny jest tylko częściowo. Ukazany został z profilu z głową zwróconą w prawo. Ma zakrzywiony nos, ciemne oczy i duże, czerwone usta. Widoczny tylko fragmentarycznie strój jest koloru jasnobrązowego. W lewym, górnym rogu obrazu znajdują się złote promienie wyłaniające się z chmur, padające na postać św. Stanisława.
obraz

Św. Stanisław wskrzeszający Piotrowina

Zdjęcie nr 1: Obraz ma kształt stojacego prostokąta zamkniętego łukiem pełnym. Na tle szarożółtych obłoków ukazano w całej postaci św. Karola Boromeusza klęczącego przed siedzącą na obłokach Madonną z Dzieciątkiem. Święty został ukazany w trzech czwartych zwrócony w lewo ze złożonymi rękami do modlitwy. Przedstawiono go z uniesioną głową zwróconą w stronę Matki Boskiej. Jego twarz o różowo-szarawej karnacji charakteryzuje się wydatnym nosem i ustami oraz ciemnymi oczami. Na jego głowie widoczna jest tonsura, wycięta w ciemnobrązowych włosach. Święty ubrany jest w strój kardynalski, purpurową sutannę i mucet oraz w białą komżę zdobioną u spodu haftem. Ukazana z lewej strony Madonna z Dzieciątkiem zwrócona jest w trzech czwartych w prawo. Maria podtrzymuje małego Jezusa stojącego na jej lewym kolanie, który w jej stronę wyciąga obie rączki. Twarz Madonny ma nieznacznie zniekształcone rysy. Ma jasną karnację, prosty nos, wąskie, lekko uśmiechnięte usta i półprzymknięte oczy. Jej głowę otaczają blond włosy rozdzielone pośrodku przedziałkiem. Maria ubrana jest w bladoróżową suknię z długimi rękawami oraz ciemnoniebieski maforion spływający z głowy, okrywający jej ramiona oraz prawą nogę. Trzymane przez nią Dzieciątko jest nagie. Tylko nieznacznie lewą nóżkę zakrywa biała chusta, której koniec Madonna trzyma w lekko uniesionej lewej ręce. Mały Jezus jest zwrócony w trzech czwartych w prawo. Ma okrągłą twarz z małym szerokim nosem, ciemnymi oczami i lekko uśmiechniętymi ustami. Jego głowę okalają jasne włosy układające się w lekko skręcone pukle. Poniżej Madonny z Dzieciątkiem w rogu obrazu widoczne są dusze w ogniu czyścowym. Są to dwie postacie wyłaniające się w popiersiach z ognistych płomieni z głowami zwróconymi w stronę Maryi i Jezusa. Jedna z nich ma uniesioną w geście wołania o pomoc prawą rękę. Ponad obrazem na archiwolcie arkady widnieje czerwony łaciński napis: Misereremini mei. Misereremini mei. Joa[nnes]. Cap[ut]. 19. vers[us] 21. Z kolei na dolnej krawędzi arkady znajduje się czerwony napis polski: Nad umarłemi Karol miał politowanie. / Bo i skarby rozdawał i modlił się za nie.
obraz

Św. Karol Boromeusz wstawia się u Matki Boskiej za duszami czyścowymi

Zdjęcie nr 1: Obraz uzyskał kształt stojącego prostokąta zamkniętego łukiem pełnym. Na tle schematycznie malowanych żółtoszarych obłoków oraz promieni padajacych z prawego, górnego rogu ukazano umierającego św. Karola Boromeusza. Jeden z promieni wyraźnie oświetla Boromeusza. Święty został przedstawiony klęcząc w całej postaci, zwrócony w trzech czwartych w prawo. Ma omdlałe ramiona oraz opuszczoną głowę na piersi. Jego twarz jest owalna z dużym zakrzywionym nosem, zamkniętymi oczami i wąskimi ustami. Ubrany jest w strój kardynalski, purpurową sutannę, mucet i piuskę oraz białą komżę. U jego stóp leży kapelusz kardynalski oraz ukośnie ułożony krzyż arcybiskupi. Po prawej stronie ukazano stół nakryty tkaniną w kolorze ciemnozgniłej zieleni. Na nim leży otwarta księga na środku której widnieje drewniany krucyfiks. 
Ponad obrazem na łuku archiwolty widnieje czerwony napis łaciński: Beati mortui qui in Domino meriantur [powinno być - moriuntur] Apocal[ypssis]. Cap[ut]: 14 vers[us].13. Na dolnej krawędzi arkady umieszczono czerwony napis polski: Klęczące prawie życie, świętego Karola / więc klęczący umiera łaska Boska woła.
obraz

Śmierć św. Karola Boromeusza

Zdjęcie nr 1: Obraz uzyskał kształt stojącego prostokąta zamkniętego półkoliście. W komnacie przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego klęczy w całej postaci biczujący się św. Karol Boromeusz. Za nim widoczna jest kolumna oraz fragment arkady oraz w głębi półkolisty otwór. Święty klęczy zwrócony w trzech czwartych w prawo. W lewej ręce trzyma dyscyplinę, a prawą unosi na wysokość piersi. Jego twarz charakteryzuje smutny wyraz oraz charakterystycznie wydatny nos. Ma półprzymknięte oczy i czerwone usta. Na głowie widoczna jest tonsura wycięta spośród krótkich, nieznacznie kręconych ciemnobrązowych włosów. Boromeusz ma na sobie strój kardynalski, który rozpięty obnaża jego lewe ramie. U jego stóp leży kapelusz kardynalski. Po prawej stronie ukazany został stół przekryty szarogrynszpanową tkaniną, na którym stoi drewniany krucyfiks z naturalistycznie wyobrażonym Ukrzyżowanym Chrystusem. Przed cokołem krucyfiksu leży czaszką. W prawym, górnym rogu obrazu widoczne są na tle białoszarych obłoków złote promienie padające na Świętego.
Ponad obrazem na archiwolcie arkady widnieje czerwony napis łaciński: Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt Psalm 22 [4]. Poniżej obrazu na dolnej krawędzi arkady znajduje się czerwony napis polski: Karze częstokroć Karol swe niewinne ciało / by tak ćwiczone prędzey niebu się dostało.
obraz

Pokutujący św. Karol Boromeusz

Zdjęcie nr 1: Obraz ma kształt stojącego prostokąta zamkniętego łukiem pełnym. Na tle pagórkowatego pejzażu z pochmurnym niebem oraz widocznymi w prawym górnym rogu złotymi promieniami, ukazano modlącego się św. Karola Boromeusza. Święty został przedstawiony z nieznacznie zgiętymi kolanami. Zwrócony jest w trzech czwartych w prawo, z głową ukazaną z profilu, lekko uniesioną wzwyż. Ręce ma złożone do modlitwy na wysokości piersi. Jego twarz zdradza rysy mężczyzny w średnim wieku z dużym, zakrzywionym nosem, lekko uśmiechniętymi ustami i wpatrzonymi wzwyż oczami. Twarz jest okolona krótkimi, brązowymi włosami. Boromeusz ubrany jest w strój kardynalski – purpurową sutannę, mucet, piuskę oraz białą komżę. W prawym, dolnym rogu obrazu u stóp świętego leży metropolitalny krzyż, zamknięta księga i kapelusz kardynalski. Powyżej, na drugim planie widoczny jest mężczyzna odpalający lont w strzelającej armacie wymierzonej w stronę modlącego się świętego. Dodatkowo zaznaczono trajektorię lotu odbitej kuli, widocznej obok głowy strzelającego. Zamachowiec ukazany jest w półpostaci, z odkrytą głową o brązowych włosach i twarzą ukazaną w profilu. Ubrany jest w ciemny mundur. Na stiukowej archiwolcie arkady umieszczono łaciński napis: „Non tanget illos tormentum mortis Sap[ientiae]: cap[ut]: 3 vers[us]: 1”. Napis po polsku umieszczono na dolnej krawędzi arkady: „Od Karola się kula z półhaku odbija / Wszak krzykiem Bóg i cnotą złość go łudzi”.
obraz

Zamach na św. Karola Boromeusza

Zdjęcie nr 1: Nastawa niearchitektoniczna w formie paludamentu. Mensa kamienna, oparta na dwóch kamiennych pilastrach o kanelowanych trzonach, ustawionych na cokolikach. Na mensie tabernakulum w formie drewnianej skrzynki na czterech nóżkach, zakończone gzymsem, o drzwiczkach w kształcie stojącego prostokąta o ściętych górnych narożach, ujęte profilowaną ramą z przedstawieniem kielicha z hostią w glorii. Na nim tron wystawienia na relikwiarz. Tabernakulum flankują dwie figury aniołów ustawione na cokołach. 
Paludament podwiązany po bokach sznurem z chwostami, podtrzymywany przez putta, lamowany frędzlą, zwieńczony baldachimem utworzonym z fragmentu wklęsło-wypukłego gzymsu z lambrekinem. W polu wnęka w kształcie stojącego prostokąta ujęta profilowaną ramą i rocaille'm, z obrazem św. Karola Boromeusza. Nad obrazem rzeźbione obłoki i dwie uskrzydlone główki anielskie, po bokach nadlatujące dwa putta. Paludament polichromowany wewnątrz w kolorze szaro-brązowym, zewnątrz złocony.
ołtarz

Ołtarz w kaplicy

Zdjęcie nr 1: Para przyściennych stalli ustawionych po obu stronach prezbiterium w Niepołomicach uzyskała formę architektoniczną z wysokimi zapleckami i obudowanymi klęcznikami ustawionymi z przodu. Każda z nich otrzymała pięć siedzisk. Wejście do każdej znajduje się z boku i na środku. Przy wejściach z boku na przedpiersiu ustawiono cebulaste sterczyny na prostopadłościennych cokolikach. Zaplecki artykułowano za pomocą pilastrów o kompozytowych kapitelach dźwigających niepełne belkowanie z wydatnym gzymsem, wyłamane na ich osiach. Całość została zwieńczona pięcioma dekoracyjnymi wazami płomienistymi ustawionymi na prostopadłościennych cokolikach. W polach pomiędzy pilastrami umieszczono cztery profilowane, złocone ramy o rożnym kształcie (owalnym, czworobocznym, półkolistym i wielobocznym) z pojedynczymi przedstawieniami świętych. W stalli południowej od lewej wyobrażono: św. Jana Kantego, Marcina Baryczkę, Świętosława Milczącego, św. Feliksa z Noli. Z kolei w stalli północnej od prawej ukazano: św. Filipa Nereusza, św. Jana Nepomucena, św. Walentego i św. Faustyna z Bresci. Świętych identyfikują czarne, majuskułowe podpisy, których kształt liter sugeruje, że zostały wprowadzone w pierwszej połowie XIX wieku. Poniżej każdego wizerunku na cokołach zaplecków w płycinach wyznaczonych prostokątnymi, złoconymi i profilowanymi ramkami znalazły się łacińskie sentencje. Także lica przedpiersi zostały artykułowane pilastrami na cokołach, jednakże bez dekoracyjnych głowic. Pomiędzy nimi w czworobocznych, profilowanych i złoconych ramach o wklęsłych narożach wyobrażono bukiety kwiatów. Kwiaty ukazano naprzemiennie w płaskich koszach lub wazach na niebieskim tle. Na niektórych bukietach widoczne są siedzące ptaki. Ponad bukietami znalazły się pisane czarnymi literami łacińskie sentencje. Elementy architektoniczne zostały pokryte marmuryzcją, a ramy i detale zdobnicze pozłocono. Na stalli na ścianie północnej ponad kapitelem skrajnego pilastra od zachodu widnieje data ich wykonania: A(NNO) D(OMINI) 1766. Z kolei na stalli na ścianie południowej, ponad kapitelem skrajnego pilastra od zachodu widnieją zapewne inicjały fundatora: X(IĄDZ). / TCD. W / P(LEBANUS) N(IEPOLOMICENSIS).
stalla

Para stalli

Zdjęcie nr 1: Przedstawienie ze św. Janem Kantym zostało ujęte w owalną, złoconą i profilowaną ramę. Świętego ukazano frontalnie w całej postaci w lekkim zwrocie w prawo na tle architektury. Jego głowa, lekko uniesiona, ujęta jest w trzech czwartych w prawo. Prawą rękę w nieznacznym geście wskazującym ma uniesioną i odsuniętą od ciała. W lewej natomiast trzyma pod skosem księgę o czerwonych bokach, oprawioną w szarą oprawę i spiętą na dwie klamry. Jest to starszy, łysiejący mężczyzna z wianuszkiem siwych włosów, o takim samym krótkim zaroście. Ma wysokie, łyse czoło, rumianą twarz z prostym nosem i wydatnymi ustami. Jego głowę otacza jasnobeżowy nimb. Jan Kanty ubrany jest w sutannę z koloratką w formie białego kołnierzyka, sięgającą kolan komżę z szerokimi rękawami, wiązaną pod szyją i obszytą wzorzystą koronką. Na piersi ma złocistą stułę. Święty zwraca się w stronę częściowo widocznego stołu ustawionego na jednostopniowym podeście na architektonicznym tle z motywem arkady. Ponad nią widoczne są różowo-białe obłoki wypełniające w całości górną przestrzeń kompozycji. Stół nakrywa błękitnobiały obrus obszyty u dołu złocistą frędzlą. Stoi na nim czarny krucyfiks ze złotą pasyjką, a po jego bokach czarny biret i srebrzysty dzwonek. Przed krzyżem leży zwisający ze stołu złocisty różaniec zakończony medalionem. Przed stołem leżą oparte o podest dwa złociste skrzyżowane berła w kształcie znanym z godła Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponad głową Jana Kantego na tle obłoków unosi się nagie, uskrzydlone putto trzymające w ręce zielony wianek. Za świętym z prawej strony obrazu rozciąga się pastelowy pejzaż z różowo-błękitnym niebem. Na jego tle ukazano niewielką postać Jana Kantego w czarnej sutannie i birecie udzielającą jałmużny siedzącemu mężczyźnie. Scena rozgrywa się na tle podłużnego budynku, być może kościoła lub budynku uniwersyteckiego o jasnych ścianach i czerwonym dachu. Pod obrazem umieszczono czarny, majuskułowy napis „S(ANCTUS) JOANNES CANTIUS”. Poniżej na płycinie stalli umieszczono drugą inskrypcję w profilowanej, złoconej ramie „DIFFAMARE CAVE: NAM REVOCARE CRAVE / CONTURBARE CAVE: NON EST PLACERE SUAVE”.
obraz

Św. Jan Kanty

Zdjęcie nr 1: Obraz z przedstawieniem Marcina Baryczki ujmuje złocona, profilowana rama z czterema uszakami. Cała postać kapłana w ujęciu frontalnym, z głową zwróconą trzy czwarte w prawo, została przedstawiona na tle architektury i pastelowego pejzażu. Kapłan stoi przed półkolistymi drzwiami w jasnobrązowym portalu, do których prowadzą dwa stopnie. W wyciągniętej prawej ręce trzyma biały zwój. Natomiast lewą przyciska do piersi trzymaną księgę w czarnej oprawie o czerwonych bokach, spiętą na dwie klamry. Jest to starszy mężczyzna o siwych włosach i krótkim zaroście, z rumianą twarzą o prostym nosie i wydatnych wargach. Ubrany jest w sutannę z koloratką w kształcie kołnierzyka, sięgającą kolan komżę z szerokimi rękawami wiązaną pod szyją i czarny biret kapłański na głowie. Na ramionach ma ciemnobeżową stułę. Ponad głową zaznaczono za pomocą jasnej kreski prosty nimb talerzowy. Za kapłanem z prawej strony rozciąga się sekwencja zimowego pejzażu ze sceną zrzucenia go z mostu do zamarzniętej rzeki. Most wspiera się na dwóch arkadach. Z jego korony dwóch ludzi energicznie zrzuca Baryczkę do zamarzniętej Wisły. Z prawej strony most poprzedza brama mostowa w formie domku nakrytego dachem pulpitowym z półokrągłą bramą. Za nią widoczne jest wysokie drzewo przysypane śniegiem. W głębi rozpościerają się niskie wzgórza. Pod obrazem widnieje czarny napis „S(ANCTUS) BARICZKA VIC(ARIUS) E(CCLESIAE) C(ATHEDRALIS) C(RACOVIENSIS)”. Poniżej drugi napis ujęty w profilowaną, złoconą ramę: „NOLITE TIMERE EOS QVI OCCIDUNT CORPUS / ANIMAM AUTEM NON POSSUNT OCCIDERE Mat(theus) 11”.
obraz

Marcin Baryczka

Zdjęcie nr 1: Obraz z przedstawieniem Świętosława Milczącego ujęty został w złoconą, profilowaną ramę zamkniętą półkoliście z uskokowo ściętymi narożnikami na dole. Całą postać Świętosława ukazano w ujęciu frontalnym, z głową zwróconą trzy czwarte w lewo na tle wnętrza architektonicznego z czerwono-beżową posadzką. Kapłan lewą ręką podtrzymuje wsparty na piersi brązowy krzyż, odchylony w lewą stronę. Natomiast prawą rękę ma lekko uniesioną i odsuniętą w bok. Jest to młody mężczyzna z owalną twarzą o mięsistym, wydatnym nosie i ustach, wyrazistych ciemnych oczach oraz rumianych policzkach. Na głowie otoczonej świetlistym nimbem ma krótkie, brązowe włosy. Ubrany jest w sutannę z koloratką w formie kołnierzyka, sięgającą kolan komżę z szerokimi rękawami, wiązaną pod szyją i obszytą koronką. Na ramionach ma nałożoną niebieską stułę pokrytą ornamentem kwiatowo-roślinnym. W lewej, górnej części obrazu widoczna jest bladoniebiesko-biała kotara. Z prawej strony kompozycji w głębi rozciąga się zimowy krajobraz utrzymany w pastelowej tonacji. Można w nim wyróżnić przykryte śniegiem wysokie drzewo, dom o siodłowym dachu oraz rzekę skutą lodem. Na horyzoncie ukazano różowo-niebieską zorzę. Pod obrazem widnieje czarny napis „V(ENERABILIS) SVETOSLAUS PRES(BYTER) in Circ(ii) M(ANSIONARIUS) E(CCLESIAE) B(EATAE) M(ARIAM) V(IRGINIS) C(RACOVIENSIS)”. 
Poniżej na płycinie stalli znajduje się druga inskrypcja ujęta w profilowaną, złoconą ramę „UBI CRVX IBI LVX / IN SANCTITATE ET IVSTITIA SALVS ANIMAE”.
obraz

Świętosław Milczący

Zdjęcie nr 1: Kompozycję obrazu ujmuje złocona, profilowana rama o ściętych narożnikach. Świętego Feliksa z Noli ukazano w przestrzeni nawiązującej w swej formie do otwartego portyku. Tworzy ją widoczny z lewej strony fragment kolumny na wysokim postumencie, niska balustrada z tralkami znajdująca się za postacią świętego oraz posadzka ułożona z kwadratowych płyt. W głębi z prawej strony obrazu widoczny jest krajobraz z drzewem i różowo-białymi chmurami na niebieskim niebie. Święty został przedstawiony frontalnie w całej postaci, stojąc z głową lekko uniesioną i zwróconą trzy czwarte w prawo. Jest to starszy mężczyzna z łysiejącą głową z siwymi włosami i krótkim zarostem. Ma pociągłą twarz o zapadniętych policzkach i wydatnym prostym nosie. W rękach uniesionych na wysokości piersi trzyma oparte o prawe ramię dyscyplinę zakończoną metalowymi kolcami i wiązkę rózg. Ubrany jest w czarną sutannę z koloratką w formie kołnierzyka, sięgającą kolan białą komżę z szerokimi rękawami, obszytą koronkami i wiązaną pod szyją. Poniżej wizerunku widnieje napis: „S(ANCTUS) FELIX NOLANUS PRES(BYTER)”. Poniżej na płycinie stalli znajduje się inskrypcja obwiedziona profilowaną, złoconą ramą: „NON EST SERVUS MAIOR DOMINO SVO: ME / PERSECUTI SUNT ET VOS PERSEQVENTUR”.
obraz

Św. Feliks z Noli

Zdjęcie nr 1: Kompozycja obrazu została ujęta w profilowaną, złoconą ramę w kształcie prostokąta o ściętych narożnikach. Święty Faustyn został ukazany we wnętrzu architektonicznym z brunatną posadzką na tle czerwonej kolumny z korynckim kapitelem, wspartej na niskim postumencie. Z lewej strony widoczny jest prześwit z rozległym krajobrazem utrzymanym w tonacji brunatnoczerwonej z zamglonym błękitnoszarym niebem. Świętego przedstawiono frontalnie w całej postaci. Jego głowa ujęta została w trzech czwartych w lewo. W lewej, opuszczonej ręce trzyma srebrnobiałą palmę męczeństwa, a prawą przyciska do piersi. Jest to mężczyzna w średnim wieku o owalnej twarzy, dużych oczach i wydatnym nosie oraz nieznacznym zaroście uformowanym w hiszpańską bródkę. Krótkie włosy wysuwające się spod biretu ma zaczesane do tyłu. Ubrany jest w czarną sutannę z koloratką w formie kołnierzyka, odsłaniającą czubki butów, sięgającą kolan komżę z szerokimi rękawami wiązaną pod szyją i obszytą koronką. Na ramionach ma złotą stułę, a na głowie kapłański biret. Nad głową widoczny jest nimb talerzowy zaznaczony jasną kreską. O pierś świętego wsparta jest pod skosem włócznia skierowana grotem w serce. Pod obrazem widnieje czarny podpis „S(ANCTUS) FAUSTINUS PRES(BYTER)”. Poniżej, na płycinie stalli w prostokątnym, złoconym i profilowanym obramieniu inna inskrypcja „PRETIOSA MORS HAEC EST QUAE/ IMMORTALITATEM Pretio Svi SAGVINIS Emitur”.
obraz

Św. Faustyn z Bresci

Zdjęcie nr 1: Kompozycja obrazu została zamknięta złoconą, profilowaną ramą zamkniętą półkoliście o uskokowo wyciętych narożach u dołu. W centrum obrazu przedstawiono św. Walentego we wnętrzu otwierającym się z lewej strony na wolną przestrzeń. Święty został ukazany frontalnie w całej postaci. W lewej, zgiętej w łokciu ręce trzyma przy piersi pionowo ustawioną księgę w ciemnych okładkach, spiętych dwiema klamrami. Prawą natomiast udziela błogosławieństwa ludziom widocznym z lewej strony kompozycji. Jego głowa otoczona świetlistym nimbem nieznacznie została ujęta w trzech czwartych w prawo. Jest to młody, szczupły mężczyzna o jasnej karnacji i takich samych krótkich włosach z wyraźnie zaznaczoną grzywką. Ma pociągłą twarz pozbawioną zarostu. Charakteryzuje ją wysokie czoło, drobny nos i usta. Święty ubrany jest w czarną sutannę z koloratką w formie kołnierzyka, sięgającą kolan białą komżę związaną pod szyją o szerokich rękawach, obszytą koronką oraz czerwoną stułę. U stóp świętego, na brązowej posadzce leży miecz ze złotą rękojeścią. Po lewej stronie kompozycji na tle błękitnego, zamglonego nieba ukazano nieznacznie oddalone od sienie trzy klęczące postacie chorych. Są oni ubrani w barwne stroje. Z modlitewnie złożonymi rękami zwracają się w stronę świętego. Na pierwszym planie jest to młoda dziewczyna w czerwonej sukni i białej chustce na głowie. U jej kolan leży drewniana kula. Podobna kula widoczna jest w rękach postaci ubranej na niebiesko znajdującej się za nią. Trzecia, najmniejsza postać ubrana jest na czerwono. Pod obrazem znajduje się czarny napis „S(ANCTUS) VALENTINUS PRES(BYTER)”. Poniżej, na płycinie stalli w prostokątnym, profilowanym i złoconym obramieniu umieszczono drugi napis „MALE HABENTES AD EUM ACCEDEBANT / ET SANITATEM RECIPIEBANT”.
obraz

Św. Walenty

Zdjęcie nr 1: Obraz ze św. Janem Nepomucenem został ujęty profilowaną, złoconą ramą z uszakami. Święty został przedstawiony na tle brunatnej ściany we wnętrzu pomieszczenia frontalnie w całej postaci z głową nieznacznie ujętą w trzech czwartych w lewo. Jan Nepomucen stoi na trójstopniowym podwyższeniu przypominającym fantazyjne, dwubarwne schody. Jest to starszy mężczyzna o pociągłej twarzy z siwym zarostem i włosami wysuwającymi się spod kapłańskiego biretu. Rumianą twarz charakteryzują wydatny nos oraz usta. Święty ubrany jest w czarną sutannę z białą koloratką w formie kołnierzyka, sięgającą kolan komżę obszytą u spodu koronką oraz kanonicką białoszarawą almucję z zaznaczonymi ogonkami popielic. Na głowie ma biret, ponad którym widać zaznaczony złotą kreską nimb talerzowy. W lekko ugiętej lewej ręce trzyma ukazany pod kątem drewniany, rzeźbiony i naturalistycznie polichromowany krucyfiks, który u dołu podtrzymuje prawą dłonią. O prawe ramię trzyma opartą srebrzystobiałą palmę męczeństwa. Za postacią po lewej stronie kompozycji wyobrażono scenę spowiedzi królowej Zofii, żony Wacława IV. Spowiedź ma miejsce w dwudzielnym konfesjonale utworzonym z dwóch połączonych arkad. Z lewej strony siedzi św. Jan Nepomucen w birecie, komży i sutannie, z drugiej klęczy królowa Zofia w koronie na głowie, ubrana w bladoczerwoną i ochrową suknię. W głębi z prawej strony kompozycji ukazano męczeństwo św. Jana Nepomucena. Widoczny jest trójprzęsłowy most wsparty na arkadach, z którego czterech oprawców zrzuca do Wełtawy Jana ubranego w czarną sutannę. Z prawej strony most rozpoczyna brama mostowa w formie domku nakrytego dachem siodłowym z półokrągłą bramą. W górnym, lewym rogu obrazu widać fragment szarobiałej draperii. Pod obrazem umieszczono napis czarny, majuskułowy „S(ANCTUS) IOANNES NEPOMUCENUS”. Natomiast poniżej na płycinie stalli w prostokątnym, profilowanym obramieniu widoczna jest druga inskrypcja: „JUSTORUM ANIMAE IN MANU DEI SUNT”.
obraz

Św. Jan Nepomucen

Zdjęcie nr 1: Święty Filip Nereusz został ukazany we wnętrzu pomieszczenia w odcieniach brązu, otwierającego się z prawej strony na pagórkowaty pejzaż. Z lewej strony kompozycji widoczny jest dolny fragment kanelowanej kolumny z bazą attycką, ustawionej na wysokim postumencie. Natomiast w górnej części obrazu z prawej strony widać fragment uniesionej błękitnoszarej kotary. Święty przedstawiony został w całej postaci w trzech czwartych. Głowę ma lekko uniesioną w lewo oraz rozłożone na wysokości bioder obie ręce z otwartymi dłońmi. Jest to starzejący się mężczyzna o ascetycznej twarzy z łysym czołem i siwymi resztkami włosów na głowie oraz podobnym zarostem. Jego twarz charakteryzuje prosty, wydatny nos i usta. Ubrany jest w czarną sutannę z białym kołnierzykiem i długą, wiązaną pod szyją, sięgającą kolan komżę. Komża pod szyją, przy rękawach i u spodu jest obszyta koronką. Głowę otacza świetlisty nimb. U stóp świętego, na brązowej posadzce leży lilia o białych kwiatach, z zieloną łodygą i liśćmi. Pod obrazem na płycinie stalli umieszczono czarny, majuskułowy napis: "S(ANCTUS) PHILIPPUS NEBIUS". Poniżej, w prostokątnej, profilowanej płycinie znajduje się inna inskrypcja: "PVDICITIA EST HONOR - CORPORVM / ORNAMENTVM MORVM S(anctus) Cyprian."
obraz

Św. Filip Nereusz

Zdjęcie nr 1: Pełnoplastyczna rzeźba ustawiona na czworobocznym, niskim postumencie wspartym na przyściennej, wolutowej konsoli przedstawia w całej postaci ujętego w nieznacznym kontrapoście księdza. Duchowny prawą rękę ma odsuniętą od siebie, lewą zaś przykłada do piersi. Jest to młody mężczyzna z uniesioną głową i spojrzeniem skierowanym w niebo. Ma owalną twarz z wydatnym nosem i ustami pozbawioną zarostu oraz krótkie włosy odsłaniające uszy. Duchowny ubrany jest w sutannę, z wysoką koloratką, komżę wiązaną pod szyją z szerokimi rękawami, obszytą koronką oraz nałożoną na ramionach stułę. Spod sutanny widać trzewiki. Rzeźba w całości polichromowana jest na biało. Na postumencie wyryta data 1797.
rzeźba

Św. Franciszek Borgiasz (?)

Zdjęcie nr 1: Pełnoplastyczna rzeźba ustawiona na czworobocznym, niskim postumencie wspartym na przyściennej, wolutowej konsoli przedstawia w całej postaci ujętego w nieznacznym kontrapoście księdza. Duchowny prawą rękę wznosi ku górze, lewą zaś odsuwa od siebie. Jest to młody mężczyzna z uniesioną głową i spojrzeniem skierowanym w niebo. Ma owalną twarz z wydatnym nosem i ustami okoloną krótkim zarostem i zmierzwionymi włosami odsłaniającymi uszy oraz spływającymi na ramiona. Duchowny ubrany jest w sutannę, z wysoką koloratką, komżę wiązaną pod szyją z szerokimi rękawami obszytą koronką oraz nałożoną na ramionach stułę. Spod sutanny widać trzewiki. Rzeźba w całości polichromowana jest na biało.
rzeźba

Św. Franciszek Ksawery (?)

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie stojącego prostokąta. Niemal całe pole zajmuje prosty krzyż, do którego przybita jest trzema gwoździami postać żywego Chrystusa. Ciało w lekkim zwisie, o szeroko rozłożonych ramionach układających się w delikatny łuk, uniesiona głowa skierowana w prawo. Twarz okrągła, z oczami skierowanymi w górę, o małym nosie i ustach, okolona krótką brodą i jasnobrązowymi włosami opadającymi na lewe ramię. Na głowie korona cierniowa. Biodra przepasane białym, krótkim, przylegającym do ciała perizonium, ze zwisem tkaniny na prawym boku. Ciało szczupłe, o lekko zarysowanej muskulaturze. U podstawy krzyża czaszka. W tle górzysty pejzaż z przedstawieniem kilku grup żołnierzy w zbrojach rzymskich ze sztandarami i krzyżami. U dołu pionowej belki krzyża napis „Poświęcony ten Obraz / R(oku) 1797 dnia 3. / Czerwca”.
obraz

Ukrzyżowanie

Zdjęcie nr 1: Tabernakulum w formie Arki Przymierza, adorowanej przez dwie klęczące figury starotestamentowego arcykapłana i biskupa oraz dwie stojące postacie lewitów oraz klęczące aniołów, zwieńczonej glorią promienistą z okiem Opatrzności. Wsparte na ośmiu cylindrycznych nóżkach prostopadłościenne tabernakulum jest od frontu podzielone na trzy pola wyznaczone kanelowanymi listwami. Pole środkowe stanowią drzwiczki z rytymi cyframi Dekalogu z ukrzyżowanym Chrystusem, pola boczne z wiązką pałek wodnych z jednej i winnym gronem z drugiej strony. Na skłębionych chmurach z podestem leży Baranek (obecnie w jego miejscu znajduje się figura Matki Boskiej). W tle znacznej wielkości gloria promienista z wieńcem chmur i umieszczonym w nim okiem Opatrzności oraz dwie uskrzydlone główki, nad którymi papieska tiara ze skrzyżowanymi kluczami. Po bokach Baranka dwa klęczące, uskrzydlone nagie aniołki. Obok tabernakulum dwie klęczące postacie z kadzielnicami w rękach. Postać po lewej w stroju biskupim, w albie, stule i kapie oraz infule z dwiema taśmami. Postać po prawej stronie jest ubrany w tradycyjny starotestamentowy strój – efod czyli tunikę i płaszcz wierzchni przepasany na biodrach, pektorał na piersi i zawój na głowie. Za nimi dwaj stojący lewici w tunikach przepasanych na biodrach i wysokich butach. Adorujące Baranka anioły w pozycji klęczącej z rękami skrzyżowanymi na piersi, ze skrzydłami na plecach i nogami w połowie utworzonymi ze skrzydeł.
tabernakulum

Tabernakulum w formie Arki Przymierza

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie leżącego prostokąta. W polu inskrypcja „D(eo) O(ptimo) M(aximo) / X(iądz) Tomasz Szymański Pleban / Niepołomki / y P(an) Józef Szymański. / Obywatel Miasta Pilzna / Bracia Rodzeni. / Grześnicy wielcy Tu Pogrzebani. / O Modlitwę do Boga żebrzą. / 1799”.
płyta nagrobna

Epitafium Tomasza i Józefa Szymańskich

Zdjęcie nr 1: Obraz o kształcie leżącego prostokąta w profilowanej, drewnianej ramie dekorowanej złoconym ornamentem z umieszczonym u góry, na osi, złoconym, podłużnym kartuszem wolutowym zwieńczonym muszlą. W jego srebrzonym polu napis „TUTELARIUM / ECCLESIAE PAROCHIALIS / IN / NIEPOŁOMICE / DECEM MILLIUM MILITUM MARTIRUM / MARTIRII / HISTORIA". Wielopostaciowa, rozbudowana kompozycja ze sceną męczeństwa dziecięciu tysięcy męczenników. Po lewej stronie, na pierwszym planie ukazano dwór królewski z cesarzem Hadrianem wydającym rozkaz zabicia chrześcijan. Po prawej przedstawiono sceny obnażania z szat, prowadzenia spętanych chrześcijan, ustawiania krzyży i przybijania do nich męczenników i ich ustawiania. W tle las krzyży i odległy pejzaż z widocznym miastem – Aleksandria. W dolnej środkowej części kompozycji prostokątna tablica o profilowanych brzegach, zamknięta prostym belkowaniem. W polu, na ciemnym tle napis: I-II Martyres crucifixi sunt in Mon/te Ararat, sub Adriano Imperatore / prope Alexariam tempore mortis / Ipsorum haec signa apparueru[n]t / qua visa fuerunt sub tempus pas/sionis Christi”. Ciepła kolorystyka z przewagą brązów, mocno pociemniała.
obraz

Męczeństwo Dziecięciu Tysięcy Męczenników

Zdjęcie nr 1: Pełnoplastyczna rzeźba przedstawia Chrystusa Zmartwychwstałego, stojącego w lekkim kontrapoście, z ciężarem ciała wspartym na lewej nodze, która depcze węża trzymającego w paszczy jabłko. Zbawiciel prawą nogę lekko ugina w kolanie opierając ją na ludzkiej czaszce. Chrystus w lewej ręce trzyma złotą laskę krzyżową z podwieszoną chorągwią, prawą zaś unosi w geście błogosławieństwa. Ma owalną twarz z prostym nosem, z uniesionymi ku górze brązowymi oczami i jasnoróżowymi ustami. Jego głowę okalają długie, brązowe włosy opadające na ramiona w lekkich lokach oraz krótka, brązowa broda. Zmartwychwstały ubrany jest w złocony płaszcz ze srebrną podszewką, odsłaniający prawe ramię, przerzucony z przodu przez lewą rękę i opadający miękkimi fałdami zakrywając prawy bok postaci. Karnacja ciała jest bladoróżowa. Na dłoniach, boku oraz stopach widoczne są czerwone rany po gwoździach i lancy.
rzeźba

Chrystus Zmartwychwstały

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie kwadratu. W polu inskrypcja „D(eo) O(ptimo) M(aximo) / Tu spoczywaią / Zwłoki s(więtej) p(amięci) / KAROLA HENDL / który prosi / za Duszę swoie / o westchnienie / do Boga.”
płyta nagrobna

Epitafium Karola Hendl

Zdjęcie nr 1: Tablica w kształcie stojącego prostokąta z inskrypcją: 
"D[eo]O[ptimo]M[aximo] / Ad perpetuam rei mamoriam et excitandium / cultum erga SS Martyres - / de consensu / Ill[ustrissi]mi R[evere]nd[issi]mi D[omini] Adalberti de Boza Wola / GORSKI/ Eppi[scopi] Kielc[ensi]: Diaecesis Tarnovien[sis]: Sede vacante / ADMINISTRATORIS / Ex n[ume]ro 10000 Martyrum crucifixorum / caput / unius sub Quorum Titulo Ecclesia haec / a Casimiro magno Rege Poloniarum / extructam theca argentea / inclusum / testelose Irlicki Praebend[atur] hic Ecclesiae / ultra 40 Annos serviente hic / Repositum / A[nno] D[omini] 1804 & II 8bris"
płyta nagrobna

Tablica epitafijna biskupa Wojciecha Górskiego

Zdjęcie nr 1: Obraz klęczącego przed ołtarzem św. Franciszka, któremu ukazuje się siedzący w chmurach Jezus i Maria w otoczeniu aniołów. Maria zwrócona w trzech czwartych w lewo, ukazana w różowej sukni, niebieskim płaszczu i z białym welonem na głowie oraz wieńcem z gwiazd. Prawa ręka wyciągnięta w stronę świętego, lewa przyłożona do piersi. Chrystus o długich, brązowych włosach i krótkim zaroście, ukazany frontalnie, w białej luźniej szacie i czerwonym płaszczu spiętym broszą i z krzyżowym promienistym nimbem nad głową. Lewa ręka lekko uniesiona do góry, prawa spoczywa na kolanie. Święty Franciszek ukazany tyłem do widza, z twarzą z profilu, uniesioną w stronę Marii, z rozłożonymi rękoma. Ubrany w brązowy habit franciszkański, przepasany podwójnym sznurem. Wokół Marii i Jezusa aniołowie w różnych pozach i główki aniołów.
obraz

Wizja św. Franciszka

Zdjęcie nr 1: Ławki wykonano na rzucie prostokąta. Są cztero- i dwurzędowe. Przedpiersia udekorowano wydzielonymi dwiema, prostokątnymi płycinami. Z kolei ich boki w partii siedzisk i powyżej klęczników ozdobione zostały charakterystycznymi ślimacznicami.
ławka

Ławki

Zdjęcie nr 1: Płyta o formie leżącego prostokąta. W polu inskrypcja
„D(eo) O(ptimo) M(aximo) / Katarzynie z Sarońskich / DRZEWIECKI / dnia 2 Grudnia 1805 Roku wieku Iey 96 z tego Światu zeszła / Świadectwo wiecznego żalu kładą dwoch naystarszych Wnuko / kto przechodzi proszę go niech westchnie do Nieba / Bo go rownie ta czeka od drugich potrzeba”.
płyta nagrobna

Epitafium Katarzyny z Sarońskich Drzewieckiej

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie stojącego prostokąta. W polu inskrypcja „D(eo) O(ptimo) M(aximo) / Matiae Talski / C(esa)raeo R(eg)iae Cameralis / Niepolomicensis Directionis / Adjuneto / Amici Charitatis Amico / Viro recto probo ac emerito / aetatis Annorum 53. / Gratum Animum et Amorem / in hoc Lapide Sculpserunt / Die 30 May 1807.”
płyta nagrobna

Epitafium Mateusza Talskiego

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie stojącego prostokąta. W górnej części ryty monogram IHS zwieńczony krzyżem. W polu inskrypcja „Tu leży ciało Maryanny Gniewinski / C(esarsko) K(rólewskiego) Prefekta Salinarnego Niepołomskiego / oraz Dziedzica Dóbr Wokowic / Nayukochańszey Córki. / Zeszła z tego Świata / Dnia 5go Marca Roku 1809. / Prosi o serdeczne westchnienie do Boga”. W dolnej części płyty ryta czaszka ze skrzyzowanymi piszczelami.
płyta nagrobna

Epitafium Marianny Gniewińskiej

Zdjęcie nr 1: Płyta o formie leżącego prostokąta. W polu inskrypcja „D(eo) O(ptimo) M(aximo / Józefowi Katarzyńskiemu i Maryannie Małżonce Jego / Obywatelom Niepołomskim / tu pogrzebionym / Rodzicom dobroczynnym i dobrym / Syn wdzięczny Franciszek Katarzyński / ostatni dowód miłości / na tym głazie rysuie / dnia 21 Lutego 1811 Roku / za których Duszę o westchnienie do Boga żebrzą.”
płyta nagrobna

Epitafium Józefa i Marianny Katarzyńskich

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie leżącego prostokąta. W polu złocona inskrypcja 
„D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / TU SPOCZYWAIĄ ZWŁOKI / JAKÓBA RACZKOWSKIEGO / KANONIKA KATEDRALNEGO TARNOWSKIEGO / DZIEKANA WIELICKIEGO PROBOSZCZA NIEPOŁOMSKIEGO / KTÓRY PRZEŻYWSZY LAT 64. / Z ŻALEM PARAFIANÓW I PRZYIACIOŁ SWOICH / POBOŻNE ZAKOŃCZYŁ ŻYCIE D(NIA) 6. PAŹDZIERNIKA R(OKU) 1816. / PRZECHODZĄCYCH PROSI O WESTCHNIENIE DO BOGA”.
płyta nagrobna

Epitafium Jakuba Raczkowskiego

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie leżącego prostokąta. W polu inskrypcja „D(eo) O(ptimo) M(aximo) / Wincentemu Grabowskiemu / w Roku życia 64 dnia 24 Października / 1816 zmarłemu / nieukojony w żalu Syn starszy Pomnik ten położył / prosząc o westchnienie za Duszę JEGO.” W dolnej partii tarcza z herbem Jastrzębiec.
płyta nagrobna

Epitafium Wincentego Grabowskiego

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie kwadratu. W górnej części monogram IHS zwieńczony krzyżem. W polu inskrypcja „Franciszek Langa / Urzęd[nik] Składu Solnego / [...] 94 pobożne życie / z[akończył] 25 Maja 1821 R(oku) / tu pochowany, prosi o ratunek.” U dołu płyty ryta czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami.
płyta nagrobna

Epitafium Franciszka Langi

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie leżącego prostokąta, zwieńczona szczytem z krzyżem na wolutowej podstawie. W polu inskrypcja „D(eo) O(ptimo) M(aximo) / Tomasz / GREGOROWICZ / Sędzia dobr kamar. Niepołomice Krzeczo[wice] / + 3 Listopada 1824 r(oku) / żył lat 39.”
płyta nagrobna

Epitafium Tomasza Gregorowicza

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie stojącego prostokąta. W górnej części ryty monogram IHS z krzyżem. W polu inskrypcja „Adamo Kołaczkowski / Bonorum Cameralium Ann(o) 9 Praefecto / Die 24. Decembris 1824 A(nn)o vitae 54 / non tam aetate quam maerore / propter culpas aliorum consumpto / addicti amici posuere. / Quisquis es superior disce / quam durum piaesse aliis / Defuncto autem aeternam / precare requiem.” U dołu płyty ryta czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami.
płyta nagrobna

Epitafium Adama Kołaczkowskiego

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie leżącego prostokąta. W polu inskrypcja „AMALIAE HORVATH / Anno 1829o Die 19. Maji, in ipso aeta/tis flore utpote anno vitae 25to Heul/nimis tempestive e vivis ereptae/ Stephanus Horvath Militiae Gra/nitialis Sub Centurio moestus ma/ritus charae et optimae Conjugi poni/curavit Oretur pro ea”.
płyta nagrobna

Epitafium Amelii Horvath

Zdjęcie nr 1: Płyta o formie leżącego prostokąta. W polu inskrypcja „D(eo) O(ptimo) M(aximo) / Tu spoczywają zwłoki ś(więtej) p(amięci) / Franciszka i Anny / IENDL / Małżonków zmarłych dnia 13. Grudnia 1824 / i dnia 30 Listopada 1832 r(ok)u proszą / o westchnienie za duszę Ich / DO BOGA.”
płyta nagrobna

Epitafium Franciszka i Anny Iendlów

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie leżącego prostokąta. W polu inskrypcja „Go[rl]iwoscią o chwałę Boga / i ozdobe Domu Jego powodowany / W[..] Kasper Gniewiński / Prefekt składu solnego [cz]ęść pozostałego maiątku / na wybudowanie tey Dzwon[nicy] przeznaczył / które staraniem i przyłożeniem s[...] koszta / [...]czasowego mieyscowego Plebana R(ok)u 183[6] / wy[b]aw [...]”.
tablica pamiątkowa

Tablica pamiątkowa

Zdjęcie nr 1: Dzwonnica murowana z cegły, tynkowana. Zbudowana na rzucie kwadratu, na cokole, trójkondygnacyjna, zwieńczona blaszanym hełmem z ażurową wieżyczką i iglicą. Od wschodu wejście, zamknięte łukiem półkolistym, w kamiennym, profilowanym obramieniu. Nad nim kamienna tarcza z herbem Lis. W najwyższej kondygnacji duże ostrołukowe otwory dzwonne, wyżej, pod okapem małe owalne.
dzwonnica

Dzwonnica

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie leżącego prostokąta. W polu inskrypcja „D(eo) O(ptimo) M(aximo) / Wincenty Kropatschek / Caal Leśniczy w Niepołomicach / w 65. r(oku) życia swego zmarł d(nia) 20 Listopa/da 1848. r(oku) pozostała w żalu żona wraz / z dziećmi pomnik ten położyła, / duszę jego pobożnym poleca westchnieniom.”
płyta nagrobna

Epitafium Wincentego Kropatscheka

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie stojącego prostokąta. W górnej części ryta tarcza z herbem Lis zwieńczona koroną i klejnotem w postaci lisa, całość zwieńczona kapeluszem z dwoma sznurami po bokach tarczy z sześcioma chwostami w trzech rzędach każdy. W narożach tablicy cztery złocone rozety. W polu złocona inskrypcja „D(eo) O(ptimo) M(aximo) / X(iądz) Stanisław ze Słupia / Słupski / Proboszcz niepołomicki Kan(onik) hon(orowy) Prze/myśki Tarnowski oraz Radzca tegoż / Konsystorza wysłużony Dziekan / Dekanatu Wielickiego były, spowiednik / przez lat 25 P.P(anien) Benedykntynek w Sta/niątkach - ur(odzony) W r(oku) 1772. po 55ciu latach / zawodu Kapłańskiego w d(niu) 20 Sierpnia / 1855 r(oku) życie swe pobożnie i cnotliwie / zakończył. / Wdzięczni Parafianie / wzorowemu przykładnemu Pasterzowi / Dobroczyńcy swemu / pomnik ten położyli. / Duszę Jego polecające pobożnym / westchnieniom.”
płyta nagrobna

Epitafium Stanisława Słupskiego

Zdjęcie nr 1: Epitafium osadzone na dwudzielnym, prostopadłościennym cokole, z prostokątną tablicą inskrypcyjną ujętą pilastrami o trzonach z prostokątnymi płycinami zamkniętymi trójlistnie i czworoliściami. Podpory dźwigają profilowany, wyłamany na ich osiach gzyms. Zwieńczenie zamknięte schodkowo, z tarczą z godłem herbu własnego rodziny Kube. Zwieńczenie ujmują pinakle, a wieńczy krzyż. W polu inskrypcja: "D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / Optimis Parentibus / Ignatio Kube / C(esareo) R(egii) Praefecto bonorum Niepołomice / die 8vo Novembris anni 1832 aetatis 65 annorum defuncto / et / Mariae Theresae B(aronissae) de Kriegsriesen Kube / die 26 ma Aprilis 1853 aetate 75 annorum demortuae / Gratus Filius / Ludovicus Kube C(esareo) R(egii) Consularius Locumenentiae / et Circuli Czortkoviensis Capitaneus / aureae crucis meritorum insignis posuere / + / A(NNO) D(OMINI)1858".
płyta nagrobna

Epitafium Ignacego i Marii z Kriegseisenów Kube

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym nadwieszonym z przedstawieniem św. Małgorzaty klęczącej przed Chrystusem na tle ołtarza. Święta ukazana tyłem, zwrócona w trzech czwartych w prawo, z uniesioną głową i rozłożonymi na boki rękami. Ubrana jest w czarny habit przepasany w talii, z zawieszonym przy boku różańcem, na głowie ma czarny welon. Przed nią, pośród obłoków unosi się Chrystus, ukazany w całej postaci, zwrócony w trzech czwartych w lewo, z pochyloną głową. Prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, lewą wskazuje na unoszące się na tle jego piersi gorejące serce. Twarz ma pociągłą, o łagodnych rysach, okoloną krótką brodą i jasnymi włosami opadającymi na ramiona. Wokół głowy ma nimb zamknięty. Ubrany jest w jasnoróżową tunikę oraz przepasany diagonalnie przez lewe ramię jasnoniebieski płaszcz. Za Chrystusem ołtarz przykryty koronkowym obrusem, na którym stoi monstrancja i pięć lichtarzy z zapalonymi świecami. W tle obłoki i diagonalnie padające wiązki promieni. W lewym dolnym rogu sygnatura „A(ntoni) Zembaczyńsky / 1910”. Obraz ujęty profilowaną, złoconą ramą dekorowaną po bokach rocaille'em.
obraz

Wizja św. Małgorzaty Marii Alacoque

Zdjęcie nr 1: Kościół usytuowany na dużej działce o nieregularnym kształcie. Świątynia otoczona trawnikiem, w którym wydzielono niewielkie klomby kwiatowe i ciągi komunikacyjne. Kościół orientowany, jednonawowy, jednoprzestrzenny z prezbiterium zamkniętym od zewnątrz szeroką absydą. Ściany boczne nawy od strony wschodniej założone na planie odcinka koła. Wnętrze jednoprzestrzenne, z widoczną konstrukcją otwartej więźby dachowej. Widoczne, drewniane belki wspierające się na 12 kolumnach, ustawionych w dwa rzędy, w układzie powtarzających rytm ścian. Prezbiterium na trójstopniowym wzniesieniu, oddzielone od nawy ścianą tęczową, zamknięte prostą ścianą. Od strony zachodniej chór muzyczny konstrukcji żelbetowej o pełnym, prostym parapecie, wsparty na dwóch okrągłych filarach. Po cztery pionowe okna łączące się w górnych partiach z świetlikiem obiegającym całą nawę. Mury zakończone uproszczonym gzymsem. W północno-zachodnim narożu niewielka kaplica Jana Pawła II, założona na planie koła. Fasada kościoła z trójkątną ścianą szczytową wyłożoną okładziną kamienną z umieszczonym w osi dużym okrągłym oknem, ujęta dwoma betonowymi wieżami na planie koła. W górnej części wieże z prześwitami na dzwony, nakryte strzelistymi, ostrosłupowymi dachami. W przyziemiu portyk wejściowy w formie czterech kolumn dźwigających masywny gzyms z napisem: „KOŚCIÓŁ MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ”, powyżej rzeźba Madonny z Dzieciątkiem.
kościół

Kościół Matki Boskiej Różańcowej

Opis topograficzny

Niepołomice to miasto będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej w powiecie wielickim województwa małopolskiego. Zlokalizowane są na pograniczu Niziny Nadwiślańskiej, Pogórza Wielickiego i Podgórza Bocheńskiego. Większość miejscowości położona jest na wysokości około 200 m n.p.m., a jej najwyższym punktem jest Kopiec Grunwaldzki zlokalizowany na Wężowej Górze, którego wierzchołek wznosi się na wysokość 226 m n.p.m. Na wschód od miasta rozciąga się mająca ponad 100 km2 Puszcza Niepołomicka.

Streszczenie dziejów

Niepołomice powstały przed 1262 rokiem jako niewielka osada stanowiąca schronienie dla polujących w sąsiedniej puszczy. Ranga miejscowości wzrosła w czasach Kazimierza Wielkiego, który przed 1349 rokiem wzniósł zamek broniący brodu na Wiśle i Krakowa od najazdów ze wschodu. Od rządów Władysława Jagiełły warownia stała się jedną z głównych rezydencji królewskich. W salach zamkowych podejmowano najważniejsze decyzje, organizowano zjazdy polityczne i dworskie uroczystości takie jak wesela. Zygmunt Stary i Zygmunt August nadali zamkowi formę renesansowego pałacu, a królowa Barbara Radziwiłłówna uczyniła z niego swoją główną siedzibę. Mimo rangi politycznej osada podzamkowa pozostała zwyczajną wsią. Niepołomice straciły na znaczeniu po przeniesieniu dworu królewskiego do Warszawy, ale o zamek i okoliczne wsie dbali starostowie z rodzin Branickich, Witowskich i Lubomirskich. Po pierwszym rozbiorze Niepołomice znalazły się pod panowaniem Habsburgów, którzy nadali im prawa miejskie oraz ustanowili siedzibą sądu powiatowego, a także urzędu skarbowego i celnego. Po pożarze zamku w 1777 roku odbudowano tylko pierwsze piętro, które przeznaczono na koszary. Miasto zaczęło się rozwijać po wprowadzeniu w Galicji autonomii i samorządu terytorialnego w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Wtedy powstały Ochotnicza Straż Pożarna, „Sokół”, nowy budynek magistratu i fabryka cegieł. W okresie międzywojennym utworzono bank i Kasę Stefczyka oraz przeprowadzono elektryfikację miasta. W latach pięćdziesiątych Niepołomice rozwijały się w związku z budową kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie. Największy rozkwit miasta nastąpił jednak po 1991 roku, kiedy pierwszym burmistrzem został Stanisław Kracik. W czasie trwających do 2009 roku rządów ściągnął do utworzonej specjalnej strefy inwestycyjnej ogromny polski i zagraniczny kapitał, przeprowadził szereg inwestycji i uczynił Niepołomice jedną z najzamożniejszych gmin w Małopolsce.

Dzieje miejscowości

Dzieje Niepołomic ściśle wiążą się z pobliską puszczą, która będąc największym kompleksem leśnym w pobliżu Krakowa, cieszyła się popularnością wśród władców Polski jako wyśmienity teren łowiecki. Nazwa miejscowości wywodzi się od lasu porośniętego „niepołomami”, a więc drzewami, które trudno złamać. Pierwsza wzmianka o Niepołomicach pochodzi z 1262 roku, kiedy książę krakowski Bolesław Wstydliwy dał zezwolenie klasztorowi Benedyktynek ze Staniątek na wyrąb drzewa w sąsiadującym z nimi lesie. W tamtym czasie Niepołomice były zapewne niewielką osadą służącą schronieniem książęcym łowczym. Miejscowość zaczęła rozwijać się w czasach Kazimierza Wielkiego, który rozkazał wybudować zamek mający strzec brodu na Wiśle i bronić Krakowa przed atakami ze wschodu. W 1349 roku król wystawił w nowej rezydencji pierwszy dokument, w którym nadał prawo niemieckie dzisiejszej wsi Borowa. Pozostałości pierwszego zamku zachowały się fragmentarycznie, ale pozwalają stwierdzić, że składał się on z dwóch murowanych wież połączonych murem kurtynowym. Władca ufundował również kościół i parafię pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników, a także uczynił Niepołomice siedzibą podrzęctwa, podległego wielkorządcy krakowskiemu. W osadzie pod zamkiem powstały karczmy obsługujące gości przybywających na polowania, a także kupców wędrujących z Węgier przez Bochnię do Krakowa. Jan Długosz wspominał o królewskim planie budowy kanału Raba-Wisła, którym miano spławiać sól. Inwestycja jednak nie została zrealizowana.Od czasów Władysława Jagiełły Niepołomice stały się jedną z głównych rezydencji królewskich. W zamku podejmowano istotne dla państwa decyzje, wydawano dekrety i przyjmowano ważnych, w tym zagranicznych gości. Odbywały się w nim również zjazdy koronne. Około 1440 roku podrządztwo niepołomickie wyłączono z podległości wielkorządcy krakowskiego, a Niepołomice stały się siedzibą starostwa niegrodowego, czyli klucza dóbr królewskich, który do końca XV wieku regularnie powiększano przez zakup kolejnych wsi. Pierwszym starostą niepołomickim został Michał Dykacz. Mimo wzrostu politycznej i administracyjnej rangi zamku, rozwijająca się pod nim osada nie uzyskała praw miejskich. Zygmunt Stary przebudował warownię, nadając jej formę renesansowego pałacu, a jego żona Bona założyła przy południowym skrzydle włoski ogród. W niepołomickiej rezydencji, z dala od nieprzychylnego jej dworu krakowskiego, większość czasu spędzała królowa Barbara Radziwiłłówna. W 1550 roku pożar zniszczył wschodnie i północne skrzydło, ale już rok później król Zygmunt August zlecił odbudowę zamku w stylu włoskim staroście niepołomickiemu Janowi Branickiemu. Dobudowano wówczas wieżyczki pełniące funkcję klatek schodowych, a drewniane krużganki zastąpiono kamiennymi. Zamontowano piece, urządzenia kanalizacyjne i łazienki, sale ozdobiono malowidłami, a sufity wykończono kasetonami z rzeźbionymi głowami. Według lustracji z 1562 roku we wsi funkcjonowały 2 gospodarstwa sołtysie zwolnione z jakichkolwiek powinności, 11 gospodarstw kmiecych zobowiązanych do jednego dnia pańszczyzny i zapłaty wynoszącego 4 grosze rocznego czynszu oraz 17 karczm z przypisaną połową łana ziemi, które płacąciły czynsz w wysokości 1 grzywny i 19 groszy. We wsi mieszkało też trzech sołtysów leśnych zobowiązanych do strzeżenia puszczy. W księdze poborów z dóbr królewskich z 1582 roku można z kolei przeczytać o 10 kmieciach, 12 zagrodnikach z rolą, 5 z bydłem, 12 komornikach bez bydła, 2 piekarzach, 1 rzeźniku i 11 rzemieślnikach. W 1579 roku Stefan Batory zezwolił na przewóz soli z Wieliczki przez dobra królewskie, a w Niepołomicach powstał skład tego surowca. Wielkim wydarzeniem w historii zamku były trwające blisko miesiąc uroczystości z okazji przybycia narzeczonej Jana Zamojskiego, siostrzenicy królewskiej, Gryzeldy. W ich trakcie zorganizowano polowania, uczty i turnieje rycerskie. Rezydencja w Niepołomicach tętniła życiem również na początku panowania Zygmunta III Wazy, ale po przeniesieniu dworu królewskiego do Warszawy rozpoczął się powolny upadek jej znaczenia.W początkach XVII wieku do Niepołomic przestał przyjeżdżać dwór monarszy, ale o klucz dóbr i rezydencję dbali starostowie. Do 1621 roku urząd sprawował Jan Branicki, fundator manierystycznej kaplicy grobowej przy kościele parafialnym. Następnie król oddał starostwo w dożywocie chorążemu łęczyckiemu Stanisławowi Witowskiemu. Po jego śmierci w 1640 roku uzyskał je podczaszy koronny Stanisław Lubomirski. W 1646 roku na zamku w Niepołomicach odbyły się uroczystości po weselu Władysława IV i koronacji Ludwiki Marii Gonzagi, w czasie których w sali akustycznej wystawiono operę. Obecnie nosi ona nazwę sali Władysława IV. W 1651 roku starostą został Aleksander Michał Lubomirski. Już cztery lata później wojska szwedzkie zajęły zamek, ograbiły i zamieniły go w magazyn żywności, a także zniszczyły kościół i zrujnowały wieś. Po zakończeniu wojny starosta podjął się odbudowy, ale dokończył ją dopiero w 1696 roku jego syn i od 1682 roku następca na urzędzie marszałek wielki koronny Józef Karol Lubomirski. Od początku XVIII wieku w Niepołomicach stacjonowały różne oddziały wojska, a starości musieli dostarczać żołnierzom wiktu. Co prawda przysługiwał im zwrot kosztów ze skarbu koronnego, ale nieraz swoich praw dochodzić musieli w komisji skarbowej, albo nawet śląc skargi do króla, w rezultacie czego ponosili znaczne straty finansowe. Być może prawa miejskie nadano miejscowości już w pierwszej połowie XVIII wieku, ponieważ w wizytacji biskupiej z 1748 roku określono ją jako miasteczko. Brakuje jednak na to innych dowodów, a wizytatorzy mogli w ten sposób chcieć podkreślić rangę i funkcję administracyjną zamku.W wyniku pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej, Niepołomice znalazły się pod władzą Habsburgów, a jako królewszczyzna przeszły na własność austriackiego skarbu państwa. W 1776 roku zaliczono je w poczet miast oraz umieszczono w nich siedzibę dyrekcji dóbr państwowych, sądu powiatowego, urzędu skarbowego i celnego, obsługującego znajdującą się na Wiśle granicę. Wytyczono wtedy obszerny rynek i nadano miastu herb. W 1777 roku w czasie wielkiego pożaru spłonął zamek. Władze austriackie odbudowały tylko pierwsze piętro i przeznaczyły je na urzędy i koszary, początkowo dla węgierskich huzarów, a następnie dla kolejnych jednostek. Na parterze zamku urządzono nawet stajnie. Wojsko stacjonowało nie tylko w twierdzy, ale także w dzielnicy Kazimierz oraz w rynku przy ulicy Bocheńskiej. W 1784 roku władze powiatowe w Bochni zezwoliły na organizację szkoły podstawowej w Niepołomicach. Pierwszym nauczycielem został Austriak Karol Leohnard, a lekcje odbywały się w jednej sali na zamku. W 1787 roku za zgodą władz zaborczych Niepołomice odwiedził wracający z Kaniowa Stanisław August Poniatowski. W 1803 roku lekcje odbywające się już w języku polskim przeniesiono do nowo wybudowanej siedziby szkoły podstawowej. W 1822 roku podjęto decyzje o budowie nowych wałów na Wiśle, którą kontynuowano przez następne kilku lat. Obecności armii cesarskiej Niepołomice zawdzięczają funkcjonowanie w latach 1853-1855 wojskowego szpitala. W 1858 roku oddano do użytku linię kolejową ze Lwowa do Krakowa, ale z powodu decyzji Rady Miasta przebiegała ona z dala od Rynku w Niepołomicach, a przystanek zlokalizowano w Podłężu. W czasie powstania styczniowego w Puszczy Niepołomickiej stacjonował oddział płk. Różańskiego, który wspierała prowiantem przełożona klasztoru Benedyktynek w Staniątkach. Na cmentarzu w Niepołomicach znajduje się wiele grobów ochotników z Galicji, zastrzelonych przez armię carską w trakcie próby przedostania się na drugi brzeg Wisły. W latach sześćdziesiątych XIX wieku zasadniczo zmienił się ustrój monarchii habsburskiej. Państwo zostało przekształcone w dualistyczną monarchię austro-węgierską, a poszczególne austriackie kraje koronne w tym Galicja uzyskały autonomię. Zmienił się również podział administracyjny, a wiele kompetencji przeszło w ręce samorządu terytorialnego. Niepołomice weszły w skład powiatu bocheńskiego, ale w mieście zlokalizowano urząd skarbowy, celny i sąd grodzki. Pod koniec XIX wieku miasto zaczęło się prężnie rozwijać. W 1871 roku Rada Miasta podjęła decyzję o przekształceniu należącego do niej spichlerza w siedzibę urzędu. Dotychczas kolejni wójtowie kancelarię prowadzili w prywatnych domach. W 1878 roku budynek oddano na potrzeby szkoły, a do jej starej siedziby przeniesiono urząd. W 1873 roku farmaceuta Jan Tichy założył pierwszą aptekę w Niepołomicach, a następnie z jego inicjatywy wybudowano jej siedzibę według projektu Władysława Wimmera. W 1881 roku ukończono budowę nowej, piętrowej siedziby czteroklasowej szkoły podstawowej. W 1888 roku burmistrzem Niepołomic został producent dachówek Władysław Wimmer, którego wyroby do dziś pokrywają dachy w Wiedniu i Berlinie. W 1890 roku zorganizowano oddział Ochotniczej Straży Pożarnej. Osiem lat później w Niepołomicach żyło już 4100 ludzi, z których większość w dalszym ciągu zajmowała się uprawą roli, chociaż niepomiernie wzrosła rola handlu. W każdy wtorek odbywał się targ, a ponadto co roku organizowano 11 jarmarków. W 1902 roku otwarto niepołomicki oddział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W latach 1902-1903 Władysław Wimmer postawił w centrum miasta jednopiętrowy stylowy budynek magistratu zaprojektowany przez Jana Sasa-Zubrzyckiego. W czasach austriackich doszło do dewastacji Puszczy Niepołomickiej. Naturalny drzewostan zastąpiono jednogatunkową uprawą sosny, co spowodowało wymarcie grubszej zwierzyny poza jeleniami, sarnami i dzikami, choroby pasożytnicze oraz pożary, z których największy wybuchł w 1904 roku, pochłaniając znaczną część lasu od strony Bochni. W 1910 roku usypano kopiec grunwaldzki, a Andrzej Majewski założył chór mieszany.Po wybuchu pierwszej wojny światowej wielu mieszkańców Niepołomic zdezerterowało z wojska austro-węgierskiego i wstąpiło do Legionów Polskich. Do polskich oddziałów dołączyło też 20 członków „Sokoła”. W mieście powstał Komitet Pomocy dla żołnierzy, w którym brała udział nauczycielka Marta Hubicka, autorka powieści historycznej publikowanej w odcinkach w warszawskim „Tygodniku Ilustrowany”, a po wojnie posłanka na Sejm Rzeczypospolitej pierwszej kadencji. Pod koniec 1914 roku wojska carskie zajęły Niepołomice, ale dzięki skutecznej kontrofensywie austro-węgierskiej już w 1915 roku okupacja rosyjska została zakończona, a front odsunął się na trwałe od Wisły. Po opuszczeniu miasta przez wojska austro-węgierskie już 7 listopada 1918 mieszkańcy uroczyście świętowali odzyskanie niepodległości i posadzili rosnący do dziś w parku miejskim Dąb Wolności.Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Niepołomice pozostały częścią powiatu bocheńskiego, ale znacznie silniejsze więzi łączyły miasto z Krakowem. Tam wysyłano młodzież do szkół, tam prowadzono handel i tam prowadziły znacznie lepsze drogi. Niepołomice były siedzibą nadleśnictwa obejmującego swoim zasięgiem całą puszczę. W mieście istniała też Szkoła dla Straży Leśnej i Polowej. Działały prowadzone przede wszystkim przez Żydów sklepy wszelkich branż, kilka hurtowni, kilka instytucji kredytowych w tym Bank Ludowy i Kasa Stefczyka. W okresie międzywojennym Niepołomice w dalszym ciągu pełniły funkcję garnizonu. Początkowo stacjonował w nich 4. szwadron Strzelców Konnych, a od 1928 roku 2. Dywizjon Pociągów Pancernych. Powstał poligon ćwiczebny, magazyny, warsztaty, a także domy jednorodzinne zamieszkałych w Niepołomicach oficerów. W 1923 roku przy Ochotniczej Straży Pożarnej powstała istniejąca do dzisiaj orkiestra dęta, a w latach 1928-1929 odnowiono zamek dzięki funduszom konserwatorskim z Krakowa. W 1929 roku rozpoczęła działalność koedukacyjna Szkoła Handlowa. W latach 1934-1935 z inicjatywy burmistrza Władysława Pikulskiego i sekretarza Antoniego Siwka i przy początkowym oporze Rady Miasta przeprowadzono elektryfikację miasta. Przed drugą wojną światową ważną częścią społeczności miejskiej byli Żydzi. Trudnili się przede wszystkim handlem, mieli szkołę wyznaniową, synagogę i przedstawicieli we władzach miejskich. Młodzież żydowska razem z pozostałymi mieszkańcami działała w klubie sportowym i uczęszczała do polskich szkół.We wrześniu 1939 roku tłumy ludzi uciekały przez Niepołomice przed frontem. Mieszczanie pomagali jak mogli, m.in. organizując żywność i leki. Wojsko niemieckie zajęło miasto już 8 września. 14 września nieznani sprawcy przecięli kabel telefoniczny, a w odwecie Niemcy przeprowadzili rewizję w wielu domach i wzięli jako zakładników m.in. burmistrza Władysława Pikulskiego i księdza Stanisława Mizię. Po trzytygodniowym areszcie zostali wypuszczeni i wrócili do Niepołomic. Miasto zostało włączone w skład Generalnego Gubernatorstwa, a Niemcy pozostawili jego Zarząd w niezmienionym składzie, podporządkowując go wszakże swoim celom. Członkowie władz miejskich starali się jak mogli pomagać mieszkańcom, np. wystawiając lewe kenkarty. W Niepołomicach stacjonowało wojsko niemieckie, a także współpracujące z Gestapo organizacje Forstinspektion i Forstschutz, które zastąpiły polskie nadleśnictwo. Żydom zabroniono handlu i skonfiskowano towary z ich sklepów. W 1941 roku Niemcy spalili starą synagogę, a rok później zlikwidowano niepołomicką społeczność żydowską. Młodych i sprawnych Żydów wywieziono do obozów pracy i obozów koncentracyjnych, a starych i mniej sprawnych od razu rozstrzelano na Kozich Górkach w Puszczy Niepołomickiej. W tym samym roku i w tym samym miejscu Niemcy zamordowali też 100 sprzymierzonych żołnierzy włoskich, po tym jak jeden z nich oburzony traktowaniem więźniów zastrzelił gestapowca. W 1942 roku pozwolono na otwarcie zamkniętych trzy lata wcześniej szkół podstawowych oraz utworzono szkołę zawodową. Przez całą okupację w mieście prowadzono też tajne nauczanie. W Niepołomicach działała polska partyzantka. W 1944 roku działaczom grupy „Błyskawica” udało się wysadzić pociąg, którym miał jechać gubernator Hans Frank. W odwecie Niemcy zabili koło linii kolejowej około 50 więźniów. Pod koniec okupacji niepołomiczan zmuszono do kopania rowów przeciwczołgowych i budowy drewnianego mostu na Wiśle. Wojsko sowieckie wkroczyło do miasta bez walki 21 stycznia 1945.Po wojnie urząd burmistrza objął ponownie Władysław Pikulski, ale wkrótce został zastąpiony osobami wyznaczonymi przez nowe, ludowe władze. Już w 1945 roku otwarto bibliotekę miejską. W 1950 roku utworzono podporządkowaną władzom centralnym Miejską Radę Narodową, tym samym likwidując samorząd. W latach 1958-1964 miasto dynamicznie rozwijało dzięki budowie kombinatu metalurgicznego w krakowskiej Nowej Hucie, w którym znalazło pracę wielu mieszkańców. Wybudowano kilka bloków mieszkalnych, posterunek milicji, lecznicę zwierząt, sklep warzywniczy, fabrykę wód gazowanych, zakłady drobiarskie, zakład energetyczny, cegielnię, młyn i wytwórnię artykułów metalowych oraz otwarto Ośrodek Zdrowia, piekarnię i spółdzielnię „Samopomoc chłopska”. Prowadzono też prace nad zadrzewieniem wytrzebionej przez Niemców puszczy oraz przywróceniem dzikiej zwierzyny. Powstało Liceum Ogólnokształcące i szkoła zawodowa. W 1961 roku w podziemiach zamku powstał Klub Miedzyspółdzielczy, przy którym działał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca. Sportowcy zrzeszali się w klubie „Puszcza”. W 1964 roku utworzono Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne. W 1975 roku po likwidacji powiatów i zmniejszeniu województw, do Niepołomic przyłączono Zabierzów Bocheński i Podłęże. W 1976 roku otwarto szkołę muzyczną. Po przywróceniu samorządu terytorialnego w 1990 roku, Rada Miejska wybrała na burmistrza Stanisława Kracika, który wygrywając kolejne wybory sprawował rządy aż do 2009 roku, kiedy zrezygnował po powołaniu go na stanowisko wojewody małopolskiego. Sprawował też dwukrotnie funkcję posła na Sejm z ramienia Unii Demokratycznej w kadencjach 1993-1997 i 1997-2001. Bardzo dynamiczny rozwój miasta nastąpił po utworzeniu z inicjatywy burmistrza Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej i ściągnięciu licznych inwestycji krajowych i zagranicznych. Jeszcze przed 1995 rokiem powstało kilka zakładów pracy w tym wytwórnia wód i oddano do użytku nowy budynek „Sokoła”, remizę strażacką, stodołę artystyczną na zamku i oczyszczalnię ścieków, a w sołectwach Podłęże, Staniątki, Zakrzów, Wola Batorska i Wola Zabierzowska, oddano do użytku budynki szkolne. Wzdłuż plant wybudowano kramy, a pod zamkiem zorganizowano targowisko. Odnowiono ratusz, kościół parafialny, przebudowano Rynek i uporządkowano park miejski. Wyremontowano także magistrat, most na Wiśle i nawierzchnię Rynku. W wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku Niepołomice stały się siedzibą gminy miejsko-wiejskiej w powiecie wielickim województwa małopolskiego. W latach 2001-2002 oddano do użytku Małe Centrum Administracyjne, nową siedzibę Szkoły Muzycznej, filię Powiatowego Urzędu Pracy i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2004 roku Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne uzyskało patronat krakowskiego astronoma Kazimierza Kordylewskiego. W tym samym roku w mieście postawiono pomnik Kazimierza Wielkiego zaprojektowany przez Marka Maslańca. W 2007 roku zakończono renowację zamku, któremu przywrócono renesansowy wygląd łącznie z założonym w XVI wieku ogrodem włoskim. Miasto jest siedzibą Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa, w ramach którego funkcjonuje jedyne w Polsce Muzeum Fonografii, klub muzyczny, kino, sala widowiskowa, studio nagrań i sale warsztatowe. Dzięki polityce proinwestycyjnej Niepołomice są obecnie jedną z najzamożniejszych gmin w województwie i ważną częścią aglomeracji krakowskiej.

Ciekawostki

• W 1533 roku w czasie polowania na przywiezionego w skrzyni z Litwy niedźwiedzia doszło do wypadku, w wyniku którego królowa Bona poroniła syna. Chorą przywiózł na zamek chłop Bochenek, który w nagrodę uzyskał od Zygmunta Starego zagrodę leśną, łąkę na tzw. Bani oraz prawo pobierania drzewa i wypasania w puszczy zwierząt. Jego spadkobiercy cieszyli się tymi prawami aż do drugiej wojny światowej, a do dzisiaj posiadają stosowny dokument.

Bibliografia

Kozera Michał, "Kościół parafialny i zamek królewski w Niepołomicach. Dzieje znane i nieznane 1340-1990", Kraków 1994
Róg Rafał, "Kościół w Niepołomicach pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników – Królewska Fundacja Pokutna", Kraków-Niepołomice 1998

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji kapitulnych
Acta visitationis exterioris decanatuum Tarnoviensis, Dobcicensis, Woynicensis, Opatowiensis, Lypnicensis et Wielicensis ad Archidiaconatum Cracoviensis pertinentium per venerabilem Christophorum Cazimirski Praepositum Tarnoviensis mandato Illustrissimi Principis et Domini Domini Georgini Divina Miseratione S. R. Ecclessia Tituli S. Sixti Card. Praesbyteri Rzadziwł nuncupati Episcopatus Cracoviensis et Ducatus Severiensis administratoris perpetui in Olica et Neswiesz Ducis et ex commissione admodum Rndi. Dni. D. Stanislai Crasinski Archidiaconi in spiritualibus vicarii et generalis officialis Cracoviensis etc. etc.

Autor: Krzysztof Kazimirski

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji kapitulnych
Acta visitationis exterioris decanatus Skavinensis, Novi Montis, Oswencimensis, Zatoriensis, ad archidiaconatum Cracoviensem, prothonotarium apostolicum in a. D. 1617 authoritate ordinaria factae sub felicibus auspiciis R. D. Martini Szyszkowski, episcopi Cracobiensis, ducis Severiensis. Visitatio ecclesiae Collegiate Skarbimiriensis die 9 mesis Decembris anni 1617 ex speciali commissione Episcopi ordinarii facta kk. 106 - 110. Visitatio decanatus Wielicensis a. D. 1618 per R. D. Joannem Foxium, archidiaconum Cracoviensem
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji kapitulnych
Acta visitationis exterioris decanatuum: Wielicensis, Proszoviensis, Lipnicensis et Skalensis per R. D. Joannem Foxium, archidiaconum Cracoviensem ex commissione R. D. Andreae Lipski, episcopi Cracoviensis in a. D. 1628 - 1629 factae.
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji kapitulnych
Wizytacja kanoniczna przeprowadzona w dn. 28 kwietnia 1728 r. przez bpa Michała Kunickiego...
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji kapitulnych
Compendium actorum visitationis exterioris ecclesiarum existentium in et sub decanatu Pilsnensi, Mielecensi, Ropczicensi, Biecensi, Jaslensi et Żmigrodensi, ad archidiaconatum Sandecensem pertinentium, per R. D. Christophorum Kazimirski, praepositum Tarnoviensem mandato Illustrissimi et Reverendissimi Domini Georgii S. R. E. Cardinalis praesbiteri Radziwiłł nuncupati, episcopatus Cracoviensis administratoris perpetui, in Olyka et Nieswierz ducis a. D. 1595 factae
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji biskupich
Visitatio quindecim decanatuum, nempe: Skavinensis, Zathoriensis, Novi Montis, Skalensis, Wrocimoviensis, Adreoviensis, Kijensis, Paczanoviensis, Oswiecimensis, Żywiecensis, Witoviensis, Skoliensis, Opatovecensis, Wielicensis et Plesnensis a Peril. et R.D. Nicolao Oborski, episcopo Laodicensis, suffraganeo, archidiacono, vicario in spiritualibus generali Cracoviensi in annis 1663 - 1665 expedita
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji biskupich
Acta visitationum decanatuum: Wielicensis ex anno 1703, Novi Montis ex anno 1704 et Scavinensis ex anno 1704 sub generali administratione R.D. Casimiri a Łubna Łubiński, episcoi Heracleensis, suffraganei, canonici sede vacante episcopatus Cracoviensis et ducatus Severiensis, a R.D. Remigio Suszycki IUD, archidiacono Cracoviensi, custode Kielcensi, scholastico Lanciciensi, SRM secretario a.D. 1703 et 1704 expedita

Autor: Remigiusz Suszycki

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji biskupich
Visitatio archidiaconatus Cracoviensis (Decanatus: Skalensis - 1727; Vitoviensis - 1727; Prossoviensis - 1728; Novi Montis - 1728; Scawinensis - 1729; Xsiążnensis - 1731; Woynicensis - 1731; Zatoriensis - 1729; Lipnicensis - 1730; Dobczycensis - 1730; Andreoviensis - 1731; Żyvecensis - 1732; Oswiemensis - 1732; Wielicensis - 1741; postea sequntur inventaria ecclesiarum decanatus Dobczycensis, Woynicensis, Andreoviensis) per R.D. Michaelem de Magna Kunice Kunicki, episcopum Arsiacensem, suffraganeum et archidiaconum Cracoviensem annis 1727 - 1741 peracta

Autor: Michał Kunicki

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji biskupich
Acta visitationis ecclesiarum in decanatu Wielicensi ex commissione Cel. Principis R.D. Andrea Stanislai Kostka comitis in Załuskie Załuski, episcopi Cracoviensis, ducis Severiae, per Franciscum Skarbek Borowski, canonicum cathedralem Cracoviensem, expeditae mense Septembri a.D. 1748

Autor: Franciszek Skarbek Borowski

Jak cytować?

"Niepołomice", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/miejscowosci/niepolomice

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności