Polityka prywatności

1.
Właścicielem portalu SDM jest UPJPII z siedzibą przy ulicy Kanoniczej 25,  31-002 Kraków, a administratorami portalu SDM są pracownicy PIDZ UPJPII.

2.
Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu SDM i problemów technicznych należy zgłaszać na adres mailowy: sdm@upjp2.edu.pl.

3.
Dostęp do treści portalu jest bezpłatny.

4.
Do korzystania z portalu SDM niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

5.
Podczas korzystania z portalu SDM na naszych serwerach w sposób automatyczny gromadzone są następujące informacje o użytkownikach i ich aktywności w serwisie: logi zawierające adres IP, datę i czas korzystania z portalu oraz listę stron odwiedzonych w obrębie serwisu (logi nie zawierają danych osobowych), pliki cookies (ciasteczka), które umożliwiają rozpoznanie preferowanych przez użytkowników ustawień (ich pobieranie przez użytkownika jest zależne od indywidualnych ustawień przeglądarki).

6.
Podczas rejestracji konta użytkownika w portalu SDM zbierane są następujące dane konieczne do założenia i utrzymania w serwisie konta umożliwiającego pełne korzystanie z funkcjonalności portalu: imię i nazwisko użytkownika, adres email użytkownika, które będą wykorzystywane do kontaktu z użytkownikiem w sprawach dotyczących funkcjonowania serwisu do czasu ewentualnej rezygnacji użytkownika. 

7.
Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej treści informacyjnych i promocyjnych tj. „Newsletterów”, związanych z funkcjonowaniem portalu SDM, oraz zrezygnować z subskrypcji w dowolnej chwili. Podczas zapisu na Newsletter rejestrowane są następujące dane użytkownika: adres email.

8.
Dane dotyczące użytkowników portalu SDM gromadzone na serwerach UPJPII są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.

9.
UPJPII zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników i przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności.

10.
Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z portalu SDM jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków.

11.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iodo@upjp2.edu.pl.

12.
Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez okres 5 lat lub do momentu rezygnacji z konta w serwisie SDM.

13.
Obiorcom danych osobowych jest IT DESIGN CONCEPT Sp. z o.o.  – odpowiedzialny za obsługę informatyczną.

14.
Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie SDM posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

15.
Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie SDM ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

16.
Podanie danych osobowych podczas rejestracji w serwisie jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji w/w celu, do jakiego zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tego celu.

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności