Cyfrowe Archiwum

Archidiecezji Krakowskiej

Scenariusze lekcyjne

Blog

Małopolskie zabytki

Proboszcz Andrzej Antałkiewicz i modernizacja drewnianego kościoła św. Marii Magdaleny w Rabce na przełomie XVIII i XIX wieku

Z życia Pracowni

Inwentaryzacja krakowskich kościołów. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie

Małopolskie zabytki

Wielkanocna scenografia. O dekoracji grobu Bożego w Kacwinie

Polichromia kościoła św. Sebastiana w Wieliczce autorstwa Włodzimierza Tetmajera; fot. SDM
Małopolscy artyści

2023 rokiem Włodzimierza Tetmajera

Zobacz więcej

Dzieła

Zdjęcie nr 1: Nastawa ołtarzowa architektoniczna, jednoosiowa, dwukondygnacyjna, na cokole z bramkami. Ołtarz prostopadłościenny, drewniany; mensa drewniana. Antepedium w formie leżącego prostokąta, ujęte z trzech stron listwą o złoconym profilu, w centrum malowany złotem monogram maryjny. Tabernakulum w formie skrzynki o wklęsło-wypukłym wykroju, ustawione na profilowanym cokole, flankowane czterema kolumienkami o marmoryzowanych na niebiesko trzonach, podtrzymującymi niepełne belkowanie i wydatny gzyms. Ścianki boczne dekorowane prostokątnymi, marmoryzowanymi na niebiesko płycinami w złoconych ramach. Drzwiczki w kształcie stojącego prostokąta, zamkniętego łukiem nadwieszonym; w polu krucyfiks osadzony na wolutowej podstawie, od której odchodzą dwie gałązki akantu. Po bokach drzwiczek dwie wici roślinne. Tabernakulum flankują ustawione dwie figury aniołów.
Pierwsza kondygnacja retabulum ustawiona na cokole, ujęta parą filarów i stojących przed nimi, ustawionymi pod kątem kolumnami o kapitelach korynckich, dźwigających pełne belkowanie z wydatnym gzymsem. W polu środkowym rama w kształcie stojącego prostokąta zamkniętego trzema bokami z ośmioboku, dekorowana kampanulami, ujęta festonami z kampanulami, kwiatami i owocami. W polu obrazowym krucyfiks ukazany na malowanym tle Golgoty. Po bokach tabernakulum ustawione dwie figury: św. Jana Ewangelisty po lewej i św. Łukasza po prawej stronie.
Pośrodku belkowania zawieszone duże serce przebite sześcioma mieczami. Po jego bokach dwie rzeźby aniołków. Na gzymsie, na osi kolumny po prawej stronie ustawiona jest rzeźba św. Weroniki, a przed nią siedzący aniołek z trzema gwoździami w dłoni. Po lewej stronie św. Maria Magdalena, a przed nią aniołek z młotkiem w dłoni. 
Druga kondygnacja jest węższa, ujęta parą pilastrów i parą dostawionych pod kątem kolumn o kapitelach kompozytowych, dźwigających imposty. Cokoły kolumn i imposty ozdobione są z każdej strony uskrzydlonymi główkami aniołków. W polu rama w kształcie stojącego prostokąta o ściętych narożach, zdobiona ornamentem roślinnym, ujęta ornamentem z akantu i karbowanej wstęgi. Pośrodku promienista gloria z rzeźbioną gołębicą Ducha Świętego na tle obłoków. Całość zwieńczona drugą promienistą glorią z półpostacią Boga Ojca na tle obłoków. Po bokach na osi podpór siedzą dwie rzeźby aniołków. Obie kondygnacje ujęte są uszami utworzonymi z akantu i karbowanej wstęgi.
Bramki z przejściami w formie stojącego prostokąta o ściętych górnych narożach, zamknięte wydatnym gzymsem dźwiganym przez fragmenty pilastrów, na ich osi przerwany trójkątny przyczółek, zdobiony akantem. Przejścia flankowane figurami aniołów z arma Christi, nad bramkami figury proroków.
Struktura polichromowana na biało, ornamentyka i detale architektoniczne złocone i srebrzone.
ołtarz

Ołtarz w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej

Zdjęcie nr 1: Obrazy „Św. Anna Samotrzeć” oraz „Ucieczka do Egiptu” w kształcie stojących prostokątów, umieszczone w drewnianej, złoconej, fakturowanej ramie, w narożach i na bokach dekorowanej stylizowanym ornamentem; na rewersie rama prosta, niemalowana. 

Na obrazie św. Anny w centrum kompozycji ukazane zostały w pozycji siedzącej na brązowej ławie: po prawej św. Anna, a po lewej Matka Boska, obie zwrócone ku sobie oraz mały Jezus stojący na kolanach matki. Święta Anna obejmuje rękami przechodzące do niej Dzieciątko. Twarz świętej okrągła, pełna o podkreślonych cieniami oczach i długim nosie. Ubrana jest w niebieską suknię oraz czerwony płaszcz zarzucony na plecy i kolana; na głowie ma biały welon i podwikę. Po lewej stronie obrazu Maria delikatnie pochyla się w stronę Dzieciątka, obiema rękami je podtrzymuje. Twarz pełna, o wyraźnych rysach, dużych oczach, długim nosie, drobnych ustach z zaznaczonym wyraźnie podbródkiem i zarumienionymi policzkami; włosy brązowe, długie, spływające na plecy. Ubrana jest w fioletową suknię oraz obszerny niebieski płaszcz. Dzieciątko zwrócone w lewo, pochylone ku św. Anne z prawą nóżką cofniętą do tyłu. Twarz okrągła o delikatnych rysach, włosy krótkie i kędzierzawe. Ubrane jest w białą i krótką sukienkę z czerwoną kokardką u szyi. W górnej części kompozycji znajduje się gołębica Ducha Świętego z rozpostartymi szeroko skrzydłami, a nad nią w otoku z obłoków Bóg Ojciec w niebieskiej sukni i czerwonym płaszczu. Poniżej, po bokach obrazu znajdują się dwie pary aniołów z kwiatami i złożonymi w geście modlitwy dłońmi. Tło jasnobrązowe. 

Na odwrociu obraz „Ucieczka do Egiptu”. Po prawej stronie obrazu Maria trzymająca za lewą rękę Dzieciątko Jezus, za nimi św. Józef z osiołkiem. Matka Boska o sylwetce esowato wygiętej, zwrócona trzy czwarte w prawo; dłonie wysublimowane. Twarz o delikatnych rysach z zadartym nosem i wyraźnie podkreślonym podbródkiem. Maria ubrana jest w jasnoróżową suknię oraz obszerny niebieski płaszcz. Na głowie ma założony brązowy kapelusz owinięty biała chustą, która spływa na ramiona i pod szyję. Jezus stoi pomiędzy rodzicami, ubrany jest w krótką, białą sukienkę, przewiązaną w talii. Święty Józef zwrócony jest trzy czwarte w prawo z głową skierowaną w lewą stronę, prawą ręką przytrzymuje za uzdę osiołka, a lewą na niego wskazuje. Ubrany jest w jasnoniebieską suknię, sięgającą do połowy łydki i brązowy płaszcz zarzucony na lewe ramię. Ma rysy twarzy starszego mężczyzny z krótką i siwą brodą oraz włosami. Po lewej stronie obrazu wysokie palmy. W tle jasne, różowo-błękitne niebo. Kolorystyka jasna, pastelowa.
obraz

Św. Anna Samotrzeć oraz Ucieczka do Egiptu

Zdjęcie nr 1: Epitafium złożone z dwóch tablic w kształcie leżącego prostokąta, dolnej z przedstawieniem zmarłego i górnej z inskrypcją. W dolnej tablicy, ujętej arabeską, ukazane nagie dziecko, leżące na marszczonej w równoległe fałdy tkaninie biegnącej pomiędzy jego udami. Nogi ma skrzyżowane. Prawa jest ułożona prosto, a lewa ugięta w kolanie. Jego głowa jest wsparta na zgiętej w łokciu lewej ręce, drugą rękę  ma ułożoną wzdłuż tułowia, w dłoni trzyma różę. Twarz jest pełna, nos krótki i szeroki, oczy zamknięte, usta pełne, lekko uśmiechnięte, na głowie krótkie, kręcone włosy. Pod lewą ręką znajduje się ludzka czaszka. Na tablicy powyżej inskrypcja "GENEROSOVS DOMINVS MARTINVS / CŻVRILO DE VIGNANO VICE VENA/TOR T[E]RRE CRACOVIENSIS ET / CAPITANEVS NIEPOL[O]MICENSIS / FILIO SVO PRIMOGENITO IOANNI / PONICNRAVIT QVI NATVS OBIIT / 26 IANVARII ANNO D(OMI)NI 1560  [V]IXIT HORIS TRIBVS".
nagrobek

Nagrobek Jana Czuryły

Zdjęcie nr 1: Nastawa architektoniczna, jednoosiowa, jednokondygnacyjna ze zwieńczeniem. Ołtarz sarkofagowy, wklęsło-wypukły, na cokole, z drewnianą mensą. Na ołtarzu tabernakulum w formie drewnianej skrzynki, obwiedzionej gzymsem i zwieńczonej cokołem z krzyżem. Drzwiczki w kształcie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym nadwieszonym, w opasce, z płaskorzeźbionym przedstawieniem kielicha z hostią w glorii pomiędzy kłosami zbóż. Na ołtarzu dwie figury klęczących aniołów trzymających świeczniki. 
Nastawa ustawiona na cokole z wyodrębnionymi dwoma prostopadłościanami, ujęta parą kolumn podtrzymujących belkowanie, częściowo przerwane nad polem środkowym, o gzymsie wyłamanym na kształt łuku odcinkowego. Na belkowaniu fragmenty przerwanego, półkolistego przyczółka z siedzącą parą aniołków. W polu środkowym wnęka w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym nadwieszonym, z uskokiem, ujęta profilowaną ramą, z grupą rzeźbiarską Matki Boskiej Różańcowej ze św. Dominikiem i św. Katarzyną Sieneńską. Po zewnętrznej stronie kolumn ustawione figury św. Jacka i bł. Czesława. Wszystkie pola nastawy wypełnione stylizowanym rocaille'm, uszy utworzone z rocaille'u. Zwieńczenie w formie zbliżonej do trapezu, ujęte spływami wolutowymi, zamknięte dwoma fragmentami wolutowego gzymsu. W polu obraz w formie stojącego owalu, ujęty ramą, z przedstawieniem Dzieciątka Jezus. Zwieńczenie flankowane uszami utworzonymi z winnej latorośli. Całość zakończona rzeźbioną gołębicą Ducha Świętego w glorii promienistej. Struktura ołtarza polichromowana na srebrno, z niebieskimi elementami, złoconymi kolumnami, profilami i ornamentyką.
ołtarz

Ołtarz boczny

Zobacz więcej

Cyfrowe archiwum

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Visitatio seconda Ecclesiae et Conventus Sacra tituli Corporis Christi Cracoviae in Cazimiria
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Visitatio seconda Ecclesiae et Conventus Sacra tituli Corporis Christi Cracoviae in Cazimiria

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Acta actorum causarum, sententiarum tam diffinivarum quam interloquutoriarum, decretorum, obligationum, quietationum et constitutionum procuratorum coram reverendo domino Stanislao Szlomowski praeposito Calissieensi, archidiacono Sandecensi, canonico vicarioque in spiritualibus generali Cracoviensi ad annum Domini millesimum quingentesimum quinquagesimum octavum, cuius indicio prima, pontificatus sanctissimi domini nostri Pauli divina providencia pape quarti, anno illius tercio, feliciter sequuntur.
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Acta actorum causarum, sententiarum tam diffinivarum quam interloquutoriarum, decretorum, obligationum, quietationum et constitutionum procuratorum coram reverendo domino Stanislao Szlomowski praeposito Calissieensi, archidiacono Sandecensi, canonico vicarioque in spiritualibus generali Cracoviensi ad annum Domini millesimum quingentesimum quinquagesimum octavum, cuius indicio prima, pontificatus sanctissimi domini nostri Pauli divina providencia pape quarti, anno illius tercio, feliciter sequuntur.

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Acta actorum, decretorum, sententiarum, constitutionum, cessionum, resignationum, confirmationum, erectionum, inscriptionum, testamentorum, quietationum, obligationum, et aliorum nec non sententiarum tam spiritualis, quam civilis fori coram R. D. Petro Gembicki, episcopi Cracoviensi, duce Severiae in anno 1643 et 1644 conscripta
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Acta actorum, decretorum, sententiarum, constitutionum, cessionum, resignationum, confirmationum, erectionum, inscriptionum, testamentorum, quietationum, obligationum, et aliorum nec non sententiarum tam spiritualis, quam civilis fori coram R. D. Petro Gembicki, episcopi Cracoviensi, duce Severiae in anno 1643 et 1644 conscripta

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Korespondencja do Głównego Zarządu Dóbr Arcybiskupich za lata 1921-1938
Archiwum Archidiecezji Lwowskiej

Korespondencja do Głównego Zarządu Dóbr Arcybiskupich za lata 1921-1938

Zobacz więcej

Partnerzy serwisu

Województwo Małopolskie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Archidiecezja Krakowska Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności