Cyfrowe Archiwum

Archidiecezji Krakowskiej

Scenariusze lekcyjne

Blog

Z życia Pracowni

Inwentaryzacja krakowskich kościołów. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie

Małopolskie zabytki

Wielkanocna scenografia. O dekoracji grobu Bożego w Kacwinie

Polichromia kościoła św. Sebastiana w Wieliczce autorstwa Włodzimierza Tetmajera; fot. SDM
Małopolscy artyści

2023 rokiem Włodzimierza Tetmajera

Scena Bożego Narodzenia. Matka Boska ze złożonymi do modlitwy dłońmi, pochyla się nad Dzieciątkiem leżącym w żłobie. Obok, w tle stoi św. Józef. Nad postaciami rozświetlone obłoki z zarysowanymi uskrzydlonymi główkami anielskimi.
Aktualności

Boże Narodzenie 2022

Zobacz więcej

Dzieła

Zdjęcie nr 1: Nastawa ołtarzowa architektoniczna, jednoosiowa, jednokondygnacyjna ze zwieńczeniem. Mensa sarkofagowa, dekorowana na froncie dwiema płycinami w kształcie leżących prostokątów, ujętych po bokach i spiętych motywem ornamentalnym utworzonym z rocaille’a i liści.  
 Oś nastawy flankowana pilastrami przechodzącymi dołem w konsole i górą we fragmenty pełnego belkowania, o delikatnie wklęsło-wypukłej linii gzymsu. Zwieńczenie w formie wklęsło-wypukłej ujęte spływającymi na belkowanie dużymi wolutami, zamknięte stylizowanym gzymsem z ceowników i zwieńczone gołębicą Ducha Świętego na tle glorii, między główkami anielskimi, osadzone na obłoku. W polu środkowym pierwszej kondygnacji nisza z figurą Matki Boskiej Różańcowej wymiennie z obrazem ze sceną Zwiastowania ujęta profilowaną ramą w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym nadwieszonym z uskokiem, dekorowana fragmentami rocaille’ów. Na konsolach figury św. Joachima po lewej stronie i św. Józefa po prawej. W polu zwieńczenia obraz z przedstawieniem św. Rodziny ujęty ramą w formie trójlistnej, dekorowaną fragmentami rocaille'ów i flankowaną kwitnącymi gałązkami. Brzeg zwieńczenia i woluty zdobione taśmą i rocaille’ami, na wolutach para siedzących puttów, na zwieńczeniu uskrzydlone główki anielskie. 
Struktura polichromowana w kolorze zielonym, z marmoryzowanym cokołem i płycinami; ornamentyka i profile złocone i srebrzone.
ołtarz

Ołtarz boczny lewy Matki Boskiej z Dzieciątkiem

Zdjęcie nr 1: Nastawa ołtarzowa architektoniczna, dwukondygnacyjna, ze zwieńczeniem, pierwsza kondygnacja trójosiowa, druga jednoosiowa, ustawiona na dwustrefowym cokole z wyodrębnionymi, cylindrycznymi fragmentami, z bramkami na osiach bocznych. Ołtarz prostopadłościenny, murowany, z kamienną mensą i kamiennym portatylem. 
Pierwsza kondygnacja wydzielona czterema parami wklęsłych pilastrów o trzonach dekorowanych rocaille'em i zwisami kwiatowymi oraz stojącymi na ich tle dwiema parami kolumn o kapitelach kompozytowych. Podpory dźwigają niepełne belkowanie, przerwane nad polami kondygnacji, obniżone nad zewnętrzną parą kolumn. Na skrajnej partii cokołu nastawy karbowane woluty z fantazyjnymi gruszkowatymi cokołami podtrzymującymi rocaille'owe wazony. W polu środkowym głęboka wnęka w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym podwójnie nadwieszonym z uskokiem, ujęta profilowaną ramą, z obrazem Ecce Homo w osobnej, podwójnej ramie. Nad nią kartusz rokokowy z napisem „In nomine Jesu / om(n)e Genu flec / tatur. ad Philipenses / Cap(ut) II”. Wnękę flankują figury Matki Boskiej i św. Marii Magdaleny ustawione na rocaille'owych konsolach. Na osiach bocznych figura Dawida i grupa ofiary Izaaka na cokołach z nadlatującymi puttami nad nimi. Druga kondygnacja flankowana trzema parami pilastrów o trzonach przechodzących w spływy wolutowe i osobne woluty, opadające na belkowanie pierwszej kondygnacji, na których siedzą putta i anioły trzymające kartusze z napisami: „ET / GLORIA” i „SOLI / DEO / HONOR”. Kondygnacja zamknięta profilowanym gzymsem wyłamanym na ich osi oraz załamanym w dół nad polem. Na gzymsie fragmenty przerwanego, falistego przyczółka, na których siedzą anioły. W polu obraz św. Macieja w formie zbliżonej do trapezu o dwóch wypukłych bokach, ujęty profilowaną ramą. Pole flankowane akantem, powyżej rocaille'owy kartusz z napisem: „IN / CRUCE / SALUS”. Zwieńczenie w formie zbliżonej do trapezu, o wklęsłych bokach, ujętych wolutami, zamknięte cęgowymi wolutami. W polu obraz Ukrzyżowania w formie zbliżonej do trapezu o dwóch wypukłych bokach, ujęty profilowaną ramą, flankowany akantem. Całość zamknięta płaskorzeźbionym przedstawieniem popiersia Boga Ojca oraz gołębicy Ducha Świętego w glorii, w otoku z obłoków i uskrzydlonych główek anielskich, w glorii promienistej, u dołu szarfa z napisem: „Hic est Filius meus dilectus in quo mihi bene complacui ipsum audite. Luc[a] XVII”. Struktura polichromowana w kolorze beżowym, dolna strefa cokołu brązowa, część trzonów pilastrów pomalowana na kolor jasnoróżowy; trzony kolumn, profile i ornamentyka złocone, detal srebrzony.
ołtarz

Ołtarz główny

Zdjęcie nr 1: Obraz w kształcie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem wklęsło-wypukłym z uskokami, przedstawiający św. Kingę; podstawa obrazu ścięta półkoliście. W centrum kompozycji znajduje się św. Kinga zwrócona w trzech czwartych w swoją lewą stronę, ukazana w pozie klęczącej z rękoma złożonymi do modlitwy, z głową przechyloną na lewe ramię. Twarz św. Kingi jest owalna o bladej karnacji, z migdałowymi oczami skierowanymi ku górze, prostym nosem i pełnymi ustami, delikatnie rozchylonymi. Święta ubrana jest w brązowy habit, przewiązany sznurem, brązowy płaszcz oraz biało-czarny welon (strój klaryski). W dłoni trzyma różaniec. W górnej części kompozycji, po prawej stronie został ukazany Chrystus, siedzący na obłokach, zwrócony trzy czwarte w prawo, z prawą ręką wzniesioną w geście błogosławieństwa, lewą opuszczoną w dół. Ma podłużną twarz, długi i prosty nos, długą i ciemnobrązową brodę. Długie i ciemne włosy opadają na plecy. Jest ubrany w czerwony płaszcz, spływający z prawego ramienia, odsłaniający nagi tors. Nad jego prawym ramieniem dwójka małych aniołków unosi ku górze prosty krzyż. W dolnej części kompozycji, po prawej stronie obrazu widnieje wysoki pulpit, zasłany czerwonym obrusem, na nim leży otwarta księga. Poniżej  pulpitu jest czerwona poduszka, na której są położone: korona i berło królewskie oraz gałązka białej lilii. Tło obrazu stanowi zachmurzone niebo. Kolorystyka ciemna, ciepła z dominacją brązu i elementami czerwieni. W lewym dolnym narożu obrazu na brzegu poduszki sygnatura „M(ichał) Stachowicz invenit / [nieczytelna data]”.  Rama profilowana, złocona.
obraz

Św. Kinga

Zdjęcie nr 1: Ołtarz architektoniczny, jednoosiowy, jednokondygnacyjny, ze zwieńczeniem. Ołtarz prostopadłościenny z drewnianą, współczesną mensą i współczesnym antependium z przedstawieniem świętej w otoczeniu wieńca z kwiatami. Nastawa ujęta ukośnie dostawionymi filarami kanelowanymi, ustawionymi na postumentach z konsolami o prostych kapitelach utworzonych z roccailli i konsol podtrzymujących przerwane belkowanie zwieńczone ćwierćkolistymi naczółkami. Zwieńczenie o wklęsłych bokach zakończone profilowanym gzymsem w kształcie łuku nadwieszonego półkolistego. Na tle filaru, na konsolach ustawione figury uskrzydlonych aniołów. W polu środkowym obraz w kształcie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem nadwieszonym półkolistym ozdobiony rocaillem. W ramie obraz z przedstawieniem św. Anny Samotrzeciej z Madonną z Dzieciątkiem. Nad ramą baldachim z lambrekinem. W zwieńczeniu serce Gorejące na tle glorii promienistej z chmurkami, zwieńczonej uskrzydloną główką anielską; nad gzymsem zwieńczenia  grzebień utworzony z ażurowego rocaillu.
ołtarz

Ołtarz boczny św. Anny Samotrzeć

Zobacz więcej

Cyfrowe archiwum

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Acta causarum, obligacionum, sentenciarum tam interlocutoriarum quam diffinitivarum constitutionumque coram reverendo patre domino Petro Porembski canonico et officiali generali Cracoviensi de anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono, cuius indictio septima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli divina providencia tercii, anno ipsius nacionis Pauli pape terciii die tercia mensis Novembris inchoatur
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Acta causarum, obligacionum, sentenciarum tam interlocutoriarum quam diffinitivarum constitutionumque coram reverendo patre domino Petro Porembski canonico et officiali generali Cracoviensi de anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono, cuius indictio septima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli divina providencia tercii, anno ipsius nacionis Pauli pape terciii die tercia mensis Novembris inchoatur

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Protocollon exhibitorum in Ecclesiasticis ex anno 1869
Archiwum Archidiecezji Lwowskiej

Protocollon exhibitorum in Ecclesiasticis ex anno 1869

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Acta actorum causarum, sentenciarum tam diffinitivarum quam interloquutoriarum, decretorum, obligationum, quietationum et constitucionum procuratorum coram reverendo domino Bartholomeo Ganthkowsky cancellario Gnesnensi, archidiacono et reverendissimi in Christo patris domini Andree Dei gratia episcopi Cracoviensis vicario in spiritualibus generali Cracoviensi ad annum Domini millesimum quingentesimum quingentesimum primum, cuius indictio nona, pontificatus sanctissimi in Christo patris domini Julii divina providencia pape tercii, annus secundus (sic!) felici omine incipiutur.
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Acta actorum causarum, sentenciarum tam diffinitivarum quam interloquutoriarum, decretorum, obligationum, quietationum et constitucionum procuratorum coram reverendo domino Bartholomeo Ganthkowsky cancellario Gnesnensi, archidiacono et reverendissimi in Christo patris domini Andree Dei gratia episcopi Cracoviensis vicario in spiritualibus generali Cracoviensi ad annum Domini millesimum quingentesimum quingentesimum primum, cuius indictio nona, pontificatus sanctissimi in Christo patris domini Julii divina providencia pape tercii, annus secundus (sic!) felici omine incipiutur.

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Protocollum Consistorii lat. Leop. 1938
Archiwum Archidiecezji Lwowskiej

Protocollum Consistorii lat. Leop. 1938

Zobacz więcej

Partnerzy serwisu

Województwo Małopolskie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Archidiecezja Krakowska Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności