Cyfrowe Archiwum

Archidiecezji Krakowskiej

Scenariusze lekcyjne

Blog

Ikonografia

Matka Boska Gromniczna

Małopolskie zabytki

Proboszcz Andrzej Antałkiewicz i modernizacja drewnianego kościoła św. Marii Magdaleny w Rabce na przełomie XVIII i XIX wieku

Z życia Pracowni

Inwentaryzacja krakowskich kościołów. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie

Małopolskie zabytki

Wielkanocna scenografia. O dekoracji grobu Bożego w Kacwinie

Zobacz więcej

Dzieła

Zdjęcie nr 1: Chrzcielnica z pokrywą ustawiona na dwustopniowym, kamiennym cokole na rzucie kwadratu. Stopa w formie ośmiokąta foremnego na kształt jednolalkowej tralki, trzon żłobkowany. Czara ośmioboczna, puklowana. Pokrywa na ośmiobocznej, profilowanej podstawie z uszami po dwóch bokach, na bocznych i tylnych kwaterach napis „R(OKU) P(AŃSKIEGO) 1923 FUNDAT RZEPA z BUGAJU”.  Zwieńczona złoconą koroną, od dołu ujętą puklowaniem, na której ustawiona rzeźbiona, pełnoplastyczna scena Chrztu Chrystusa w Jordanie. Chrystus ukazany ze złożonymi rękami, stoi w wodzie, powyżej na skałach Jan Chrzciciel trzymający w lewej ręce wysoki krzyż, a w prawej konchę. Nad nimi wydłużona gloria z gołębicą Ducha Świętego. Tło sceny stanowi drzewo.
chrzcielnica

Chrzcielnica

Zdjęcie nr 1: Nastawa ołtarzowa architektoniczna, trójosiowa, jednokondygnacyjna ze zwieńczeniem, na cokole. Mensa skrzyniowa, z antepedium artykułowanym trzema prostokątnymi płycinami, w bocznych rozety, w środkowej krzyż równoramienny. Cokół nastawy siedmiodzielny, z nieparzystymi częściami wysuniętymi przed lico, zdobionymi plakietami ornamentalnymi. Nastawa dzielona kolumnami z opaskami w jednej trzeciej wysokości, o kapitelach utworzonych z elementów roślinnych, podtrzymujących belkowanie wyłamane na ich osiach. W wyłamanych częściach fryzu plakiety dekoracyjne z motywem roślinnym. W polu centralnym nisza z rzeźbą ukrzyżowanego Chrystusa między narzędziami męki, oprawiona w szeroką, profilowaną ramę. Powyżej niej para putt trzymająca kartusz obwiedziony ramą z kwitnących róż z napisem „JEZU / ZMIŁUJ SIĘ / NAD / NAMI”. W polach bocznych ustawione na konsolach i cokołach figury św. Józefa po lewej i św. Joachima (?) po prawej stronie. W partii zwieńczenia urwane fragmenty przyczółka ponad zewnętrznymi fragmentami belkowania, na nich posadowione modlące się postacie. Na środku, w okrągłym polu monogram IHS otoczony obłokami, na tle glorii promienistej. 
Ołtarz marmoryzowany na kolor jasnobrązowy, płyciny na kolor brązowo-żółty, kolumny na ciemnobrązowy. Detale i ornamenty złocone; polichromia w partiach ciała postaci naturalistyczna.
ołtarz

Ołtarz boczny lewy Chrystusa Ukrzyżowanego

Zdjęcie nr 1: Nastawa architektoniczna, jednoosiowa, jednokondygnacyjna, ustawiona na wysokim cokole. 
Ołtarz drewniany, prostopadłościenny. Na nim tabernakulum z tronem wystawienia. Tabernakulum w formie drewnianej, prostopadłościennej skrzynki, obitej blachą, o wypukłej ściance frontowej, zamkniętej profilowanym gzymsem. Drzwiczki w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym, obwiedzione ramą, z wizerunkiem baranka z krzyżem, leżącego na księdze z pieczęciami, w glorii. Tabernakulum w drewnianej obudowie, wpisane w wysoki cokół, na nim tron wystawienia w formie obrotowej niszy w kształcie stojącego prostokąta, z podwieszoną draperią. Nisza flankowana parą pilastrów, przechodzących w spływy wolutowe, na których siedzą putta. Pilastry dźwigają pełne belkowanie, wyłamane na ich osi, częściowo przerwane przez niszę. Pilastry dekorowane uskrzydlonymi główkami anielskimi oraz snopkiem zboża i kiściami winogron. Cały tron wystawienia dekorowany rocaille'm. 
Nastawa ujęta dwiema parami kolumn o kapitelach kompozytowych, dźwigających pełne belkowanie, wyłamane pomiędzy nimi, przerwane nad polem środkowym. Na belkowaniu fragmenty przerwanego, półkolistego przyczółka, na których leżą putta. Całe pole środkowe wypełnia wnęka w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym, ujęta profilowaną ramą, z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego. Nad łukiem wnęki, pomiędzy obłokami, gołębica Ducha Świętego w glorii promienistej. Pomiędzy kolumnami płyciny z uskrzydlonymi główkami anielskimi na obłokach, rocaille oraz figury św.  Jana Ewangelisty i Matki Boskiej na rocaille'owych wspornikach. Kondygnacja ujęta uszami utworzonymi z rocaille'u. Nastawa zwieńczona rzeźbą tronującego Boga Ojca z globem i berłem, pośród obłoków i uskrzydlonych główek anielskich, w glorii promienistej. 
Struktura polichromowana w kolorze błękitnym, kolumny, profile i ornamentyka złocone.
ołtarz

Ołtarz główny

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym. W centrum kompozycji ukazany św. Józef trzymający na kolanach Dzieciątko Jezus i nauczający je. Józef przedstawiony w pozycji siedzącej, do wysokości łydek, zwrócony w trzech czwartych w lewo. Prawą ręką obejmuje Dzieciątko, lewą przytrzymuje otwartą księgę na jego kolanach Twarz ma pociągłą, o wysokim czole, dużych, okrągłych oczach, skierowanych w dół, garbatym nosie i pełnych ustach; okoloną kręconymi włosami sięgającymi ramion oraz krótką brodą i wąsami. Nad głową Józefa nimb. Ubrany jest w niebieską tunikę ze złoconą lamówką oraz obficie drapowany żółty płaszcz przewiązany przez lewe ramię i opadający na kolana. Dzieciątko w pozycji siedzącej, zwrócone w trzech czwartych w prawo, z głową ukazaną z profilu. Lewą, ugiętą rękę opiera na piersi Józefa, prawą kładzie na księdze, opartej na jego kolanach. Nogi ma skrzyżowane. Twarz o młodzieńczych rysach, dużych oczach skierowanych w górę, małym nosie i pełnych ustach, okoloną jasnymi, kręconymi włosami. Dzieciątko ubrane w jasnoczerwoną, luźną i silnie drapowaną tunikę ze złoconą lamówką. Nad głową Dzieciątka nimb z krzyżem. Scena ukazana we wnętrzu z widocznym po lewej tronie oknem, na którego parapecie stoi wazon z gałązką lilii oraz po którym pnie się winna latorośl.
obraz

Św. Józef z Dzieciątkiem

Zobacz więcej

Cyfrowe archiwum

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Acta visitationis externae trium decanatuum, videlicet Sokoliensis, Kijensis, Paczanoviensis, vigore litterarum specialis commissionis ex cancellaria R.D. Joannis de Małachowice Małachowski, episcopi Cracoviensis, ducis Severiae emmanatarum, dum R.D. Vladislaus Opacki, archidiaconus Cracoviensis, ducis Severiae emanatarum, dum R.D. Vladislaus Opacki, archidiaconus Cracoviensis ob multitudinem ecclesiarum parachialium intra territorium archidiaconatus sui Cracoviensis consistentium, tum ob provectam aetatem ac debilem valetudinem munus visitationis totius archidiaconatus commode pergere exequi et expedire non valet, per me D. Franciscum Lochman IUD, coadiutorem archipresbiterus Cracoviensis, decanum Sandomiriensem, deputatum commissarium visitatorem in anno 1699 mensibus Februario, Martio et Majo peractae, in quibus status - iura - dos et quiquis reditus - nec non inventaria sacrae supellectilis ecclesiarum - tum quoque decreta reformationis connotata et conscripta reperiuntur
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Acta visitationis externae trium decanatuum, videlicet Sokoliensis, Kijensis, Paczanoviensis, vigore litterarum specialis commissionis ex cancellaria R.D. Joannis de Małachowice Małachowski, episcopi Cracoviensis, ducis Severiae emmanatarum, dum R.D. Vladislaus Opacki, archidiaconus Cracoviensis, ducis Severiae emanatarum, dum R.D. Vladislaus Opacki, archidiaconus Cracoviensis ob multitudinem ecclesiarum parachialium intra territorium archidiaconatus sui Cracoviensis consistentium, tum ob provectam aetatem ac debilem valetudinem munus visitationis totius archidiaconatus commode pergere exequi et expedire non valet, per me D. Franciscum Lochman IUD, coadiutorem archipresbiterus Cracoviensis, decanum Sandomiriensem, deputatum commissarium visitatorem in anno 1699 mensibus Februario, Martio et Majo peractae, in quibus status - iura - dos et quiquis reditus - nec non inventaria sacrae supellectilis ecclesiarum - tum quoque decreta reformationis connotata et conscripta reperiuntur

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Visitatio decanatuum Wolbromensis et Leloviensis ex delegatione speciali Cel. Principis R.D. Adreae in Załuskie Załuski episcopi Cracoviensis ducis Severiae per R.D. Adamum a Komorow Komorowski, praepositum cathedralem Cracoviensem, abbatem Androviensem, praepositum et offisitum cathedralem Cracoviensem, abbatem Androviensem, praepositum et officialem Pilecensem anno et diebus quibus intra (1747 - 1748) expedita et absoluta
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Visitatio decanatuum Wolbromensis et Leloviensis ex delegatione speciali Cel. Principis R.D. Adreae in Załuskie Załuski episcopi Cracoviensis ducis Severiae per R.D. Adamum a Komorow Komorowski, praepositum cathedralem Cracoviensem, abbatem Androviensem, praepositum et offisitum cathedralem Cracoviensem, abbatem Androviensem, praepositum et officialem Pilecensem anno et diebus quibus intra (1747 - 1748) expedita et absoluta

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Acta visitationis ecclesiarum in decanatibus Połanecensi et Coprivicensi ex commissio Cel. Principis R.D. Andrea Stanislai Kostka in Załuskie Załuski episcopi Cracoviensis, ducis Severiae, per me Franciscum de Schwarzenberg Czerny, canonicum cathedralem Cracoviensem, Bochnensem et Szczucinensem praepositum expeditae anno 1748
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Acta visitationis ecclesiarum in decanatibus Połanecensi et Coprivicensi ex commissio Cel. Principis R.D. Andrea Stanislai Kostka in Załuskie Załuski episcopi Cracoviensis, ducis Severiae, per me Franciscum de Schwarzenberg Czerny, canonicum cathedralem Cracoviensem, Bochnensem et Szczucinensem praepositum expeditae anno 1748

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Acta actorum, obligacionum sententiarumque tam interlocutoriarum quam diffinitivarum coram reverendo domino Thoma Roschnowsky canonico et officiali Cracoviensi generali ad annum Domini 1534, indicione septima, pontificatus sanctissimi in Christo patris domini et domini Clementis pape septimi, anno ipsius undecimo vel alias, ut dicitur vacante sede apostolica feliciter continuantur
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Acta actorum, obligacionum sententiarumque tam interlocutoriarum quam diffinitivarum coram reverendo domino Thoma Roschnowsky canonico et officiali Cracoviensi generali ad annum Domini 1534, indicione septima, pontificatus sanctissimi in Christo patris domini et domini Clementis pape septimi, anno ipsius undecimo vel alias, ut dicitur vacante sede apostolica feliciter continuantur

Zobacz więcej

Partnerzy serwisu

Województwo Małopolskie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Archidiecezja Krakowska Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności