Cyfrowe Archiwum

Archidiecezji Krakowskiej

Scenariusze lekcyjne

Blog

Małopolskie zabytki

Nowe materiały na portalu SDM: kościoły Sieprawia i Krzyszkowic

Ikonografia

Matka Boska Gromniczna

Małopolskie zabytki

Proboszcz Andrzej Antałkiewicz i modernizacja kościoła św. Marii Magdaleny w Rabce na przełomie XVIII i XIX wieku

Z życia Pracowni

Inwentaryzacja krakowskich kościołów. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie

Zobacz więcej

Dzieła

Zdjęcie nr 1: Kościół murowany, orientowany, jednonawowy, trójprzęsłowy, z transeptem i jednoprzęsłowym, węższym i niższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Między nawą a transeptem po obu stronach znajdują się kruchty, do prezbiterium od strony północnej dostawiona kruchta złożona z dwóch lokalności. Ściany są rozczłonkowane filarami, tworzącymi płytkie arkadowe wnęki. Między nawą a prezbiterium arkada tęczowa. Sklepienie krzyżowe na gurtach spływających na filary. Prezbiterium oświetlają wąskie, prostokątne okna zamknięte ostrołukowo, w nawie i w transepcie znajdują się prostokątne okna prostokątne zamknięte półkoliście, w ścianie frontowej w dolnej części okna prostokątne zamknięte półkoliście, a w górnej podwójne okna prostokątne. Fasada ujęta dwiema narożnymi szkarpami, zwieńczona trójkątnie. Do niej dostawiona kruchta z dwuspadowym daszkiem i wejściem w kształcie prostokąta zamkniętego półkoliście. W kamiennej fasadzie znajdują się dołem okna prostokątne, zamknięte półkoliście, a górą  prostokątne, biforialne okna z nadprożem łukowatym wykonanym z cegły. Szczyt ceglany, podzielony na trzy strefy kamiennym wątkiem, z pięcioma wnękami prostokątnymi, zamkniętymi półkoliście, z wąskimi otworami w dolnej strefie i z owalnym oknem w drugiej. Elewacje boczne nawy ujęte skarpami. Dachy dwuspadowe, kryte dachówką, z wieżyczką na sygnaturkę.
kościół

Kościół św. Mikołaja

Zdjęcie nr 1: Obraz w kształcie stojącego prostokąta z przedstawieniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W centrum kompozycji ukazana Matka Boska stojąca na złotym półksiężycu, w delikatnym kontrapoście, z prawą nogą ugiętą w kolanie, z rękami złożonymi w geście modlitwy na wysokości piersi. Twarz podłużna, z zarumienionymi policzkami, z małymi ustami, długim i wąskim nosem oraz małymi oczami ze wzrokiem skierowanym wprost na widza. Maria ubrana jest w długą czerwoną suknię z długimi rękawami oraz niebieski płaszcz z czerwoną podszewką, założony na głowę i otulający całą postać. Płaszcz zdobiony jest małymi złotymi gwiazdkami, dwoma greckimi krzyżykami na ramionach oraz jednym na głowie, a także ozdobną pasmanterią na brzegach. Na stopach ma założone sandały, a na głowie koronę w typie zamkniętym podtrzymywaną przez dwa aniołki. Po bokach Marii znajdują się dwa anioły w ekspresyjnych pozach, na ugiętych kolanach podtrzymujące Matkę Boską. Ubrane są w tuniki oraz rzymskie sandały. Anioł po prawej stronie w różowej i zielonej tunice, anioł po lewej w błękitnej tunice i złotym płaszczu. Scena ukazana jest na tle szaro-żółtych obłoków. U dołu znajdują się dwie tarcze herbowe związane prawdopodobnie z właścicielami Niemirowa. Tarcza po lewej stronie kompozycji dzielona w słup, w prawym czerwonym polu godło herbu Półkozic, a w lewym także czerwonym godło herbu Gryf.  Po bokach tarczy sygle słaoboczytelne „N M” (?). Tarcza po prawej stronie obrazu dzielona w słup z czerwonymi polami, na których nieczytelne godła (Rawin?) oraz sygle.
obraz

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

Zdjęcie nr 1: Polichromia ścian kościoła odpowiada podziałom architektonicznym wnętrza wydzielonym przez pilastry. Malowany zielony cokół w jednej czwartej wysokości ścian wyodrębniony jest pasem ornamentu geometrycznego, w nawie w jego polu znajdują się żółte prostokąty z dekoracją geometryczną, w prezbiterium malowana jasnozielona tkanina z dwoma pasami ornamentu roślinnego, medalionami z monogramami Marii i koronami oraz z motywem lilii heraldycznych i rozet. Trzony pilastrów wnętrza bladożółte z malowanymi płycinami dekorowanymi kampanulami, głowice zdobione malowanym kimationem. Na osi pilastrów, w partii fryzu, na tle niebieskich prostokątów uskrzydlone główki anielskie, pomiędzy nimi fryz wypełniony różowo-pomarańczowymi malowanymi płycinami w błękitnym obramieniu o fantazyjnym wykroju, dekorowanymi kampanulami. Belkowanie zamknięte malowanym pasem ornamentu geometrycznego. W polach pomiędzy pilastrami malowane płyciny o fantazyjnym kształcie zbliżonym do prostokąta, ujęte ramą zakończoną kartuszem, ich pola wypełnione są dekoracją geometryczną składającą się z krzyży równoramiennych w glorii i rozet wykonanych techniką patronową. Otwory okienne ujęte są malowanymi, imitującymi profilowanie obramieniami, otwory drzwiowe iluzjonistycznymi portalami z uszakami: portal w nawie zwieńczony jest kartuszem, a portal w prezbiterium zwieńczony jest szczytem zamkniętym fragmentem gzymsu w formie łuku segmentowego nadwieszonego podtrzymywanym przez spływy wolutowe. Pod chórem muzycznym malowane tablice pamiątkowe ujęte ramą, na ścianie północnej z napisem: „Ecclam hanc sub titulo Assumptionis B.V. Mariae a strenuo / milite Wierzbięta in Branice et Ruszcza Haerede pimo in / Wola juxta fines villae Stryjów a D. 1386 fundatam decimis / ex praedio Branice a colonis Stryjów, Wola, cuius sors est Grabie / Szczurów Zymbrzeg et ibidem taberna cum duobus pratis ac lacubus / Orzek et Piotrek ditatam, proper alluviem Vistulae  curatus suus / in hunc locum, qui erat pratum Gruczyn, ecclae dotale transtulit, / Hac tandem post annos 356 collapsa, quam vides, A.R.D. Jacobus Cichoński, parochus Grabiensis a.D. 1742 in loco desolatae  novam erexit. / Consecravit Illmus ac Rmus Michaël Kunicki, Sufraganeus Eppus. / Cracoviensis, Abbas Clarae Tumbae a D. 1749. / Restauravit A.R.D. Josephus Raźny, parochus Grabiensis a.D. 1907. / e colectis parochianorum.”; na ścianie południowej z napisem: „Ku Pamięci! / Dzieci Moje Najmilsze - Ja Prastara Świątynia / Polska dziękuję Wam za serdeczną troskę / o mnie. Oto dzięki Waszym ofiarom Drodzy / Rodzice i Twoim wysiłkom Kochana Młodzieży / w r. 1959 odnowiło się moje oblicze - rozjaśniały /  moje ołtarze, a w r. 1960 zabrzmiał mój nowy / organ na większą chwałę Bożą. Ja Was za to / rodzę na nowo do życia łaski. Ja Was błogosławię / na życie rodzinne. Ja Was prowadzę ku Bogu. Ja / Was także żegnam poraz ostatni, gdy przechodzicie / z tego padołu płaczu do wieczności, aby / Was znowu powitać kiedyś w niebie.”. Na ścianie zachodniej, pod chórem, nad środkowym otworem przejściowym pozostałości dawnego iluzjonistycznego portalu z kartuszem herbowym. Na stropie prezbiterium wydzielone pole o kształcie powtarzającym plan prezbiterium, wewnątrz pole w formie kwadratu o wklęsłych narożach z wpisanym polem o fantazyjnym zarysie zbliżonym do owalu ze sceną Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W narożach owalne pola z czterema istotami apokaliptycznymi. Prosta belka tęczowa w kolorze zielonym, o profilowaniach w kolorze niebieskim i różowym, z napisem: „JEZU ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI”. Na stropie nawy prostokątne pole wydzielone grubym bladoróżowym obramieniem z płycinami o nieregularnym kształcie wypełnionymi kratką regencyjną i rozetami alternowanymi medalionami z rozetami, naroża dekorowane są wstęgą regencyjną i akantem. Wewnątrz pole o fantazyjnym wykroju zbliżonym do owalu ze sceną Koronacji Najświętszej Marii Panny, flankowane przez dwie malowane błękitne płyciny o nieregularnym kształcie wypełnione rozetkami. W narożach, w ozdobnych kartuszach herby Pogoni Litewskiej i Orła Białego.
polichromia ścienna

Polichromia ścienna

Zdjęcie nr 1: Feretron dwustronny z obrazami św. Anny Samotrzeć oraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ustawiony na prostopadłościennym i profilowanym cokole, zaopatrzonym w otwory na drążki do noszenia w procesji. Obrazy umieszczone w prostokątnych i profilowanych ramach, zamkniętych u góry obniżonym łukiem wklęsło-wypukłym z uskokami. Obrazy po bokach i u góry ramy zdobione są karbowanymi esownicami i wolutami. U szczytu masywny medalion z monogramem IHS nad obrazem św. Anny oraz monogramem maryjnym na odwrociu, zwieńczony krzyżykiem. Struktura feretronu polichromowana w kolorze błękitnym, detale i ornamentyka złocone i srebrzone. 

Obraz przedstawiający św. Annę Samotrzeć w kształcie analogicznym do ramy. W centrum kompozycji ukazane zostały w pozycji siedzącej: po prawej stronie Matka Boska, a po lewej św. Anna, obie zwrócone trzy czwarte w lewo oraz mały Jezus siedzący na lewym ramieniu matki. Maria obiema rękami podtrzymuje Dzieciątko, a głowę zwraca w stronę św. Anny. Twarz pełna o wyraźnych rysach, migdałowych oczach, długim i szerokim nosie, drobnych ustach; włosy jasne, upięte z tyłu głowy. Maria ubrana jest w różową suknię, niebieski płaszcz oraz zielony welon założony na głowę i spływający na prawe ramię. Dzieciątko zwrócone jest trzy czwarte w prawo. Twarz okrągła o delikatnych rysach, włosy krótkie i kędzierzawe. Dzieciątko ubrane jest w białą i krótką pieluszkę wokół bioder. Święta Anna jest delikatnie pochylona w stronę Dzieciątka, prawą ręką podaje mu niewielki krzyżyk. Twarz szczupła o starczych rysach, podkreślonych cieniami oczach i długim nosie. Ubrana jest w zieloną suknię przepasaną w talii oraz czerwony płaszcz zarzucony na plecy; na głowie ma biały welon w podwiką. Wokół głów postaci okrągłe i złote nimby. Tło ciemne, po prawej stronie niebieska kotara. 

Po drugiej stronie feretronu obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W centrum kompozycji ukazana Maria w półpostaci z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku. Twarz Marii pełna o idealizowanych rysach z dużymi oczami, długim nosem i małymi ustami. Maria ubrana jest białą suknię oraz biały płaszcz. Szaty zdobione są gęsto kwiatami utworzonymi z czterech kropek, na prawym ramieniu Matki Boskiej duża gwiazda, na jej głowie zamknięta korona. Dzieciątko ukazane w pozycji siedzącej, zwrócone trzy czwarte w prawo z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa, a w lewej trzymające zamkniętą księgę. Ubrane jest w złotą sukienkę. Twarz o dziecięcych rysach, włosy kędzierzawe, na głowie pełna korona. Wokół głów Marii i Dzieciątka złote, puklowane nimby oraz otok z dwunastu gwiazd. Tło jednolite, brązowe.
feretron

Feretron z obrazami św. Anny Samotrzeć i Matki Boskiej z Dzieciątkiem

Zobacz więcej

Cyfrowe archiwum

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Visitatio archidiaconatus Cracoviensis (Decanatus: Skalensis - 1727; Vitoviensis - 1727; Prossoviensis - 1728; Novi Montis - 1728; Scawinensis - 1729; Xsiążnensis - 1731; Woynicensis - 1731; Zatoriensis - 1729; Lipnicensis - 1730; Dobczycensis - 1730; Andreoviensis - 1731; Żyvecensis - 1732; Oswiemensis - 1732; Wielicensis - 1741; postea sequntur inventaria ecclesiarum decanatus Dobczycensis, Woynicensis, Andreoviensis) per R.D. Michaelem de Magna Kunice Kunicki, episcopum Arsiacensem, suffraganeum et archidiaconum Cracoviensem annis 1727 - 1741 peracta
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Visitatio archidiaconatus Cracoviensis (Decanatus: Skalensis - 1727; Vitoviensis - 1727; Prossoviensis - 1728; Novi Montis - 1728; Scawinensis - 1729; Xsiążnensis - 1731; Woynicensis - 1731; Zatoriensis - 1729; Lipnicensis - 1730; Dobczycensis - 1730; Andreoviensis - 1731; Żyvecensis - 1732; Oswiemensis - 1732; Wielicensis - 1741; postea sequntur inventaria ecclesiarum decanatus Dobczycensis, Woynicensis, Andreoviensis) per R.D. Michaelem de Magna Kunice Kunicki, episcopum Arsiacensem, suffraganeum et archidiaconum Cracoviensem annis 1727 - 1741 peracta

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Wizytacja kanoniczna przeprowadzona w dn. 28 kwietnia 1728 r. przez bpa Michała Kunickiego...
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Wizytacja kanoniczna przeprowadzona w dn. 28 kwietnia 1728 r. przez bpa Michała Kunickiego...

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Protokół - Lasy, 1911 r. Dobra Stołowe
Archiwum Archidiecezji Lwowskiej

Protokół - Lasy, 1911 r. Dobra Stołowe

Zdjęcie nr 1 dla obiektu archiwalnego: Acta Visitationis Illustrissimi et Reverendissimi Domini BERNARDI CARDinalis Maczieiowski Episcopi Cracoviensis et Ducis Severiensis. Ecclesia Cathedralis Cracoviensis. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Secundo ...
Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Acta Visitationis Illustrissimi et Reverendissimi Domini BERNARDI CARDinalis Maczieiowski Episcopi Cracoviensis et Ducis Severiensis. Ecclesia Cathedralis Cracoviensis. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Secundo ...

Zobacz więcej

Partnerzy serwisu

Województwo Małopolskie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Archidiecezja Krakowska Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności