Orawka

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
nowotarski
Gmina
Jabłonka
Autor opracowania
Stanisław Witecki
Uznanie autorstwa 4.0

Zabytki

Parafie

Zdjęcie nr 1: Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce usytuowany jest w centrum wsi na zachód od drogi prowadzącej z Jabłonki do Podwilka. Jest otoczony starodrzewiem, teren przykościelny opasany jest murem z łamanego kamienia. W granicach ogrodzenia znajduje się rozległy cmentarz przykościelny. 

Kościół orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej z wieżą na słup na kamiennej podmurówce. Prezbiterium wydłużone i zamknięte wielobocznie, nawa szersza i prostokątna. Przy prezbiterium od północy usytuowana jest zakrystia, a od wschodu murowana kaplica Matki Boskiej Bolesnej z 1728 roku o wielobocznym zakończeniu z przybudówką w rodzaju zakrystii od północy. Świątynia zbudowana jest z bierwion, łączonych na kwadratowy czop, bez ostatków. Poszczególne barwiona umocnione są pionowo tyblami. 

Wnętrze kościoła nakrywają stropy drewniane, płaskie, w nawie z zaskrzynieniami, podpartymi słupami. Zaskrzynienia w nawie obite są deskami dekorowanymi polichromią. W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej sklepienie kolebkowe z lunetami. Ściana arkady tęczowej zamknięta jest łukiem półkolistym, na belce tęczowej umieszczona jest Grupa Ukrzyżowania. Przy nawie od południa dobudowana jest nowsza, drewniana kruchta. Chór muzyczny wsparty na dwóch profilowanych słupach z nim złączony chórek boczny przy północnej ścianie nawy. Otwory okienne usytuowane wyłącznie od strony południowej w kształcie stojących prostokątów, zamknięte półkoliście.

Na zewnątrz ściany świątyni obite gontem z wyjątkiem murowanej kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, która została otynkowana. Wieża częściowo wtopiona w korpus, częściowo wysunięta ryzalitycznie; w przyziemiu babiniec. Wieża wzniesiona w konstrukcji słupowo-ramowej, główne narożne słupy nośne pochylone, wzmocnione tzw. krzyżami św. Andrzeja. Wieża zwieńczona jest nadwieszoną izbicą, szalowaną deskami w układzie pionowym z listwowaniem z czterolistnymi okienkami. Wyżej ostrosłupowy hełm z czterema narożnymi wieżyczkami. Kościół nakryty gontem w postaci długiego, kalenicowego dachu o rozległych połaciach, otulonym płaszczem gontowym z szerokim, załamanym okapem. Na wspólnym dachu kościoła i kaplicy nowa wieżyczka na sygnaturkę.
kościół

Kościół św. Jana Chrzciciela

Zdjęcie nr 1: Figura pełnoplastyczna przedstawiająca Chrystusa Frasobliwego. Chrystus ukazany w pozycji siedzącej na drewnianym postumencie, wspierający prawą ręką głowę, a lewą opierający na lewym udzie. Ciało o silnie podkreślonej klatce piersiowej z wąską talią, bardzo szczupłe. Twarz podłużna z długim i wąskim nosem, z głęboko osadzonymi oczami, wzrokiem skierowanym w dół, okolona gęstą, krótką brodą, zawiniętą na końcu w dwa małe pukle. Figura wyrzeźbiona bez włosów. Na głowę założona peruka z długich, naturalnych, jasnych włosów, a na nich korona z przeplecionych gałązek. Perizonium rzeźbione, białe, ciasno oplatające biodra, z jednym końcem rozwianym pod prawym udem. Polichromia w odsłoniętych partiach ciała naturalistyczna. Spod korony cierniowej oraz po całym ciele spływają bardzo liczne, drobne strużki krwi oraz zaznaczone poziomymi kreskami sińce. Na rzeźbę nałożony jest współczesny czerwony płaszcz z materiału, spięty pod szyją metalową klamrą, na brzegach obszyty złotą bordiurą.
rzeźba

Chrystus Frasobliwy

Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełna, Matka Boska w pozie stojącej na półkolistym cokole, ukazana frontalnie ze splecionymi na wysokości piersi dłońmi. Twarz pociągła, o delikatnie rzeźbionych rysach, dużych oczach ze wzrokiem skierowanym przed siebie, wyraźnie podkreślonym podbródku. Ubrana jest w niebieską, długą suknię drapowaną w równolegle, rurkowate fałdy i złoty płaszcz przerzucony przez ramiona ze srebrzonym podbiciem. Na głowie ma złoty welon opadający na ramiona. Polichromia w odsłoniętych partiach ciała naturalistyczna.
rzeźba

Matka Boska

Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełna, św. Jan ukazany w pozycji stojącej, frontalnie na półkolistym cokole, z głową zwróconą delikatnie w prawą stronę i uniesioną w górę; ręce ugięte w łokciach, prawa uniesiona. Twarz pełna, oczy zwrócone ku górze, włosy długie, brązowe, w postaci gęstych oddzielnych loków. Święty ubrany jest w długą, ciemnoczerwoną suknię, przepasaną w talii sznurem oraz złoty płaszcz ze srebrzoną podszewką, zapięty u szyi, opadający na ramiona i przewieszony prawym końcem przez pasek w talii. Polichromia w odsłoniętych partiach ciała naturalistyczna.
rzeźba

Św. Jan Ewangelista

Zdjęcie nr 1: Obraz o formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym. Kompozycja wielofiguralna. W centrum postać Chrystusa umarłego, na krzyżu, skierowana trzy czwarte w prawo. Ciało w dużym zwisie, przypominające w układzie literę „Y”, z wyraźnie wydobytą światłocieniem muskulaturą. Perizonium luźno osłaniające biodra, zawiązane na prawym boku; na głowie korona cierniowa. Krzyż prosty, nad głową Chrystusa titulus w formie pionowej banderoli z napisem w języku hebrajskim, greckim i łacińskim „IESVS NAZA/RENVS REX / IVD[A]EORVM”. Po obu stronach Chrystusa ukrzyżowani dwaj łotrzy. Po prawej stronie postać przedstawiona frontalnie, z prawą ręką przełożoną przez ramię krzyża, lewa wyciągnięta wzdłuż ramienia krzyża, z głową skierowaną w stronę Chrystusa. Po lewej stronie łotr przedstawiony w momencie przybijania do krzyża, z profilu, o łukowato wygiętym ciele, z lewą nogą ugiętą w kolanie. Do jego krzyża podstawiona drabina ujęta diagonalnie. W dolnej partii kompozycji po lewej stronie Longinus w stroju żołnierskim, na siwym koniu ukazanym od tyłu, w skrócie perspektywicznym, przebijający bok Chrystusa włócznią. W lewym, dolnym rogu wyłaniająca się głowa innego czarnego konia, ukazana z profilu. W prawym, dolnym rogu Matka Boska w różowej sukni z szarym płaszczem i ciemną chustą na głowie, ze splecionymi dłońmi oraz głową odchyloną w lewo. Obok niej po prawej stronie, ukazany w profilu św. Jan w zielonej tunice i czerwonym płaszczu, którego krawędzią wyciera łzy. Sylwetka zwrócona w lewą stronę. Pod krzyżem Chrystusa przyklękająca Maria Magdalena przedstawiona profilem, z rękoma wyciągniętymi ku górze. Ubrana w żółtą suknię z podwiniętymi rękawami. W tle zarys wielu postaci. Niebo czarne. Kolorystyka żywa, intensywna, kontrast plam barwnych; silny światłocień. Rama złocona, drewniana, profilowana, dekorowana ornamentem akantowym na niebieskim tle.
obraz

Przebicie włócznią

Zdjęcie nr 1: Para drewnianych stalli pięciosiedzeniowych z baldachimem. Przedpiersie w formie pulpitowej dekorowane od frontu płycinami z uszakami z malowaną na złoto dekorację kwiatową na niebieskim tle. Zaplecek dekorowany pięcioma obrazami biskupów i opatów węgierskich. Ścianki zaplecka wycięte wolutowo. Obrazy w kształcie stojących prostokątów z uszakami, oddzielone od siebie wąskimi płycinami w formie stojących prostokątów. Postacie przedstawione w popiersiu; zwrócone w trzech czwartych na tle obłoków i symbolicznie zaznaczonej architektury. Ponad obrazami łacińskie inskrypcje. Na stalli umieszczonej na ścianie północnej przedstawieni i opisani są kolejno od lewej:
1. Święty Bonifacy w stroju biskupim na tle chmur z pastorałem i mieczem w ręku: „S(ANCTUS) BONIFACIVS M. ADS. MARTINVM/IN VNGARCHI. ABBAS. A PRVFSIS./OCCISG. CIRC. AN(NO) 1007”;
2. Święty Bezertus trzyma w dłoni pastorał, miecz i księgę z kamieniami: „S(ANCTUS) BEZTERTVS M. EPISCO. NITRI/ENS. A.GENTHIB VNGARIS PESTHI./ PRO FIDE OCCISVS A 1047. 24 Sept.”;
3. Święty Gerard w stroju biskupim z pastorałem i dzidą w dłoni oraz z księgą z kamieniami: „S(ANCTUS) GEREARDVS M. EPISC. CHA/NADIENSIS IN VNGARIA BUDAE A./ GENTIB, INTFREMPTv. AB. 1047. 24”;
4. Błogosławiony Sebastian w stroju biskupim: „B(EATUS) SEBASTIANVS EX. ORD. S(ANCTUS) / BENED(ICTUS) PRIMVS ARCHIEP[ISCOPUS] STRI/ GONIENS OBIIT 30 DECEMBRIS.”;
5. Święty Wojciech w stroju biskupim chrzci klęczącego przed nim obok młodzieńca: „S(ANCTUS) ADALBERTVS ARCHIEP(ISCOPUS) PRAGEN/SIS A DEIPARA GEYSAE VNG. DVCI/SVBMISSUS S(ANCTUM) EMERICUM Baptisat Obiit An(no) 23”.

Na stalli południowej, od lewej:
1. Święty Pilgrim w stroju biskupi chrzci trójkę dzieci: „S(ANCTUS) PHILIGRINVS EP. LAVREACE/NS A GEYZA VNGARORORVM DUCE/ IN VNGARIAM Vocatus Hunc… 5000 Vnogarorum Bautiso”
2. Święty Buldus w stroju biskupim trzyma w dłoni palmę męczeństwa i pastorał, a w drugiej dłoni księgę, na której leżą kamienie: „S(ANCTUS) BVLDVS M. EPISCO. AGRIENS. PRO FIDE LAPIDIRVS RT/ GLADIIS OCCVBVIT BUDAE ANNO 1046. 24”
3. Święty Gaudenty w albie, pelerynce i birecie z pastorałem w dłoni czyta księgę: „S(ANCTUS) GAVDENTIVS EP. S. ADALBERTI FRAT. ET IN VNG./CO APOST. CHRISTI Fidem Pramulgav[it]”
4. Święty Augustyn w stroju biskupim z pastorałem w dłoni „AVGVSTINVS EP. ZA/GRABIENSIS EX VNG. ORI/VNG? OBIIT 1332 3 Augusti”
5. Błogosławiony Jan w stroju biskupim z pastorałem w dłoni: „B(EATUS) IONANNES ORD[O] PRAEDIC[ATORUM]/ PER VNGARIAM PROVINCIALIS EP. BOSNENSIS OBIIT 1253. 4 Nov.”

Baldachim pulpitowy zwieńczony profilowanym gzymsem. W podniebieniu naprzemiennie płyciny romboidalne i prostokątne mieszczące malowaną dekorację w formie girland i rozet. Struktura malowana na kolor ciemnobrązowy, zaplecki marmoryzowane. Detal architektoniczny czerwony i niebieski.
stalla

Dwie stalle

Zdjęcie nr 1: Okucia w kształcie częściowo ażurowych plakiet rozmieszczone na oprawie mszału wydanego w Wenecji w 1768 roku, na tle desek obciągniętych ciemnoczerwonym aksamitem. W narożach górnej i dolnej okładki trójkątne plakiety z motywami uskrzydlonych główek aniołów i ornamentem małżowinowym; przy krawędziach gładkie listwy łączące plakiety. Przy prawej krawędzi górnej okładziny i przy lewej krawędzi okładziny dolnej szyldziki zapięcia w formie bukietów kwiatów wyrastających z masek. Pośrodku okładzin rombowe plakiety z przedstawieniami – na górnej okładzinie Chrystus Salwator siedzący na obłokach, na dolnej Arma Christi; w narożach grzebienie ornamentu rocaille’owego (?) oraz motywy muszli i wolut.
inne dzieła sztuki

Okucie mszału

Zdjęcie nr 1: Ławki wielosiedzeniowe, wielorzędowe, ustawione na niskim prostopadłościennym podeście. Przedpiersia dekorowane dwiema płycinami w kształcie leżących prostokątów z uszakami, w polu malowane dekoracje w postaci złotego ornamentu kwiatowego – rozety w centrum i symetrycznie rozchodzących się gałązek – umieszczonego na niebieskim tle. Boki ławek naprzemiennie w kształcie krzyża łacińskiego zwieńczonego trójkątem lub łukiem półkolistym nadwieszonym, o polach zdobionych malowaną stylizowaną dekoracją arabeskową. Kolorystyka płycin przytłumiona, podkreślony wyraźny kontur dekoracji.
ławka

Ławka

Zdjęcie nr 1: Ławki wielosiedzeniowe, wielorzędowe, ustawione na niskim prostopadłościennym podeście. Przedpiersia dekorowane dwiema płycinami w kształcie leżących prostokątów z uszakami, w polu malowane dekoracje w postaci złotego ornamentu kwiatowego – rozety w centrum i symetrycznie rozchodzących się gałązek – umieszczonego na niebieskim tle. Boki ławek naprzemiennie w kształcie krzyża łacińskiego zwieńczonego trójkątem lub łukiem półkolistym nadwieszonym, o polach zdobionych malowaną stylizowaną dekoracją arabeskową. Kolorystyka płycin przytłumiona, podkreślony wyraźny kontur dekoracji.
ławka

Dwie ławki

Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełna, Chrystus przybity do krzyża trzema gwoździami w lekkim zwisie z głową silnie skręconą w prawo. Twarz podłużna z otwartymi ustami i półprzymkniętymi oczami, okolona kędzierzawą, ciemną brodą; włosy długie spływające na plecy i prawe ramię. Nogi delikatnie ugięte w kolanach; stopy przebite jednym gwoździem, w układzie prawa na lewą. Na głowie Chrystus ma założoną zieloną koronę cierniową. Perizonium w formie tkaniny przewiązanej diagonalnie przez biodra, ze zwisem na prawym boku. Sylwetka wychudzona, smukła, o delikatnym skręcie bioder, z wyraźnie zaznaczonym użyleniem i czerwono-sinymi śladami męki. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, o bladej kolorystyce bieli i błękitu oraz intensywnej czerwonej krwi; perizonium złocone. Nad głową Chrystusa zawieszony zielono-czarny titulus w formie kartusza z napisem „INRI”, ozdobiony motywem małżowinowo-chrząstkowym. Krzyż drewniany, prosty, malowany na czarno. U dołu krzyża zawieszone cztery wota w kształcie złotych serduszek przypiętych czerwonymi kokardkami.
rzeźba

Krucyfiks

Zdjęcie nr 1: Polichromia ścienna prezbiterium pokrywa wszystkie ściany oraz strop tej części świątyni. 

Polichromia ścienna stropu
Strop zdobiony jest malowanymi kasetonami, w których umieszczone są rozety na różnokolorowych tłach. W centrum ukazane są dwie prostokątne kompozycje, ujęte w ornamentalne ramy. Od wschodu znajduje się Zwiastowanie Zachariaszowi, powyżej inskrypcja: „NE TIMEAS ZACHARIA VXOR TVA PARIET TIBI / FILIVM ET VOCABIS NOMEN EIVS IOANNEM LUCAE 1”. W drugiej kompozycji przedstawiono Nawiedzenie z Najświętszej Marii Panny ze św. Zachariaszem i św. Józefem, powyżej inskrypcja: „EXVLTAVIT IN GAVDIO INFANS IN VTERO MEO LUCAE 1”. 

Polichromia ścienna ścian prezbiterium
Dekoracje ścian o formie pasowej. W dolnej kondygnacji malowane iluzjonistycznie portrety świętych węgierskich w ornamentalnych ramach. Postacie ukazane do wysokości kolan, zwrócone trzy czwarte z odpowiednimi im atrybutami w dłoniach. Portrety opatrzone u góry łacińskimi opisami. Na ścianie północnej galerię otwiera wizerunek króla Stefana z napisem: „S(ANCTVS) STEPHANVS REX VNGARIAE, REGNVM SVVM DEIPARAE / DONAVIT OBIIT. 1038. 20 AVG(VSTVS) SEP. ALBERE 9.”. Następnie ukazani są kolejno: św. Emeryk „S(ANCTVS) EMERIGVS DVX VNGARIAE VT VIRGO MANERET, / A. CAELO PERSVASVS OBIIT. 1032. 5 nou. Sen. Albdvewas”, św. Władysław: „S(ANCTVS) LADISLAVS REX UNGARIAE ROSARIO ENSI OBVO/LUTO PVGNARE SOLITVS OBIIT 1097. 27. iun. Sep. varad.”. Po drugiej stronie prezbiterium umieszczone są cztery obrazy świętych o tych samych wymiarach, również opatrzone napisami. Od lewej strony kolejno: św. Salomon „S(ANCTVS) SALOMON REX VNGARIAE DEIN EREMITA VITAE / AVSTERITATE FLORVIT OBIIT 1077. 28. Sept. Sep. Pold. in Idria”, św. Kazimierz: „S(ANCTVS) CASIMIRVS ELECTVS REX VNGARIAE AMORE / SARVANDAE VIRGINITATIS OBIIT 1484 4. MARTII.”, św. Dawid: „S(ANTCVS) DAVID REX SCOTIAE, FILIVS S(ANCTA) MARGA/RITAE VNGARA MATRE NATAE OBIIT 1153”, św. Ludwik: „S(SANCTVS) LVDOVICVS TOLOSANVS EP. E MARIA / REGIS VNG. FILIA NATVS OBIIT 1297 19 Aug(ustvs)”. Cykl ten kończy przy ścianie tęczowej przedstawienie św. Gintera „S(ANCVS) GVNTHERVS EREM. S(ANCTVS) STEPHANI REGIS / VNGARIAE COGNATVS OBIIT 1045 9. oct.”. Dodatkowo w obrazy wpisane są zacheuszki w formie równoramiennych krzyży ujętych w medaliony utworzone z wieńca. W zamknięciu prezbiterium przedstawienia diabłów, a od zachodu pod amboną czyściec.

Kondygnacja druga o podziałach architektonicznych u dołu wydzielona cokołem, dekorowanym złotymi girlandami na czarnym tle. Prostokątne pola wydzielone za pomocą malowanych iluzjonistycznie kolumn korynckich dźwigających architraw zdobiony stylizowanym kimationem jońskim. Powyżej fryz wypełniony wicią akantową, pomiędzy którą wplecione są kartusze z przedstawieniami świętych. W polach, pomiędzy kolumnami wielofigurowe kompozycje ze scenami z życia św. Jana Chrzciciela: Głos wołającego na pustyni „TV QVIS ES VOX CLAMANTIS IN DESERTO IOANN(IS) 1.”, Oto Baranek Boży „ECCE AGNVS DEI ECCE QVI TOLLIT PECCATVM MVNDI IOANN. IMÕ.”, Chrzest Jezusa w Jordanie „IESVS BAPTISTAVS EST A IONNE IN IORDANE MARCI. 1.”, Św. Jan Chrzciciel napomina Heroda „DICEBAT IOANNES HERODI NON LICET TIBI HABERE VXOREM FRATRIS TVI. MARCI 6,19.”, Św. Maria Magdalena pokutująca na pustyni, Św. Jan Chrzciciel na pustyni, Św. Jan Chrzciciel wtrącony do więzienia „HERODES TENVIT IONNEM ET VINXIT EVM IN CARCERE MAR 67o”, Kat podaje głowę św. Jana Chrzciciela Salome „DECOLLAVIT EVM IN CARCERE ET DEDIT CAPVT PVELLAE MAR.6.(?)”, Uczta Heroda „HERODES NATALIS SVI COENAM FECIT PRINCIPIBVS MAR. 6 10.”, Salome podaje głowę św. Jana Chrzciciela matce „CAPVT EIVS PVELLA DEDIT MATRI SVE M. 61”. 

W ostatniej, trzeciej strefie, umieszczonej w partii fryzu znajdują się medaliony. Na ścianie tęczowej, następnie na ścianie północnej i południowej ukazani są kolejno: św. Maciej „SA[N]CTVS / MATTHIAS”, Chrystus „IESVS / CHRISTVS”, św. Piotr „SANCTVS / PETRVS”, św. Szymon „SANCTVS / SIMON”, św. Andrzej „SANCTVS / ANDREAS”, św. Jakub Większy „S(ANCTVS) IACOBI / MAIORI”, św. Jan „(?)”, św. Filip „(?)”, św. Bartłomiej „SANCTVS / BARTHOLO/MAVS”, św. Tomasz „SANCTVS / THOMAS”, św. Mateusz „SANCTVS / MATTHAEVS”, św. Jakub Mniejszy „S(ANCTVS) IACOBVS / MINOR” i św. Juda Tadeusz „S(ANCVS) IVDA / THADEVS” na ścianie tęczowej od południa. Na belce tęczowej, od strony prezbiterium w wieńcu laurowym napis: „PICTVM / A[NNO] D[OMINI] 1711”.
polichromia ścienna

Polichromia ścienna prezbiterium

Zdjęcie nr 1: Polichromia ścienna nawy pokrywa wszystkie ściany oraz strop tej części świątyni. Polichromia figuralno-ornamentalna. W łuku tęczowym fryz podstropowy, wypełniony ornamentem w formie schematycznej, stylizowanej wici roślinnej, ujętej na krańcach uskrzydlonymi główkami anielskimi, umieszczonymi w medalionach. Poniżej fryzu, po lewej herb cesarski, ujęty w wieniec laurowy, w tle pejzaż; po przeciwnej stronie, zwieńczony insygniami biskupimi, herb biskupa Jerzego Lippay de Zongor – dwa lwy, ustawione antytetycznie przy ukoronowanej kolumnie.

Na północnej ścianie nawy do wysokości jednej trzeciej ściany pas kwater z wizerunkami świętych, ujętymi w obramienia, utworzone z ornamentu w formie silnie stylizowanej wici roślinnej. Pola pomiędzy kwaterami wypełnione schematycznym ornamentem geometryczno-figuralnym, złożonym ze skręconej wici roślinnej oraz główek anielskich. Od strony prezbiterium kolejno przedstawienia opatrzone następującymi podpisami:
„S(NCTVS) ADREAS ZOREARBUS EREMITA NITRAE / ET TRENCHINII 27 XIV LY ANNO 1609”;
„B. MATHEAI ESCANDELI NATUS BUDAE MARTIRIO AFFE/CTUS in Sinis quo infide infidelum convertendorum causa penefravit”;
„B. SADOCH ORD. PRAED. A. S. DOMINICO in UNGARIAM/ MISSUS EGREGIE LABORAVIT MARTYRIO affectus 1260. 3. Iunii”;
„S(ANCTVS) COLOMANUS MS. MARGARITAE REGINAE SCOTIAE UNGARA/ MATRE NATAE FILIUS SUSPENSUS STOKARAVIAE COLIT 13 oct.”;
„S(ANCTVS) CAPISTRANI ORD. S. FRAC. TURCAS BELRADO FUGAVIT/ UNG. Ufilissim[us] obit 1455 23 Od. Viilaci in Ung. Sepult[us].”;
„S(ANCTVS) PETRUS THOMASIUS CARMELITA AT LUDOVICUM/ UNG. REGEM NUNTI[US] APOSTOL. De pace cum Venetis egit obit 29 9 1367”.

Kontynuacja przedstawień na ścianie zachodniej:
„B. IACOBUS PICENUS ORD. S. FRANC. S. CAPISTRANI IN UNG./ COAPOSTOL[US] MULTOS AD CHRISTI FIDEM CONVERTIT”;
„S(ANCTVS) IOANNES NEPOMUCN.”.

W górnej partii ściany północnej scena wielofiguralna: Św. Jan Chrzciciel nauczający w otoczeniu tłumu. W tle pejzaż z drzewami i zarysowanym na najdalszym planie masywem górskim. Ponad przedstawieniem napis: „VENIT IN OMNEM REGIONEM PRAEDICANS BAPTISMUM POENITENITIAE LUCAE 3.”. Do sceny kazania św Jana Chrzciciela przylega środkowy rząd wizerunków świętych. Cztery pierwsze przedstawienia znajdują się na ścianie północnej i biegną w kierunku chóru muzycznego:
„B. BERTHODEUS (…) 17 DECE”;
„B. IOANNES DOMINICI ORD. PRAED. EP. Et. CARDIN ad. SIGISMUN. UN. BEC. NUNT. APOTOLIC. BUDAE obiit (…) 1418” [w lewym górnym rogu odnotowane białą farbą informacje o kolejnych konserwacjach polichromii];
„B. ANTONIUS UNGARUS ORD. FRANC. FULGINII/IN OBSEQUIO INFIRMORUM ob. 1398. 13 May.”;
„B. MATHAEUS ESCANDELI NATUS BUDA MARTIRIS AFFECTUS IN SINIS QUO INFIDELIUM…”.

Nad chórem muzycznym, na ścianie zachodniej znajdują się kolejne cztery wizerunki z tego cyklu:
„B. MURITIUS CSAKY ORD. PRAED AMORE IN DEIPURAM MIRACU/LIS CLARUS obiit laurmi 1336 20. Mar. [.]oii Ferr.”;
„B. MAURUS EX MANASTETRIO S. MARTINI /ORD. S. BENED. EPISC. QUINQUE ECCLESIENS in UNGARIA”;
„S(ANCTVS) BENEDICTUS MAR. EREMITA PROPE TRENCHINIUM/IN VASUM MERSUS COLITUR IM aii”;
„B. EUSEBIUS CANONICO STRIGOMI PRIMUS/PROVINCIALIS ORA: S. PAULI primi Erem: obit 1270. 20. Ian.”.

Ostatnie dwa wizerunki na ścianie południowej nad chórem muzycznym, kolejno od strony ściany tęczowej:
„S(ANCTVS) ASTRICQ ARCHIEN. COLOCENS. IN UNGARIA ORD./ s. BENEDICTI OBIIT. AN. 1034. 12 Novembris”;
„S(ANCTVS) PAULUS UNGARUS PRIMUS ORD. PRAED./ UNGARIA PROVINCIALIS MARTIRIO affectis”.

Na podniebiu zaskrzynienia kontynuacja cyklu hagiograficznego. Od łuku tęczowego, wizerunki umieszczone są między elementami ornamentacyjnym, opatrzone następującymi podpisami:
„B. GISELA S. STEPH. R. / U. CONIUX Ob. 1036”;
„S(ANCTVS) ESABETH ANDR. U. FI/LIA DUCISS THURINN ob. 1226”;
„B. GERTRUDIS V. FILIA/ S. ELISABETHAE THURING”;
„B. ELISABETH HELVETA AN/ DR III R.U. FILIA ob. 1338 6 mai”;
„B. HELENA V. ORD. PRAEDIC. OB. BUD. AN. 1720 9 nov.”;
„S(ANCTVS) MARGHARITA REGINA SCOTIAE NATA IN UNGARIA TEMORAE S. SALAMONIS”;
„B. ELISABETHU. Ord. Praed S. STEPHANI UNG. REGIS. FILIA OBIIT CIV. Anno 1285 6 martii”;
„S(ANCTA) URSULA CUM 11 000 VIRGINUM AB ATTILA INTERFECTA 1383 21 Oct.”.

Na podniebiu zaskrzynienia nad ścianą południową kontynuacja cyklu, od tęczy:
„B. MARGARITA FILIA BELAE 4 R. V. Ob. 1273. 28 Ian.”; 
„B. CUNEGUNDUDIS V. BELAE IV REG FILIA Ob. 1292. 24. 1.”.

Na ścianie południowej w dolnym pasie malowideł od strony tęczy scena figuralna z przedstawieniem św. Anny nauczającej Marię, a następnie scena piekła z przedstawieniem męki grzeszników w wypełnionej płomieniami paszczy Lewiatana. W górnej partii scena przedstawiająca pogrzeb Jana Chrzciciela. Przestrzenie wokół tego malowidła i okien szczelnie wypełnione ornamentem w formie schematycznej wici roślinnej. Drzwi pokryte dekoracją ornamentalną analogiczną do tej w przestrzeniach między obrazami w dolnym rzędzie cyklu świętych na ścianie północnej. Fryz przystropowy w całości dekorowany analogicznie jak w łuku tęczowym. 

Na stropie kontynuacja cyklu ze scenami z życia Jana Chrzciciela, rozpoczynającego się w prezbiterium. Dwa obrazy w formie prostokątów, ujęte w malowane ramy, utworzone z ornamentu złożonego z wici roślinnej i stylizowanych rozetek. Pierwsza od tęczy wielopostaciowa scena narodzin Jana Chrzciciela, w górnej partii opatrzona napisem: „QUIS PUTAS PUER ISTE ERITE IOANNES EST NOMEN EIUS LUCAE 1.”. Bliżej chóru przedstawienie Jana Chrzciciela, nauczającego na puszczy, opatrzona podpisem: „ERAT IN DESERTIS USQUE IN DIEM OSTENSIONIS SUAE LUCAE 1.”. Obrazy ujęte w iluzjonistycznie malowane kasetony z rozetami w środku. Podziały kasetonowe zaznaczone listewkami, dekorowanymi rozetkami. Pod amboną niewielkich rozmiarów malowidło, przedstawiające siedem postaci pokutujących w czyśćcu i anioła. Scena zwieńczona monogramem IHS.
polichromia ścienna

Polichromia ścienna nawy

Zdjęcie nr 1: Prospekt organowy podwieszony przy północnej ścianie nawy, oparty na czterech filarach, dostępny z parapetu chóru. Balustrada drewniana z malowaną dekoracją; u spodu pas z ornamentem roślinnym; od frontu podzielona na trzynaście jednofiguralnych przedstawień w ramach, w formie wydłużonych, stojących prostokątów z przedstawieniami aniołów grających na instrumentach. Z boku na balustradzie dwie sceny w formie leżącego prostokąta ze św. Dawidem grającym na lirze i św. Cecylią grająca na organach, oddzielone pasem z dekoracją roślinną. 
Prospekt organowy architektoniczny, pięcioosiowy o bogatej dekoracji snycerskiej. Organy umieszczone na podstawie w kształcie leżącego prostokąta, dekorowanej dwiema płycinami z uszakami w narożach, z malowanymi przedstawieniami grających na instrumentach aniołów oraz z rzeźbionymi uskrzydlonymi główkami anielskimi w glorii pośrodku. Pod cokołem podwieszona dekoracja malarsko-rzeźbiarska nałożona na balustradę chóru. W centrum kompozycji malarskie przedstawienie trzech aniołów (jeden czyta księgę, a dwaj grają na instrumentach) w wieńcu laurowym. Poniżej, rzeźbiona uskrzydlona główka anielska, a całość ujęta ornamentem małżowinowo-chrząstkowym i zakończona u dołu szyszką. Prostokątna podstawa wspiera niski cokół, na którym ustawiona jest trójwieżyczkowa część główna. Środkowa, wyższa wieżyczka jest o przekroju półkolistym, a boczne kątowe o przekroju trójkątnym. Wieżyczki rozdzielają niższe prostokątne płyciny wypełnione piszczałkami. Pod wieżyczkami bocznymi podwieszone są złocone szyszki. Ażurowa dekoracja rzeźbiarska małżowino-chrząstkowa zdobi uszy organu, jest również umieszczona nad płycinami rozdzielającymi wieżyczki. Zwieńczenie tworzą na osiach bocznych strome szczyty, a pośrodku dwugłowy orzeł, na piersi którego w kartuszu w kształcie serca widnieją sygle „A[LBERTUS] B[INKOWICZ] / P[LEBANUS] O[RAVIENSIS]”. Piszczałki przysłaniają od góry ażurowe, rzeźbione firanki o motywie małżowinowo-chrząstkowym, a u dołu wąski pas dekoracji ornamentalnej z motywem silnie przestylizowanych lilii. Organy polichromowane na czarno, profilowania w kolorze czerwonym, zielonym i pomarańczowym, ornamentyka złocona i srebrzona.
prospekt organowy

Prospekt organowy

Zdjęcie nr 1: Tkanina wielkopostna przedstawiająca Piętę ukazaną na zszytych fragmentach płótna (25 brytów). W centrum kompozycji stoi krzyż, pod którym siedzi Matka Boska trzymająca na kolanach martwe ciało Chrystusa. Maria zwrócona jest trzy czwarte w lewo, lewą ręką podtrzymuje rękę syna, prawą obejmuje go w talii, głowę ma przechyloną w lewo. Twarz podłużna o wyraźnych, konturowych rysach, oczy niemal zamknięte, długi nos, wąskie usta. Ubrana jest w jasną suknię o fałdach podkreślonych wyraźnymi konturami, niebieski płaszcz, okrywający nogi, podwikę oraz szary welon na głowie. Wokół głowy ma kolisty, złoty i promienisty nimb. Ciało Chrystusa spoczywa na kolanach Marii. Twarz owalna o konturowych rysach z zamkniętymi oczami, okolona jasnym zarostem, włosy długie z przedziałkiem na środku głowy, opadające na plecy. Ciało blade, ociekające krwią, niemodelowane, podkreślone konturem. Przez biodra przewiązane granatowe perizonium. O ramiona krzyża oparte ukośnie: po lewej włócznia, po prawej gąbka z octem na długim drzewcu. U góry krzyża zawieszony biały titulus w formie banderoli z tytułem winy w trzech językach „INRI”. Po bokach kompozycji u dołu, dwa anioły ukazane w pozycji klęczącej, zwrócone trzy czwarte ku środkowi obrazu. Anioł po prawej stronie trzyma w prawej dłoni drabinę, na której koniec założona jest korona cierniowa, nieco niżej ukazano trzy gwoździe, a wyżej rękawicę żołnierza. Anioł po lewej obejmuje kolumnę biczowania, na której stoi piejący kogut. W górnej części kolumny przywiązane są bicze. Ponad aniołami unoszą się na obłokach dwie kolejne postacie aniołów. Anioły ubrane są w różowe suknie i niebieskie tuniki z żółtą podszewką, przewiązane w pasie złotą taśmą. W górnych narożach obrazu symbole lunarne o ludzkich twarzach: po lewej księżyc, po prawej słońce. Na dole obrazu, pośrodku malowana na czerwono sygnatura „AB”. Po lewej stronie obrazu na wysokości ręki anioła unoszącego się na obłoku fragment daty „16”. Po bokach krzyża kilkuwersowe napisy, słabo czytelne. Według literatury nad głową Matki Boskiej znajduje się napis: „Filia populi ei acingere cilicio recospergere cinere: iuctu Unigenliafe tibi planctu emaru”. Obok słońca i księżyca kolejny napis: „Ecce videntes clamabunt foris angeli pacis amare flebunt”, a także „amare flebunt angeli pacis”. Kolorystyka blada, w odcieniach zimnych, formy wydobyte konturem.
inne dzieła sztuki

Pieta

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie tonda z całopostaciowym przedstawieniem Matki Boskiej Bolesnej. W centrum kompozycji stojąca Matka Boska, ukazana frontalnie z dłońmi skrzyżowanymi na wysokości piersi, z głową przechyloną w prawo. W jej serce wbite jest siedem mieczy: trzy z lewej strony i cztery z prawej. Twarz trójkątna, oczy otwarte wzniesione ku górze, z których spływają po zaczerwienionych policzkach krople łez. Ubrana jest w różową suknię i szaro-niebieski płaszcz; na głowie ma brązowy welon, a wokół głowy jasny i promienisty nimb. Maria ukazana jest na jednolitym, jasnoszarym tle, u dołu ciemniejszym. Kolorystyka przytłumiona. Rama w kształcie wieńca z wawrzynu, srebrzona, od zewnątrz opleciona złoconą wicią liści akantu.
obraz

Matka Boska Bolesna

Zdjęcie nr 1: Nastawa architektoniczna, jednoosiowa, jednokondygnacyjna ze zwieńczeniem. Ołtarz prostopadłościenny, drewniany, mensa drewniana z kamiennym portatylem. Antepedium drewniane z malowaną dekoracją w postaci ramy i trzech pól z dekoracją roślinną; zwieńczone od góry lambrekinem. Nastawa ołtarzowa na podwójnym cokole, ujęta zwielokrotnionymi pilastrami, na tle których kolumny o kapitelach kompozytowych, dźwigające belkowanie wyłamane na ich osi o silnie wysuniętym gzymsie. W partii cokołu umieszczony jest obraz przedstawiający Chrystusa w grobie. Pole środkowe nastawy w kształcie stojącego prostokąta zakończonego łukiem półkolistym, w środku obraz „Przebicie włócznią”. Po bokach figury świętych: po lewej św. Jakuba Większego, a po prawej św. Filipa. Zwieńczenie w formie okrągłego pola obrazowego, obwiedzionego srebrną ramą imitującą wieniec laurowy oraz ażurowym, suchym akantem. Na belkowaniu, na osi kolumn ustawione anioły z arma Christi. W polu zwieńczenia obraz Matki Boskiej Bolesnej. Na szczycie figura Chrystusa. Dekorację ornamentalną nastawy stanowią w części dolnej cokołu girlandy, w części cokołowej zasadniczej nastawy liście akantu oraz uskrzydlone główki anielskie na tle akantu; w partii fryzu stylizowane liście akantu, nad kolumnami uskrzydlone główki anielskie. Kondygnacja ujęta uszami utworzonymi z ażurowego akantu. Ołtarz pokryty czarna polichromią z czerwonymi profilami; kolumny oraz partie ornamentalne złocone i srebrzone.
ołtarz

Ołtarz boczny południowy

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie stojącego prostokąta zamkniętego półkoliście z przedstawieniem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Na jasnobrązowym tle nieba ukazana Maria otoczona jasną poświatą, przedstawiona w całej postaci, stojąca na półksiężycu i skłębionych obłokach. Matka Boska wyobrażona frontalnie z głową lekko pochyloną, zwróconą w prawą stronę, z rękami złożonymi na piersi. Twarz owalna, o dziewczęcych rysach i jasnej karnacji z zaróżowionymi policzkami, łuki brwiowe regularne, oczy przymknięte, nos prosty, usta pełne i czerwone. Maria ubrana jest w długą, białą suknię przewiązaną w pasie czerwoną szarfą, ciemnobłękitny płaszcz dekorowany złotym ornamentem kwiatowym oraz biały welon na głowie. Po bokach Matki Boskiej ukazane są uskrzydlone główki anielskie na obłokach, poniżej dwa uskrzydlone, nagie putta trzymające gałązkę lilii i zwierciadło. U dołu kompozycji sumaryczny pejzaż ze wzgórzami i ruinami. Kolorystyka ciepła, z zastosowanymi zimnymi plamami barwnymi, światłocieniem i laserunkami. Rama złocona, drewniana, profilowana, dekorowana ornamentem akantowym na niebieskim tle.
obraz

Matka Boska Niepokalanie Poczęta

Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełna, przedstawiająca św. Jakuba Większego. Święty delikatnie zwrócony w prawo, z prawą nogą ugiętą w kolanie, lewą ręką ma złożoną na piersi, w prawej trzyma kij pielgrzyma. Twarz podłużna z dużymi oczami i długim nosem, okolona bujną, brązową i krótką brodą oraz krótkimi włosami. Święty ubrany jest w niebieską suknię, obficie drapowaną u dołu, przewiązaną w talii złotym paskiem oraz złocony płaszcz z czerwoną podszewką, odsłaniający lewe ramię; na stopach ma założone brązowe buty. Polichromia w odsłoniętych partiach ciała naturalistyczna, płaszcz i laska złocone.
rzeźba

Św. Jakub Starszy

Zdjęcie nr 1: Obraz w kształcie owalu przedstawiający Świętą Rodzinę ukazaną na tle wnętrza. Po lewej stronie siedzący na krześle ustawionym na podeście św. Józef z Dzieciątkiem. Twarz świętego o rysach dojrzałego mężczyzny z długim nosem, okolona siwą brodą i włosami. Ubrany jest czerwone spodnie, szarą suknię, ugrowy płaszcz i sandały. Dzieciątko ukazane jest w pozycji siedzącej, zwrócone trzy czwarte w prawo z głową odchyloną w lewo i szeroko rozłożonymi rękami. Twarz o rysach dziecięcych, pulchnych i zarumienionych policzkach z podkreślonym podbródkiem; włosy kędzierzawe. Ubrane jest w białą sukienkę, przewiązaną czerwonym paskiem. Po prawej stronie obrazu Matka Boska wstępująca jedną nogą na podest, podtrzymująca obiema rękami Dzieciątko. Maria ukazana jest w pozycji stojącej, zwrócona trzy czwarte w prawo. Twarz pełna o jasnej karnacji, oczy przymknięte, nos długi i prosty, włosy upięte z tyłu głowy. Ubrana jest w długą, różową suknię, ciemnobłękitny płaszcz okrywający plecy i ramiona oraz sandały. Nad głowami wszystkich postaci koliste nimby. Powyżej grupy, pośród obłoków ukazane dwa nagie, uskrzydlone putta trzymające koronę, wieniec oraz lilię na tle obłoków. Postacie flankują dwa stojące we wnętrzu wazony z liliami. Kolorystyka przytłumiona, brunatna; szaty wydobyte światłocieniem.
obraz

Święta Rodzina

Zdjęcie nr 1: Nastawa architektoniczna, jednoosiowa, jednokondygnacyjna ze zwieńczeniem. Ołtarz prostopadłościenny, drewniany, mensa drewniana z kamiennym portatylem. Antepedium drewniane z malowaną dekoracją w postaci ramy i trzech pól z dekoracją roślinną i ptakami; zwieńczone od góry lambrekinem. W predelli obraz Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Nastawa ołtarzowa na podwójnym cokole, ujęta zwielokrotnionymi pilastrami, na tle których kolumny o kapitelach kompozytowych, dźwigające belkowanie wyłamane na ich osi o silnie wysuniętym gzymsie. Pole środkowe w kształcie stojącego prostokąta zakończonego łukiem półkolistymi, w środku obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Po bokach figury: św. Piotra po lewej i św. Pawła po prawej. Zwieńczenie w formie okrągłego pola obrazowego obwiedzionego srebrną ramą imitującą wieniec laurowy oraz ażurowym, suchym akantem. W polu obraz z przedstawieniem Świętej Rodziny; na belkowaniu, na osi kolumn na postumentach figury aniołów. Dekorację ornamentalną nastawy stanowią w części dolnej cokołu girlandy, w części cokołowej zasadniczej nastawy liście akantu oraz uskrzydlone główki anielskie na tle akantu; w partii fryzu liście akantu, nad kolumnami uskrzydlone główki anielskie. Kondygnacja ujęta uszami utworzonymi z ażurowego akantu. Zwieńczenie zakończone cokołem z figurą św. Michała Archanioła. Polichromia całości struktury ołtarza w kolorze czarnym, pilastry flankujące pole środkowe marmoryzowane w odcieniu czerwonym, profilowania i detal architektoniczny pozłacane i posrebrzane.
ołtarz

Ołtarz boczny północny

Zdjęcie nr 1: Na owalnej tacy, ukazana frontalnie płaskorzeźbiona głowa św. Jana Chrzciciela. Twarz szczupła o łagodnych rysach, zamkniętych oczach, długim nosie, okolona ciemną brodą. Włosy długie, ciemne w spływające po bokach w postaci fal, z przedziałkiem na środku głowy. Na twarzy i szyi ślady krwi. Wokół tacy obfity i plastycznie kształtowany, ażurowy suchy akant. Polichromia naturalistyczna, akant złocony.
rzeźba

Głowa św. Jana Chrzciciela

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, przedstawiająca św. Stefana. Święty ukazany frontalnie w postawie stojącej z jabłkiem królewskim w prawej dłoni i berłem w lewej. Twarz podłużna o dużych oczach, lekko rozchylonych ustach, okolona długą, bujną, czarną brodą. Święty ubrany jest w strój szlachecki, składający się z wysokich butów, srebrzonego kontusza przepasanego w partii bioder, zapinanego na guzy oraz przerzuconego przez ramiona, spiętego na piersi złotego płaszcza z czerwoną podszewką, ozdobionego kaboszonami i rautami na lamówce. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty i atrybuty złocone i srebrzone.
rzeźba

Św. Stefan

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, przedstawiająca św. Władysława. Święty ukazany frontalnie z jabłkiem królewskim w prawej dłoni i toporem w lewej. Twarz podłużna o głęboko osadzonych oczach i krótkim nosie, okolona brodą. Włosy półdługie, falowane. Święty ubrany jest w pełną, srebrną zbroję płytową, niebieską tunikę lamowaną złotem oraz złoty płaszcz spięty klamrą, podbity czerwienią, obficie drapowany w dolnej partii, w górnej zdobiony rautami i kaboszonami, na głowie ma założoną koronę zamkniętą. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, strój i atrybuty złocone i srebrzone.
rzeźba

Św. Władysław

Zdjęcie nr 1: Nastawa ołtarzowa architektoniczna, trójosiowa, dwukondygnacyjna na cokole z bramkami. Ołtarz prostopadłościenny, drewniany. Mensa drewniana z kamiennym portatylem. Antepedium w formie leżącego prostokąta z przedstawieniem pelikana karmiącego młode. Całość ujęta bujną dekoracją roślinną z kwiatami ukazaną na złotym tle. U dołu napis: „A(NNO) D(OMINI) M C M X X I V”. Tabernakulum nowe w formie prostopadłościennej skrzynki. Na ściance frontowej drzwiczki w kształcie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem nadwieszonym. W polu płaskorzeźbiony kielich z hostią oraz winna latorośl, powyżej dwa anioły. Nastawa ustawiona na zdwojonym cokole. Cokół dekorowany akantem mięsistym, owocowymi girlandami oraz uskrzydlonymi główkami anielskimi na osi kolumn.

Osie pierwszej kondygnacji retabulum wydzielone czterema kolumnami o kapitelach korynckich ustawionymi na tle pilastrów, dźwigającymi pełne belkowanie zamknięte wydatnym gzymsem, wyłamane w partii podpór; nad polem środkowym przyjmujące formę łuku odcinkowego; na osi zewnętrznej pary podpór przerwany, odwrócony przyczółek. W polu środkowym rama w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym, w której umieszczona jest rzeźbiona Pieta. Na zasuwie obraz św. Jana Chrzciciela. Rama zdobiona ornamentem roślinnym, w przyłuczach uskrzydlone główki anielskie. Powyżej medalion z rzeźbioną głową św. Jana Chrzciciela na tacy w ramie z mięsistego, ażurowego akantu. W osiach bocznych płytkie nisze z figurami św. Wojciecha po lewej stronie i św. Stanisława po prawej. Nisze w osiach bocznych zamknięte konchą, ponad którą wstęga z koszem i owocami. Fryz dekorowany girlandami z tkaniny i owoców oraz uskrzydlonymi główkami anielskimi na osi podpór. Kondygnacja ujęta bujnymi uszami z ażurowego, suchego akantu. 

Druga kondygnacja szerokości osi środkowej, ujęta parą kolumn o kapitelach korynckich dźwigających pełne belkowanie z wydatnym gzymsem wyłamane na ich osi oraz przerwany przyczółek. W polu środkowym rama w formie stojącego prostokąta o ściętych narożach z obrazem Matki Boskiej. Kondygnacja flankowana przez figury św. Barbary po lewej stronie i św. Katarzyny po prawej. Z kolei na osi skrajnych kolumn, za przyczółkami ustawiona jest druga para dwóch świętych prawdopodobnie węgierskich. Fryz dekorowany akantem oraz uskrzydlonymi główkami anielskimi na osi podpór. Kondygnacja ujęta ażurowym suchym akantem. Na szczycie figura tronującej Matki Boskiej Królowej Niebios, stojącej na półksiężycu w glorii oraz dwa putta.
Bramki z przejściem w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym, ujęte pilastrami dźwigającymi niepełne belkowanie zamknięte silnie wystającym gzymsem i falistym, przerwanym przyczółkiem z siedzącymi puttami. Ponad bramkami na cokołach ustawione są figury św. Stefana po lewej stronie i św. Władysława po prawej. Drzwiczki bramek z malowanymi przedstawieniami św. Piotra po lewej stronie i św. Pawła po prawej. W przyłuczach i fryzie akant.
Nastawa marmoryzowana w kolorze ciemnej zieleni ze złoconymi oraz srebrzonymi detalami architektonicznymi i ornamentyką. Na odwrociu ołtarza znajduje się malowidło przedstawiające św. Marię Magdalenę.
ołtarz

Ołtarz główny

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem stojącą na niskim, zielonym, prostopadłościennym cokole o ściętych narożach. Maria ustawiona frontalnie w delikatnym kontrapoście z prawą stopą ustawioną na półksiężycu, berłem w prawej dłoni i Dzieciątkiem na lewym ręku. Twarz szeroka z pełnymi policzkami i wyraźnie zaznaczonym podbródkiem. Włosy długie, falowane, opadające na ramiona. Ubrana jest w długą, złoconą suknię przewiązaną zielonym paskiem, z zieloną chustą pod szyją oraz złocony płaszcz z czerwoną podszewką, odsłaniający prawe ramię i przerzucony prawą połą przez kolana na lewe przedramię. Na głowie ma założoną koronę zamkniętą. Dzieciątko zwrócone trzy czwarte w prawo, siedzące na białej pieluszce, prawą rączką obejmuje matkę za szyję, w lewej trzyma jabłko królewski. Twarz o rysach dziecięcych z małymi ustami i pełnymi policzkami. Włosy krótkie, brązowe, zasłaniające uszy. Rzeźby ustawione na tle mandorli o naprzemiennie prostych i falistych promieniach.
rzeźba

Matka Boska z Dzieciątkiem

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, przedstawiająca św. Barbarę, ustawiona na niskim prostopadłościennym cokole o ściętych narożach. Święta ukazana frontalnie z głową skierowaną w lewą stronę. Lewą rękę unosi na wysokość pasa, w prawej trzyma kielich. Twarz okrągła o delikatnych rysach z wysokim czołem, drobnymi ustami i wyraźnie zaznaczonym podbródkiem. Włosy falowane z przedziałkiem na środku głowy, spływające na ramiona. Święta ubrana jest w niebieską suknię spodnią, złotą suknię wierzchnią, przepasaną w talii; złoty płaszcz, podbity czerwienią, odsłaniający lewe ramię i zawinięty na prawym boku oraz brązowe buty. Przy prawej nodze świętej ustawiona jest miniaturowa trójkondygnacyjna wieża na rzucie kwadratu. Polichromia ciała naturalistyczna, detale złocone i srebrzone.
rzeźba

Św. Barbara

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, przedstawiająca św. Stanisława. Święty zwrócony jest trzy czwarte w prawo, w delikatnym kontrapoście, z lewą nogą ugiętą w kolanie. W lewej ręce trzyma pastorał, a w prawej włócznię. Twarz szeroka o dużych półprzymkniętych oczach, dużym nosie i rozchylonych ustach. Włosy brązowe, średniej długości, zasłaniające uszy. Ubrany jest w szarą albę, srebrną komżę, złotą stułę oraz złotą kapę z czerwonym podbiciem, zapiętą na piersi, na brzegu zdobioną kaboszonami i rautami. Na głowie ma założoną infułę, na dłoniach białe rękawice, a na stopach czarne buty. Po prawej stronie świętego ustawiona jest niewielka rzeźba Piotrowina, ukazanego w pozycji klęczącej ze złożonymi w geście modlitwy dłońmi. Twarz szeroka z długim nosem, okolona wąsami i krótkimi włosami. Piotrowin ubrany jest w białą szatę z długimi rękawami. Polichromia rzeźb w odsłoniętych partiach ciała naturalistyczna, detale złocone i srebrzone.
rzeźba

Św. Stanisław

Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełnoplastyczna, przedstawiająca św. Jana. Święty zwrócony delikatnie w lewo, ustawiony w kontrapoście z prawą nogą ugiętą w kolanie. Obie ręce ma wyciągnięte na boki, w lewej trzyma otwartą księgę, a w prawej pióro. Twarz młodzieńcza z wysokim czołem, włosy średniej długości z przedziałkiem na środku głowy. Ubrany jest w długą, złotą suknię z zielonym kołnierzem, przepasaną w talii i złoty płaszcz podbity na czerwono, przewieszony przez lewe ramię. Przy lewej nodze orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty złocone.
rzeźba

Św. Jan Ewangelista

Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełnoplastyczna, przedstawiająca św. Łukasza Ewangelistę. Święty ustawiony frontalnie z głową zwróconą w lewo, prawą ręką wyciągniętą przed siebie, w lewej trzyma księgę. Twarz pociągła z wysokim czołem, okolona zarostem. Włosy średniej długości z przedziałkiem na środku głowy, opadające na tył. Ubrany jest w długą, złotą suknię, przepasaną w talii i złoty płaszcz podbity na zielono, przewieszony przez prawe ramię i zawieszony na lewym boku. Przy lewej nodze leży wół. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty złocone.
rzeźba

Św. Łukasz Ewangelista

Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełnoplastyczna, przedstawiająca św. Marka Ewangelistę. Święty ustawiony frontalnie, z głową zwróconą w prawo, z lewą nogą ugiętą w kolanie, księgą w lewej dłoni, którą wspiera o biodro oraz piórem w prawej dłoni.  Twarz pociągła z wysokim czołem, okolona zarostem, włosy średniej długości z przedziałkiem na środku głowy. Ubrany jest w długą, złotą suknię z brązowym kołnierzem, przepasaną w talii i złoty płaszcz podbity na zielono, przewieszony przez lewe ramię i zawieszony na lewym boku. Przy prawej nodze lew, zwrócony w prawo. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty złocone.
rzeźba

Św. Marek Ewangelista

Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełnoplastyczna, przedstawiająca św. Mateusza. Figura w delikatnym kontrapoście z prawą nogą ugiętą w kolanie, ustawiona frontalnie, z głową skierowaną w prawą stronę. Lewą ręką podtrzymuje otwartą księgę wspartą na głowie klęczącego u jego lewego boku małego człowieka, zaś prawą trzyma pióro, które macza w kałamarzu znajdującym się w ręku człowieka. Twarz starcza z wysokim czołem, okolona długą i siwą brodą; włosy średniej długości siwe. Ubrany jest w długą, złotą i przepasaną w talii suknię oraz złoty płaszcz podbity na czerwono, przewieszony przez lewe ramię i zawieszony na prawym boku. Człowiek klęczący na lewym kolanie, z rękami wzniesionymi do góry, w prawej trzyma kałamarz. Twarz pulchna o rysach dziecięcych, włosy krótkie i jasne. Ubrany jest w złoconą tkaninę, przewieszoną przez biodra. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty złocone.
rzeźba

Św. Mateusz

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie owalnego medalionu, ujęty w srebrzoną ramę utworzoną z wici suchego akantu. Przedstawia leżące w grobie, na białym całunie martwe ciało Chrystusa. Prawa ręka ułożona wzdłuż ciała, lewa spoczywa na biodrze; nogi lekko ugięte w kolanach. Sylwetka o wyraźnie zaznaczonej anatomii z widocznymi śladami męki. Twarz pociągła, okolona zarostem, oczy zamknięte, włosy długie, wokół głowy złoty nimb. Przez biodra przepasane jest ściśle opinające ciało perizonium. Kolorystyka obrazu ciemna i brunatna.
obraz

Chrystus w grobie

Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełna, przedstawiająca św. Filipa. Figura zwrócona delikatnie w lewo, sylwetka o lekko skręconym tułowiu z lewą nogą ugiętą w kolanie, w prawej dłoni trzyma krzyż na długim drzewcu, lewą składa na piersi. Twarz o rysach starszego mężczyzny z długą, siwą i bujną brodą, czoło wysokie z zakolami i krótkimi, siwymi włosami. Święty ubrany jest w długą i czerwoną suknię, złocony płaszcz z zieloną podszewką, odsłaniający prawe ramię i przerzucony przez lewe przedramię; na stopach ma założone brązowe buty. Polichromia w odsłoniętych partiach ciała naturalistyczna, płaszcz i krzyż złocone.
rzeźba

Św. Filip

Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełna przedstawiająca św. Michała Archanioła depczącego szatana. Archanioł zwrócony trzy czwarte w prawo, w pozycji stojącej z prawą nogą uniesioną, wspartą na głowie szatana. W prawej dłoni trzyma ognisty miecz, skierowany w górę, a w lewej wysuniętej do przodu fragment łańcucha od wagi. Twarz pełna, oczy szeroko otwarte, nos i usta niewielkie. Święty Michał ubrany jest w strój legionisty, złotą i krótką tunikę z czerwonym podbiciem, zbroję torsową oraz hełm z pióropuszem na głowie. Figura polichromowana jest naturalistycznie, szaty i atrybuty złocone. Pod jego stopami leży na brzuchu szatan z głową uniesioną, wspartą na prawej ręce, lewą rękę opuszcza w dół. Postać przedstawiona monstrualnie z kopytami i czarnym ogonem. Twarz owalna z dużymi i przekrwionymi oczami, czarnymi brwiami, wydatnym nosem i ustami rozchylonymi w lekkim grymasie, uszy małe i sterczące do góry. Szatan polichromowany w kolorze jasnobrązowym.
rzeźba

Św. Michał Archanioł

Zdjęcie nr 1: Rzeźba drążona, przedstawiająca św. Pawła. Święty ustawiony frontalnie w kontrapoście z lewą nogą ugiętą w kolanie, w prawej dłoni wyciągniętej przed siebie trzyma miecz zwrócony ostrzem w dół. Twarz pociągła o wyrazistych rysach, długim i prostym nosie, okolona długą brodą, oczy duże, włosy średniej długości, ciemnobrązowe. Święty ubrany jest w długą, czerwoną suknię, przewiązaną w pasie oraz złoty płaszcz z niebieską podszewką owinięty wokół lewego ramienia. Polichromia ciała naturalistyczna, płaszcz i atrybuty złocone.
rzeźba

Św. Paweł

Zdjęcie nr 1: Rzeźba drążona, przedstawiająca św. Piotra. Święty ustawiony frontalnie w kontrapoście z lewą nogą ugiętą w kolanie, w lewej dłoni wyciągniętej przed siebie trzyma klucze, a w prawej zamkniętą księgę. Twarz pociągła o wyrazistych rysach, długim i prostym nosie, okolona krótką brodą, czoło wysokie z zakolami, oczy duże, nos wydatny, usta lekko rozchylone. Święty ubrany jest w długą, zieloną suknię, przewiązaną w pasie złotą szarfą oraz złoty płaszcz z czerwoną podszewką owinięty wokół prawego ramienia. Polichromia ciała naturalistyczna, płaszcz i atrybuty złocone.
rzeźba

Św. Piotr

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, przedstawiająca św. Wojciecha. Święty ustawiony frontalnie, w lekkim kontrapoście z prawą nogą ugiętą w kolanie. W lewej ręce trzyma wiosło, a w prawej krzyż patriarchalny. Twarz o starczych rysach, na wpół przymkniętych oczach, rozchylonych ustach; okolona siwą brodą. Włosy siwe, średniej długości, zasłaniające uszy. Święty ubrany jest w fioletową albę, srebrną komżę, złotą kapę z czerwonym podbiciem, spiętą na piersi, złotą stułę, fioletowe rękawice, złotą infułę i brązowe buty. Kapa i infuła ozdobione są kaboszonami i rautami. Polichromia ciała naturalistyczna, szaty i atrybuty złocone i srebrzone.
rzeźba

Św. Wojciech

Zdjęcie nr 1: Ambona przyścienna, wisząca, ustawiona na północnym węgarze arkady tęczowej, dostępna przez schody od strony zakrystii. Kosz na planie sześcioboku z wysuniętą w stronę ołtarza częścią prowadzącą do drzwi. Ścianki wydzielone kolumnami o kapitelach korynckich, ustawionymi na postumentach, podtrzymującymi parapet z silnie wysuniętym gzymsem. Między kolumnami płytkie nisze zwieńczone konchami z figurami czterech ewangelistów i Chrystusa. Przyłucza, fryz i cokół dekorowany akantem. Kosz u spodu z podwieszoną szyszką. Wąski zaplecek ujęty pilastrami podtrzymującymi belkowanie. W polu obraz ze św. Janem Nepomucenem w profilowanej ramie w kształcie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem nadwieszonym. Przyłucza i fryz dekorowany akantem i rozetami. Baldachim na planie sześcioboku, przedzielony belką arkady tęczowej. Podstawę tworzy belkowanie z wydatnym gzymsem, wyłamane w narożach. Kopuła dekorowana spływami akantowymi oraz girlandami, zwieńczona sześciobocznym cokołem, na którym sześć zwężających się kabłąków utworzonych z ażurowego akantu. Pod baldachimem sześcioboczny kaseton z podwieszoną gołębicą Ducha Świętego. Ambona marmoryzowana w odcieniu ciemnoszarym, ornamentyka i detale architektoniczne złocone, srebrzone i czerwone.
ambona

Ambona

Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełnoplastyczna przedstawiająca Chrystusa Salwatora na niskim, prostopadłościennym cokole o ściętych narożach. Chrystus ustawiony frontalnie, w kontrapoście z lewą nogą ugiętą w kolanie, prawą ręką błogosławi, a w lewej trzyma jabłko królewskie. Twarz podłużna, o delikatnie rzeźbionych rysach, okolona zarostem. Włosy jasnobrązowe, półdługie z przedziałkiem na środku głowy. Chrystus ubrany jest w długą, złotą suknię z podwiniętymi rękawami i zieloną podszewką oraz złoty płaszcz przewieszony przez lewe ramię z bordowym podbiciem. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty i atrybuty złocone.
rzeźba

Chrystus Salwator

Zdjęcie nr 1: Siedząca figura Matki Boskiej zwrócona trzy czwarte w prawo, z pochyloną głową, podtrzymuje leżące na jej kolanach ciało martwego Chrystusa. Lewą ręką obejmuje jego ramię, prawą podtrzymuje głowę. Twarz Matki Boskiej szczupła o starczych rysach, oczy skierowane w dół, długi nos, rozchylone usta. Postać ubrana w złotą suknię o dekoracyjnie potraktowanych rękawach, silnie przylegającą do ciała w dolnej partii oraz obficie drapowany płaszcz przykrywający głowę i opadający na plecy. Na głowie dekoracyjna korona otoczona wokół niej promienistą glorią. Ciało Chrystusa opada bezwładnie, lewa ręka ugięta, prawa układa się wzdłuż boku Marii. Twarz ascetyczna, o wyraźnych rysach, zapadłych policzkach, oczy na wpół przymknięte, usta rozchylone; okolona zarostem. Włosy długie w postaci bujnych loków, opadają na ramiona; na głowie korona cierniowa w glorii. Ciało wychudłe, plastycznie kształtowane o wyrazistej anatomii z zaznaczonymi śladami męki, obficie broczącymi krwią. Przez biodra przepasane krótkie perizonium.
Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty złocone.
rzeźba

Pieta

Zdjęcie nr 1: Tkanina w kształcie stojącego prostokąta, zamkniętego łukiem nadwieszonym, dosztukowana do kształtu stojącego prostokąta. W centrum kompozycji stojąca Matka Boska, ukazana frontalnie z dłońmi splecionymi na wysokości bioder z głową przechyloną w prawo i skłonioną delikatnie w dół, prawą ręką opiera się o skałę. W jej serce wbite jest siedem mieczy: trzy z lewej strony i cztery z prawej. Twarz trójkątna o wyraźnych, konturowych rysach, oczy zamknięte, duży nos. Ubrana jest w różową suknię i granatowy płaszcz przerzucony przez prawą rękę i spływający wzdłuż lewego boku; na głowie ma granatowy welon, a wokół głowy złoty i promienisty nimb. Maria ukazana jest na tle skał: na skale po lewej stronie leży biały titulus w formie banderoli z napisem „IN / RI”, a na skale po prawej trzy gwoździe i korona cierniowa. Tło jednolite, czarne. Kolorystyka przytłumiona, wyraźnie podkreślona i rozświetlona jasnymi plamami barwnymi na sukni i twarzy Matki Boskiej.
inne dzieła sztuki

Matka Boska Bolesna

Zdjęcie nr 1: Opona wielkopostna z przedstawieniem św. Marii Magdaleny. W centrum kompozycji ukazana święta klęcząca przed skałą, zwrócona trzy czwarte w lewo, z dłońmi splecionymi w geście modlitwy. Twarz pełna o młodzieńczych rysach i dużym nosie. Włosy jasne, długie, opadają na plecy i ramiona. Ubrana jest w żółtą, obficie drapowana suknię, przewiązana w talii oraz przerzucony przez lewe ramię i otaczający postać niebieski płaszcz, który opada obfitą draperią na ziemię. Święta ukazana jest na tle krajobrazu, u jej stóp postawiona jest puszka na wonności. Na skale leży otwarta księga, a obok stoi wysoki krzyż. Za świętą, po lewej stronie obrazu jest wysokie drzewo. W prawym górnym narożu obrazu znajdują się obłoki, z których wychodzą wiązki promieni kierowane ku świętej, a nad jej głową znajduje się złoty i okrągły nimb. Kolorystyka przygaszona, postać rozświetlona, o intensywnych plamach barwnych.
inne dzieła sztuki

Św. Maria Magdalena

Zdjęcie nr 1: Chrzcielnica ustawiona na wysokiej stopie na na planie koła. Trzon w formie dwóch kostek o wklęsłych bokach, oddzielonych kwadratowym pierścieniem od czary. Czara na planie koła, delikatnie rozszerzająca się ku górze, dekorowana rytymi pionowymi pasami, zakończona profilowanym wylewem. Pokrywa miedziana, na planie koła z kryzą, dwustopniowa, na każdym stopniu dekorowana puklowanym nakryciem. Chrzcielnica pobielona.
chrzcielnica

Chrzcielnica

Zdjęcie nr 1: Parapet chóru oparty na dwóch profilowanych, drewnianych filarach. Na balustradzie stacje drogi krzyżowej. Prospekt organowy na wysokim, prostopadłościennym cokole; pięcioosiowy o zróżnicowanej wysokości osi: środkowa najwyższa o zarysie wypukłym, skrajne nieco niższe, trójkątnie występujące ku przodowi, druga i czwarta najniższe, płaskie. Całość zamknięta profilowanymi gzymsami. W górnej części prześwitów mieszczących piszczałki ornament akantowy.
prospekt organowy

Prospekt organowy

Zdjęcie nr 1: Feretron dwustronny, ustawiony na niskiej profilowanej podstawie z obrazami przedstawiającymi Pietę oraz Eliasza. Płótna ujęte są ramą w kształcie zbliżonym do stojącego prostokąta o fantazyjnym przebiegu. Rama od zewnątrz dekorowana wicią stylizowanego akantu, a po bokach i w zwieńczeniu uskrzydlonymi główkami anielskimi a także czterema kwiatkami. W dolnej części ramy otwory na drążki do noszenia i dwie stylizowane muszle. Po jednej stronie feretronu obraz przedstawiający Piętę. W centrum kompozycji Matka Boża ze zmarłym Chrystusem złożonym na jej kolanach, ukazani na wysokim prostopadłościennym podeście na tle krzyża z przewieszoną przez ramiona białą szarfą. Maria ustawiona frontalnie w pozycji siedzącej, z głową lekko skierowaną w prawo i w dół. Ubrana jest w długą, czerwoną suknię zdobioną perełkowaniem u szyi, granatowy płaszcz założony na głowę i koronę zamkniętą. Twarz owalna z długim nosem, małymi i drobnymi ustami oraz przymkniętymi oczami ze wzrokiem skierowanym na Chrystusa; po jej policzkach spływają łzy. Chrystus widoczny z prawego półprofilu z prawą ręką opadającą bezwładnie w dół, lewą złożoną na biodrach. Twarz trójkątna z zamkniętymi oczami i otwartymi ustami, okolona krótką brodą i ciemnymi włosami. Chrystus ubrany jest w białe perizonium, na głowie ma założoną koronę cierniową. Całość ukazana jest na tle ciemnego krajobrazu, w górnej części ugrowe pochmurne niebo, wokół głów postaci promieniste nimby. Po drugiej stronie feretronu obraz przedstawiający proroka Eliasza w pustelni. W centrum kompozycji siedzi Eliasz z zakonnikiem przy kwadratowym stoliku na tle egzotycznego krajobrazu. Obaj mężczyźni o podobnych rysach twarzy z długimi i siwymi brodami. Eliasz ubrany jest w suknię ze skóry koźlęcia, a zakonnik w strój karmelity. Pomiędzy nimi stoi wysoka palma, nad którą wznosi się nadlatujący kruk z chlebem w dziobie. Na stoliku leżą różaniec i miska, u dołu obrazu tryska małe źródełko. Kolorystyka przytłumiona, brunatno-błękitna, o pojedynczych, intensywnych plamach barwnych.
feretron

Pieta oraz Eliasz

Zdjęcie nr 1: Rzeźba drążona, ustawiona na półkolistym postumencie, przedstawiająca Melchizedeka. Figura zwrócona jest trzy czwarte w prawo z naczyniem w prawej dłoni i kielichem w lewej. Twarz znacznie wydłużona, nieproporcjonalna, okolona jasnobrązowymi włosami i brodą. Włosy średniej długości, zawinięte w bujne loki. Melchizedek ubrany jest w długą, białą suknię, przewiązaną w talii oraz swobodnie zarzucony na plecy złocony płaszcz, odsłaniający prawe ramię, na głowie ma założone nakrycie kapłana żydowskiego. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, płaszcz złocony, atrybuty srebrzone.
rzeźba

Melchizedek

Zdjęcie nr 1: Rzeźba drążona, ustawiona na prostopadłościennym postumencie dekorowanym od przodu akantową konsolką. Prorok ustawiony frontalnie o silnie skręconej sylwetce. W prawym ręku trzyma srebrzoną puszkę, a w lewej opuszczonej w dół otwartą księgę. Twarz znacznie wydłużona o ekspresyjnym wyrazie, okolona jasnobrązowymi włosami i brodą. Ubrany jest w długą, białą suknię z kołnierzem oraz swobodnie zarzucony na plecy złocony płaszcz. Karnacja naturalistyczna, szata biała, płaszcz i detale stroju złocone, atrybuty srebrzone i złocone.
rzeźba

Nieznany prorok

Zdjęcie nr 1: Rzeźba drążona, ustawiona na niewielkim postumencie. Figura zwrócona delikatnie w prawo, z prawą nogą ugiętą w kolanie, w lewej ręce trzyma gąbkę z octem na długim drzewcu. Twarz jest podłużna o pełnych policzkach oraz cofniętej brodzie; usta małe i delikatnie rozchylone, nos długi, oczy wąskie. Włosy są brązowe, falowane, sięgające do ramion. Anioł ubrany jest w długą, obficie marszczoną, białą szatę odsłaniającą nagi tors i prawą nogę. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty i atrybuty białe.
rzeźba

Anioł z arma Christi

Zdjęcie nr 1: Rzeźba drążona, ustawiona na niewielkim postumencie. Figura zwrócona delikatnie w prawo, z prawą nogą ugiętą w kolanie, w obu rekach przytrzymuje wysoką drabinę. Twarz jest podłużna o pełnych policzkach oraz cofniętej brodzie; usta małe i delikatnie rozchylone, nos długi. Włosy są brązowe, falowane, sięgające do ramion. Anioł ubrany jest w długą, obficie marszczoną, białą szatę spodnią odsłaniającą prawą nogę oraz krótszą, białą szatę wierzchnią z podwiniętymi rękawami. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty i atrybuty białe.
rzeźba

Anioł z arma Christi

Zdjęcie nr 1: Rzeźby pełne, przedstawiające anioły. Figury ustawione frontalnie, z jedną nogą wysuniętą do przodu, jedną ręką wyciągniętą w górę, a drugą wskazującą na tabernakulum. Twarze owalne, młodzieńcze, małe i lekko rozchylone usta, nosy długie, włosy średniej długości i jasne, opadające na ramiona. Anioły ubrane są w suknię spodnią, odsłaniającą jedną nogę oraz szatę wierzchnią, przewiązaną w pasie. Skrzydła mają rozłożone. Polichromia naturalistyczna w odsłoniętych partiach ciała, skrzydła i detale złocone.
rzeźba

Dwa anioły

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, ustawiona na postumencie. Figura ukazana frontalnie, w kontrapoście z lewą nogą ugiętą w kolanie, w lewej ręce trzyma pochodnię, prawą wyciąga w bok, skrzydła złożone. Twarz owalna, o pełnych policzkach, bez indywidualnych rysów fizjonomii z delikatnie rozchylonymi ustami. Włosy ciemnobrązowe, w postaci loków opadają na plecy. Anioł ubrany jest w białą szatę odsłaniającą tors, prawe ramię i lewą nogę. Szata jest gęsto drapowana. Polichromia w odsłoniętych partiach ciała naturalistyczna.
rzeźba

Anioł z arma Christi

Zdjęcie nr 1: Nastawa ołtarzowa architektoniczna, jednoosiowa, dwukondygnacyjna, na cokole z bramkami. Ołtarz prostopadłościenny, drewniany; mensa drewniana. Antepedium w formie leżącego prostokąta, ujęte z trzech stron listwą o złoconym profilu, w centrum malowany złotem monogram maryjny. Tabernakulum w formie skrzynki o wklęsło-wypukłym wykroju, ustawione na profilowanym cokole, flankowane czterema kolumienkami o marmoryzowanych na niebiesko trzonach, podtrzymującymi niepełne belkowanie i wydatny gzyms. Ścianki boczne dekorowane prostokątnymi, marmoryzowanymi na niebiesko płycinami w złoconych ramach. Drzwiczki w kształcie stojącego prostokąta, zamkniętego łukiem nadwieszonym; w polu krucyfiks osadzony na wolutowej podstawie, od której odchodzą dwie gałązki akantu. Po bokach drzwiczek dwie wici roślinne. Tabernakulum flankują ustawione dwie figury aniołów.
Pierwsza kondygnacja retabulum ustawiona na cokole, ujęta parą filarów i stojących przed nimi, ustawionymi pod kątem kolumnami o kapitelach korynckich, dźwigających pełne belkowanie z wydatnym gzymsem. W polu środkowym rama w kształcie stojącego prostokąta zamkniętego trzema bokami z ośmioboku, dekorowana kampanulami, ujęta festonami z kampanulami, kwiatami i owocami. W polu obrazowym krucyfiks ukazany na malowanym tle Golgoty. Po bokach tabernakulum ustawione dwie figury: św. Jana Ewangelisty po lewej i św. Łukasza po prawej stronie.
Pośrodku belkowania zawieszone duże serce przebite sześcioma mieczami. Po jego bokach dwie rzeźby aniołków. Na gzymsie, na osi kolumny po prawej stronie ustawiona jest rzeźba św. Weroniki, a przed nią siedzący aniołek z trzema gwoździami w dłoni. Po lewej stronie św. Maria Magdalena, a przed nią aniołek z młotkiem w dłoni. 
Druga kondygnacja jest węższa, ujęta parą pilastrów i parą dostawionych pod kątem kolumn o kapitelach kompozytowych, dźwigających imposty. Cokoły kolumn i imposty ozdobione są z każdej strony uskrzydlonymi główkami aniołków. W polu rama w kształcie stojącego prostokąta o ściętych narożach, zdobiona ornamentem roślinnym, ujęta ornamentem z akantu i karbowanej wstęgi. Pośrodku promienista gloria z rzeźbioną gołębicą Ducha Świętego na tle obłoków. Całość zwieńczona drugą promienistą glorią z półpostacią Boga Ojca na tle obłoków. Po bokach na osi podpór siedzą dwie rzeźby aniołków. Obie kondygnacje ujęte są uszami utworzonymi z akantu i karbowanej wstęgi.
Bramki z przejściami w formie stojącego prostokąta o ściętych górnych narożach, zamknięte wydatnym gzymsem dźwiganym przez fragmenty pilastrów, na ich osi przerwany trójkątny przyczółek, zdobiony akantem. Przejścia flankowane figurami aniołów z arma Christi, nad bramkami figury proroków.
Struktura polichromowana na biało, ornamentyka i detale architektoniczne złocone i srebrzone.
ołtarz

Ołtarz w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej

Zdjęcie nr 1: Rzeźba przedstawia św. Weronikę. Figura ustawiona na niewielkim, prostopadłościennym cokole. Święta ukazana w pozycji stojącej, frontalnie z rękami uniesionymi, w których trzyma veraikon. Twarz podłużna o pełnych policzkach i podbródku, z małymi i delikatnie otwartymi ustami, krótkim nosem i wyraźnie zaznaczonymi łukami brwiowymi, policzki silnie zarumienione. Święta ubrana jest w długą, białą suknię ze złoconą chustą u szyi oraz złocony płaszcz założony na głowę; na stopach ma założone białe buty. Veraikon w formie srebrzonej chusty z płaskorzeźbioną twarzą Chrystusa skierowaną na wprost. Twarz okolona krótką, ciemnobrązową brodą; włosy ułożone w dwa skręcone pukle, spływające do przodu. Spod zielonej korony cierniowej spływają strużki krwi. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, płaszcz złocony, chusta srebrzona.
rzeźba

Św. Weronika

Zdjęcie nr 1: Kapliczka ustawiona na niskim prostopadłościennym postumencie. Pośrodku na wysokim cokole umieszczona kolumna, na której szczycie ustawiona jest figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z Dzieciątkiem. Cokół flankowany szerokimi spływami wolutowymi, na których ustawione są na niskich podstawach rzeźby: po lewej św. Donata, a po prawej św. Floriana. Na przedniej ściance cokołu znajduje się płaskorzeźba św. Marii Magdaleny ujęta płyciną w kształcie stojącego prostokąta, zamkniętego łukiem nadwieszonym z uskokami. Święta ukazana jest na tle groty, zwrócona trzy czwarte w prawo z rozpuszczonymi włosami, z dyscypliną w dłoni. Po lewej stronie kompozycji znajduje się wysoki, prosty krzyż i czaszka. Nad płyciną napis „ANNO D(OMI)NI 1758 / S(ANCTA) MARIA MAGDALENA / Zda SPPIPM”. Na tylnej ściance cokołu rzeźba św. Rozalii, ukazana w podobnym ujęciu z napisem „SANCTA ROSALIA VIRGO”. Święty Donat ukazany w postawie stojącej w delikatnym kontrapoście z księgą w lewej dłoni i trójzębem w prawej. Ubrany jest w strój biskupi: albę, komżę, kapę, infułę, rękawice i buty. Ma szeroką twarz, okoloną krótką brodą, bujne i długie włosy spływające na plecy. Na podstawie napis: „S(ANCTUS) DONATUS”. Po prawej stronie kolumny rzeźba św. Floriana, ustawionego frontalnie, który prawą ręką polewa wodą płonący dom, a lewą podtrzymuje u ramienia połę płaszcza. Ubrany jest w strój legionisty rzymskiego z hełmem o wyraźnie podkreślonym pióropuszu. Twarz szeroka, okolona średniej długości włosami, schowanymi pod hełmem. Podstawa pod rzeźbą opleciona metalowymi ściskami. Kolumna ustawiona na bazie, trzon gładki, dekorowany w połowie wysokości dwiema uskrzydlonymi główkami aniołów na tle promienistej glorii, kapitel koryncki. Rzeźba Matki Boskiej Niepokalanej z Dzieciątkiem na prawym ręku ustawiona jest frontalnie, w delikatnym kontrapoście na globie ziemskim, oplecionym przez węża. Maria ubrana jest w długą suknię i silnie drapowany płaszcz. Twarz owalna, okolona bujnymi i długimi włosami. Dzieciątko zwrócone jest w stronę Matki Boskiej. Rzeźba Marii osłonięta jest metalowym daszkiem wspartym na czterech prętach przytwierdzonych do metalowej opaski oplatającej kapitel kolumny. Kapliczka obwiedziona metalowym płotkiem.
kapliczka

Kapliczka przydrożna

Zdjęcie nr 1: Feretron dwustronny z płaskorzeźbionymi przedstawieniami Matki Boskiej Częstochowskiej i Najświętszego Serca Jezusa, ustawiony na dwóch nóżkach, zaopatrzonych w otwory na drążki do noszenia. Struktura ujęta jest po bokach kolumienkami z kompozytowymi kapitelami, na których ustawione są niewielkie wazony płomieniste. Feretron zwieńczony jest baldachimem i koroną zamkniętą, spiętą sześcioma kabłąkami z zatkniętym u szczytu krzyżykiem na kuli. Tkanina upięta jest pod kapitelami i spływa wzdłuż kolumienek. Po jednej stronie feretronu znajduje się niewielka płaskorzeźba Matki Boskiej Częstochowskiej z podpisem na podłużnej banderoli „POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ” umieszczona w owalnej ramie, oplecionej płaskorzeźbioną wicią akantu z muszlą u dołu i palmetą u góry. Po drugiej stronie feretronu umieszczona jest płaskorzeźba Chrystusa stojącego na obłokach z rozłożonymi na boki rękami, adorowanego przez dwa anioły. Chrystusa ukazano na tle promienistej mandorli. Ubrany jest w białą suknię, podwiązaną w talii oraz czerwony płaszcz królewski podbity gronostajem. Na piersiach ma gorejące serce, oplecione koroną cierniową z zatkniętym u góry krzyżykiem, a na głowie koronę zamkniętą. Anioły zwrócone są ku środkowi kompozycji, końcówki skrzydeł mają zielone. Anioł po prawej stronie, ubrany w białą albę i czerwoną dalmatykę trzyma w dłoniach kadzielnicę, natomiast anioł po lewej, ubrany w niebieską suknię trzyma w dłoni koronę cierniową i włócznię. Wszystkie postacie wokół głów mają złote i okrągłe nimby. Płaskorzeźby po obu stronach feretronu umieszczone są na brązowym tle. Struktura oraz ornamenty są złocone i srebrzone.
feretron

Matka Boska Częstochowska oraz Najświętsze Serce Jezusa

Zdjęcie nr 1: Czternaście stacji drogi krzyżowej. Obrazy w kształcie stojącego prostokąta, umieszczone w drewnianych i profilowanych ramach zamkniętych wklęsło-wypukłym zwieńczeniem z krzyżem i malowaną banderolą z numerem stacji, po bokach dwa małe wazony płomieniste. U spodu w narożach i pośrodku niewielkie cokoliki, po bokach zdobione pojedynczymi wielopłatkowymi kwiatami, a pośrodku krzyżem równoramiennym na niebieskim tle. Kompozycje wielofiguralne, wyraźnie poruszone; umieszczone na tle Jerozolimy z przedstawieniem architektury i krajobrazu. Kolorystyka żywa, jasna, silny światłocień modelujący ciała i szaty. Stacje opisane są kolejnymi numerami, na ostatniej znajduje się sygnatura artysty:
1. „STATIO I.”
2. „STATIO II.”; „SPQR”
3. „STATIO III.”
4. „STATIO IV.”
5. „STATIO V.”
6. „STATIO VI.”
7. „STATIO VII.”
8. „STATIO VIII.”
9. „STATIO IX.”
10. „STATIO X.”
11. „STATIO XI.”; „JESUS NAZARE[NUS] / REX JUDAEORUM”
12. „STATIO XII.”; „JESUS NAZARENUS / REX JUDAEORUM.”
13. „STATIO XIII.”; „JESUS NAZARENUS / REX JUDAEORUM”
14. „STATIO XIV.”; „Pinxit Szczepan Sitarski A(nno) D(omini) 1857. W Zembrzycach.”
obraz

Stacje drogi krzyżowej

Zdjęcie nr 1: Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, pełna, ustawiona na kolistymi zielonym cokole. Chrystus ukazany frontalnie, w kontrapoście, delikatnie przechylony w prawą stronę, w lewej ręce trzyma chorągiew zakończoną krzyżem, a prawą błogosławi. Twarz pociągła z wysokim czołem, oczy skierowane w dół, długi i wąski nos, broda średniej długości, ciemnobrązowa. Włosy długie, brązowe, z przedziałkiem na środku głowy, opadają na ramiona w postaci loków. Chrystus ubrany jest w czerwony płaszcz w złote gwiazdy, ze złotym podbiciem, przewieszony przez lewe ramię i zawiązany na lewym boku i odsłaniający nagi tors. Ciało o podkreślonej muskulaturze z zaznaczonymi śladami męki. Polichromia naturalistyczna, detal płaszcza złocony.
rzeźba

Chrystus Zmartwychwstały

Opis topograficzny

Wieś leży w dolinie Czarnej Orawy należącej do zlewiska Morza Czarnego, w polskiej części Górnej Orawy. Orawka jest zlokalizowana na wysokości powyżej 600 m n.p.m. Najwyżej położonymi punktami w okolicy są Kuligowa Góra (690 m n.p.m.) i Groń (798 m n.p.m.). Wyższe pasma gór, czyli Beskid Wysoki, Góry Kisuckie, Mała Fatra, Góry Choczańskie i zaliczana do Tatr Zachodnich grupa Rohaczy znajdują się stosunkowo daleko od wsi. Ze względu na surowy klimat i pagórkowate ukształtowanie terenu, dużą część obszaru przynależnego do miejscowości zajmują pastwiska.

Streszczenie dziejów

Orawka została założona w 1585 roku przez zasadźcę Jana Wilgę w ramach akcji kolonizacyjnej zainicjowanej przez żupana komitatu orawskiego i właściciela dominium zamku orawskiego Franciszka I Thurzona. Pierwszymi osadnikami byli Wołosi, którzy prowadzili wyrąb lasu w celu przygotowania wsi pod wypas bydła i uprawę roli. Większość kolonistów pochodziła jednak zza granicy polskiej i była wyznania katolickiego. Doprowadziło to do długoletniego konfliktu z wspierającymi luteranizm władzami komitackimi. W 1651 roku powstała parafia w Orawce, a trzy lata później ludność katolicką objął ochroną cesarz Ferdynand III. Przeciwko polityce kontrreformacyjnej wystąpił w 1672 roku Gaspar Pika wspierany przez właścicieli dominium z rodziny Thökölych. Bunt został krwawo stłumiony przez wojska austriackie i chłopskich ochotników. Do kolejnej wojny religijnej doszło w latach 1678-1683. Przeciwko polityce kościelnej zbuntował się wtedy Emeryk Thököly. W czasie walk Orawka uległa prawie całkowitemu zniszczeniu. W latach 1703-1711 doszło do ostatniej wojny domowej między powstańcami pod dowództwem Franciszka Rakoczego II a zwolennikami Habsburgów. W XVIII wieku brak konfliktów oraz reformy Marii Teresy i Józefa II zmniejszające powinności chłopskie zapewniły Orawce dobre warunki do rozwoju. W 1828 roku wieś miała już 602 mieszkańców. W drugiej połowie XIX wieku ludność utrzymywała się głównie z tkactwa, a we wsi działała farbiarnia. Bieda zmuszała jednak mieszkańców do emigracji, a liczba ludności nie wzrastała. Pod koniec wieku na terenie Orawki prowadzona była akcja uświadamiania narodowego. W wyniku pierwszej wojny światowej wieś znalazła się w granicach Polski. W okresie międzywojennym rozwijała się kultura polska animowana przez liczne narodowe organizacje kulturalne. W czasie drugiej wojny światowej Orawka znalazła się pod okupacją słowacką, w czasie której prowadzono intensywne działania wynaradawiające, ale z drugiej strony korzystną politykę gospodarczą. Po drugiej wojnie światowej, zmiany cywilizacyjne doprowadziły do zaniku unikalnej kultury ludowej Orawy. Obecnie rozwija się gospodarka oparta na turystyce.

Dzieje miejscowości

Kazimierz Wielki w 1368 roku założył komorę celną w Jabłonce sąsiadującej obecnie z Orawką, co świadczy o tym, że pobliski teren należał wówczas do Królestwa Polskiego. W tamtym czasie dolina Czarnej Orawy była prawie niezamieszkała. Gdy w XVI wieku przeprowadzano pierwszą akcję kolonizacyjną, okolica należała już do Królestwa Węgier, a granica przebiegała grzbietem Przełęczy Spytkowickiej. Inicjatywa sprowadzenia osadników do porosłej borem Górnej Orawy wyszła od Franciszka I Thurzona, żupana komitatu orawskiego i właściciela większości należących do niego ziem. W 1534 roku został on biskupem Nitry, mimo że nie posiadał święceń kapłańskich. W 1557 roku zrezygnował z funkcji kościelnych i przeszedł na protestantyzm. W rezultacie prowadzonej przezeń polityki religijnej pierwszymi świątyniami na Górnej Orawie były zbory w Jabłonce i Podwilku. Po jego śmierci akcję kolonizacyjną kontynuował Jerzy Thurzo, syn zmarłego. W 1585 roku zawarł on umowę z zasadźcą i późniejszym pierwszym sołtysem Orawki, Janem Wilgą, który stanął na czele pierwszych dziewięciu osadników. Do akcji osiedleńczej zatrudniono ludność wołoską specjalizującą się w wyrębie lasu na potrzeby późniejszej gospodarki pasterskiej. Przygotowywali oni teren nowej wsi, do której następnie przybyli chłopi zza polskiej granicy zwabieni ograniczonymi zobowiązaniami finansowymi i brakiem pańszczyzny. Początki kolonizacji Górnej Orawy były bardzo trudne nie tylko ze względu na niedostępność terenu, ale również z powodu najazdów szlachty polskiej niegodzącej się na ucieczki poddanych. W latach 1604, 1609 i 1613 wypady rabunkowe doszczętnie rujnowały nowo organizowane gospodarstwa. W latach 1585-1624 trzykrotnie zmieniali się sołtysi, a następcami Wilgi zostawali kolejno Kulicha i Spytkowski. Posiadali oni pozycję dziedzicznego lennika właściciela gruntowego, czyli żupana orawskiego. Poza uprawnieniami sądowymi, dysponowali większym przydziałem gruntu niż chłopi oraz mieli prawo założenia młyna, tartaku i karczmy. W zamian byli jednak zobowiązani do służby wojskowej, pomocy w transporcie wina i soli oraz zimowania pańskich koni. Mimo wielu trudności, liczba ludności w Orawce konsekwentnie rosła. Według rejestrów podatkowych z 1598 i 1599 roku we wsi funkcjonowało 15 gospodarstw ułożonych w luźny łańcuch wzdłuż rzeki. W 1624 roku istniało już 20 gospodarstw, a jeden z osadników założył kuźnię. Bardzo szybko doszło z jednej strony do polonizacji nielicznych we wsi Wołochów, a z drugiej do przejęcia przez Polaków wołoskich sposobów gospodarowania. Tylko niewielka część chłopów orawskich nie zajmowała się wypasem owiec, ale uprawą zbóż, przede wszystkim owsa. Wedle prawa wołoskiego chłopi nie odrabiali pańszczyzny, ale byli zobowiązani do uiszczania szeregu danin w pieniądzu i produktach rolnych oraz ciążył na nich obowiązek pomocy zbrojnej. Emeryk, ostatni męski przedstawiciel rodziny Thurzonów, zmarł w 1621 roku, a jego matka i wdowa po palatynie Jerzym Thurzonie w 1626 roku. W rezultacie dominium orawskie stało się współwłasnością potomków sióstr ostatniego Thurzona i funkcjonowało pod nazwą komposesoratu orawskiego. Było zarządzane przez dyrektora wybieranego przez wszystkich właścicieli. Do 1713 roku był on jednocześnie żupanem komitatu orawskiego. Jego administracja posługiwała się w pierwszej kolejności językiem łacińskim i w mniejszym stopniu słowackim. Mimo to ludność Górnej Orawy wciąż posługiwała się gwarą języka polskiego, o czym świadczą przede wszystkim dokumenty kościelne i listy pisane do władz przez pisarzy zatrudnionych przez gromady wiejskie. Utrzymanie odrębności etnicznej mieszkańców Górnej Orawy było w dużej mierze konsekwencją polityki religijnej żupanów orawskich. Wspierali oni bowiem kościół luterański i nie godzili się na budowę świątyń katolickich. Pochodzący z Małopolski mieszkańcy Górnej Orawy byli jednak silnie przywiązani do katolicyzmu i w zaistniałej sytuacji utrzymywali stały kontakt z duchownymi zza polskiej granicy, a ci z kolei coraz bardziej angażowali się w akcję misyjną. Przełomem w historii regionu była działalność księdza Jana Szczechowicza, który doprowadził m.in. do powstania pierwszej katolickiej parafii w Orawce w 1651 roku i wybudował plebanię, wikarówkę, szkołę parafialną oraz szpital. We wsi działało już wtedy 28 gospodarstw chłopskich i jurydyka sołtysia z trzema dworami braci Spytkowskich. Działalność Jana Szczechowicza stała się zarzewiem długoletniego konfliktu między ludnością orawską wspieraną przez kościół katolicki i dwór wiedeński a luterańską administracją komitatu. Na zlecenie komposesorów zastraszano sołtysów, organizowano napady na misjonarzy i więziono krnąbrnych gospodarzy. Doszło nawet do walk między chłopami a wynajętą przez władze dominium bandą Macieja Klinowskiego. W 1654 roku działalność misjonarką polskiego księdza dostrzegł i objął opieką cesarz Ferdynand III, informując żupana orawskiego Stefana Thökölyego, że prześladowania duchowieństwa katolickiego będą odebrane jako wystąpienia przeciw władzy cesarskiej. W wyniku tej interwencji spór przycichł, a w 1662 roku pleban Wojciech Zagórski uzyskał od komposesorów orawskich uznanie stanu posiadania parafii. Aktualni dzierżawcy ziemi, uprzednio bezprawnie sprzedanej kościołowi, za zgodą właścicieli dobrowolnie zrzekli się swoich działek. W 1666 roku Stefan Thököly zapowiedział przekazanie części sołectwa po bezpotomnym katoliku Andrzeju Spytkowskim swojemu szwagrowi, słowackiemu luteraninowi Danielowi Strezenickyemu. W 1677 roku rzeczywiście posiadał on wraz ze swym bratem połowę sołectwa, dzięki czemu w Orawce zamieszkał sojusznik władz dominialnych. Wcześniej w 1672 roku doszło do buntu luteranina Gaspara Piki wspieranego przez władze komposesoratu pod przewodnictwem rodziny Thökölych. Został on krwawo stłumiony przez oddziały wojska cesarskiego wspierane przez 700 ochotników z wiosek Górnej Orawy. W konsekwencji katoliccy sołtysi Podwilka, Zubrzycy Górnej i Bukowiny uzyskali nobilitację, a dotychczas dzierżawione od komposesoratu ziemie stały się ich własnością. Będący wyznania protestanckiego sołtys Orawki Strezenicky rzecz jasna nie dostąpił tego zaszczytu. W latach 1678-1683 doszło to tzw. wojny kuruców, czyli walk miedzy protestanckim stronnictwem Emeryka Thökölyego a węgierskimi sojusznikami dworu wiedeńskiego. W wyniku działań zbrojnych Orawka uległa niemal całkowitej ruinie. W 1690 roku osadnicy gospodarowali tylko na trzech z początkowych ośmiu ról. Do ostatnich walk doszło w latach 1703-1711, kiedy z wojskami cesarskimi ścierały się oddziały powstańcze Franciszka Rakoczego II. Nie przyniosły one jednak Orawce znacznych strat materialnych. Po zakończeniu uciążliwych konfliktów Orawka zaczęła ponownie rozwijać się. Napływali nowi osadnicy, powstały dwa młyny, a w 1728 roku zaczęto uprawiać len. W 1772 roku weszły w życie reformy cesarzowej Marii Teresy znoszące dziedziczne sołectwo i wprowadzające wybieralnych rychtarzy i przysięgłych. W 1778 roku w Orawce mieszkało już 380 ludzi gospodarujących na dziewięciu rolach. Sytuację chłopów zmieniły reformy panującego samodzielnie w latach 1780-1790 Józefa II, dzięki którym uzyskali oni wolność osobistą i prawo wychodu. Na swobodę rozwoju kultury polskiej na Orawie negatywny wpływ miało jednak włączenie parafii w Orawce w skład utworzonej w 1776 roku diecezji spiskiej. Jej władze wybierały na plebanów księży pochodzących z Węgier, posługujących się w duszpasterstwie językiem słowackim. Na początku XIX wieku wieś w dalszym ciągu rozrastała się. W 1828 roku w 127 chałupach mieszkało już 602 chłopów. W 1848 roku ich sytuację prawną zmieniła ustawa sejmu węgierskiego całkowicie likwidująca poddaństwo i przekazująca na własność grunty do tej pory wyłącznie dziedzicznie użytkowane. W następnym okresie ze względu na ogromną skalę emigracji zarobkowej liczba ludności rosła już w znacznie wolniejszym tempie. W 1870 roku w Orawce żyły tylko 673 osoby, z których znaczna część utrzymywała się z wyrobu płótna. Pod koniec XIX wieku funkcjonowała nawet niewielka manufaktura, w której ręcznie farbowano i zadrukowywano sukno skupywane od chłopów. Do dzisiaj zachował się jej budynek wraz z zabytkowym zegarem słonecznym na południowej ścianie. Według miejscowej tradycji w budynku miały mieścić się też komora celna i skład solny, ale brakuje potwierdzenia tych informacji. Po utworzeniu monarchii austro-węgierskiej w 1867 roku władze zaczęły prowadzić politykę madziaryzacji Orawy. W spisach powszechnych zaprzestano wyodrębniania ludności polskiej, którą uznano za Słowaków. Nacisk polskich polityków i węgierskich polonofilów w tym Adorjana Divékyego zaowocowały niewielką zmianą tej polityki i w 1910 roku podczas spisu powszechnego w jednym powiecie odnotowano ludność polską. Niemniej o tej klasyfikacji decydowali urzędnicy, a sama ludność posługująca się polską gwarą góralską nie miała ukształtowanej świadomości narodowej. Mieszkańcy Orawy uzyskujący wykształcenie lub w inny sposób awansujący społecznie ulegali słowakizacji lub madziaryzacji, a gwary polskie na terenie Orawy były uznawane jedynie za narzecze ludowe. Sytuację próbowali zmieniać działacze narodowi z Galicji. Na szczególne wyróżnienie zasługuje obejmujące swoim działaniem również Orawę, założone w 1904 roku, krakowskie „Koło Spiżowe” im. Klaudyny Potockiej, którego najbardziej aktywnym działaczem był Julian Jerzy Teisseyre, a prezesem został etnograf Seweryn Udziela. Przez 10 lat swojej działalności to nielegalne stowarzyszenie zajmowało się zakładaniem bibliotek ludowych i rozsyłaniem polskich elementarzy, kalendarzy i ulotek. Równie intensywnie na terenie Orawy działał lekarz i poseł lwowskiego Sejmu Krajowego dr Jan Bednarski. Nawiązywał bezpośredni kontakt z Orawianami i osobiście zawoził polskie książki, które nie mogły być wysyłane pocztą ze względu na konfiskaty zarządzane przez władze węgierskie. W 1913 roku założył wraz z współpracownikami polską „Gazetę Podhalańską”, którą po roku prenumerowało już 600 mieszkańców Górnych Węgier. Działalność na rzecz uświadamiana narodowego do końca pierwszej wojny światowej przyniosła znaczne efekty, w tym przede wszystkim przekonanie się do polskości miejscowej inteligencji. Po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej w 1918 roku doszło do sporów między Czechosłowacją i Polską o przebieg granicy. Żadna ze stron nie chciała zgodzić się na dotychczasową linię oddzielającą Węgry od Galicji. Ludność Orawy Górnej w listopadzie 1918 roku utworzyła w Jabłonce Radę Narodową i zaapelowała do władz polskich o przyłączanie spornych terenów do Rzeczypospolitej. Za polskością Górnej Orawy agitowali w czasie wersalskich rozmów pokojowych ksiądz Ferdynand Machay, Piotr Borowy i przedstawiciel Spisza Wojciech Halczyn. Doszło nawet do bezpośrednich rozmów z prezydentem USA Thomasem Woodrowem Wilsonem. Początkowo zapadła decyzja o organizacji plebiscytu, ale ostatecznie w 1920 roku przyznano Polsce jedynie mały fragment Orawy i Spisza, w tym między innymi Orawkę. W okresie międzywojennym aktywnie działano na rzecz rozbudzenia polskiej świadomości narodowej Orawian. Już w 1919 roku powstał Związek Podhalan, którego członkowie aktywnie agitowali na rzecz Polski przed mającym się odbyć plebiscytem. W tym samym czasie zaczęło swoją działalność Towarzystwo Obrony Kresów Południowych kierowane przez prof. Władysława Semkowicza. Specjalizowało się w rozpowszechnianiu historycznych dowodów na polskość Górnej Orawy. W 1927 roku Małgorzata Starzyńska założyła w Warszawie Straż Kresów Południowych. Po jej rozwiązaniu w 1931 roku założyła z kolei Towarzystwo Przyjaciół Spisza i Orawy, a rok później jej współpracownik Jan Gałdyn zorganizował Koło Młodzieży Spisko-Orawskiej im. Halczyna i Borowego w Warszawie. W 1931 roku został założony Związek Górali Spisza i Orawy, a 29 lipca 1931 powstał z inicjatywy samych Orawian i Spiszan Związek Spisko-Orawski, którego jednym z założycieli i pierwszym prezesem był proboszcz parafii w Orawce Marcin Jabłoński. Wszystkie te organizacje prowadziły przede wszystkim działalność kulturalną. Wydawały i rozpowszechniały polską literaturę, organizowały biblioteki, zapewniały finansowanie edukacji dzieci i młodzieży, propagowały turystykę. Na terenie Orawy i Spisza w okresie międzywojennym działał też aktywnie Związek Strzelecki. W okresie międzywojennym ludność Orawki zaczęła zarabiać pieniądze na działalności turystycznej. Teren stawał się popularny m.in. dzięki publikacji dr. Józefa Jaworowskiego „Spisz i Orawa jako lecznicze stacyje polskie”. W 1938 roku rząd polski, wykorzystując osłabienie Czechosłowacji po traktacie z Monachium, wymusił na niej oddanie Suchej Góry, Głodówki i fragmentu gminy Trzciana. 1 września 1939 południową granicę Polski przekroczyły oddziały niemieckie wspierane przez słowacką 1. Dywizję Piechoty. W rezultacie polska część Górnej Orawy została włączona do nowo powstałej marionetkowej Słowacji zarządzanej przez faszystowski rząd księdza Josefa Tiso. Podporządkowano szkolnictwo władzom kościelnym, które z kolei całkowicie wyeliminowały język polski z nauczania. Organizowano również akcję palenia polskich książek. Duchowni niepochodzący z Orawy zostali wymienieni na Słowaków, którzy zaprzestali głoszenia kazań i katechizacji w języku polskim. Sytuacja ta nie dotyczyła jednak Orawki, gdzie pleban Marcin Jabłoński w związku ze swoim lokalnym pochodzeniem nie został usunięty mimo zaangażowania w polski ruch narodowy. Władze słowackie z jednej strony prowadziły silną politykę wynaradawiania, ale z drugiej starały się pozyskań uznanie miejscowej ludności. Zezwolono na wymianę polskich złotych na korony słowackie po bardzo korzystnym kursie, we wszystkich miejscowościach uruchomiono sklepy spożywcze i rozpoczęto walkę z bezrobociem. Oferowano pracę w pozostałych regionach Słowacji i zatrudniano przy dobrze wynagradzanej budowie dróg. Na ludność nałożono też stosunkowo małe kontyngenty, za które często płacono rynkową cenę. Sytuacja gospodarcza Orawy kontrastowała z ciężkim położeniem Podhala. W rezultacie rozwinął się na szeroką skalę przemyt żywności za granicę Generalnego Gubernatorstwa. Do poprawy sytuacji gospodarczej chłopów orawskich często dochodziło jednak kosztem ludności żydowskiej. Władze słowackie od początku prowadziły politykę deportacji, a następnie eksterminacji Żydów. Mienie pożydowskie trafiało w ręce Słowaków i Polaków. Armia radziecka weszła do Orawki 20 stycznia 1945. Wraz z zakończeniem drugiej wojny światowej ponownie rozgorzał polsko-czechosłowacki spór o granicę. Toczył się przy pomocy administracyjnych i wojskowych prób zajęcia spornych terenów przez oba państwa, a także negocjacji dwustronnych i rozmów przy udziale władz radzieckich. Ostatecznie w wyniku umowy polsko-czechosłowackiej z 13 czerwca 1958 przywrócono granicę sprzed 1938 roku i Orawka znalazła się ponownie w Polsce. Od 1945 roku wieś była częścią gminy Jabłonka, od 1954 roku dwuwioskowej gromady Jabłonka, a od 1973 roku ponownie obszernej gminy Jabłonka. Intensywne przemiany gospodarcze ostatnich kilkudziesięciu lat doprowadziły do zaniku unikalnej kultury orawskiej, która jeszcze w okresie międzywojennym wyróżniała się gwarą, strojem, muzyką i charakterystycznym budownictwem (dwupiętrowymi drewnianymi chałupami). Obecnie Orawka jest w znacznej mierze miejscowością turystyczną, przyciągającą turystów bliskością gór i zabytkowym kościołem. Znaczne korzyści gospodarcze czerpie również z położenia przy głównej trasie drogowej łączącej Polskę ze Słowacją.

Kalendarium

1
1585

Zasadźca i późniejszy sołtys wsi Jan Wilga z 9 osadnikami przybili na zaproszenie właściciela ziemskiego i żupana komitatu orawskiego Jerzego Turzona

2
1651

Parafia powstała dzięki staraniom ks. Jana Szczechowicza. W 1651 roku Maciej Tarnoczy biskup Vácu poświęcił portatyl, czyli przenośny ołtarz ku czci Marii Panny i Wszystkich Świętych. Świątynia nie była wtedy jeszcze ukończona

3
1654

Opieka była konieczna ze względu na konflikt między katolicką ludnością Górnej Orawy a wyznającymi luteranizm władzami komitatu orawskiego

4
od 1678 do 1683

Jeden z współwłaścicieli dominium Zamku Orawskiego i wyznawca luteranizmu sprzeciwiał się przeciwko polityce rekatolizacji Górnej Orawy

5
1674

Sołtysi uzyskali tytuły szlacheckie w nagrodę za wsparcie wojsk cesarskich przeciwko buntownikom pod przywództwem Emeryka Thökölego

6
1672

Bunt przeciwko polityce rekatolizacji Górnej Orawy wspierany przez właścicieli dominium Zamku Orawskiego pod przewodnictwem rodziny Thökölych

7
od 1703 do 1711

Walki odbywały się również na terenie Orawki

8
1776

Władze diecezjalne zaprzestały sprowadzania duchownych zza polskiej granicy. Od tej pory plebani parafii w Orawce prowadzili działalność duszpasterską w języku słowackim, a z biegiem czasu coraz cześciej w języku Węgierskim

9
1776

Bractwo przestało działać prawdopodobnie w czasie rządów Józefa II

10
od 1776 do 1802

Bractwo przestało działać prawdopodobnie w czasie rządów Józefa II (1780-1790)

11
1904

Prowadziło działalność na rzecz polonizacji Górnej Orawy. Najbardziej aktywnym działaczem był Julian Jerzy Teisseyre, a prezesem został etnograf Seweryn Udziela.

12
1925

Od tego momentu plebanami parafii w Orawce byli już wyłącznie Polacy

13
29.07.1931

Lokalna organizacja patriotyczno-kulturalna

14
od 01.09.1939 do 20.01.1945

Okupant prowadził politykę słowakizacji ale jednocześnie starał się przekupić ludność polską korzystną dla niej polityką gospodarczą

Bibliografia

Ruciński Henryk, "Chrześcijaństwo na Orawie do końca XVIII wieku", Białystok 2001
Młodziejowski Jerzy, "Orawą... Podhalem... Spiszem... Gawęda krajoznawcza", Warszawa 1983
Semkowicz Władysław, "Materiały źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Orawy, t. 1: Dokumenty", Zakopane 1932
Semkowicz Władysław, "Materiały źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Orawy, t. 2: Listy i akta", Zakopane 1939
"Spisz i Orawa w 75. rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem", Kraków 1995
Trajdos Tadeusz, "Dzieje i kultura Orawy", Kraków 1993
"Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny)", Nowy Targ 2005
Trajdos Tadeusz, Pieńkowska Hanna, "Kościół w Orawce", Kraków 1999
Kowalczyk Marcin, Rutkowski Maciej, "Cmentarze Orawy", Zubrzyca Górna 2007

Jak cytować?

Stanisław Witecki, "Orawka", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2024, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/miejscowosci/orawka

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności