Frydman

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
nowotarski
Gmina
Łapsze Niżne
Tagi
Spisz Węgry
Autor opracowania
Stanisław Witecki
Uznanie autorstwa 4.0

Zabytki

Parafie

Zdjęcie nr 1: Wspornik w formie męskiej, owalnej twarzy, podtrzymującej półkolistą płytę. Twarz o zaznaczonych umownie oczodołach i łukach brwiowych, z wyodrębnionym krótkim nosem i szczeliną w miejscu ust; okolona krótkimi włosami, z grzywką nad czołem.
detal architektoniczny

Wspornik

Zdjęcie nr 1: Kościół orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy, z prostokątną, trójprzęsłową nawą oraz węższym dwuprzęsłowym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z niewielką prostokątną zakrystią przy północnej ścianie. Od zachodu wieża na planie kwadratu, do północnej ściany nawy dobudowana kaplica Matki Boskiej Karmelitańskiej, do południowej niewielka kruchta. Prezbiterium sklepione żebrowo z jednym rzeźbionym kroksztynem; żebra pokryte późniejszą dekoracją stiukową. Nawa wtórnie sklepiona kolebką z lunetami na gurtach, rozczłonkowana opilastrowanymi półfilarami. Pilastry i zacheuszki ozdobione stiukową ornamentacją. Do zakrystii prowadzi kamienny portal. Kościół opięty grubymi szkarpami jednouskokowymi, nakrytymi daszkami. W dwóch oknach prezbiterium i jednym nawy od południa kamienne maswerki; w zakrystii od wschodu wąskie okienko, tzw. romańskie. W pólnocno-wschodnim narożniku nawy wtórnie wkomponowany rzeźbiony, bardzo zniszczony kroksztyn. Z południowej kruchty do nawy prowadzi kamienny portal o trzech parach kolumienek dźwigających archiwolty. Nawa i prezbiterium nakryte dachem, na ich styku wieżyczka na sygnaturkę. Wieża smukła, bez podziałów architektonicznych, ściany najwyższej kondygnacji cofnięte w głąb, przy krawędzi kamienne kroksztyny, pozostałe po niezachowanej drewnianej hurdycji. Wieża zwieńczona ceglaną attyką, zasłaniającą dwuspadowy dach. W górnej części jej trzonu okna usytuowane z czterech stron. W miejscu hurdycji, na zachodniej ścianie zegar. 

Kościół otoczony niskim murem kamiennym; od zachodu dzwonnica bramna na planie kwadratu z niesklepioną sienią przejściową, nakryta blaszanym hełmem; od południa i od wschodu bramki nakryte hełmami, przy czym jeden pokryty jest gontem, drugi blachą.
kościół

Kościół św. Stanisława

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym nadwieszonym z uskokiem. Matka Boska została ukazana w półpostaci, zwróconej w trzech czwartych w prawo, z lekko pochyloną głową. Maria obiema rękami podtrzymuje Dzieciątko siedzące na jej lewym ramieniu, w prawej dłoni trzyma szkaplerz. Twarz ma o jasnej karnacji i łagodnych rysach, wyraźnie podkreślonych migdałowatych oczach, łukach brwiowych i linii nosa, z pełnymi ustami. Matka Boska jest ubrana w czerwoną suknię, białą podwikę oraz niebieski płaszcz narzucony na głowę i ramiona. Dzieciątko zwrócone w trzech czwartych w lewo, prawą ręką ujmuje twarz Marii za brodę, w lewej, opuszczonej trzyma krzyżyk. Twarz ma pełną, o jasnej, zarumienionej karnacji, z niewielkimi, szeroko rozstawionymi oczami, małym nosie i pełnych ustach, okoloną krótkimi, jasnymi włosami. Ubrane jest w białą suknię przepasaną w talii i różowy płaszcz narzucony na ramiona i kolana. Płaszcze obu postaci dekorowane aplikowanymi i kameryzowanymi kwiatami, na ich głowach aplikowane i kameryzowane korony zamknięte, a wokół korony Marii wieniec z aplikowanych gwiazd. Postacie ukazane na jasnym błękitno-pomarańczowym tle z uskrzydloną główką anielską w lewym górnym rogu.
obraz

Matka Boska z Dzieciątkiem

Zdjęcie nr 1: Feretron architektoniczny, ustawiony na cokole z wyodrębnionymi prostopadłościanami, w których znajdują się otwory na drążki, ujęty profilowanym gzymsem, w partii środkowej z dwóch stron dekorowany akantem. Rama w formie stojącego prostokąta, flankowana pilastrami oraz półkolumnami o skręconych trzonach, dźwigającymi belkowanie wyłamane na ich osi. Fryz zdobiony akantem. Feretron ujęty ażurowymi uszami utworzonymi z rocaille'u i kratki; zwieńczony szczytem złożonym z rocaille'u, wypełnionego ażurową kratką, z motywem sześcioramiennej gwiazdy w centrum na awersie oraz gorejącego serca na rewersie. Pole obrazowe w formie stojącego prostokąta. 
Na awersie przedstawienie Marki Boskiej z Dzieciątkiem. Maria ukazana w półpostaci, frontalnie, lewą ręką przytrzymuje Dzieciątko, w prawej, ugiętej trzyma trzy strzały. Twarz ma owalną, o regularnych rysach i ciemnej karnacji, małych oczach, krótkim nosie i niewielkich ustach. Ubrana jest w różową suknię, ze złoconą lamówką oraz jasnoniebieski, wzorzysty płaszcz, z czerwoną podszewką i złoconą lamówką, narzucony na głowę i ramiona. Na głowie ma koronę zamkniętą, wokół niej nimb i glorię. Dzieciątko ukazane w pozycji siedzącej, zwrócone w trzech czwartych w lewo, prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, lewą przytrzymuje na kolanach księgę. Twarz ma okrągłą, o ciemnej karnacji, małych oczach, krótkim nosie i pełnych ustach, okoloną krótkimi, ciemnobrązowymi włosami. Na głowie ma koronę zamkniętą, wokół niej nimb i glorię. Ubrane jest w czerwoną tunikę, ze złoconymi lamówkami. Postacie ukazane na jednolitym, niebieskim tle. 
Na rewersie przedstawienie Chrystusa w typie Ecce Homo, ukazanego do bioder, zwróconego w trzech czwartych w lewo, z uniesioną głową oraz ugiętymi i skrzyżowanymi z przodu rękami, przewiązanymi w nadgarstkach powrozem. Chrystus ma szczupłą, kwadratową twarz, o dużych oczach skierowanych w górę, krótkim nosie i pełnych, otwartych ustach z widocznymi zębami; okoloną krótką, jasną brodą oraz brązowymi włosami opadającymi na ramiona. Na głowie ma koronę cierniową, wokół niej złocony nimb. Przez biodra ma przewiązane obficie drapowane, białe perizonium, na ramiona ma narzucony srebrzysty płaszcz, z czerwoną podszewką i złoconą lamówką, zawiązany pod szyją niebieską wstęgą. Tors nagi, o lekko zarysowanej muskulaturze, bladej karnacji, z  zaznaczonymi, licznymi śladami męki. Chrystus ukazany na jednolitym, niebieskim tle.
feretron

Feretron z obrazami Matka Boska z Dzieciątkiem (Łaskawa) oraz Ecce Homo

Zdjęcie nr 1: Rama srebrzona, w formie stojącego prostokąta, profilowana, dekorowana pasem ornamentu geometrycznego. Zwieńczona ażurowym szczytem utworzonym z fragmentu wyłamanego gzymsu, na konsolach, dekorowanego akantem i różami, wypełnionym kratką. Rama po bokach zdobiona akantem oraz kwiatowymi zwisami. Obraz przedstawia Matkę Boską w półpostaci, zwróconą w trzech czwartych w lewo, z pochyloną głową oraz skrzyżowanymi na piersi rękami. Twarz ma owalną, o dużych oczach skierowanych w dół, uniesionych brwiach, prostym nosie i pełnych ustach. Ubrana jest w czerwoną suknię, ciemnoniebieski płaszcz zarzucony na ramiona, wokół twarzy ma białą koronkę, a głowy brązowo-zielony welon, złoconą glorię oraz wieniec z gwiazd. Na głowie ma niewielką, złoconą koronę zamkniętą. Maria ukazana na jednolitym, brązowo-zielonym tle.
obraz

Obraz Matki Boskiej w ornamentalnej ramie

Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełnoplastyczna, ustawiona na podstawie o nieregularnym planie, imitującej fragment podłoża. Chrystus ukazany frontalnie, w wykroku, w lewej wyciągniętej w bok ręce trzyma drzewce czerwonej, materiałowej chorągwi, zakończone krzyżem, prawą ugiętą, unosi w geście błogosławieństwa. Twarz ma szczupłą i pociągłą, o wąskich, migdałowatych oczach, szerokim nosie i niewielkich ustach; okoloną krótką brodą oraz silnie skręconymi w pukle włosami, opadającymi na ramiona. Chrystus w partii bioder przewiązany krótkim, przylegającym, srebrzonym perizonium. Przez prawe udo i lewe ramię ma przewiązany czerwony, silnie drapowany płaszcz, rozwiany półkoliście z tyłu postaci oraz opadający po bokach. Ciało Chrystusa szczupłe, niemal pozbawione modelunku. Polichromia ciała figury naturalistyczna, o jasnej karnacji.
rzeźba

Chrystus Zmartwychwstały

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie stojącego prostokąta, ujęty profilowaną ramą, dekorowaną szczytem utworzonym z rocaille'owego kartusza z monogramem Marii w polu, flankowanym rocaille'm i kwiatami, podtrzymywanym w narożach konsolami. U dołu ramy podwieszenie utworzone z rocaille'owego kartusza z napisem „S(ANTA) MARIA / ORA PRO NOBIS”, ujęte rocaille'm i konsolami w narożach. Po bokach ramę trzymają nadlatujące putta. W centralnej części obrazu Matka Boska ukazana w pozycji stojącej pośród obłoków, z pochyloną głową i rozłożonymi na boki rękami podtrzymującymi płaszcz. Ubrana jest w różową suknię, przepasaną w talii, na ramionach ma obszerny, niebieski płaszcz, wokół głowy zawiązaną jasnobrązową chustę, na głowie koronę otwartą. W dolnej części kompozycji ukazane dwie grupy klęczących świętych, zwróconych do wewnątrz. Po lewej tronie św. Piotr. św. Stanisław i św. Stefan (?). Na pierwszym planie św. Stefan ukazany z profilu, z wyciągniętą w przód prawą ręką. Okolony jest krótką brodą i długimi, brązowymi włosami, ubrany w czerwony płaszcz królewski, ze złoconym wzorem, obszyty futrem. Przed nim na różowej poduszce z chwostami leży korona i jabłko królewskie. Obok niego św. Stanisław pozbawiony brody, w stroju biskupim, w żółtej kapie i infule oraz św. Piotr ukazany jako strzec, okolony siwymi włosami i brodą, w żółtym płaszczu. Po prawej stronie obrazu klęczą św. zakonnica, św. Katarzyna Aleksandryjska i św. Elżbieta Węgierska. Zakonnica ubrana jest w brązowy habit i welon oraz białą podwikę, prawą ręką przytrzymuje białą flagę, lewą wyciąga w bok. Obok niej klęczy św. Katarzyna z rekami złożonymi w geście modlitwy, o długich jasnych włosach. Ubrana jest w różowy płaszcz, na głowie ma koronę otwartą. Obok niej leży fragment koła. Za nimi postać św. Elżbiety, która podtrzymuje kwiaty róż. Ubrana jest w zielony płaszcz, na głowie ma czarny welon i koronę otwartą. Scena ukazana na tle jasnobłękitnego nieba wypełnionego żółto-brązowymi obłokami. W górnej części obrazu ukazane trzy putta. W dolnej części obrazu napis: „FUNDATORZY / MYSLIWIEC LUDWIK. IGLAR MACIEJ. GURCZYK PAWEŁ”. W prawym dolnym narożu obrazu sygnatura: „MAL(OWAŁ) KÛC ANTONI / 1932.”
obraz

Obraz Matki Boskiej w płaszczu opiekuńczym ze świętymi w rokokowej ramie

Zdjęcie nr 1: Figura ścięta z tyłu, drążona, zwrócona w trzech czwartych w prawo, w kontrapoście. Święty obiema rękami trzyma włócznię skierowaną w dół w stronę leżącego u jego stóp diabła. Twarz ma pociągłą, o migdałowatych oczach, lekko garbatym nosie, pełnych ustach, okoloną długimi, silnie kręconymi włosami. Postać w stroju żołnierza, w tunice sięgającej kolan, zbroi oraz w płaszczu zarzuconym na plecy i opadającym na prawą nogę, przewiązanym taśmą przez tors, na głowie ma hełm. Ciało polichromowane naturalistycznie, strój złocony.
rzeźba

Św. Michał Archanioł

Zdjęcie nr 1: Figura ścięta z tyłu, drążona, zwrócona frontalnie, z głową lekko skierowaną w lewo, w kontrapoście. Święty obiema rękami trzyma włócznię skierowaną w stronę smoka, leżącego u jego stóp. Twarz ma pociągłą, o zapadniętych policzkach, oczach migdałowatych, nosie lekko garbatym, ustach pełnych, okoloną wąskimi, długimi wąsami, włosy długie, silnie kręcone, opadające na plecy. Ubrany jest w strój żołnierza: tunikę sięgającą kolan, rzymską zbroję z piórami oraz płaszcz narzucony na plecy i opadający na lewą nogę, na głowie ma hełm. Ciało polichromowane naturalistycznie, strój złocony.
rzeźba

Św. Jerzy

Zdjęcie nr 1: Figura ścięta z tyłu. Święta przedstawiona jest w całej postaci, stoi frontalnie, w delikatnym kontrapoście, z wysuniętym w bok lewym biodrem. Obie ręce ma ugięte i wyciągnięte w przód. Jej twarz jest pociągła o pełnych policzkach, z uwypukloną brodą i podbródkiem oraz niskim czołem. Oczy ma migdałowate, nos prosty, usta pełne, lekko rozchylone. Jej twarz jest okolona długimi, mocno falowanymi włosami opadającymi na plecy. Święta ubrana jest w suknię z dekoltem, spiętą gorsetem w talii oraz płaszcz zapięty na piersi i opadający na boki postaci, z fragmentem tkaniny zawiniętym na jej prawej nodze. Na głowie ma koronę otwartą, na szyi i nadgarstku biżuterię. Przed figurą znajduje się koło. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, strój złocony, koło srebrzone.
rzeźba

Św. Katarzyna Aleksandryjska

Zdjęcie nr 1: Figura ścięta z tyłu. Święta przedstawiona jest w całej postaci, stojąca frontalnie, z lekko ugiętą lewą nogą. W prawej dłoni trzyma miecz zwrócony ostrzem w dół, lewą rękę wyciąga przed siebie. Twarz ma podłużną o pełnych policzkach i drugim podbródku, migdałowatych oczach, prostym nosie, okoloną silnie kręconymi włosami opadającymi na plecy. Święta ubrana jest w suknię z dekoltem, z podwiniętymi rękawami, spiętą w talii gorsetem oraz płaszcz opadający na plecy i lewy bok postaci. Na głowie ma wieniec z róż. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty złocone, ostrze miecza srebrzone.
rzeźba

Św. Rozalia

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, drążona, zwrócona frontalnie, z uniesioną głową, lewa noga lekko ugięta i cofnięta, obie ręce uniesione i rozłożone na boki. Twarz świętego pociągła o zapadniętych policzkach, migdałowatych oczach, lekko garbatym nosie, otwartych ustach, okolona wąsami i krótką brodą oraz kręconymi włosami sięgającymi ramion. Święty ubrany jest w długą tunikę, przewiązaną w talii, z dużym dekoltem oraz płaszcz zawieszony na taśmie, opadający na jego lewy bok. Ciało polichromowane naturalistycznie, szaty pozłacane.
rzeźba

Św. Tomasz Apostoł

Zdjęcie nr 1: Ołtarz drewniany, prostopadłościenny z drewnianą mensą, w polu antepedium malowana na drewnie scena Ukrzyżowania. Na ołtarzu stoi tabliczka z kanonem w otoczeniu akantowych wolut tworzących podstawę dla pięciu lichtarzy utworzonych z ornamentu roślinnego (brak środkowego). 
Nastawa architektoniczna, jednoosiowa, jednokondygnacyjna ze zwieńczeniem, ustawiona na dwustrefowym cokole, ujęta parą półfilarów i stojącą przed nimi parą kolumn dźwigających pełne belkowanie, przerwane nad polem środkowym. Na cokołach kolumn kanony w ornamentalnych ramach. Kolumny flankują od zewnątrz figury św. Floriana i św. Longina, od wewnątrz św. Donata i św. Marcina. W polu głównym obraz Ukrzyżowania w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym nadwieszonym z uskokiem w profilowanej, dekorowanej ornamentem roślinnym ramie. Ponad nim kartusz ujęty ornamentem rocaille'owym i kratką regencyjną oraz uskrzydlona główka anielska flankowana rocaille'ami. Zwieńczenie w formie leżącego prostokąta ujętego spływami wolutowymi dekorowanymi rocaille'ami, zamkniętego fragmentem falującego gzymsu z monogramem IHS w otoku z obłoków w glorii promienistej. W polu rzeźbiarskie przedstawienie św. Antoniego Padewskiego flankowanego obłokami i wiązkami promieni oraz parą puttów. Na belkowaniu figury św. Walentego i św. Jana Chryzostoma. Ołtarz ujęty uszami utworzonymi z ornamentu rocaille'owego i kratki regencyjnej. Struktura polichromowana w sposób naśladujący marmoryzację w kolorze niebiesko-białym, profile i ornamentyka pozłacane.
ołtarz

Ołtarz boczny

Zdjęcie nr 1: Figura ścięta z tyłu. Święty przedstawiony jest w całej postaci, frontalnie, w kontrapoście, jego sylwetka jest esowato wygięta. Prawa ręka jest uniesiona, w lewej, wyciągniętej w bok trzyma pastorał. Twarz ma podłużną, o migdałowatych oczach, prostym nosie, rozchylonych ustach i podkreślonej, wystającej brodzie, okoloną krótkimi, falistymi włosami. Święty ubrany jest w długą albę, przepasaną w talii oraz kapę spiętą pod szyją, okrywającą ramiona z rozwianą fałdą zawiniętą przy jego prawej nodze, na głowie ma infułę. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty i atrybuty złocone, detale stroju srebrzone.
rzeźba

Św. Jan Chryzostom

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, drążona, zwrócona frontalnie, w wykroku. Święty w lewej ręce trzyma chorągiew zakończoną ostrzem włóczni, w prawej naczynie z wodą, którą polewa niewielki, palący się dom znajdujący się przy jego prawej nodze. Twarz ma pociągłą, o zapadniętych policzkach, migdałowatych oczach, lekko garbatym nosie i pełnych ustach, okoloną wąsami, krótką brodą i włosami do ramion. Ubrany jest w strój rzymskiego żołnierza: tunikę sięgającą kolan, rzymską zbroję z piórami, płaszcz narzucony na plecy, podtrzymywany na taśmie przeciągniętej przez tors, na głowie nosi hełm, na nogach wysokie sandały. Ciało polichromowane naturalistycznie, szaty złocone.
rzeźba

Św. Florian

Zdjęcie nr 1: Nastawa ołtarzowa architektoniczna, trójosiowa z bramkami, dwukondygnacyjna, na dwustrefowym cokole. Ołtarz kamienny, prostopadłościenny, w drewnianej obudowie. Antepedium w formie wydłużonego, leżącego prostokąta, w polu obraz Ostatniej Wieczerzy. Mensa drewniana. Osie nastawy wydzielone parą półfilarów ujętych dwiema parami kolumn o kapitelach kompozytowych i skręconych trzonach. Dźwigają one pełne belkowanie silnie wyłamane na osi filarów, z mocno wysuniętym gzymsem, na skraju belkowania przerwany półkolisty przyczółek zwrócony na zewnątrz, na nim cokoły z figurami św. Władysława i św. Stefana. Na tle filarów ustawione figury św. Augustyna i św. Wojciecha, na bramkach rzeźby św. Marcina i św. Jana Jałmużnika. W polu głównym głęboka nisza w formie kwadratu zamkniętego łukiem falistym nadwieszonym, wewnątrz rzeźbiarska scena „Zabójstwa św. Stanisława”. Druga kondygnacja ujęta półfilarami, na tle których znajdują się anioły-kariatydy siedzące na cokołach z wolutami, podtrzymujące imposty. W polu prześwit w formie stojącego prostokąta z wpisanym krzyżem w kształcie litery „X”, przed którym znajduje się figura św. Andrzeja. Całość zwieńczona półpostacią Boga Ojca wśród obłoków i uskrzydlonych główek anielskich w glorii promienistej. Struktura obficie dekorowana ornamentem roślinnym, w partii pierwszej i drugiej kondygnacji uszy utworzone z akantu i wstęgi. Ołtarz flankują dodatkowo dwie pary wolnostojących półfilarów z półkolumnami o skręconych trzonach przed nimi, stojących na dwustrefowych cokołach, dźwigających imposty z figurami. Na zewnętrznej, niższej parze znajdują się figury św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela, na wewnętrznej, wyższej parze – św. Piotra i św. Pawła. Struktura polichromowana w sposób naśladujący marmoryzację w kolorze niebiesko-szarym, z zielonymi profilami oraz złoconymi kolumnami, profilami i ornamentyką.
ołtarz

Ołtarz główny

Zdjęcie nr 1: W głębokiej wnęce wyłożonej z trzech stron lustrami znajduje się grupa figuralna ze sceną zabójstwa św. Stanisława. Przed złoconym ołtarzem ustawionym na dwustopniowej podstawie figura św. Stanisława ukazana z lewego profilu w momencie podniesienia, z hostią w dłoniach. Święty jest ubrany w albę i ornat, z manipularzem na przedramieniu. U jego prawego boku, na najniższym stopniu klęczy ministrant ubrany w  komżę z uniesioną ręką, w której trzyma dzwonek. Za ich plecami figura króla Bolesława Szczodrego ustawiona na dwustopniowym postumencie, zwrócona w trzech czwartych w lewo, z uniesionym mieczem trzymanym w prawej ręce. Król jest ubrany w tunikę przewiązaną w pasie, płaszcz królewski i wysokie buty, na głowie ma koronę otwartą. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty złocone i srebrzone.
rzeźba

Zabójstwo św. Stanisława

Zdjęcie nr 1: Figura ścięta z tyłu, ustawiona jest na obłoku, ukazana frontalnie z głową skierowaną w prawo, w kontrapoście, o esowato wygiętej sylwetce, z rękami rozłożonymi na boki, w lewej trzyma pastorał. Twarz ma owalną, pełną, o oczach wzniesionych w górę, ustach lekko rozchylonych, okoloną falowanymi, sięgającymi ramion włosami. Święty ubrany jest w strój biskupi: albę, rokietę i mucet, na szyi ma zawieszony pektorał, na dłoniach rękawiczki, a na głowie infułę. Ramiona okrywa kapa spięta na piersi, z rozwianą na prawy bok fałdą. Po lewej stronie świętego niewielka, klęcząca postać kalekiego mężczyzny, wspierającego się lewą ręką na kulach, z wyciągniętą ku górze prawą ręką. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty i atrybuty pozłacane.
rzeźba

Św. Jan Jałmużnik

Zdjęcie nr 1: Figura ścięta z tyłu, stojąca na obłoku, ukazana frontalnie z głową zwróconą w lewą stronę, sylwetka esowato wygięta, ręce rozchylone na boki, w prawej trzyma pastorał. Twarz świętego owalna, pełna, oczy skierowane ku górze, usta lekko rozchylone, okolona krótkimi, falowanymi włosami, sięgającymi ramion. Marcin jest ubrany w szaty biskupie: albę, rokietę i mucet, na głowie ma infułę, na piersi zawieszony pektorał, na dłoniach rękawiczki. Ramiona okrywa kapa spięta na piersi, z rozwianą fałdą przy jego lewym boku. Obok świętego, po jego prawej, półpostać zwrócona w trzech czwartych w prawo, z rękoma złożonymi w geście modlitwy. Szaty postaci złocone, karnacja ciała w odcieniu jasnokremowym.
rzeźba

Św. Marcin

Zdjęcie nr 1: Rzeźba stoi na podstawie w formie obłoku, zwrócona jest frontalnie, z tułowiem silnie odchylonym w tył i lewą nogą wspartą na obłoku. Święty ma obie ręce uniesione w górę, w prawej trzyma laskę zakończoną krzyżem, a na lewej dłoni ma rozpostarty pergamin. Jego twarz jest pociągła, z szeroko otwartymi oczami skierowanymi w górę, okolona brodą i krótkimi włosami. Święty ubrany jest w melotę (płaszcz ze skóry wielbłądziej) zawieszoną na pasku na lewym ramieniu, opadającą na prawy bok i tył postaci, odsłaniając klatkę piersiową. Polichromia naturalistyczna w partii ciała, szaty i atrybuty pozłocone.
rzeźba

Św. Jan Chrzciciel

Zdjęcie nr 1: Figura jest drążona z tyłu, ustawiona na rzeźbionym obłoku, zwrócona frontalnie. Święty w lewej ręce wysuniętej przed siebie trzyma berło, w prawej wyciągniętej w bok banderolę z napisem „SPES MEA IN DEO”. Twarz ma kwadratową, o dużych oczach, niewielkim nosie i pełnych ustach, okoloną krótką, gęstą brodą oraz kręconymi włosami sięgającymi ramion. Ubrany jest w tunikę sięgającą ramion, zbroję torsową, spodnie i wysokie buty, na ramionach ma płaszcz z kołnierzem, na głowie koronę zamkniętą. Polichromia naturalistyczna w odsłoniętych partiach ciała, strój i atrybuty pozłocone.
rzeźba

Św. Władysław

Zdjęcie nr 1: Figura ustawiona jest na rzeźbionym obłoku, zwrócona frontalnie, w kontrapoście, w lewej, wyciągniętej w bok ręce trzyma kulę (jabłko królewskie?), w prawej, wysuniętej w przód – berło. Twarz świętego kwadratowa, z oczami skierowanymi w górę, małym nosem i rozchylonymi ustami, okolona krótką brodą oraz sięgającymi ramion, kręconymi włosami. Stefan jest ubrany w suknię sięgającą kolan, zbroję torsową oraz płaszcz zawinięty na prawej nodze, spodnie i wysokie buty, na głowie ma koronę zamkniętą. Polichromia naturalistyczna w odsłoniętych partiach ciała, strój i atrybuty pozłacane.
rzeźba

Św. Stefan

Zdjęcie nr 1: Rzeźba drążona, ustawiona na tle krzyża w formie litery „X” ujętego w profilowaną ramę. Figura zwrócona jest frontalnie, w kontrapoście, lewą ręką ujmuje ramię krzyża, prawą wyciąga przed siebie. Twarz ma pociągłą, nos prosty, oczy skierowane w dół, usta rozchylone, okoloną brodą skręconą w pukle oraz krótkimi włosami. Postać jest ubrana w suknię ściśle przylegającą do ciała, przepasaną w talii oraz płaszcz zarzucony na lewe ramię oraz opadający na kolana w postaci skręconej tkaniny. Polichromia naturalistyczna w odsłoniętych partiach ciała, strój i krzyż pozłocone.
rzeźba

Św. Andrzej

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, ustawiona jest na obłoku, zwrócona frontalnie, o esowato wygiętej sylwetce, z rękoma rozłożonymi na boki. Święty w lewej dłoni trzyma gorejące serce, w prawej pastorał. Twarz ma pociągłą o prostym nosie, głęboko rzeźbionej górnej powiece oraz szerokich, rozchylonych ustach, okoloną gęstą brodą, silnie kręconą oraz krótkimi włosami. Ubrany jest w albę, komżę, mucet i kapę, na piersi ma krzyż pektoralny, na głowie infułę, na dłoniach zaś rękawiczki. Polichromia naturalistyczna w odsłoniętych partiach ciała, strój i pastorał pozłocone, serce posrebrzone.
rzeźba

Św. Augustyn

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, zwrócona jest w trzech czwartych w prawo, w kontrapoście, o esowato wygiętej sylwetce. Święty w lewej wyciągniętej w bok ręce trzyma pastorał, w prawej wiosło. Twarz ma pociągłą o prostym nosie, głęboko rzeźbionej górnej powiece, rozchylonych, pełnych ustach, okoloną brodą skręconą w dwa pukle oraz krótkimi włosami. Ubrany jest w albę, rokietę, mucet, kapę oraz paliusz, na głowie ma infułę, na dłoniach rękawiczki. Rzeźba polichromowana naturalistycznie w odsłoniętych partiach ciała, strój i atrybuty pozłocone.
rzeźba

Św. Wojciech

Zdjęcie nr 1: Ambona przyścienna, stojąca, z wejściem w postaci schodów z balustradą od strony prezbiterium. Kosz na planie ściętego z dwóch stron kwadratu, ustawiony pod kątem względem zaplecka, na profilowanym cokole, z podwieszonym u spodu zwężającym się w dół elementem podtrzymywanym przez figurę anioła. Dwie frontowe ścianki podzielone po środku pilastrami dźwigającymi pełne belkowanie o silnie wysuniętym gzymsie stanowiącym parapet kosza. Trzony pilastrów oraz pola pomiędzy nimi dekorowane są roślinnymi zwisami z muszlami. Na cokole kosza znajdują się siedzące na obłokach figury czterech ewangelistów z otwartymi księgami oraz na froncie figura Chrystusa trzymającego kulę. Podwieszony element pomiędzy siedzącymi figurami dekorowany jest obłokami i uskrzydlonymi główkami anielskimi. Balustrada schodów ozdobiona ornamentem roślinnym, zakończona półfilarem, na którym stoi figurka św. Jana Nepomucena. Zaplecek wąski, w formie stojącego prostokąta, z płyciną w polu ujętą profilowaną ramą w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem segmentowym nadwieszonym z obrazem Chrystusa Dobrego Pasterza. Płycina flankowana rzędami kampanul, zwieńczona obłokiem z uskrzydloną główką anielską. Zaplecek z uszami z karbowanej wstęgi przeplatanej akantem, zwieńczony dwiema wolutami zwróconymi na zewnątrz. Całość zakończona ustawioną ukośnie glorią promienistą z gołębicą Ducha Świętego pośrodku. Struktura polichromowana na sposób imitujący błękitno-biało-różowy marmur. Dekoracja rzeźbiarska i ornamentalna pozłacana i posrebrzana, partie anatomiczne figur polichromowane naturalistycznie.
ambona

Ambona

Zdjęcie nr 1: Na drewnianym cokole na rzucie koła znajduje się figura putta klęczącego na obłoku, podtrzymująca na głowie czarę chrzcielnicy z pokrywą. Putto ukazane jest frontalnie, klęczy na lewej nodze, prawą wyciąga do przodu, obie ręce ma uniesione w górę, w prawej dłoni trzyma owoc. Twarz ma kwadratową o pełnych policzkach, okoloną krótkimi włosami, skręconymi w pojedyncze pasma. W partii podbrzusza przesłonięte jest fragmentem tkaniny opadającej na prawe udo. Skrzydła ma złożone. Czara półkolista, imitująca puklowanie, zakończona gzymsem dekorowanym perełkowaniem, w połowie wysokości ujęta dekoracyjnym pasem z wolutowo skręconego akantu. Pokrywa na rzucie koła, dekorowana akantem, pełni funkcję podstawy, na której znajduje się niewielka rzeźbiarska grupa Chrztu Chrystusa z unoszącą się nad postaciami gołębicą Ducha Świętego w glorii promienistej. Ujęta jest sześcioma kabłąkami o wolutowych zakończeniach, podtrzymującymi cokół dla rzeźbionej półpostaci Boga Ojca ukazanego pośród obłoków, w glorii promienistej. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała postaci, pozostałe elementy złocone i srebrzone.
chrzcielnica

Chrzcielnica

Zdjęcie nr 1: Konfesjonał na rzucie prostokąta zamkniętego od przodu łukiem segmentowym nadwieszonym, ustawiony na profilowanym cokole. Wybrzuszone przedpiersie ujęte lizenami z płycinami, zamknięte profilowanym gzymsem, u góry głównego pola przedpiersia namalowana banderola z napisem „NON MULTUM AB IMPECCABILI DISCEDIT, QVI PECCATUM UT DECET FATETUR. Aristoteles.”. Zaplecek z płyciną w polu w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym nadwieszonym, o wklęsłym dolnym odcinku. W polu malowana scena spowiedzi królowej u św. Jana Nepomucena. W lewej części sceny święty ukazany w pozycji siedzącej, na fotelu, prawą ręką wspiera się na podłokietniku, lewą podpiera głowę. Ubrany jest w sutannę, komżę, na ramionach ma stułę, a na głowie biret. W prawej części sceny ukazana jest klęcząca królowa, z lewą ręką złożoną na piersi, prawą wyciągniętą do góry. Ubrana jest w długą suknię, dołem czerwoną, w górnej części niebieską, przepasaną w talii, jasnobrązowy płaszcz, na głowie ma koronę otwartą. Scena ukazana jest we wnętrzu, w górnej części, po lewej, podwieszona zielona kurtyna. W dolnym podłuczu płyciny napis: „Solve Vincula Colli tui Captiva Filia / Sion. Ecclesia St 52”. 
Zaplecek ujęty ściankami bocznymi, w dolnej połowie szerokimi, zamkniętymi profilowanym gzymsem stanowiącym kontynuację gzymsu wieńczącego przedpiersie, z prostokątnymi drzwiczkami na zawiasach z lewej strony. W górnej połowie ścianki są węższe, o fantazyjnym wykroju, zakończone wolutą, z prostokątnymi prześwitami wypełnionymi kratką. Całość zwieńczona jest baldachimem na tym samym rzucie co korpus, ujętym z trzech stron belkowaniem. W partii frontowej fryzu malowana banderola z napisem: „PECCAVIMUS, INIQVITATEM FECIMUS, IMPIE EGIMUS. Danielis 9.”. Na podniebieniu baldachimu płycina w kształcie kwadratu wpisanego w czteroliść. W polu malowane przedstawienie aniołka w locie, który w prawej ręce trzyma język oraz liść palmy, w lewej zaś wieniec laurowy i kłódkę. Struktura konfesjonału polichromowana w sposób imitujący marmur w kolorze zielono-niebieskim, cokół, gzymsy i profile polichromowana w sposób imitujący marmur w kolorze jasnoczerwonym.
konfesjonał

Konfesjonał

Zdjęcie nr 1: Figura ścięta z tyłu. Święty przedstawiony jest w całej postaci, frontalnie, w kontrapoście, delikatnie przechylony w tył. Lewą rękę zgiętą w łokciu wyciąga w przód, w prawej, zgiętej trzyma księgę, na której siedzi Dzieciątko. Twarz ma pociągłą, o pełnych policzkach, migdałowatych oczach, prostym nosie i pełnych ustach, z silnie zaznaczoną brodą i podbródkiem, okoloną krótkimi, kręconymi włosami. Święty ubrany jest w habit przewiązany w pasie podwójnym sznurem i pelerynkę. Nad jego głową nimb w formie glorii promienistej. Dzieciątko zwrócone jest profilem w prawo, lewą ręką ujmuje twarz świętego, prawą wyciąga w bok. Twarz ma pociągłą o pełnych policzkach, okoloną kręconymi włosami, ciało zaś ma szczupłe, w partii bioder przykryte tkaniną. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty i gloria pozłocone.
rzeźba

Św. Antoni Padewski

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, zwrócona frontalnie, z głową skierowaną w lewo, w kontrapoście, z rękoma rozłożonymi na boki, w lewej dłoni trzyma klucze. Twarz pociągła, o wysokim czole, dużych oczach, prostym nosie i rozchylonych ustach, okolona gęstą brodą i krótkimi włosami. Święty ubrany w suknię ściśle przylegającą do ciała, przewiązaną w pasie silnie drapowanym w grube fałdy płaszczem, ze zwisem tkaniny wzdłuż lewego boku. Polichromia naturalistyczna partii anatomicznych, szaty pozłacane, klucze posrebrzane.
rzeźba

Św. Piotr

Zdjęcie nr 1: Belka tęczowa złożona z trzech elementów – dwóch bocznych w formie falistych i wyłamanych fragmentów belkowania, na których opiera się trzeci element w kształcie łuku kotarowego z uskokiem na ćwierćkolistych konsolach. Belka dekorowana rocaille'm i rozetami, podtrzymywana przez dwie pary puttów.   Na zwieńczeniu łuku krzyż z figurą Chrystusa przymocowany do ściany tęczowej. Jezus ukazany jako umarły, przybity do krzyża trzema gwoździami. Jego ciało jest w lekkim zwisie, o szeroko rozłożonych ramionach, z głową opadająca bezwładnie na prawy bark, stopy skrzyżowane w układzie prawa na lewą. Chrystus ma podłużną twarz, o zamkniętych oczach, dużym nosie i szeroko otwartych ustach z widocznymi zębami; okoloną kręconymi i brązowymi włosami i brodą. Na głowie ma szeroką, ciemnozieloną koronę cierniową. Jego ciało jest silnie umięśnione, z podkreślonymi żebrami i mostkiem oraz zaznaczonymi śladami męki. Przez biodra ma przewiązane krótkie, srebrzone perizonium, silnie drapowane, ze zwisem tkaniny na lewym boku. Krzyż ciemnobrązowy, o prostym zakończeniu ramion, pionowa bela zwieńczona białą banderolą z napisem „INRI”. Pod krzyżem klęczy św. Maria Magdalena, zwrócona profilem w lewo, z pochyloną głową oraz wyciągniętymi do przodu rękami. Twarz ma owalna, o pełnych policzkach, małych oczach i nosie oraz otwartych ustach, okoloną długimi, falistymi włosami, opadającymi na plecy. Ubrana jest w złoconą suknię o szerokich, podwiniętych rękawach oraz złocony płaszcz zawinięty wokół pasa i nóg. Po prawej stronie krzyża stoi Matka Boska ukazana frontalnie, z uniesioną głową, lewą rękę kładzie na piersi, prawą wyciąga w bok. Twarz ma owalną, o oczach uniesionych w górę, małym nosie i ustach. Ubrana jest w złoconą suknię i płaszcz, na głowie ma złocony welon. Po lewej stronie krzyża stoi św. Jan Ewangelista, ukazany frontalnie, z uniesioną głową, prawą rękę kładzie na piersi, lewą wyciąga w bok. Twarz ma owalną, o oczach uniesionych w górę, małym nosie i ustach, okoloną krótkimi, brązowymi włosami. Ubrany jest w złoconą tunikę i płaszcz, zawinięty wokół bioder. Polichromia ciał postaci naturalistyczna.
rzeźba

Scena Ukrzyżowania z belki tęczowej

Zdjęcie nr 1: Ołtarz drewniany, prostopadłościenny z drewnianą mensą, w polu antepedium malowana na drewnie scena Zwiastowania (kopia obrazu Leonarda da Vinci). Na ołtarzu stoi tabliczka z kanonem w otoczeniu akantowych wolut tworzących podstawę dla pięciu lichtarzy utworzonych z ornamentu roślinnego. 
Nastawa architektoniczna, jednoosiowa, jednokondygnacyjna ze zwieńczeniem, ustawiona na dwustrefowym cokole, ujęta parą półfilarów i stojącą przed nimi parą kolumn dźwigających pełne belkowanie, przerwane nad polem środkowym. Na cokołach kolumn kanony w ornamentalnych ramach. Kolumny flankują od zewnątrz figury św. Tomasza (?) i św. Jana Nepomucena, od wewnątrz św. Michała Archanioła i św. Jerzego. W polu głównym obraz Matki Boskiej Szkaplerznej w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym nadwieszonym z uskokiem w profilowanej, dekorowanej ornamentem roślinnym ramie. Ponad nim kartusz ujęty ornamentem rocaille'owym i kratką regencyjną oraz uskrzydloną główką anielską flankowaną rocaille'ami. Zwieńczenie w formie leżącego prostokąta ujętego spływami wolutowymi dekorowanymi rocaille'ami, zamkniętego fragmentem falującego gzymsu z monogramem Marii w otoku z obłoków w glorii promienistej. W polu rzeźbiarskie przedstawienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej flankowanej obłokami i wiązkami promieni oraz parą puttów. Na belkowaniu figury św. Rozalii i św. Calamindy. Ołtarz ujęty uszami utworzonymi z ornamentu rocaille'owego i kratki regencyjnej. Struktura polichromowana w sposób naśladujący marmoryzację w kolorze niebiesko-białym, profile i ornamentyka pozłacane.
ołtarz

Ołtarz boczny

Zdjęcie nr 1: Figura ścięta z tyłu, drążona, zwrócona frontalnie, z głową skierowaną w prawo, w kontrapoście. Święty unosi ugiętą prawą rękę przed klatkę piersiową, lewą opuszcza w dół. 
Twarz ma pociągłą o zapadniętych policzkach, oczach migdałowatych, nosie lekko zgarbionym, ustach pełnych, okoloną wąsami, krótką brodą skręconą w dwa pukle oraz krótkich włosach. Święty jest ubrany w komżę i almucję. Ciało polichromowane naturalistycznie, szaty pozłocone.
rzeźba

Św. Jan Nepomucen

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, drążona, zwrócona frontalnie, w kontrapoście, lekko przechylona w tył. Święty w lewej ręce podtrzymuje zamkniętą księgę, w prawej trzyma pastorał. Twarz ma pociągłą o migdałowatych oczach, lekko garbatym nosie, pełnych ustach, okoloną wąsami i falistą brodą oraz krótkimi, kręconymi włosami. Postać ubrana jest w albę przewiązaną w pasie oraz kapę zapiętą na piersi, z połą tkaniny zawiniętą na prawej nodze, na głowie ma infułę, na dłoniach rękawiczki. Ciało polichromowane naturalistycznie, szaty oraz atrybuty złocone i srebrzone.
rzeźba

Św. Donat

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, drążona, zwrócona frontalnie, z głową skierowaną w prawą stronę, w kontrapoście, z lekko odchyloną w tył sylwetką. Święty w prawej ręce trzyma miecz skierowany ostrzem w dół, w lewej pastorał. Twarz ma pociągłą, o zapadniętych policzkach, dużych, migdałowatych oczach, lekko garbatym nosie, pełnych rozchylonych ustach, okoloną wąsami i długą, falistą brodą, opadającą na pierś oraz krótkimi, kręconymi włosami. Ubrany jest w strój biskupa: albę przewiązaną w pasie, skrzyżowaną stułę, kapę zapiętą na piersi z fragmentem materiału zawiniętym na lewej nodze, na głowie ma infułę, na dłoniach rękawiczki. Ciało polichromowane naturalistycznie, strój i atrybuty pozłocone i posrebrzone.
rzeźba

Św. Marcin

Zdjęcie nr 1: Rzeźba ścięta z tyłu, drążona, zwrócona frontalnie, z głową skierowaną w prawo, w kontrapoście. Święty w lewej ręce trzyma włócznię, prawa spoczywa na piersi. Twarz ma okrągłą o migdałowatych oczach, lekko garbatym nosie i pełnych ustach, okoloną krótką brodą i wąsami oraz długimi silnie skręconymi włosami opadającymi na plecy. Postać ubrana jest w tunikę sięgającą kolan, rzymską zbroję z piórami oraz płaszcz zawieszony na taśmie, opadający na lewy bok. Na głowie ma wieniec laurowy, na nogach wysokie sandały. Ciało polichromowane naturalistycznie, szaty i atrybuty złocone.
rzeźba

Św. Longin

Zdjęcie nr 1: Rzeźba jest ścięta z tyłu, zwrócona frontalnie, z głową skierowaną w prawo, stojąca w kontrapoście, jej tułów odchylony jest lekko w tył, ręce ma rozłożone na boki. Święty w prawej wysuniętej w przód ręce trzyma miecz zwrócony ostrzem w dół, lewą podtrzymuje księgę. Twarz ma pociągłą, z wysokim czołem, dużymi oczami, prostym, dużym nosem i pełnymi ustami, okoloną długą brodą opadającą na pierś oraz krótkimi włosami. Postać ubrana jest w ściśle przylegającą do ciała suknię, przepasaną w talii oraz silnie drapowany płaszcz przewiązany w partii bioder. Partie anatomiczne polichromowane naturalistycznie, szaty złocone, miecz srebrzony.
rzeźba

Św. Paweł

Zdjęcie nr 1: Rzeźba drążona, ustawiona jest frontalnie, w kontrapoście, z lewą ręką wyciągniętą do przodu, prawą w bok. Święty ma pełną twarz, o młodzieńczych rysach, dużych oczach, zadartym nosie, pełnych, rozchylonych ustach, okoloną krótkimi, kręconymi włosami, opadającymi na tył głowy i kark. Ubrany jest w przylegającą do ciała tunikę z kołnierzykiem oraz płaszcz przerzucony przez lewe ramię i opasujący korpus. Polichromia naturalistyczna w odsłoniętych partiach ciała, szaty pozłocone.
rzeźba

Św. Jan Ewangelista

Zdjęcie nr 1: Figura ścięta z tyłu. Święty przedstawiony jest w całej postaci, frontalnie, w kontrapoście. W swojej lewej, uniesionej ręce trzyma zamkniętą księgę, zaś w prawej dłoni, wyciągniętej w bok, pastorał. Twarz ma pociągłą, o dużych oczach, prostym nosie i otwartych ustach, okoloną długą brodą z wąskimi wąsami oraz silnie kręconymi krótkimi włosami. Święty ubrany jest w długą albę, przepasaną w talii oraz kapę zapiętą na piersi, okrywającą ramiona z rozwianą fałdą zawiniętą na jego lewej nodze, na głowie ma infułę, a na dłoniach rękawiczki. Polichromia naturalistyczna w partiach ciała, szaty i atrybuty pozłocone, detale stroju posrebrzone.
rzeźba

Św. Walenty

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie stojącego prostokąta. Na awersie wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Maria ukazana w półpostaci, zwrócona w trzech czwartych w lewo, obiema rękami podtrzymuje Dzieciątko, krzyżując dłonie, z których prawa jest w geście błogosławieństwa i trzyma szkaplerz. Twarz ma owalną, o regularnych rysach, dużych, migdałowatych oczach, wąskim, długim nosie i małych ustach o pełnych wargach. Maria ubrana jest w blado czerwoną suknię, przy szyi lamowaną złotą taśmą oraz ciemnoniebieski maforion o złoconym wzorze kwiatowym i złoconą lamówką, z sześcioramienną gwiazdą na prawym ramieniu, narzucony na głowę i ramiona. Na głowie ma koronę zamkniętą dekorowaną malowanymi perłami i kamieniami szlachetnymi. Dzieciątko w pozycji siedzącej, zwrócone w trzech czwartych w prawo, z uniesioną głową, prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, lewą przytrzymuje przy boku czerwoną księgę. Ma pociągła twarz o pełnych policzkach, o dużych, migdałowatych oczach, wąskim nosie i małych istach; okoloną jasnobrązowymi włosami sięgającymi ramion. Ubrane jest w luźną, jasnoniebieską tunikę o białym wzorze roślinnym, na stopach ma sandały, na głowie koronę zamkniętą dekorowaną malowanymi perłami i kamieniami. Wokół głów obojga nimby zamknięte oraz gloria promieniska naokoło Marii. Postacie ukazane na cieniowanym szaro-zielonym tle.
Na rewersie przedstawienie św. Michała Archanioła depczącego szatana, pośród obłoków. Archanioł ukazany frontalnie, lewą nogą stoi na szatanie, w prawej uniesionej ręce trzyma płomienisty miecz, w lewej, opuszczonej wagę, na której szalach siedzą diabeł i modląca się postać. Twarz ma owalną, o dużych, okrągłych oczach, wąskim nosie i pełnych ustach. Ubrany jest w krótką, białą tunikę, napierśnik z piórami przy brzegach, na głowie ma hełm z czerwonym pióropuszem, na nogach wysokie sandały, przez lewe ramię ma przerzucony granatowy płaszcz, zwinięty spiralnie po prawej stronie postaci. Skrzydła ma niewielkie, szaro-niebieskie, rozłożone na boki. Diabeł ukazany jako czerwony półczłowiek, półwąż, z rozłożonymi skrzydłami, w pozycji leżącej. W dolnej części obrazu ukazane płomienie piekielne, powyżej szare obłoki ujmujące postacie, pozostałą część tła wypełnia rozświetlone na żółto niebo. Obraz ujęty profilowaną, polichromowaną na czarno i złoconą ramą.
obraz

Obraz dwustronny - Matka Boska z Dzieciątkiem (Matka Boska Szkaplerzna) oraz św. Michał Archanioł

Zdjęcie nr 1: Dwa obrazy w formie leżącego prostokąta, każdy podzielony jest wewnątrz na trzy prostokątne pola z emblematami, ujęte esownicami i rocaille'm. Malowane są monochromatycznie, o biało-niebieskiej kolorystyce. 
Pierwszy obraz z napisem w górnej linii „FACITE FRUCTUS DIGNOS POENAE TENTIAE. MATH: 3.”. Każda ze scen ujęta jest na górze i na dole kartuszami z napisami. Pierwsza od lewej jest na tle pejzażu i przedstawia ukazanego frontalnie, tańczącego błazna. Na drugim planie znajduje się uskrzydlona postać, w tunice, z głową w glorii, która lewą ręką zakrywa twarz, prawą z palcem wskazującym kieruje do góry. W górnym kartuszu napis „DEUS TU SCIS INSIPIENTIAM MEAM, ET DELICTA MEA A / TE NON SUNT ABS CONDITA Psal: 68.”, w dolnym „RECTE PECCATUM INSIPIENTIAM VOCAVIT, NEMO ENIM SAPIENS, / ID ALIQUANDO COMMITTIT. Orig in Psal: 37.”. Środkowa scena ukazana jest we wnętrzu, w którym po prawej stronie znajduje się łoże z baldachimem, z leżącą w nim chorą i płaczącą kobietą. W lewej części sceny, przy łóżku siedzi zwrócona profilem uskrzydlona postać w tunice, która prawą ręką trzyma za dłoń chorą, lewą kładzie na jej głowie. W górnym kartuszu napis „MISERERE MEI DOMINE, QUONIAM INFIRMUS SUM: Psal: 6.”, w dolnym „AEGROTAT HUMANUM GENUS, NON MORBIS CORPORIS, / SED PECCATIS. S. Aug: serm: 59.”. Trzecia scena ukazana jest na tle fantastycznego pejzażu. Na pierwszym planie leży ukazany z profilu kościotrup, który złapał w sieć, próbującą się wyrwać leżącą postać, przed którą znajdują się naczynia, owoce i lutnia. Na drugim planie na tle ognia trzy diabły ścigają uciekającą postać z pochodnią. Przed nią inna postać dmie w trąbę, druga, uskrzydlona nadlatuje z łukiem zrzucając uciekającej linę. W górnym kartuszu napis „DOLORES INFERNI CIRCUMDEDERUNT ME, PRAEOCCUPA=/VERUNT ME LAQUEI MORTIS. Psal. 17.”, w dolnym „OMNIA RETIBUS PLENA SUNT; DIABOLUS LAQVEO CUNCTA / COMPLEVIT. Origines Hom: 2. in cant:”. 
Drugi obraz z napisem w górnej linii „DILIGAMUS DEUM QUINI AM IPSE PRIOR DILEXIT NOS. 1. Ioan: 4.”. Każda ze scen ukazana jest na tle pejzażu i zwieńczona na górze kartuszem z napisem. W pierwszej od lewej ukazane są trzy postacie kobiece, z których środkowa omdlała. Pierwsza kobieta podtrzymuje jej głowę i przykłada do niej kwiaty, a trzecia kobieta klęczy i wyciąga ku niej ręce. Przed omdlałą znajduje się kosz z owocami. W wieńczącym kartuszu napis „FULCITE ME FLORIB[US], STIPATE ME MALIS, QUIA AMORE LANGVEO. Cant: 2.”. Środkowa przedstawia kościotrupa, w którego żebrach klatki piersiowej uwięziona jest modląca się postać. W wieńczącym kartuszu napis „INFELIX EGO HOMO! QUIS ME LIBERABIT DE CORPORE MORTIS HUJUS? Ad Rom: 7.”. Trzecia scena po prawej przedstawia od tyłu kobietę jadącą na jeleniu, która lewą ręką trzyma jego poroże. Kierują się w stronę znajdującego się w grocie skalnej źródła, które tryska z uskrzydlonej postaci. W wieńczącym kartuszu napis „QUEMADMODUM DESIDERAT CEVUS AD FONTES AQUARUM, ITA / DESIDETAT ANIMA MEA AD TE DEUS. Psalmo 41.”.
obraz

Cykl obrazów Pia desideria

Zdjęcie nr 1: W narożach ośmiobocznej kaplicy Matki Boskiej Karmelitańskiej znajduje się osiem nisz z siedziskami, ujętych parami pilastrów podtrzymujących archiwoltę z kluczem, pod ich łukami podwieszone figury proroków, na kluczu i głowicach pilastrów ustawione wazony ze słonecznikami. Nad nimi, na wysokim cokole mniejsze, analogiczne nisze z figurami świętych stojącymi na cokołach. Architektoniczna konstrukcja ujęta malowanym rocaille'm. 
Figury proroków podwieszone w dolnych niszach mają ugięte nogi i rozłożone na boki ręce, w których trzymają banderole. Przedstawieni są jako starcy z długimi brodami lub jako dojrzali mężczyźni z krótkimi. Figury Dawida i Salomona ukazane są w strojach królewskich, z koronami na głowach. Rzeźba Balaama przedstawiona jest w tunice i płaszczu, z głową oślicy przy nodze. Melchizedek jest w stroju kapłańskim, z albą, komżą i stułą. Elizeusz ubrany jest w tunikę i płaszcz, na głowie ma turban, a przy nodze głowę wołu. Pozostałe figury pozbawione atrybutów, ukazane są w tunikach i płaszczach lub szatach spodnich i wierzchnich. 
Figury świętych z górnego rzędu nisz ustawione są na cokołach i na rzeźbionych podstawach w formie obłoków, ujętych spływami wolutowymi, dekorowanymi rozetami z przodu. Rzeźby ukazane są frontalnie lub zwrócone trzy czwarte w bok, ręce mają rozłożone na boki lub jedną złożona na piersi. Ukazani są jako dojrzali mężczyźni z krótkimi kręconymi brodami i kręconymi włosami opadającymi na ramiona. Ubrani są w tuniki przylegające do ciała oraz płaszcze. Wyłącznie część figur posiada atrybuty. Święty Juda Tadeusz ukazany jest z pałką, św. Bartłomiej z płaszczem z ludzką twarzą (skóra), św. Szymon z piłą, św. Filip z kamieniami w dłoni, św. Maciej lub św. Tomasz z włócznią oraz św. Jakub Mniejszy z rozetą i księgą.  
Figury polichromowane są naturalistycznie w partiach ciała, szaty i atrybuty są złocone, srebrzone, laserowane lub polichromowane.
rzeźba

Prorocy i apostołowie

Zdjęcie nr 1: Ołtarz dwustronny, sarkofagowy, dekorowany rocaille'm, mensa drewniana na planie kwadratu, od frontu z kamiennym portatylem.
Nastawa ołtarzowa dwustronna, na rzucie leżącej litery X, w formie  rozbudowanego tabernakulum z tronem wystawienia. Obie strony są analogiczne pod względem architektonicznym. Tabernakulum na cokole, o wypukłej ściance frontowej, flankowanej parą pilastrów o trzonach dekorowanym płycinami z rocaille'm, dźwigających gzyms wieńczący. W polu drzwiczki ujęte rokokowym kartuszem. Na tabernakulum tron wystawienia o wklęsło-wypukłym licu, ujęty parą impostów podtrzymywanych przez rocaille'owe konsole oraz pilastrami w narożach, których trzony przyjmują formę spływów wolutowych, sięgające podstawy tabernakulum, na których stoją figury. W polu środkowym tronu wystawienia znajduje się obrotowa nisza o nieregularnym kształcie ujęta obramieniem z rocaille'u, przesłonięta wypukłą ścianką z płaskorzeźbionym krucyfiksem  i winnym gronem, zwieńczona rzeźbioną półpostacią. Całość wieńczy cokół z dwoma ramionami, na których stoją rocaille'owe wazony. Na cokole osadzona jest dużych rozmiarów, dwustronna, dwunastoramienna gwiazda relikwiarzowa, miażdżąca węża. Gwiazda z obu stron ujęta jest kilkoma pierścieniami z winnego grona oraz ornamentu roślinnego, w ramionach oraz w polu głównym umieszczone są za szkłem relikwie wśród kwiatowych dekoracji. 
Na awersie ołtarza, na mensie znajdują się dwie figurki puttów siedzących na obłokach i trzymających tabliczki z kanonami. Całość flankują ustawione na spływach wolutowych figury św. Jana Ewangelisty i św. Bartłomieja, tron wieńczy półpostać Boga Ojca, ujęta przez dwa putta z otwartymi księgami. Obrotową niszę flankują dwa aniołki trzymające lichtarze. Na rewersie ołtarza na spływach wolutowych stoją figury św. Andrzeja i św. Piotra, tron wieńczy półpostać Mojżesza flankowana przez dwa putta z otwartymi księgami.
Struktura polichromowana w kolorze ciemnozielonym, ornamentyka i profile złocone, detal srebrzony.
ołtarz

Ołtarz w kaplicy

Zdjęcie nr 1: Postawa na planie prostokąta, obwiedziona profilowanym gzymsem, z otworami na drążki. Na niej ustawiona pełnoplastyczna figura Marii stojącej na globie oplecionym przez węża. Matka Boska ukazana frontalnie, z rękami rozłożonymi na boki, lewą stopą depcze głowę węża. Twarz ma owalną, o wysokim czole, wąskich oczach skierowanych w górę, krótkim nosie i wąskich ustach; okoloną długimi, brązowymi włosami, częściowo upiętymi z tyłu, a częściowo opadającymi na ramiona i kark. Ubrana jest w złoconą suknię, przepasaną w talii oraz srebrzony płaszcz przewiązany diagonalnie przez lewe ramię i opadający na plecy oraz prawą nogę. Polichromia ciała naturalistyczna. Nad figurą uproszczony czerwony baldachim z żółtym lambrekinem, wsparty na fantazyjnie wyciętych listewkach, polichromowanych razem z podstawą na sposób imitujący marmoryzację w kolorze niebiesko-szarym.
feretron

Feretron z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

Zdjęcie nr 1: Podstawa na planie wydłużonego prostokąta, obwiedziona gzymsem, wyłamana w narożach, z otworami na drążki, dekorowana rozetami. Na niej zamocowana rama w formie zbliżonej do stojącego prostokąta, flankowana pilastrami ustawionymi na rocaille'owych konsolach, o trzonach w formie przeszklonych gablot na relikwie na awersie oraz z rocaille'm na rewersie oraz o rocaille'owych kapitelach, dźwigających stylizowane imposty zakończone wolutami. Po bokach pilastrów rocaille z kwiatami. Rama zwieńczona szczytem utworzonym z rokokowego kartusza i anthemionu, ujętego rocaille'm na awersie i rokokowego kartusza z nieczytelnym napisem „HR[...] / MI[...]” oraz niewielką półpostacią Boga Ojca na rewersie. U dołu, po obu stronach dekorowana rokokowym kartuszem flankowanym zwisami kwiatowymi. Pole obrazowe w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym nadwieszonym, ujęte ramą dekorowaną motywem roślinnym. Na awersie obraz przedstawiający apoteozę św. Jana Nepomucena. W centrum postać świętego unoszącego się na obłokach, w pozycji siedzącej, zwróconego w trzech czwartych w lewo. Prawą rękę wyciąga przed siebie, lewą przytrzymuje na kolanach księgę i krucyfiks na ramieniu. Twarz ma owalną, o wysokim czole, dużych oczach skierowanych w górę, małym nosie i ustach, okoloną krótkimi, brązowymi włosami i brodą. Ubrany jest w czarną sutannę, białą komże lamowaną koronką oraz szarą almucję. Przed świętym na obłokach leży liść palmy i czarny biret, obok niego unosi się putto trzymając mu nad głową gwieździstą aureolę, pod nim putto trzyma kłódkę, a wokół niego unoszą się trzy uskrzydlone główki anielskie. Święty ukazany na tle obłoków. W dolnej części obrazu przedstawiony jest most Karola w Pradze na rzece Wełtawie, pośród pejzażu. Na rewersie płaskorzeźbione przedstawienie Chrystusa stojącego na globie dekorowanym kwiatami, ukazanego frontalnie, ze złożonymi z przodu dłońmi. Twarz ma pociągłą, o wysokim czole, dużych, migdałowatych oczach, dużym nosie i ustach, okoloną kręconymi włosami i brodą. Ubrany w srebrzoną tunikę oraz złocony płaszcz przewiązany przez prawe ramię i opadający po bokach postaci. Chrystusa w dolnej części przedstawienia flankują dwie rozety. Postać ukazana na laserowanym i cieniowanym, czerwonym tle.
feretron

Feretron z obrazem Apoteoza św. Jana Nepomucena i figurą Chrystusa

Zdjęcie nr 1: Drewniany, polichromowany na niebiesko strop, na planie ośmioboku, ujęty profilowaną ramą. W jego centrum grupa Koronacji Marii w glorii promienistej. W środku grupy figura Matki Boskiej na tle opaski dekorowanej kwiatami. Maria ukazana frontalnie, w kontrapoście, z rękami złożonymi w geście modlitwy. Twarz ma pociągłą, szczupłą, o młodzieńczych rysach, okoloną długimi włosami, upiętymi z tyłu głowy. Ubrana jest w srebrzoną suknię oraz złocony płaszcz narzucony na ramiona i zawinięty na lewej nodze, na głowie ma koronę zamkniętą. Marię flankują dwie banderole z napisem: „FIAT”. Po jej prawej znacznie większa figura Chrystusa, ukazanego frontalnie, w pozycji siedzącej, z głową skierowaną do wewnątrz; jego lewa ręka spoczywa na piersi, prawa jest ugięta i uniesiona w geście wskazującym. Twarz ma pociągłą, szczupłą, okoloną brodą skręconą w dwa pukle, oraz kręconymi włosami. Chrystus przewiązany jest w partii bioder złoconym płaszczem otaczającym postać i odsłaniającym lewą nogę. Jego ciało w odsłoniętych partiach, ma delikatnie zarysowaną muskulaturę, z zaznaczonymi śladami męki. Po lewej stronie Marii znacznie większa figura Boga Ojca, ukazanego frontalnie, w pozycji siedzącej. Lewą ręką przytrzymuje jabłko królewskie, w dłoni dzierży berło, prawą wyciąga w geście błogosławieństwa. Twarz ma pociągłą, o starczych rysach, okoloną długą, kręconą brodą opadającą na pierś oraz krótkimi włosami. Ubrany jest w obficie drapowaną srebrzoną tunikę, przepasaną w talii oraz złocony płaszcz z dekoracyjną, kameryzowaną lamówką, zapięty na piersi i opadający na boki, z zawiniętym fragmentem tkaniny na lewej nodze. Nad postaciami nadlatująca gołębica Ducha Świętego w glorii promienistej z banderolą z napisem: „FIAT”. Grupa na tle trzystrefowej glorii promienistej dekorowanej gwiazdami i uskrzydlonymi główkami anielskimi. Glorię z grupą Koronacji otacza dwunastu aniołów, ułożonych naprzemiennie w cztery pary muzykujących postaci (ze skrzypcami, wiolonczelą, gitarą, trąbką, harfą) z czterema aniołami podtrzymującymi tace z symbolicznymi przedmiotami (różaniec, wieniec laurowy, chleb (?), dyscyplina). Strop dekorowany jest w całości gwiazdami i uskrzydlonymi główkami anielskimi. Figury w partiach ciała polichromowane są naturalistycznie, ich szaty są złocone, srebrzone i laserowane; atrybuty są srebrzone.
rzeźba

Drewniany strop z dekoracja rzeźbiarską grupy Koronacja Marii i muzykujących aniołów

Zdjęcie nr 1: Balustrada chóru muzycznego o wklęsło-wypukłym zarysie, wybrzuszona w środkowej części, z cokołem i podwieszonym lambrekinem. Pola balustrady wydzielone pilastrami, o trzonach mających formę spływów wolutowych, dźwigającymi pełne, przełamane ponad nimi belkowanie, na którym, na osiach podpór, znajdują się kule. Cokół dekorowany rocaille'em i rozetami, a trzony pilastrów kampanulami. W polach znajdują się płyciny z malowanymi scenami. Scena środkowa przedstawia św. Cecylię grającą na organach we wnętrzu z oknem, ujętym filarami. Nad płyciną w partii fryzu belkowania i pod belkowaniem malowane banderole z napisami „Artes cum mundo cunctae pereunte peribunt,” i „In Coelum remeans musica sola manet.”, pod płyciną data „1771”. W czterech pionowych płycinach flankujących pole środkowe znajduje się płaskorzeźbiony rocaille. W pozostałych czterech poziomych płycinach malowane przedstawienia par muzykujących puttów stojących na rocaille'u. Polichromia balustrady imitująca marmur w kolorze szaro-niebieskim z marmoryzowanymi na czerwono profilami, ornamentyka i ramy płycin złocone i srebrzone.
chór muzyczny

Chór muzyczny

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym nadwieszonym z uskokiem. W centrum, na osi przedstawienia znajduje się Chrystus ukazany jako żywy, przybity do krzyża o prostych ramionach czterema gwoździami. Jego ciało ukazane jest w dużym zwisie, o układzie ramion zbliżonym do litery V, nogi ułożone są równolegle, a jego głowa przechylona jest na prawy bark i lekko uniesiona do góry. Twarz ma szczupłą, z oczami skierowanymi w górę, o prostym nosie i lekko rozchylonych ustach, okoloną krótką brodą oraz gęstymi włosami sięgającymi ramion. Jego ciało jest szczupłe o podkreślonej światłocieniem muskulaturze ramion i klatki piersiowej oraz zaznaczonymi krwawiącymi ranami. Na głowie Chrystus ma koronę cierniową. Jego biodra są przepasane perizonium zawieszonym na podwójnym sznurze, odsłaniającym prawe biodro i udo, z tkaniną skumulowaną w partii podbrzusza i na prawym boku. Krzyż zwieńczony rozwianą banderolą z napisem „INRI”. U podstawy krzyża znajduje się wijący wąż oraz czaszka z piszczelami. Chrystus ukazany jest na tle pejzażu z zachmurzonym, ciemnym niebem z fragmentem zachodzącego słońca w lewej części obrazu. Kolorystyka zimna i ciemna, blade ciało Chrystusa silnie wydobyte z tła.
obraz

Chrystus Ukrzyżowany

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie stojącego prostokąta. W centrum Chrystus ukazany do bioder, zwrócony w trzech czwartych w prawo, ze skrzyżowanymi z przodu dłońmi, związanymi w nadgarstkach powrozem; w lewej dłoni trzyma trzcinę. Twarz ma kwadratową, o zaróżowionych policzkach, dużych, migdałowatych oczach, lekko garbatym nosie i pełnych ustach; okoloną krótką, puszystą brodą oraz brązowymi, lekko kręconymi włosami, opadającymi na ramiona. Na głowie ma koronę cierniową, spod której spływają strużki krwi. Chrystus w partii bioder przewiązany białym, drapowanym perizonium, na prawe ramię ma narzucony czerwony płaszcz. Ma odsłonięty, muskularny tors. Postać ukazana na brązowym tle, rozjaśnionym wokół jej głowy. Obraz ujęty czarną, prostą ramą.
obraz

Ecce Homo

Zdjęcie nr 1: Obraz w formie stojącego prostokąta. W centrum Matka Boska ukazana do kolan, jako siedząca, zwrócona w trzech czwartych w prawo, pochylona. Obiema rękami podtrzymuję głowę Chrystusa, leżącego na jej kolanach, przytulając ją do policzka. Twarz ma szczupłą, o dużych, migdałowatych oczach, skierowanych w dół, ściągniętych brwiach, prostym nosie i długich ustach. Ubrana jest w czerwoną suknię, wokół głowy i szyi ma zawinięty biały welon, na plecy i kolana ma narzucony brązowy płaszcz z niebieską podszewką. Martwy Chrystus ukazany w półpostaci, jego ciało leży diagonalnie, podtrzymywane jest przez Marię. Twarz ma szczupłą, o dużych, zamkniętych oczach, lekko garbatym nosie i pełnych ustach, okoloną gęstą brodą oraz krótkimi, kręconymi, brązowymi włosami. Ukazany jest jako niemal nagi, w partii bioder przesłonięty fragmentem całunu. Jego ciało jest szczupłe i umięśnione, z podkreślonym wcięciem w talii oraz zarysowanymi żebrami. Postacie ukazane na ciemnobrązowym tle, rozjaśnionym wokół głów postaci. Obraz ujęty prostą, polichromowaną na czarno ramą.
obraz

Pietà

Zdjęcie nr 1: Płyta w formie leżącego prostokąta z czterema uszakami w narożach, przytwierdzona do ściany czterema metalowymi, okrągłymi guzami. W polu złocona inskrypcja: „D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / O(JCIEC) KAROL MILANYAK / profesor Teologii św(iętej) przez lat 40 / długoletni Prowincyał O.O. Karmelitów / urodz(ony) 1824 we Fridmanie / umarł 2. Marca 1899 we Lwowie / Bracia Zakonni proszą o westchnienie / za duszę Jego. / R(EQUIESCAT) I(N) P(ACE)”.
płyta nagrobna

Epitafium ojca Karola Milanyaka

Opis topograficzny

Frydman jest dużą wsią w gminie Łapsze Niżne w powiecie nowotarskim województwa małopolskiego. Położony jest w Kotlinie Nowotarskiej przy ujściu rzeki Białka do sztucznego zbiornika wodnego, Jeziora Czorsztyńskiego. Pod względem historyczno-etnograficznym zlokalizowany jest w północnej części Zamagurza Spiskiego i aż do końca pierwszej wojny światowej należała do państwa węgierskiego. W pobliżu miejscowości znajdują się miejsca o wyjątkowych walorach turystycznych, takie jak Jaskinia Obłazowa i przełom Białki.

Streszczenie dziejów

Frydman założył rycerz Kokosz Berzewiczy między 1308 a 1320 rokiem, w ramach akcji kolonizacyjnej Zamagurza Spiskiego, które uzyskał od króla Węgier Karola Roberta. Siedzibą włości uczynił wybudowany przez siebie zamek Dunajec w Niedzicy, którego dziedzice niemal zawsze byli również właścicielami Frydmana. Potomkowie Kokosza Berzewiczego rządzili kluczem dunajeckim z krótką przerwą do 1470 roku, kiedy Jan Schwarz Berzewiczy stracił go na rzecz wierzyciela, Emeryka Zapolyi. W 1528 roku jego wnuk i król węgierski Jan Zapolya powierzył dominium niedzickie polskiemu stronnikowi Hieronimowi Łaskiemu. Jego syn Olbracht Łaski w 1589 roku sprzedał majątek magnatowi Jerzemu Horváth Palocsayowi, który odebrał parafię frydmańską katolikom i przekazał luteranom, a także wybudował murowaną rezydencję, dzisiaj zwaną kasztelem. W 1639 roku Stefan Palocsay wraz z braćmi przeszli na katolicyzm, a w konsekwencji oddano parafię frydmańską katolickim duchownym z Polski. W 1670 roku klucz dunajecki trafił w ręce rodziny Joanellich, której członkowie handlowali jego cząstkami i dzielili na mniejsze części, puszczali je w dzierżawę i oddawali w zastaw. W 1776 roku Józef Palocsay ponownie zjednoczył klucz dunajecki w rękach swojej rodziny. W 1856 roku już po uwłaszczeniu chłopów, folwark frydmański wraz z całym kluczem dunajeckim odziedziczyła Kornelia Palocsay, zamężna z Aleksym Salamonem, a następnie ich potomkowie. W 1900 roku Aladar Salamon, z powodu niespłacenia długów stracił kasztel i ziemię we Frydmanie na rzecz Kasy Oszczędności w Kieżmarku. W tym samym roku rezydencję kupiła rodzina Noworolskich, która usunęła jej dekoracyjną attykę. Po pierwszej wojnie światowej Frydman wraz z kilkunastoma innymi wsiami zamagurskimi został włączony do odrodzonej Rzeczypospolitej. W 1931 roku władzom polskim udało się ostatecznie zlikwidować żelarkę, czyli relikt pańszczyzny. W 1939 roku Zamagurze Spiskie włączono do faszystowskiej Słowacji. Po zakończeniu drugiej wojny światowej przywrócono przedwojenną granicę i znacjonalizowano niedzicki majątek ziemski Salamonów. Przemiany gospodarcze po 1989 roku początkowo wywołały bezrobocie, które zmusiło wielu mieszkańców Frydmana do emigracji. Po otwarciu Jeziora Czorsztyńskiego w 1997 roku zaczęła coraz lepiej rozwijać się turystyka.

Dzieje miejscowości

Do czasu powstania Jeziora Czorsztyńskiego Frydman leżał przy ujściu Białki do Dunajca, na terenie Zamagurza Spiskiego. Na początku XI wieku Bolesław Chrobry zajął tereny na południe od Karpat zbliżone w swych granicach do dzisiejszej Słowacji, w tym cały późniejszy Spisz. Po jego śmierci kraina ponownie stała się częścią państwa węgierskiego, aczkolwiek przygraniczny teren na północ od linii Tatr pozostał niezamieszkały. Na początku XIV wieku walczący o koronę węgierską Karol Robert Andegaweński przekazał Zamagurze Spiskie rycerzowi Kokoszowi Berzewiczemu, który szybko rozpoczął akcję kolonizacyjną. Już w 1308 roku założył Starą Wieś Spiską, a po tej dacie, ale przed 1320 rokiem lokował Frydman. Wydany przez niego w tym roku dokument sprzedaży okolicznych lasów bratu Janowi wskazuje, że wieś powstała w wyniku karczunku lasu. Kokosz Berzewiczy do swojej śmierci w 1328 roku lokował na Zamagurzu Spiskim łącznie 10 wsi na prawie niemieckim oraz zbudował zamek Dunajec w Niedzicy będący siedzibą rodziny i twierdzą graniczną. Przynajmniej od 1330 roku właścicielem warowni i okolicznych wsi był Wilhelm Drughet, dworzanin Karola Roberta i zarazem żupan komitatu spiskiego. Po jego śmierci w 1342 roku zamek stał się własnością królewską, ale już w połowie XIV wieku wrócił w ręce Berzewiczych. W 1412 roku Władysław Jagiełło pożyczył królowi czeskiemu i niemieckiemu Zygmuntowi Luksemburskiemu 37 tysięcy kop groszy praskich, czyli około 7,5 tony czystego srebra pod zastaw Lubowli, Podolińca i 13 innych miast spiskich. Przyszyły cesarz niemiecki i jego następcy nie spłacili pożyczki i z terenów tych utworzono znajdujące się pod polskim zarządem starostwo spiskie. Zamagurze Spiskie wraz z Frydmanem pozostało jednak po stronie węgierskiej.
W 1463 roku Jan Schwarz Berzewiczy oddał zamek i klucz dunajecki, w skład którego wchodziły Niedzica, Kacwin, Łapsze Wyżne, Trybsz, Krempachy, Nowa Biała, Falsztyn, Durszytn i Frydman w zastaw węgierskiemu szlachcicowi i żupanowi spiskiemu Emerykowi Zapolyi, który przejął dobra na własność po śmierci dłużnika w 1470 roku. W ciągu swoich rządów Zapolya powiększył zamek w Niedzicy o dolną część mieszkalną, czworoboczną wieżę i basztę z szyją bramną. W 1528 roku wnuk Emeryka i król węgierski Jan Zapolya powierzył dominium niedzickie oraz funkcję żupana spiskiego polskiemu stronnikowi, wojewodzie sieradzkiemu Hieronimowi Łaskiemu. Spotkało się to z dużą dezaprobatą ludności niemieckojęzycznej sprzyjającej Habsburgom, co doprowadziło do krótkiego konfliktu zbrojnego z roszczącym sobie prawa do urzędu żupańskiego Aleksym Thurzonem. W 1530 roku Hieronim Łaski zastawił zamek Dunajec oraz wsie Frydman, Niedzica, Falsztyn, Łapsze Wyżne, Kacwin i Frankową Janowi Horváthowi prepozytowi spiskiej kapituły. Ze względu na trwającą wojnę realizacja umowy nastąpiła dopiero w 1538 roku. W 1541 roku zmarł Hieronim Łaski, a klucz dunajecki odziedziczył jego syn Olbracht. Nowy właściciel nie miał pieniędzy, by wykupić majątek z rąk Jana Horvátha, który po przejściu na luteranizm zrezygnował z kariery duchownej, a w 1544 roku ożenił się z mieszczką lewocką i osiadł na zamku w Niedzicy. W połowie XVI wieku na Spiszu postępowała tzw. kolonizacja wewnętrzna na prawie wołoskim. Niniejszy proces polegał na przyjmowaniu w istniejących już osadach elementów nowego systemu ustrojowego przyniesionego przez migrujących górali z Bukowiny i Siedmiogrodu. W 1564 roku Olbracht Łaski zgodził się scedować zastaw klucza dunajeckiego na Kaspera Seredy. W następnych latach właściciel oddawał majątek w zastaw kolejnym osobom, żądając coraz większych kwot. Wreszcie w 1580 roku cesarz Rudolf II zakazał rodzinie Łaskich wstępu na Węgry. W obliczu utraty dominium Olbracht Łaski w 1589 roku sprzedał wszystkie włości magnatowi Jerzemu Horváth Palocsayowi, który posiadał je jako zastaw już od 1584 roku. Między tymi datami nowy właściciel odebrał parafię frydmańską duchownemu katolickiemu i przekazał ją pastorowi ewangelicko-augsburskiemu. W ciągu swoich rządów wybudował we Frydmanie niepozbawioną funkcji obronnych murowaną rezydencję, dzisiaj zwaną kasztelem. Był to piętrowy budynek z dachem osłoniętym attyką, z kaplicą na piętrze. Na początku XVII wieku przebudował on również zamek niedzicki i nadał mu kształt zbliżony do współczesnego. Mury zwieńczyła attyka i pojawiły się renesansowe portale i obramienia okienne. Po śmierci Jerzego Horváth Palocsaya w 1617 roku, majątkiem podzielili się jego synowie Stefan i Maciej.
Według rejestru podatkowego z 1635 roku we Frydmanie znajdowało się 14 gospodarstw chłopskich, 27 żelarskich, czyli dysponujących mniej niż połową roli osadniczej, dwóch villicusów czyli wiejskich oficjalistów prowadzących administrację dworską i pobierających daniny na rzecz właściciela oraz jedno gospodarstwo rychtarza, czyli obieralnego przewodniczącego samorządu wiejskiego. Ponadto we wsi mieszkało dwóch strażników dworskich, dwóch baców pilnujących pańskich owiec, dwóch pasterzy stad wołów i koniuszy stadniny pańskiej. We wsi działali też rzemieślnicy: dwóch cieśli, dwóch piekarzy, jeden ślusarz i jeden kowal. Przy dworze frydmańskim funkcjonował także folwark oraz karczma. W XVII wieku kapituła spiska rozpoczęła intensywną akcję rekatolicyzacji ziem zagarniętych przez protestantów. W 1639 roku Stefan Palocsay wraz z braćmi przeszli na katolicyzm, a w konsekwencji przywrócono też katolicką posługę w parafiach klucza dunajeckiego, w tym we Frydmanie. W 1654 roku zmarł Stefan Palocsay, a zamek w Niedzicy przeszedł w ręce jego syna Stefana Palocsaya juniora. W 1670 roku oddał on część dominium dunajeckiego, w tym zamek w Niedzicy, ale bez wsi Frydman w zastaw Sylwestrowi Joanelli de Toluano. Następnie doszło do rozbicia dotychczas jednolitego kompleksu dóbr ziemskich. Nowi użytkownicy i właściciele handlowali jego cząstkami, dzielili je na jeszcze mniejsze części, puszczali w dzierżawę i oddawali w zastaw. Ponadto wsie na Zamagurzu Spiskim ucierpiały w czasie wojny domowej z obrońcą dysydentów Emerykiem Thökölym w latach 1678-1684. Zdobyto wówczas zamek Dunajec i zmuszono Sylwestra Joanelli do ucieczki do Krakowa, gdzie wkrótce zmarł. Po zwycięstwie katolików Cesarz Leopold I zwrócił zamek wdowie Katarzynie z Furmankowiczów Joanelli, a majątek odziedziczył ich syn Józef Andrzej. Po jego śmierci w 1695 roku zamek niedzicki odziedziczył jego stryj Piotr Joanelli. Według akt wizytacji prepozyta spiskiego z 1700 roku w rękach nowego pana na Niedzicy był również Frydman, który wszakże pozostawał w zastawie u Baltazara Görgeya, z którym Piotr Joanelli dzielił również prawo własności Łapsz Niżnych. Poza tym posiadał prawa do części Łapsz Wyżnych, które były wówczas podzielone między Joanellich, Berzewiczych, Stansithów, Palocsayów i innych. Ponadto Piotr Joanelli był wyłącznym właścicielem Falsztynu, Łapszanki, Rzepisk, Czarnej Góry i Niedzicy. Piotr Joanelli zmarł w 1700 roku, pozostawiając majątek synowi Józefowi Joanelli, który zmarł tragicznie po upadku z konia w 1706 roku. Zamek w Niedzicy po Józefie odziedziczył jego brat Władysław, aczkolwiek pod jego zarządem została już tylko część wsi niegdyś należących do klucza dunajeckiego. Wiele ziemi dzierżyła jego siostra Judyta, a następnie jej dzieci. Część wsi, w tym Frydman, posiadał natomiast Jan Joanelli, syn Jana Sylwestra, wnuk Józefa Andrzeja i prawnuk Sylwestra. Początkowo rezydował on w kasztelu frydmańskim, ale w 1751 roku wieś przeszła w ręce Antoniego Mednyanszkyego, syna Judyty Joanelli. W 1771 roku we wciąż należącym do niego Frydmanie działały 93 gospodarstwa chłopskie i 5 komorniczych, w tym jedno poddane kościołowi parafialnemu.
W 1773 roku Józef Palocsay kupił zamagurskie ziemie Madnyanszkyego, a w 1776 roku pozostałości majątku Joanellich. W rezultacie zgromadził w swoich rękach zdecydowaną większość ziem klucza dunajeckiego, w tym cały Frydman. W czasie wojen napoleońskich wracający żołnierze przynieśli tyfus i cholerę, na które zmarła znaczna liczba mieszkańców Spisza. Spadkobiercą Józefa Palocsaya został jego syn Andrzej, który w 1817 roku przeniósł swoją główną siedzibę do zamku w Niedzicy i wykonał jego generalny remont. W 1826 roku w obliczu niespodziewanej śmierci syna sporządził testament, przekazując niemal całe dominium swemu bratu Ferdynandowi, a sobie zostawiając jedynie roczną pensję i 14 tysięcy florenów. Do swojej śmierci w 1828 roku prowadził życie przepełnione melancholią i zarazem hucznymi zabawami. Na zamek zjeżdżali liczni goście z Węgier i Galicji, na cześć których urządzano pijatyki, a baron założył nawet „stowarzyszenie opojów”. Ferdynand Palocsay zmarł natomiast w 1843 roku w Brukseli, będąc akurat w podróży, a majątek zostawił swojemu synowi Aleksandrowi, który musiał się zmierzyć z uwłaszczeniem chłopów urbarialistów oraz zniesieniem poddaństwa i jurysdykcji patrymonialnej w monarchii austriackiej w 1848 roku. Główna linia rodziny wygasła wraz ze śmiercią Aleksandra Palocsaya w 1856 roku. Włości przeszły na jego córkę Kornelię, zamężną z Aleksym Salamonem z Alap, który walczył jako oficer kawalerii w czasie Wiosny Ludów, za co został na trzy lata uwięziony w zamku ołomunieckim. Po powrocie do Niedzicy opadł z sił i po jakimś czasie powrócił do rodzinnych włości w Tordas w komitacie Fajér, gdzie zmarł w 1862 roku. Kornelia z Palocsayów Salamon rozpoczęła proces spadkowy dopiero w 1869 roku. W rezultacie podziału majątku między jej czwórkę dzieci zasięg państwa niedzickiego został mocno ograniczony. Frydman wraz z Dursztynem, Lendakiem, Jaworzyną Spiską i Tatrami Jaworzyńskimi przypadły Aladarowi Salamonowi. Wprowadzenie dużego zakresu autonomii w Królestwie Galicji i Lodomerii w latach sześćdziesiątych XIX stulecia wzmogło patriotyczne nastroje wśród Polaków i Słowaków zamieszkujących górzysty region Tatr. W prace nad obudzeniem świadomości narodowej angażowało się przede wszystkim katolickie duchowieństwo, pozostające w opozycji do niemieckojęzycznego mieszczaństwa czy węgierskiej szlachty. Wedle ustnego przekazu najstarszych mieszkańców Frydmana od 1890 roku we wsi działała poczta. Nie wiadomo, jak nazywał się pierwszy listonosz, ale od 1900 do 1920 roku posadę tę piastowała niejaka pani Warazynowa pochodzenia węgierskiego, którą zwano madziarką. Aladar Salamon zaciągnął znaczne pożyczki od Kasy Oszczędności w Kieżmarku. Kiedy w 1900 roku okazało się, że nie był w stanie spłacić, kasztel i ziemię we Frydmanie przejął wierzyciel. W tym samym roku rezydencję kupiła rodzina Noworolskich, która przebudowała kasztel frydmański. Usunięto wtedy m.in. dekoracyjną attykę, utrzymując jednak renesansową bryłę budynku.
Zasadnicze zmiany w sytuacji ludności polskiej we Frydmanie przyniosło dopiero zakończenie wojny w listopadzie 1918 roku, kiedy proklamowano niepodległe Rzeczpospolitą i Czechosłowację. Jednym z głównych problemów nowych państw było wytyczenie dzielących je granic. Obie strony powołały członków do specjalnej komisji mającej rozstrzygnąć sporne kwestie przynależności Spisza i Orawy. Warto tutaj dodać, że polską delegację reprezentowali dyplomata Stanisław Grabski i wybitny historyk średniowiecza Władysław Semkowicz. Niestety ani ożywione dyskusje na posiedzeniach komisji ani propozycje amerykańskiego prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona, aby wyznaczyć granicę na rzece Białce nie przyniosły oczekiwanych skutków, wobec czego zdecydowano się na przeprowadzenie plebiscytu. Obie grupy szybko zorganizowały prasę propagandową agitującą za jednym bądź drugim krajem. W obliczu wojny z bolszewicką Rosją Polska musiała wycofać się z plebiscytu, oddając decyzję w sprawie granicy tzw. Radzie Ambasadorów. Na mocy układów zawartych w belgijskim Spa latem 1920 roku Zamagurze Spiskie wraz z Frydmanem trafiło do Rzeczpospolitej. W celu unormowania stosunków między miejscową ludnością a świeżo utworzonym państwem dla nowych terenów powołano tymczasowy, komisaryczny powiat spisko-orawski z ekspozyturą w Łapszach Wyżnych. Starostą mianowano zasłużonego działacza niepodległościowego i lekarza, doktora Jana Bednarskiego. Jak się później okazało, stanął on przed niełatwą misją przekonania mieszkańców regionu do poparcia odrodzonej Rzeczpospolitej. Wielu chłopów nie odczuwało bowiem związku z Polską, utożsamiając się bardziej ze Słowacją. Na taką postawę niejednokrotnie wpływały czynniki ekonomiczne, gdyż po ustaleniu granicy wielu rolników straciło bezpośredni dostęp do swoich pól, łąk i lasów oraz rynków zbytu ulokowanych po drugiej stronie gór. W 1924 roku zniesiono tymczasowe starostwo spisko-orawskie oraz poczyniono próżne działania mające na celu rewindykację granicy poprzez wymianę polskojęzycznej Jaworzyny na bliższe Słowacji Kacwin i Niedzicę. Dopiero w 1931 roku udało się ostatecznie zlikwidować obowiązującą ciągle pańszczyznę zwaną żelarką. Na Spiszu odrabiało ją około 50 rodzin pracujących i żyjących w majątkach szlacheckich należących nadal do Jugenfeldów i Salamonów urzędujących w zamku w Niedzicy. Dzięki subwencjom państwa polskiego umożliwiono chłopom „wykupienie” się od powinności wobec ziemiaństwa z zachowaniem użytkowanych nieruchomości. W latach 1936-1939 przeprowadzono komasację bardzo rozdrobnionych gruntów. Reforma początkowo spotkała się z oporem mieszkańców, ale jej długofalowe skutki okazały się bardzo korzystne dla miejscowej gospodarki. W okresie międzywojennym przeprowadzono również reformę systemu edukacji odziedziczonego po monarchii austro-węgierskiej. Przeważały szkoły jednoklasowe z placówkami utrzymanymi w nie najlepszym stanie, doskwierał również brak wykwalifikowanej kadry. Inspektor oświaty Wendelin Haber starał się skompletować grupę około 40 nauczycieli, co nie było łatwe ze względu na niepewną przyszłość regionu, a także niskie zarobki i słabe warunki bytowe. Jednak z czasem ciężka praca przyniosła zaskakujący efekt, nie tylko w dziedzinie edukacji, ale też pod względem społecznym. Przykładem może być integracja kobiet na popularnych kursach krawiectwa prowadzonych przez szkoły zawodowe.
We wrześniu 1939 roku słowacka armia generała Ferdinanda Čatloša razem z jednostkami niemieckimi najechała Rzeczpospolitą w rejonie Jurgowa i Krościenka nad Dunajcem. W przeciągu 14 dni zaanektowano Spisz, wytyczając nową granicę z Generalnym Gubernatorstwem na rzece Białce. Zajęte ziemie pospiesznie opuszczali przedstawiciele dawnej administracji oraz polscy duchowni, „robiąc miejsce” dla władz okupacyjnych. Chwilowo zamknięto szkoły, wznawiając naukę w znacznie zmodyfikowanej formie w 1940 roku. Świeżo sprowadzeni nauczyciele i księża wykładali przede wszystkim słowacką ortografię, gramatykę i literaturę oraz geografię i historię tego kraju. Co interesujące, poprawiła się sytuacja materialna wielu mieszkańców Zamagurza. Najpierw po korzystnym kursie wymieniono złotówki na korony, chroniąc ludność od nagłej utraty pieniędzy. Wprawdzie obowiązywał system kartkowy z przydziałem na mąkę i cukier, ale obowiązkowe kontyngenty były niskie – w zależności od rozmiaru gospodarstwa płacono w zbożu, sianie, kartoflach, grzybach, a nawet miodzie. Ponadto Niemcy skupowali po wysokich cenach mięso oraz ochoczo zatrudniali Słowaków do prac budowlanych na terenie całej Rzeszy. Od wiosny 1942 roku stopniowo eksterminowano Żydów, często przejmując ich mienie oraz prowadzone wcześniej przez nich karczmy i tartaki. Warto dodać, że przez Spisz biegły szlaki kurierskie podziemia konspiracyjnego, a także drogi nielegalnego przemytu wszelkiego rodzaju towarów spożywczych i przemysłowych oraz broni, a nawet ludzi. Na początku 1944 roku Armia Krajowa zawiązała w okolicy struktury partyzantki niepodległościowej (oddziały „Wichra”, „Zawiszy” i „Lamparta”), aktywnej głównie po wybuchu antyniemieckiego powstania w Bratysławie 28 sierpnia 1944. Naziści rozpoczęli wówczas wznoszenie umocnień przygranicznych, mających powstrzymać natarcie armii radzieckiej. Pierwsze jednostki Armii Czerwonej pojawiły się na Spiszu w styczniu 1945 roku, zajmując region w przeciągu miesiąca. Dwa lata później kosztem utrzymania Zaolzia socjalistyczna Czechosłowacja odstąpiła Polskiej Republice Ludowej tereny za rzeką Białką, wracając tym samym do status quo sprzed wojny. W związku z reformą rolną z 1946 roku już we wczesnym okresie komunizmu urzędnicy podjęli się parcelacji majątku Salamonów z Niedzicy. Wzorując się na sąsiednim Podhalu, po drugiej wojnie światowej na Zamagurzu znacznie rozwinięto hodowlę owiec i bydła mlecznego. Rzemiosło ciągle obejmowało głównie usługi stolarskie, ciesielskie, ślusarskie, kowalskie czy nawet młyńskie. Mniejszość słowacka zawiązała stowarzyszenie z własnym organem prasowym, czyli Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i Słowaków w Polsce, wydające gazetę „Život”. W latach 1967-1985 funkcjonowało ono jako Towarzystwo Kulturalne Czechów i Słowaków. W 1975 roku zlikwidowano powiaty oraz przywrócono gminy jednostkowe, przydzielając wieś do województwa nowosądeckiego. Powyższy stan trwał do 1999 roku, kiedy przeforsowano kolejną reformę administracyjną, tworząc 16 województw z podziałem na powiaty i gminy. Frydman znalazł się wtedy w gminie Łapsze Niżne w powiecie nowotarskim województwa małopolskiego. Warto nadmienić, iż transformacja ustrojowa Polski Ludowej w kraj demokratyczny i wolnorynkowy zaowocowała na Zamagurzu dużym bezrobociem, wymuszającym po 1989 roku emigrację mieszkańców do większych miast, a często także za granicę. Lokalny przemysł nadal skupiał się jedynie wokół piekarni i cukierni. Z czasem rozbudowano sieć wodociągową, kanalizacyjną i drożną oraz powiększono bazę noclegową, do czego niewątpliwie przyczynił się wzmożony ruch turystyczny i nowe połączenia autobusowe z Krakowem. W latach 1995-1996 Spisz odwiedzili m.in. prezydent Lech Wałęsa i prymas Józef Glemp. W regionie nadal prężnie działa mniejszość słowacka, inicjując liczne imprezy okolicznościowe, w tym przegląd folklorystyczny i dni kultury. Po ponad trzydziestoletnich pracach w 1997 roku otwarto zaporę na Dunajcu, tworząc zalew zwany Jeziorem Czorsztyńskim, który trwale zmienił krajobraz wsi i zapewnił jeszcze lepsze warunki do rozwoju turystyki.

Ciekawostki

Do małżeństwa między córką dziedzica klucza dunajeckiego Kornelią Palocsay a Aleksym Salamonem doszło w wyniku porwania baronówny przez szlachcica z zamku Dunajec. Według ówczesnych zwyczajów węgierskich rodzice nie mogli sprzeciwić się takiemu związkowi.

Bibliografia

"Dzieje wsi Frydman", Kraków-Frydman 2011
Monita Rafał, Skorupa Andrzej, "Frydman. Kościół św. Stanisława BM", Kraków 2014
Szyma Marcin, "Architektura kościoła we Frydmanie a początki najstarszej wsi polskiego Zamagurza" , [w:] "Dzieje wsi Frydman" , red.Janicka-Krzywda Urszula, Słabosz-Palacz Katarzyna, Rak Maciej , Kraków-Frydman 2011 , s. 57-71
Trajdos Tadeusz, "Parafia i życie religijne we Frydmanie do 1832 roku" , [w:] "Dzieje wsi Frydman" , red.Janicka-Krzywda Urszula, Słabosz-Palacz Katarzyna, Rak Maciej , Kraków-Frydman 2011 , s. 15-56
Figiel Stanisław, "Polski Spisz", Warszawa 1999
Skorupa Andrzej, "Zabytkowe kościoły polskiego Spisza", Kraków 2001
Modelski Teofil, "Spory o południowe granice diecezji krakowskiej od strony Spisza (w. XIII-XVIII) z mapą", Zakopane 1928
Sroka Stanisław, "Cirkevný konflikt na Spiši v prvej polovici 14. storočia" , [w:] "Spiš v kontinuite času: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie" , red.Homza Martin, Sroka Stanisław , Prešov 1995 , s. 101-108

Jak cytować?

Stanisław Witecki, "Frydman", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/miejscowosci/frydman

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności