Nagrobek księdza Jana Słomki

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
krakowski
Gmina
Świątniki Górne
Miejscowość
Świątniki Górne
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Dekanat
Mogilany
Parafia
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Tagi
nagrobek styl neogotycki
Miejsce przechowywania
cmentarz
Identyfikator
DZIELO/08748
Kategoria
nagrobek
Ilość
1
Czas powstania
1874 rok
Technika i materiał
kamień, techniki rzeźbiarskie
Autor noty katalogowej
Agata Felczyńska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Dzieje zabytku

Nagrobek został wystaiony w 1874 i odnowiony w 1981 roku.

Opis

Nagrobek wolnostojący złożony z dwustrefowego cokołu podtrzymującego dwustrefowy korpus zwieńczony krzyżem łacińskim. Cokół jest gładki, dolna część niższa i szersza od górnej. Dolna część korpusu jest prostopadłościenna, na frontowej ścianie, wmurowano w ramę w kształcie leżącego prostokąta z uskokiem marmurową płytę z inskrypcją „D(eo) O(ptimo) M(aximo) / Ś(więtej) P(amięci) / TU SPOCZYWA / Kś. JAK SŁOMKA / PARAFIANIN / ZMARŁ w 36 ROKU ŻYCIA / PO 9 LATACH KAPŁAŃSTWA / w 1874 r(oku) / POKÓJ JEGO DUSZY / ODN(OWILI) PARAFIANIE 1981” poniżej rytego w piaskowcu „D(eo) O(ptimo) M(aximo)”. Na tylnej ścianie, w takiej samej ramie znajduje się nieczytelny napis zaczynający się od „D(eo) O(ptimo) M(aximo)”. Górna część korpusu jest wieloboczna, smuklejsza i wyższa niż dolna, zakończona gzymsem. Każdą jej ściankę dekoruje ostrołukowa blenda. Całość wieńczy krzyż łaciński o ramionach stylizowanych na utworzone z gałęzi.

Zarys problematyki artystycznej

Ksiądz Jan Słomka pełnił funkcję proboszcza w Świątnikach od 1871, do śmierci w 1874 roku. Urodził się w Świątnikach w 1838 roku. Podczas pełnienia służby założył Bractwo Różańcowe oraz Bractwo Serca Pana Jezusa, sprowadził również do Świątnik Siostry Służebniczki Najświętszej Marii Panny ze Starej Wsi oraz ufundował ochronkę dla biednych dzieci.
Upamiętniający go pomnik został wykonany w stylu neogotyckim, o czym przekonuje jego smukła forma, ostrołukowe blendy oraz ramy i krzyż utworzone jakby z krzyżujących się gałązek.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Nagrobek został odnowiony w 1981 roku. Kamień jest zwietrzały, część starych napisów nieczytelna, całość jest zabrudzona.

Streszczenie

Nagrobek upamiętnia księdza Jana Słomkę, który był proboszczem w Świątnikach Górnych w latach 1871-1879. Pomnik został wykonany w stylu neogotyckim, o czym przekonuje jego smukła forma, ostrołukowe blendy, oraz ramy i krzyż utworzone z elementów imitujących patyczki i gałęzie.

Bibliografia

Batko Franciszek, "Cmentarz Świątnicki", Kraków 1998
Batko Franciszek, "Z dziejów parafii w Świątnikach Górnych", Kraków 1992

Jak cytować?

Agata Felczyńska, "Nagrobek księdza Jana Słomki", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/nagrobek-ksiedza-jana-slomki

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności