Nagrobek Józefa Kalasantego Gorczyńskiego

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
wadowicki
Gmina
Brzeźnica
Miejscowość
Marcyporęba
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Dekanat
Wadowice Północ
Parafia
Św. Marcina
Tagi
Gorczyński Józef Kalasanty nagrobek
Miejsce przechowywania
przy zewnętrznej ścianie prezbiterium
Identyfikator
DZIELO/13567
Kategoria
nagrobek
Ilość
1
Czas powstania
1828 rok
Miejsce (państwo, miasto, region geograficzny)
Małopolska
Technika i materiał
kamień, techniki kamieniarskie
Wymiary podstawowe
szerokość – 63,5 cm
wysokość – 162 cm
Inne wymiary – głębokość: 36,5 cm
Autor noty katalogowej
Maria Działo
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Opis

Nagrobek umieszczony na wysokim postumencie w kształcie leżącego prostopadłościanu, zamkniętego od góry gzymsem oraz na profilowanym niewielkim cokole. Struktura w formie stojącego prostopadłościanu, zwieńczonego trójkątnym gzymsem ze szczytem utworzonym z neogotyckich żabek spływających na gzyms. Na froncie płycina w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem tudorowym z uskokami, w górnej części pola rzeźbiona tarcza z labrami, nakryta koroną, z godłem herbu Gorczyńskich (u góry krzyż, a u dołu podkowa), poniżej inskrypcja „Błogosławioney / Pamiątce / Józefa Kalasantego z Górki / GORCZYŃSKIEGO / Prawego Obywatela / Ojca najlepszego / zmarłego d(nia) 4. marca 1828 / w 64. wieku życia /nieutulony w żalu / syn wdzięczny / wystawił”.

Zarys problematyki artystycznej

Nagrobek w kształcie stelli, ustawiony na nowym, wysokim, murowanym z kamienia podeście. Został wykonany w stylu neogotyckim. Poświęcony jest pamięci Józefa Kalasantego Gorczyńskiego, syna Stanisława i Katarzyny z Woislińskich. Józef Kalasanty Gorczyński urodził się około 1766 roku, zmarł 4 marca 1828. Kształcił się w Collegium Rzeszowskim, prowadzonym przez zgromadzenie pijarów, a następnie we Lwowie w zakresie nauk filozoficznych i prawa. Poślubił Katarzynę z Łoiowskich, z którą miał dwóch synów: Juliana i Adama oraz trzy córki: Konstancję (Duninową), Elżbietę (Hallerową) i Wiktorię. Przez ponad 37 lat był radcą prawnym w regionalnych sądach szlacheckich w Tarnowie, następnie Naczelnikiem Zgromadzenia Mecenasów Sądów Tarnowskich i radcą krajowym. Odremontował kościół w Marcyporębie i wybudował nową dzwonnicę, ponadto ufundował plebanię w Stryszowie i odmalował kościół, a obie świątynie wyposażył w potrzebne sprzęty i naczynia liturgiczne. W 1794 roku otrzymał od cesarza Franciszka II potwierdzenie szlachectwa z nadaniem herbu własnego Tarcza (przedzielona pośrodku, na której u góry krzyż złoty na czerwonym polu, a u dołu w drugiej połowie podkowa zwrócona barkiem do góry, zaś w koronie nad hełmem czarny orzeł z rozpostartymi skrzydłami i głową zwróconą w prawą stronę). Był właścicielem dóbr Brzeźnicy, Nowych Dworów, Strzyszowa i Marcyporęby. Kazanie wygłoszone na jego pogrzebie zostało wydane przez księdza Józefa Łopackiego, plebana pobiedrckiego w Tarnowie w 1828 roku.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Dostateczny, ubytki struktury, brak zwieńczenia.

Streszczenie

Nagrobek w kształcie stelli, wykonany w stylu neogotyckim w 1828 roku. Poświęcony jest pamięci Józefa Kalasantego Gorczyńskiego (1766-1828), radcy prawnego w regionalnych sądach szlacheckich w Tarnowie, naczelnika Zgromadzenia Mecenasów Sądów Tarnowskich i radcy krajowego; właściciela dóbr Brzeźnicy, Nowych Dworów, Strzyszowa i Marcyporęby.

Bibliografia

Łopacki Józef, "Kazanie na pogrzebie śp. JW JP Józefa Kalasantego z Górki Gorczyńskiego […] w kościele parafialnym Marcyporembskim dnia 8 marca roku 1828 miane", Tarnów 1828
"Herbarz Polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów, t. 1", Lwów 1855

Osoby związane z dziełem

Jak cytować?

Maria Działo, "Nagrobek Józefa Kalasantego Gorczyńskiego", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/nagrobek-jozefa-kalasantego-gorczynskiego

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności