Nagrobek księdza Wincentego Smoczyńskiego

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
krakowski
Gmina
Krzeszowice
Miejscowość
Tenczynek
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Dekanat
Krzeszowice
Parafia
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Miejsce przechowywania
cmentarz przykościelny
Identyfikator
DZIELO/11450
Kategoria
nagrobek
Ilość
1
Czas powstania
1903 rok
Fundator
Ignacy Mech, kanonik
Miejsce (państwo, miasto, region geograficzny)
Małopolska
Technika i materiał
kamień cięty, kuty, ryty, polerowany, rzeźbiony
Wymiary podstawowe
Inne wymiary – b.d.
Autor noty katalogowej
Agata Felczyńska
Uznanie autorstwa 4.0

Dzieje zabytku

Nagrobek wystawiono w roku śmierci księdza Wincentego Smoczyńskiego.

Opis

Nagrobek wolnostojący w kształcie krzyża ustawionego na dwustrefowym, wysokim cokole ze zwieńczeniem zamkniętym łukiem nadwieszonym, w którego podłuczu znajduje się płaskorzeźbiony profil zmarłego. Na przecięciu ramion krzyża ustawionego na profilowanym cokole widnieje chrystogram. Na czołowym boku cokołu wyryto napis „A. † Ω. / X(IĄDZ) WINCENTY SMOCZYŃSKI S(WIĘTEJ) T(EOLOGII) D(OKTOR) / PROBOSZCZ PARAFII TENCZYŃSKIEJ A NASTĘPNIE / PREPOZYT KOLLEGIATY ŚW(IĘTEGO) FLORYANA W KRAKOWIE, / TAJNY PODKOMORZY PAPIESKI, KANONIK H(ONOROWY) KALISKI / CZŁONEK AKADEMII RZYMSKIEJ „DEGLI ARCADI” / UR(ODZONY) 7. LISTOPADA 1842. ZM(ARŁY) 10. SIERPNIA 1903. W KRAKOWIE. /
SZEDŁ PO CIERNISTEJ DRODZE NIOSĄC KRZYŻ / ZA CHRYSTUSEM PANEM. NIECHŻE GO PAN NAJWYŻSZY POLICZY / DO LICZBY BŁOGOSŁAWIONYCH. /
ZACNEMU I UKOCHANEMU KAPŁANOWI, PASTERZOWI I BRATU / POMNIK TEN POSTAWIŁ X(IĄDZ) KANONIK IGNACY MECH KAPŁAN Z DYECEZYI LUBELSKIEJ / PRZYJACIEL I TOWARZYSZ CHWIL POWOŁANIA DUCHOWNEGO Z AKADEMII DUCH(OWNEJ) WARSZAWSKIEJ / WRAZ Z SIOSTRAMI ZMARŁEGO. / R(EQUIESCAT) I(N) P(ACE)”.

Zarys problematyki artystycznej

Ksiądz Wincenty Smoczyński, którego nagrobek znajduje się przy murze otaczającym kościół, był ważną postacią w historii Tenczynka. Po ukończeniu Warszawskiej Akademii Duchownej wyjechał na studia do Rzymu, które opuścił z tytułem doktora teologii. Został oskarżony przez władze carskie o przekazywanie zakazanej korespondencji i osadzony w Cytadeli warszawskiej, a potem wywieziony na Syberię. Po powrocie w 1876 rozpoczął pracę duszpasterską: najpierw w podkrakowskim Pleszewie, potem na Zwierzyńcu, w Rybnej (Rudawie ?), w krakowskiej parafii Wszystkich Świętych, aż w 1878 roku objął parafię w Tenczynku, w której pozostał do 13 kwietnia 1901. Ostatnie dwa lata życia spędził w parafii św. Floriana w Krakowie. Wieś zawdzięcza mu sprowadzenie sióstr miłosierdzia, które zadbały o opiekę nad potrzebującymi i rozwój edukacji, reaktywację Bractwa Trójcy Przenajświętszej oraz powstanie Bractwa Wstrzemięźliwości. Wielu mieszkańców, uczestnicząc w organizowanych przez niego pielgrzymach do Rzymu, miało pierwszy raz możliwość wyjechać z Małopolski. Popularność wypraw skłoniła go do napisania przewodnika „Rzym, jego kościoły i pomniki. Upominek pielgrzymom polskim”.
Jego nagrobek stanowi typowy przykład prostego pomnika z cokołem, inskrypcją i krzyżem.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Dobry, nieznaczne zabrudzenia.

Literatura

Łukasik Anna, Tenczynek – 700 lat historii, 2014 Kraków, s. 281-282
Smoczyński Wincenty, Karta z dziejów Tęczynka, Kraków 1888.

Streszczenie

Znajdujący się w obrębie murów otaczających kościół nagrobek księdza Wincentego Smoczyńskiego (1842-1903) został wykonany w 1903 roku z funduszy kanonika Ignacego Mecha. Smoczyński był światłym kaznodzieją i postacią ważną dla historii Tenczynka. W czasie swojej ponad dwudziestoletniej służby wsławił się niezwykłą dbałością o moralność i wstrzemięźliwość mieszkańców oraz sprowadził do miejscowości zakon sióstr miłosierdzia, które od tamtej sprawowały opiekę i dbały o edukację parafian.

Bibliografia

Łukasik Anna, "Tenczynek. 700 lat historii", Kraków 2014
Smoczyński Wincenty, "Kartka z dziejów Tęczyna", Kraków 1888

Jak cytować?

Agata Felczyńska, "Nagrobek księdza Wincentego Smoczyńskiego", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2024, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/nagrobek-ksiedza-wincentego-smoczynskiego

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności