Epitafium księdza Andrzeja Krupeckiego

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Miejscowość
Kraków
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Parafia
Św. Anny
Kościół
Św. Anny
Identyfikator
DZIELO/23613
Kategoria
płyta nagrobna
Ilość
1
Czas powstania
1729 rok
Technika i materiał
marmur dębnicki i paczółtowicki, kuty, polerowany
Wymiary podstawowe
szerokość – około 220 cm
wysokość – około 370 cm
Autor noty katalogowej
Józef Skrabski
Domena Publiczna

Dzieje zabytku

Ksiądz Andrzej Krupecki (1644-15 IV 1725), prawnik, profesor i rektor Akademii Krakowskiej. Wykształcony w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu. Pełnił szereg funkcji administracyjnych, w tym urząd rektora w czasach trudnych dla miasta i Akademii – w okresie Wojny Północnej. W testamencie zapisał 8 800 zł na pokrycie miedzią dachu kościoła św. Anny. Epitafium postawili w 1729 roku egzekutorzy jego testamentu.

Opis

Epitafium w formie stojącego prostokąta wsparte na profilowanym gzymsie z konsolami i podwieszonym pod nim fartuchem z kartuszem z herbem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ujęte pilastrami podtrzymującymi przełamujący się w kwadrat gzyms, zwieńczony falistym, przerwanym przyczółkiem z krzyżem pośrodku. Pilastry z kapitelami w formie maszkaronów, trzymających w ustach kiść girland owocowych są ujęte od zewnątrz spływami wolutowymi, od wewnątrz ulistnionymi wydłużonymi wolutami. Pośrodku, w górnej wyłamanej części owalny portret zmarłego w kartuszu " D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) PIIS MANIBUS / / PERILLUSTRIS OLIM ET REVERENDISSIMI DOMINI / M(AGISTRI) ANDREAE KRVPECKI / I(URIS) V(TRIUSQUE) D(OCTOR) ET P(HILOSOPHIAE) CANONICI CRACOVIENSIS PRAEPOSITI / PREMIICOVIENSIS SENIORIS PATRIS ET PROCANCELLARII / UNIVERSITATIS CRAC(OVIENSIS) / QUEM / CANDOR ANIMI AMABILEM ERUDITIO CONSPICUUM HONOR / ILLUSTREM VIRTUS ETIAM POST FATA SUPERSTITEM FECIT / HIC OLIM / IN CALVO MONTE. MOX IN LUBRANSCIANA ACADEMIA / PHI(LOSOPHI)AE PROFESSOR POSTEA DIRECTOR PARTEM SUI MELI/ORIS AEVI GLORIOSE CONSUMPSIT. / IUDEX CONSISTORII CRAC(OVIENSIS) SURROGATUS IUSTITIAM IN/ TEMERATE COLUIT, STUDII GENERALIS ALMAE UNI/VERSITATIS CRAC(OVIENSIS) DIFFICILIMO TEMPORE SEXDECI/ES RECTOR PRO IURIBUS EIUS INDEFESSUS CERTAVIT / COLLEGII IURIDICI INSIGNIS BENEFACTOR SED MAXIME HUIUS BASILICAE QUAM CUPRO INGENTI SU(M)PTU / PENE TOTAM TEXIT ARGENTEA SUPELLECTILI PRETIOSE / ORNAVIT IPSE MORIBUS COMITATE ET VITA ORNATISSIMUS / TANDEM DIERUM ET MERITORUM PLENUS CHRI/STIANE OBIIT ANNO SALUTIS 1. 7. 25 DIE 25 / APRILIS AETATIS SUAE 82. IN ECCLESIA CATHE/DRALIS CRACO(OVIENSIS) EXPECTAT. DONEC VENIAT IMMU/TATIO SUA IN HAC EIUS MEMORIAE HOC MONU/MENTUM EXECUTORES TESTAMENTI POSUERUNT".

Zarys problematyki artystycznej

Epitafium księdza Andrzeja Krupeckiego jest niemal wierną repliką powstałego w latach 1721-1722 epitafium księdza Sebastiana Piskorskiego w tym samym kościele, autorstwa Wojciecha Maciejowskiego. W tym samym czasie powstało jeszcze jedno dzieło o zbliżonych formach – epitafium Aleksandra Krasińskiego w kościele św. Mikołaja w Lisowie (zm. 1730). Feliks Kopera opisał epitafium w kościele św. Anny następującymi słowami: „Nagrobek o formie dziwacznej, gdzie wśród ogólnej barokowej konstrukcji, przebijają się jeszcze motywy renesansowe”.

Streszczenie

Epitafium księdza Andrzeja Krupeckiego powstało w 1729 roku. Jest dziełem wykonanym w ośrodku kamieniarskim w Dębniku. Nawiązuje do powstałego w latach 1721-1722 epitafium księdza Sebastiana Piskorskiego, znajdującego się w tym samym kościele.

Bibliografia

"Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 2: Kościoły i klasztory śródmieścia, z. 1", Warszawa 1971

Osoby związane z dziełem

Jak cytować?

Józef Skrabski, "Epitafium księdza Andrzeja Krupeckiego", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/epitafium-ksiedza-andrzeja-krupeckiego

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności