Nagrobek Wicentego Moksy

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Nowa Huta
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Dekanat
Wawrzeńczyce
Parafia
Wszystkich Świętych
Kościół
Wszystkich Świętych
Tagi
nagrobek Wicenty Moksa
Miejsce przechowywania
cmentarz
Identyfikator
DZIELO/01458
Kategoria
nagrobek
Ilość
1
Czas powstania
1870 rok (?)
Technika i materiał
kamień, techniki kamieniarskie
Autor noty katalogowej
Agata Felczyńska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Dzieje zabytku

Pomnik wystawiono po śmierci Wicentego Moksy.

Opis

Nagrobek kamienny na cokole, w formie prostopadłościanu o fazowanych bokach, zakończony wyniesionym, uproszczonym trójkątnym przyczółkiem. W zwieńczeniu owalny medalion, w którym mógł znajdować się wizerunek Chrystusa, obecnie bardzo zniszczony, ujęty wieńcem (?). Poniżej płycina zamknięta łukiem półkolistym i inskrypcją „D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / Tu spoczywają zwłoki / s(więtej) p(amięci) Wicentego / MOKSY / urodzonego [...] / * 1800 [...] / [...] 1870 [...] / [...] do Boga”. Powyżej płyciny rzeźbiona głowa w owalnym medalionie. Nagrobek był ziweńczony krzyżem, obecnie ułamanym, leżącym obok cokołu. Na przedniej ścianie, na cokole sygnatura kamieniarza F. HOCHSTIM.

Zarys problematyki artystycznej

Jest to nagrobek, który swoją formą wpisuje się w stylistykę sztuki neogotyckiej. Kształtem koresponduje z nagrobkiem zmarłej żony Wicentego poświęconym Magdalenie z Kmiecików Moksinie. Na pomniku Wicentego widnieje opisana data urodzenia (1800) i druga, nieopisana: 1870. Można by ją odnieść do roku śmierci, jednak gdyby tak ją interpretować, Wicenty nie mógłby wznieść pomnika swojej żonie zmarłej w 1873 roku. Niestety inskrypcje obu nagrobków są częściowo nieczytelne, co utrudnia rozwiązanie zagadki.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Kamień zmurszały, spękany, porośnięty mchem z widocznymi zaciekami i odbarwieniami.

Streszczenie

Dziewiętnastowieczny nagrobek upamiętnia Wicentego Moksę, urodzonego w 1800 roku. Pomnik wpisuje się w stylistykę sztuki neogotyckiej i koresponduje formą z nagrobkiem zmarłej żony Wicentego – Magdaleny z Kmiecików Moksiny.

Jak cytować?

Agata Felczyńska , "Nagrobek Wicentego Moksy", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2021, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/nagrobek-wicentego-moksy

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności