Nagrobek księdza Piotra Strzelichowskiego

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
krakowski
Gmina
Krzeszowice
Miejscowość
Paczółtowice
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Dekanat
Krzeszowice
Parafia
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
Kościół
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
Tagi
Piotr Strzelichowski
Miejsce przechowywania
północno-wschodnia część cmentarza przykościelnego
Identyfikator
DZIELO/05178
Kategoria
nagrobek
Ilość
1
Czas powstania
po 1906 roku
Technika i materiał
kamienień, marmur dębnicki, kuty
Wymiary podstawowe
szerokość – 121,5 cm
wysokość – 70 cm
głębokość – 210 cm
Autor noty katalogowej
Józef Skrabski
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Dzieje zabytku

Dzieje powstania nagrobka są nieznane. Wykonano go zapewne po śmierci zasłużonego dla parafii kapłana.

Opis

Nagrobek znajduje się w północnej części cmentarza przykościelnego, składa się z trzech kamiennych, prostokątnych płyt, ułożonych schodkowo jedna na drugiej. Płyta środkowa i górna z fazowanymi brzegami. Płyta wierzchnia obwiedziona rytą bordiurą z półkoli wypełnionych listkami, w górnej części krzyż o ramionach zakończonych trójlistnie, w kamiennej płycie kuta inskrypcja „D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / Ks(iądz) P(iotr) S(trzelichowski). W płytę wmurowana marmurowa tablica z inskrypcją: "KS(IĄDZ) PIOTR SZTRZELICHOWSKI / EM(ERYTOWANY) PROBOSZCZ PARAFII / ŚW(IĘTEGO) MIKOŁAJA W KRAKOWIE / UR(ODZONY) 18. X. 1836 R(OKU) W PACZÓŁTOWICACH / ZM(ARŁY) 5. I. 1903 R(OKU) W KRAKOWIE / W 34 ROKU KAPŁAŃSTWA / WYZNAWAJCIE PANA BO DOBRY / BO NA WIEKI MIŁOSIERDZIE JEGO. PS 117.”.

Zarys problematyki artystycznej

Nagrobek zasłużonego proboszcza, księdza Piotra Strzelichowskiego, urodzonego w Paczółtowicach w rodzinie osiadłej tam od wielu pokoleń, jest skromnym dziełem zapewne miejscowych kamieniarzy, choć jednym z najbardziej okazałych na terenie przykościelnego cmentarza. Obok licznych zasług związanych z zarządzaniem parafią i kościołem, ksiądz Strzelichowski został w pamięci potomnych jako autor monografii parafii paczółtowskiej („Wiadomości o kościele parafialnym w Paczółtowicach”), do dzisiaj bezcennego źródła wiedzy o dziejach wsi i położonego na jej terenie kościoła.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Dobry

Streszczenie

Nagrobek zasłużonego proboszcza księdza Piotra Strzelichowskiego (zm. 1906), autora pierwszej naukowej monografii wsi i parafii w Paczółtowicach.

Jak cytować?

Józef Skrabski, "Nagrobek księdza Piotra Strzelichowskiego", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2024, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/nagrobek-ksiedza-piotra-strzelichowskiego

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności