Krucyfiks podtrzymywany przez anioły

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
myślenicki
Gmina
Siepraw
Miejscowość
Zakliczyn
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Dekanat
Myślenice
Parafia
Wszystkich Świętych
Tagi
krucyfiks rzeźba XVII wieku rzeźba XVIII wieku Znak Syna Człowieczego
Miejsce przechowywania
łuk tęczowy
Identyfikator
DZIELO/17365
Kategoria
rzeźba
Ilość
1
Czas powstania
krucyfiks: druga połowa XVII wieku; anioły: XVIII wiek
Technika i materiał
figury: drewno lipowe, krzyż: drewno iglaste (?), techniki rzeźbiarskie, polichromowanie, złocenie
Wymiary podstawowe
Inne wymiary – krzyż: wysokość 150 cm, szerokość 109 cm; figura Chrystusa: wysokość 105 cm, szerokość 93 cm; anioł: wysokość 110 cm, szerokość 120 cm; aniołki: wysokość 65 cm
Autor noty katalogowej
Maria Działo
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Dzieje zabytku

Krucyfiks został wyrzeźbiony w drugiej połowie XVII wieku. W XVIII wieku dorzeźbiono i dołączono do niego figury trzech aniołów, tworząc w ten sposób typ przedstawienia zwany Znakiem Syna Człowieczego. Rzeźby poddano konserwacji w 1969 roku oraz w 2017 roku w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie.

Opis

Rzeźbiarska grupa Ukrzyżowania, przedstawiająca przybitego do krzyża Chrystusa podtrzymywanego przez trzy anioły. Figura Chrystusa ścięta z tyłu, przybita do krzyża trzema gwoździami, głowa opadła na prawe ramię, ramiona szeroko rozłożone w delikatnym zwisie. Ciało szczupłe, o wyraźnie podkreślonej anatomii, wydatna klata piersiowa z delikatnie zaznaczoną linią żeber. Twarz o sumarycznie opracowanych rysach, z krótkim, ciemnobrązowym zarostem, dużymi ustami i zamkniętymi oczami. Włosy długie, ciemnobrązowe, falowane, opadające na plecy i prawe ramię grubymi lokami. Na głowie złocona korona cierniowa. Na biodrach krótkie, złocone, przewiązane sznurem perizonium z węzłem i krótkim zwisem na prawym boku. Na czole, dłoniach, stopach i prawym boku delikatne strużki krwi. Kolorystyka ciała naturalistyczna. Krzyż polichromowany na ciemny brąz, nad głową Chrystusa złocony titulus w formie podłużnej banderoli z napisem „IN / RI”. Po prawej stronie, w połowie wysokości dolnej części pionowej belki pełnoplastyczna figura anioła, unoszącego się w powietrzu, z rękami zwróconymi do podtrzymywania krucyfiksu. Głowa w trzech czwartych skierowana w lewo, odchylona do tyłu. Twarz owalna, o wyrazistych rysach, z mocno zaróżowionymi policzkami. Włosy krótkie, kręcone i brązowe. Ubrany jest w złoconą szatę odsłaniającą ramiona, fragment klatki piersiowej i nogi do wysokości kolan. Na plecach ma duże, złocone skrzydła. Belka pozioma flankowana parą przeciwstawnych, unoszących się w powietrzu, pełnoplastycznych putt, podtrzymujących dłońmi krawędzie poziomej belki krzyża. Główki zwrócone frontalnie, twarze o zaokrąglonych, pełnych, wyrazistych rysach i zarumienionych policzkach z dużymi oczami. Włosy krótkie, kręcone i brązowe. Ciała nagie, o zaokrąglonych kształtach, z rozwianymi na plecach, niewielkimi, złoconymi płaszczami i parami małych skrzydełek. Polichromia w odsłoniętych partiach ciała naturalistyczna, szaty i detale złocone.

Zarys problematyki artystycznej

Rzeźby przedstawiają dobrej klasy artystycznej dzieło z drugiej połowy XVII i XVIII wieku. Niestety źródła archiwalne nie ujawniły ich autorów. Tradycja umieszczania rzeźb w łuku tęczowym kościoła sięga jeszcze średniowiecza. Wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa z towarzyszącymi mu figurami Marii i św. Jana Ewangelisty był obowiązkowym elementem wyposażenia właściwie każdego kościoła łacińskiego już w średniowieczu. Oznaczał zwycięstwo, był również symbolem dobrowolnej ofiary Chrystusa i zapowiedzią Odkupienia. W epoce nowożytnej nastąpiła pewna zmiana w ikonografii tej sceny. Chrystus na belce tęczowej był przedstawiony w chwale, adorowany przez jednego lub dwa anioły. Ukazywano więc już nie przedstawienie historyczne sceny Ukrzyżowania, ale zapowiedź rzeczy przyszłych, oczekiwanych na końcu świata zgodnie z eschatologiczną wizją św. Mateusza, iż na niebie „[...] ukaże się Znak Syna Człowieczego” (Mt 24, 30). Święty Jan Chryzostom, ów znak Syna Człowieczego zinterpretował jako sztandar. Ikonografię tego przedstawienia najlepiej wyjaśnia wypowiedź siedemnastowiecznego teologa Pawła Ruszela: „Aniołowie i Archaniołowie ten znak Syna Człowieczego, to jest Krzyż poniosą na ramionach swoich jako przed cesarzem żołnierze zwykli chorągwie nosić”. Krucyfiks po raz pierwszy został ukazany w ten sposób w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Jego ikonografię opracował ksiądz Sebastian Piskorski. Rzeźbę Chrystusa wykonał Kazimierz Kaliski, zaś stiukowe anioły, które go podtrzymywały, były dziełem Baltazara Fontany. Za krakowskim przykładem w innych kościołach Małopolski na łuku tęczowym zamiast tradycyjnej grupy Ukrzyżowania zaczęły pojawiać się wizerunki Znaku Syna Człowieczego, np. w kościołach w Biórkowie, w Gdowie, czy w Czulicach. Prawdopodobnie w tym czasie do siedemnastowiecznego krucyfiksu w Zakliczynie dołączono figury aniołów.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Zdjęcia wykonane przed konserwacją. Obecnie rzeźba w stanie dobrym po konserwacji przeprowadzonej w 2017 roku.

Streszczenie

Rzeźby reprezentują dobrej klasy artystycznej dzieła z drugiej połowy XVII (krucyfiks) i XVIII wieku (anioły). Niestety źródła archiwalne nie ujawniły ich autorów. Przedstawione rzeźby Chrystusa i aniołów reprezentują temat ikonograficzny, zwany Znakiem Syna Człowieczego, który nawiązuje do słów św. Mateusza, iż na niebie „[...] ukaże się Znak Syna Człowieczego” (Mt 24, 30). Krucyfiks po raz pierwszy został ukazany w ten sposób w kolegiacie św. Anny w Krakowie.

Bibliografia

Pencakowski Paweł, "Znak Syna Człowieczego w tęczy kolegiaty św. Anny w Krakowie" , „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego” , s. 49-68
Mysiński Aleksander, "Dzieje parafii pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie k. Myślenic", Zakliczyn 2001

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Muzeum Archidiecezjalnego im. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, Dokumentacja prac konserwatorskich do: Chrystusa Ukrzyżowanego w otoczeniu aniołków z "Grupy Tęczy" kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Zakliczynie k/Myślenic, oprac. Danuta Prząda, 2017.

Archiwum parafialne w Zakliczynie, Inwentarz parafii Wszystkich Świętych w Zakliczynie, oprac. ks. Józef Stopka, 2018, s. 46.

Jak cytować?

Maria Działo, "Krucyfiks podtrzymywany przez anioły", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/krucyfiks-podtrzymywany-przez-anioly-2

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności