Epitafium księdza Jerzego Majerskiego

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
suski
Gmina
Maków Podhalański
Miejscowość
Maków Podhalański
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Parafia
Parafia Przemienienia Pańskiego (Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin)
Tagi
epitafium Skakalska Joanna z Kleynów Skakalski Jan
Miejsce przechowywania
nawa główna, pod chórem
Identyfikator
DZIELO/03877
Kategoria
płyta nagrobna
Ilość
1
Czas powstania
po 1842 roku
Fundator
Jan i Joanna z Kleynów Skakalscy
Miejsce (państwo, miasto, region geograficzny)
Małopolska
Technika i materiał
marmur dębnicki, techniki kamieniarskie
Wymiary podstawowe
szerokość – 45 cm
wysokość – 72,5 cm
Inne wymiary – wysokoscBezRamy: wysokoscFigury: szerkoscBezRamy: szerokoscFigury: wymiarPodstawy: srednica: srednicaCzary: szerokoscRam:
Autor noty katalogowej
Maria Działo
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Dzieje zabytku

Epitafium ufundowali Jan i Joanna z Kleynów Skakalscy po śmierci księdza Jerzego Majerskiego, po 1842 roku.

Opis

Tablica w kształcie stojącego prostokąta, zdobiona podwójną linią rytą wzdłuż krawędzi i rozetami w narożach. W polu tablicy inskrypcja „D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / Jerzemu Majerskiemu / Proboszczowi Makowskiemu, / Konsyliarzowi Konsystorza / Dyecezyi Tarnowskiej, / wysłużonemu Dziekanowi, / w 71 r(ok)u życia swego d(nia) 6. Paź/dziernika 1842. zmarłemu. / Dobremu Wujowi swemu / Jan i Joanna z Kleynów / Skakalscy. / na wieczną pamiątkę pomnik / ten położyli z prośbą Czytelników / o westchnienie za duszę Jego / do Boga.”.

Zarys problematyki artystycznej

Epitafium jest poświęcone księdzu Jerzemu Majerskiemu (1772-1842), proboszczowi kościoła w Makowie Podhalańskim w latach 1819-1842. Ksiądz urodził się w Podolińcu. Do gimnazjum uczęszczał w Koszycach i tam też ukończył studia filozoficzne. Następnie we Lwowie odbył studia teologiczne . Święcenia kapłańskie przyjął w 1795 roku. Urząd wikariusza pełnił w katedrze tarnowskiej w latach 1795-1801. W 1801 roku został proboszczem w Słopnicach. Ponadto pełnił urząd dziekana dekanatu tymbarskiego. W 1819 roku objął probostwo w Makowie Podhalańskim. Podczas jego urzędu w latach 1826-1828 zburzono drewnianą nawę świątyni, pozostawiając murowane prezbiterium z kaplicą z lat 1697-1701. Na jej miejsce wymurowano nową nawę i nową ścianę frontową kościoła. Tak przebudowany kościół został konsekrowany 28 maja 1833 roku przez biskupa Franciszka Pisztka. W tym samym roku na urząd wikariusza do Makowa przybył ksiądz Wojciech Blaszyński. Ksiądz Majerski był także wicedziekanem, a następnie dziekanem dekanatu żywieckiego (1831-1835), a po zmianie granic dekanatów został dziekanem honorowym. Był także radcą kurialnym, a od 5 października 1811 roku również egazminatorem prosynodalnym z dogmatyki. Zmarł w Makowie 6 października 1842 i został pochowany na przykościelnym cmentarzu. W kościele znajduje się jego portret wykonany 12 października 1831 przez Jana de Mattę Zamoyskiego z Krakowa. Na odwrociu obrazu opisano życie i działalność księdza Majerskiego w parafii makowskiej. Tablicę epitafijną mu poświęconą ufundowali Jan i Joanna z Kleynów Skakalscy. Epitafium charakteryzuje prostota formy i oszczędność zastosowanych środków wyrazu, czym nawiązuje do szeregu podobnych dzieł kommemoratywnych z XIX wieku.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Drobne uszczerbki na krawędziach epitafium.

Streszczenie

Epitafium jest poświęcone księdzu Jerzemu Majerskiemu, proboszczowi kościoła w Makowie Podhalańskim w latach 1819-1842. Dzięki jego staraniom rozbudowano świątynię do obecnej wielkości. Tablicę epitafijną mu poświęconą ufundowali Jan i Joanna z Kleynów Skakalscy. Epitafium charakteryzuje prostota formy i oszczędność zastosowanych środków wyrazu, czym nawiązuje do szeregu podobnych dzieł kommemoratywnych z XIX wieku.

Bibliografia

Czarniak Władysław, "Księża rodacy i duszpasterze Sidziny na przestrzeni 450 lat jej historii", Kraków 2013

Osoby związane z dziełem

Jak cytować?

Maria Działo, "Epitafium księdza Jerzego Majerskiego", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2024, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/epitafium-ksiedza-jerzego-majerskiego

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności