Kościół św. Jana Kantego w Kętach

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
oświęcimski
Gmina
Kęty
Miejscowość
Kęty
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Bielsko-Żywiecka
Parafia
Św. Małgorzaty i św. Katarzyny
Identyfikator
DZIELO/25201
Kategoria
kościół
Ilość
1
Czas powstania
14 czerwca 1724 (poświęcenie)
Fundator
Sykstus Lubomirski
Technika i materiał
kamień, cegła; murowanie
Autor noty katalogowej
Paulina Chełmecka
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0

Dzieje zabytku

W archiwum parafialnym w Kętach zachował się odpis aktu erekcyjnego kościoła św. Jana Kantego, a w nim informacja, że była to fundacja księcia Sykstusa Lubomirskiego której kapitał wynosił 1000 florenów polskich lokowanych w majątku miasta Kęty – „na gronciech własnych miejskich, to jest na lesie miejskim nazwanym Burgwałd, starodawnymi jego granicami obwałowanym, na stawach miejskich, także łąkach i młynem zasolnym, ze wszystkimi przyległościami pomienionych dóbr”. W zapisie podkreślono również, że ze wspomnianego kapitału suma 70 florenów rocznie będzie przeznaczana na rzecz kaplicy – 60 florenów na uposażenie dla kapelana, 10 florenów na utrzymanie i przyszłe remonty świątyni. Na podstawie tego dokumentu biskup krakowski Piotr Gembicki wydał zgodę na rozpoczęcie budowy zawartą w „Facultas extruendi Capella in Kenty B. Joannis Canty” z 16 września 1644. Zabezpieczenie finansowe kaplicy stanowiła także ofiarność wielu fundatorów reprezentujących zamożniejszą część mieszkańców Kęt jak i okolicznej szlachty. Jedną z najbardziej zasłużonych postaci jest ksiądz Grzegorz Jan Zdziewojski z Łasku będący równocześnie pierwszym prebendarzem kaplicy pw. bł. Jana Kantego. Znaczącym wkładem duchownego było także wzniesienie w sąsiedztwie świątyni domu dla opiekującego się nią kapelana. W zapisie testamentowym pozostawił zastrzeżenie, że dochód z czynszu należy przeznaczać na wino mszalne do kaplicy. Jeszcze jedną sylwetką ważnego fundatora świątyni jest Adam „de Brzezie” Paszkowski herbu Zadora. Także jego fundacja, uruchomiona w 1673 roku, bazująca na kapitale 1000 florenów, dawała roczny dochód 70 florenów wypłacanych po 35 florenów w święto narodzenia św. Jana Chrzciciela i w Boże Narodzenie. Patronat nad dziełem objęła Akademia Krakowska. Dzieje świątyni, która według tradycji została wzniesiona w miejscu, w którym urodził się św. Jan Kanty, obejmują dwa etapy, pierwotnie stanowiła ją murowana, jednonawowa kaplica wzniesiona na kamiennym fundamencie, o kamiennych murach z dodatkiem cegły. Z jej struktury zachowały się fragmenty fundamentów. Pobieżny jej opis zachował się w „Dziejopisie Żywieckim” Andrzeja Komonieckiego, który odnotował, „że mała była i ciemna od wielkiego ołtarza […] stojąc ta kaplica stara od zmurowania swego lat 67”. Po niemal 70 latach podjęto decyzję o wzniesieniu nowej, nieco większej budowli. Decyzja ta wiązała się także z faktem znacznego wzrostu ruchu pielgrzymkowego spowodowanego przede wszystkim beatyfikacją Jana Kantego w 1676 roku oraz sprowadzeniem do Kęt przez księdza Marcina Oślińskiego jego relikwii w 1702 roku. Znaczący wpływ zarówno na lokalny kult świętego, jak i wzrost ofiar na rzecz kaplicy miała także szerząca się w latach 1707-1708 epidemia. Dodatkowo w latach 1689-1703 gruntownie przebudowano kolegiatę św. Anny w Krakowie. Obowiązek finansowania nowego przedsięwzięcia i nadzór nad pracami objęli dwaj związani z Kętami duchowni – urodzony w mieście ok. 1650 roku Jan Chryzostom Pyzowicz, doktor filozofii, od 1687 roku prebendarz kościoła Świętego Krzyża a od około 1699 roku proboszcz fary oraz wspomniany ksiądz Marcin Ośliński, profesor i rektor Akademii Krakowskiej, który spędził w mieście dzieciństwo i młodość. Jak odnotował Andrzej Komoniecki oraz upamiętniono na wmurowanej wewnątrz kościoła tablicy, najważniejsze etapy przebudowy świątyni ukończone zostały w 1715 roku. Symboliczne jej oddanie miało miejsce 20 października w dzień wspomnienia św. Jana Kantego, budowla nie była jednak jeszcze ukończona, „bo jeszcze nie (…) wytynkowana ani posadzką kamienną ułożona”, imponowała jednak „[w]spaniałością, wysokością i rozprzestrzenieniem”. Nowy kościół był zatem znacznie większy i bardziej przestrzenny od pierwotnego. Zarówno podczas XVIII, jak i XIX wieku kościół nie uległ znaczniejszym ingerencjom w strukturę zatem jego obecna forma jest niemal niezmieniona od 1715 roku. Wyjątek stanowi jedynie konstrukcja dachu, który, podobnie jak dom prebendarza, uległ całkowitemu zniszczeniu podczas pożaru miasta w 1797 roku. opiekunem świątyni był wówczas ksiądz Stanisław Petulski, który natychmiast rozpoczął działania mające na celu naprawę zniszczeń. Wówczas także najprawdopodobniej zbudowano barokową w formie wieżyczkę na sygnaturkę. W XIX i XX wieku prowadzono drobne zabiegi modernizacyjne oraz konserwatorskie, jednak najbardziej efektowna konserwacja architektury kościoła – jego zewnętrznych elewacji, miała miejsce w 2013 roku, kiedy także pokryto dach świątyni blachą miedzianą.

Opis

Kościół usytuowany jest za północną pierzeją zabudowy rynku, w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni parafialnej, po jej południowo-wschodniej stronie.
Kościół orientowany, jest budowlą murowaną z cegły i kamienia (grubość murów od 70 do 160 cm), na rzucie podłużnym (24 m długość, 8,5 m szerokość). Korpus jednonawowy, trójprzęsłowy, prezbiterium jednoprzęsłowe, zamknięte półkolistą absydą, z dwukondygnacyjną przyległością od północy (zakrystia w przyziemiu). Nawę i prezbiterium przekrywa sklepienie kolebkowe z gurtami wspartymi na parach pilastrów dźwigających wydatne, obiegające wnętrze belkowanie. Nawę od prezbiterium oddziela półkolista arkada łuku tęczowego. Wnętrze doświetlają dwa rzędy okien zamkniętych łukami odcinkowymi. Artykulację ścian na zewnątrz stanowią płyciny ujmujące pary okien. Trójosiową fasadę artykułują pary osadzonych na cokole pilastrów – po dwie po bokach i jedna w polu środkowym wspierające belkowanie. W osi środkowej jest umiejscowiony ujęty profilowanym obramieniem otwór wejściowy z dwuskrzydłowymi drzwiami. Wyżej jest płytka, prostokątna wnęka, u góry zaś okno zamknięte łukiem odcinkowym. W osiach bocznych na cokole fasady osadzona para niszy z rzeźbami św. Piotra po lewej stronie i św. Pawła po prawej. Kapitele pilastrów zdobione motywami festonów owocowo-kwiatowych.
Szczyt fasady ujęty parą spływów, zamknięty trójkątnie, po bokach flankowany parą cokołów zwieńczonych wazonami, pole środkowe wydzielone dwiema parami pilastrów zawiera półkoliście zamkniętą niszę z figurą Matki Boskiej, wyżej trójkąt Opatrzności Bożej ujęty promienistą glorią. Dachy korpusu i prezbiterium dwuspadowe, nad pierwszym przęsłem wieżyczka na sygnaturkę w formie latarni. Dach nad przyległością pulpitowy. Tynki kościoła w odcieniach bieli i szarości.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Dobra.

Inne dzieła z tego roku

Jak cytować?

Paulina Chełmecka, "Kościół św. Jana Kantego w Kętach", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2024, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/kosciol-sw-jana-kantego-w-ketach

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności