Epitafium Stanisława Samuela Kalinowskiego

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
wielicki
Gmina
Biskupice
Miejscowość
Łazany
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Dekanat
Niegowić
Parafia
Parafia Znalezienia Krzyża Świętego
Tagi
czarny marmur Jerzy Lubomirski Jerzy Sebastian Lubomirski kamieniarka marmur dębnicki Stanisław Samuel Kalinowski sztuka XVII wieku XVII wiek
Miejsce przechowywania
kościół
Identyfikator
DZIELO/03492
Kategoria
płyta nagrobna
Ilość
1
Czas powstania
czwarta ćwierć XVII wieku (zm. 1679)
Technika i materiał
marmur dębnicki, kuty
Wymiary podstawowe
szerokość – 80 cm
wysokość – 150 cm
Autor noty katalogowej
Justyna Kuska
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0

Dzieje zabytku

Płyta epitafijna powstała w czwartej ćwierci XVII wieku (po 1679), zapewne w jednym z dębnickich warsztatów kamieniarskich.

Opis

Tablica w kształcie stojącego prostokąta ujęta w profilowane obramienie i obwiedziona cienką bordiurą. W narożach cztery tarcze zwieńczone koronami i ujęte od dołu wiązkami larów mieszczące godła herbów: Junosza, Ślepowron, Doliwa i Sas. Pośrodku inskrypcja „D[EO] O[PTIMO] M[AXIMO] / PiISQ(UE)MANIBVS / MAGNE(FICI) AC G(E)N(ER)OSI OLIM STANISLAI SAMVELIS / IN KALINOW KALINO(WS)KI VENATORIS PALL(A)T(INAT)VS / PODLA(C)HIAE MAGNANIMVS LEGIONEM DVCTOR / INFRACTVS DENISTERANNISIN HOSTES / GLORIOSIS MARTEM CICATRICIBUS SPIRANS / BELLATOR /
TRIBVNALICVS ET CONFEDERATI PAL(LA)T(INAT)VS CRACO/VIENSIS IVDEX ET PRAESES / METROPOLITANAE COMMENTATOR ARCIS / MVNIFICVS CVVLTVS DIVINI FVNDATOR / REGVMAE ET MAGNATVM DELICIAE / EGENORUM PATER / EHEVFATO PROFFRATUS / IN RECTE FACTISAE ET PROLE SUPERSTITE / MAGNUM IMITATURA PARENTEM / AETERNUM DEO ET PATRIAE VICTURUS / CHRISTIANO MORTALISSI MORTALIA COGITAS / IMMORTALEM MOTRUO APPRECARE VITAM / OPTIME MERITVS HEROS VI ANNORUM / E(T) MORTALITATIS STATIONE DECESSIT / DIE XII MENSIS APRILIS AN[N]O 1679”.

Zarys problematyki artystycznej

Stanisław Samuel Kalinowski był łowczym podlaskim i pułkownikiem królewskim. W latach 1660-1664 pozostawał na służbie u marszałka wielkiego i hetmana polnego koronnego Jerzego Lubomirskiego. Zmarł w 1679 roku i został pochowany w kaplicy bocznej kościoła w Łazanach. Wówczas (lub nieco później) powstała omawiana płyta epitafijna ozdobiona herbami Junosza, Doliwa, Ślepowron i Lis. Treść inskrypcji wskazuje, że pomiędzy rokiem 1660 a 1679 Kalinowski wszedł w posiadanie Łazan. Jerzy Sebastian Lubomirski sprzedał Kalinowskiemu miejscowość wraz z prawem patronatu nad świątynią. W swoim testamencie Stanisław Samuel Kalinowski zapisał świątyni w Łazanach czynsz w wysokości 240 florenów rocznie. Przypisuje mu się także fundację ołtarza noszącego wezwanie św. Stanisława w kaplicy bocznej kościoła w Łazanach, w której został pochowany. Ołtarz ten został usunięty ze świątyni w 1870 roku ze względu na zły stan zachowania.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Dobry, pęknięcie w w górnej części oraz prawym, dolnym rogu płyty.

Streszczenie

Płyta epitafijna Stanisława Samuela Kalinowskiego powstała w czwartej ćwierci XVII wieku (po 1679), zapewne w jednym z dębnickich warsztatów kamieniarskich. Stanisław Samuel Kalinowski był łowczym podlaskim i pułkownikiem królewskim. Pomiędzy rokiem 1660 a 1679 kupił od Jerzego Sebastiana Lubomirskiego Łazany wraz z prawem patronatu nad tutejszą świątynią. Zmarł w 1679 roku i został pochowany w kaplicy bocznej kościoła w Łazanach, któremu w testamencie zapisał czynsz w wysokości 240 florenów rocznie i dla którego ufundował ołtarz św. Stanisława (obecnie nieistniejący).

Bibliografia

"Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1: Województwo krakowskie", Warszawa 1953

Jak cytować?

Justyna Kuska, "Epitafium Stanisława Samuela Kalinowskiego", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/epitafium-stanislawa-samuela-kalinowskiego

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności