Epitafium Wiktora Kopffa

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
myślenicki
Gmina
Siepraw
Miejscowość
Zakliczyn
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Dekanat
Myślenice
Parafia
Wszystkich Świętych
Tagi
marmur dębnicki Wiktor Kopff
Miejsce przechowywania
zewnętrzna ściana wschodnia kościoła
Identyfikator
DZIELO/17357
Kategoria
płyta nagrobna
Ilość
1
Czas powstania
około 1889 roku
Miejsce (państwo, miasto, region geograficzny)
Małopolska
Technika i materiał
marmur dębnicki, kamień, techniki kamieniarskie
Wymiary podstawowe
szerokość – 76 cm
wysokość – 39 cm
Autor noty katalogowej
Maria Działo
Uznanie autorstwa 4.0

Dzieje zabytku

Tablica epitafijna powstała zapewne po śmierci Wiktora Kopffa, około 1889 roku. Odnowiono ją w 2012 roku.

Opis

Tablica epitafijna w kształcie leżącego prostokąta w kamiennym, profilowanym obramieniu. W polu złocona inskrypcja „WIKTOR KOPFF / D(okto)r O(bojga) Praw / c(esarski) k(rólewski) rz(eczywisty) Tajny Radca J(ego) C(esarskiej) Mości / Senator b(yły) Rz(eczy)p(ospolitej) krak(owskiej) / Prezydent c(esarskiego) k(rólewskiego) Sądu wyższego / Radca M(iasta) Krakowa / Członek nadzw(yczajny) Akademii Umiejętności / * w Krakowie 1805 roku † 27 Stycznia 1889. / Spokój Jego duszy.” Nad inskrypcją złocony, łaciński krzyżyk.

Zarys problematyki artystycznej

Epitafium jest poświęcone Wiktorowi Adamowi Karolowi Kopffowi (1805-1889), urodzonemu w Krakowie. Kopff był najmłodszym z ośmiorga dzieci Jana Wincentego i Tekli Danielskiej. W latach 1814-1821 uczęszczał do Szkoły św. Anny w Krakowie, a w 1821 roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczynym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie po trzech latach przeniósł się na Wydział Prawny. W 1837 roku został członkiem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. W kolejnym roku został mianowany sędzią apelacyjnym, a w 1840 roku senatorem Rzeczypospolitej Krakowskiej. Ponadto był również przewodniczącym Dyrekcji Teatralnej w Krakowie. Po wybuchu powstania w 1846 roku uchylał się od udziału w rewolucyjnym rządzie. Powstanie oceniał krytycznie, uważając iż przyśpieszyło koniec istnienia Rzeczypospolitej Krakowskiej. Po wcieleniu Krakowa do Austrii został przydzielony do Komisji Nadwornej w charakterze referenta, a także wszedł w skład komitetu cenzury rządowej. Władze poleciły mu m.in. kontrolę krakowskich księgarń i drukarń, aby te nie publikowały zbyt liberalnych książek i broszur. W odwecie krakowska młodzież urządziła mu wówczas tzw. kocią muzykę. Ponadto zajmował się dostosowaniem stosunków administracyjnych i prawnych w dawnej Rzeczypospolitej do nowej organizacji kraju. W latach 1868-1871 pełnił funkcję prezydenta Wyższego Sądu Krajowego w Krakowie (sąd I instancji). Kopff należał również do różnych towarzystw i instytucji, np. Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, był członkiem nadzwyczajnym Akademii Umiejętności i członkiem Wielkiego Wydziału Kasy Oszczędności i in. Po przejściu na emeryturę (1871) kupił wieś Zakliczyn w powiecie wielickim i zaniedbany majątek doprowadził do dobrego stanu. Nie wycofał się jednak z dotychczasowej działalności i dalej brał czynny udział w organizacji administracji miejskiej. Kopff był ożeniony z Józefą Grabowską (1818-1895), córką Ambrożego Grabowskiego, księgarza i historyka krakowskiego. Miał pięciu synów: Władysława, Henryka, Leona, Juliusza i Józefa oraz dwie córki: Emilię i Stanisławę. Tablicę epitafijną mu poświęconą charakteryzuje prostota formy i oszczędność zastosowanych środków wyrazu, czym nawiązuje ona do szeregu podobnych dzieł kommemoratywnych z XIX wieku.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Dobry.

Streszczenie

Epitafium jest poświęcone Wiktorowi Adamowi Karolowi Kopffowi (1805-1889), urodzonemu w Krakowie. Kopff był członkiem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, sędzią apelacyjnym i senatorem Rzeczypospolitej Krakowskiej. Po wybuchu powstania w 1846 roku uchylał się od udziału w rewolucyjnym rządzie. Po wcieleniu Krakowa do Austrii został przydzielony do Komisji Nadwornej w charakterze referenta, a także wszedł w skład komitetu cenzury rządowej. Ponadto zajmował się dostosowaniem stosunków administracyjnych i prawnych w dawnej Rzeczypospolitej do nowej organizacji kraju.

Bibliografia

Homola Irena, "Wiktor Kopff" , [w:] "Polski słownik biograficzny, t. 14" , Wrocław-Warszawa-Kraków 1968-1969 , s. 18-20
Mysiński Aleksander, "Dzieje parafii pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie k. Myślenic", Zakliczyn 2001

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum parafialne w Zakliczynie, Inwentarz parafii Wszystkich Świętych w Zakliczynie, oprac. ks. Józef Stopka, 2018, s. 25-26.

Osoby związane z dziełem

Jak cytować?

Maria Działo, "Epitafium Wiktora Kopffa", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2024, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/epitafium-wiktora-kopffa

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności