Ołtarz boczny św. Anny Samotrzeć

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Miejscowość
Kraków
Miejsce przechowywania
filar międzynawowy północny
Identyfikator
DZIELO/25072
Kategoria
ołtarz
Dookreślenie zabytku
ołtarz boczny
Ilość
1
Czas powstania
druga połowa XVIII wieku
Technika i materiał
drewno; techniki stolarskie, rzeźbiarskie; polichromia, złocenia, srebrzenia
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0

Dzieje zabytku

Ołtarz nie jest precyzyjnie datowany, nie są również znane żadne źródła archiwalne na jego temat. Na podstawie życiorysu artysty można stwierdzić, że powstał on po 1755 roku i być może jest związany z okresem pracy nad gzymsem, zwanym też gankiem, którego dotyczy umowa zawarta przez kościół św. Marka z artystą w 1766 roku.

Opis

Ołtarz architektoniczny, jednoosiowy, jednokondygnacyjny, ze zwieńczeniem. Ołtarz prostopadłościenny z drewnianą, współczesną mensą i współczesnym antependium z przedstawieniem świętej w otoczeniu wieńca z kwiatami. Nastawa ujęta ukośnie dostawionymi filarami kanelowanymi, ustawionymi na postumentach z konsolami o prostych kapitelach utworzonych z roccailli i konsol podtrzymujących przerwane belkowanie zwieńczone ćwierćkolistymi naczółkami. Zwieńczenie o wklęsłych bokach zakończone profilowanym gzymsem w kształcie łuku nadwieszonego półkolistego. Na tle filaru, na konsolach ustawione figury uskrzydlonych aniołów. W polu środkowym obraz w kształcie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem nadwieszonym półkolistym ozdobiony rocaillem. W ramie obraz z przedstawieniem św. Anny Samotrzeciej z Madonną z Dzieciątkiem. Nad ramą baldachim z lambrekinem. W zwieńczeniu serce Gorejące na tle glorii promienistej z chmurkami, zwieńczonej uskrzydloną główką anielską; nad gzymsem zwieńczenia grzebień utworzony z ażurowego rocaillu.

Zarys problematyki artystycznej

Antoni Gegenbaur, będący twórcą znacznej części elementów wystroju kościoła bernardynów, kościoła Bożego Ciała oraz kościoła św. Marka w Krakowie, uważany jest za najwybitniejszego krakowskiego rzeźbiarza drugiej połowy XVIII wieku. Ołtarz reprezentuje charakterystyczny typ jednoosiowego, trapezoidalnie zwieńczonego retabulum. Płaskie struktury uzupełnia typowa dla artysty bogata dekoracja rzeźbiarska, w której dominują płomieniste i ekspresyjne rocaille. Na podstawie analizy dzieł Gegenbauer zaliczany jest do przedstawicieli nurtu południowoniemieckiego w rzeźbiarstwie krakowskim.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Dobry

Streszczenie

Ołtarz boczny św. Anny Samotrzeć w kościele świętego Marka w Krakowie pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Autorem dzieła jest snycerz i rzeźbiarz Antoni Gegenbaur działający na terenie Krakowa w latach 1755-1773.

Bibliografia

Dettloff Anna, "Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII w. Twórcy, nurty i tendencje", Kraków 2013
"Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 3: Kościoły i klasztory śródmieścia, z. 2", Warszawa 1978

Jak cytować?

Patrycja Mizera, "Ołtarz boczny św. Anny Samotrzeć", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/oltarz-boczny-sw-anny-samotrzec-1

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności