Matka Boska Wspomożenia Wiernych

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
nowotarski
Gmina
Nowy Targ
Miejscowość
Nowa Biała
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Dekanat
Niedzica
Parafia
Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Tagi
Eleusa malarstwo XVII wieku Matka Boska Wspomożenia Wiernych Matka Boska z Dzieciątkiem
Miejsce przechowywania
ołtarz boczny przy południowej ścianie nawy
Identyfikator
DZIELO/04867
Kategoria
obraz
Ilość
1
Czas powstania
XVII/XVIII wiek (przed 1713 rokiem)
Technika i materiał
olej na płótnie; drewno, techniki stolarskie, złocenie
Wymiary podstawowe
szerokość – 85,5 cm
wysokość – 145 cm
Wymiary szczegółowe
Wysokość bez ramy – 132,5 cm
Szerokość bez ramy – 73,5 cm
Autor noty katalogowej
Paulina Kluz
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Dzieje zabytku

Obraz Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych powstał najpewniej na przełomie XVII i XVIII wieku, ale przed 1713 rokiem, gdyż wymieniony był w aktach wizytacji z tego czasu. W dokumentach powizytacyjnych z 1731 roku wskazano, że znajdował się w ołtarzu głównym. Najpewniej po wybudowaniu nowego kościoła w latach 1731-1748 lub później został umieszczony w ołtarzu bocznym, w którym znajduje się obecnie. W tym retabulum wymieniony był też w aktach wizytacji w 1832 roku. Prawdopodobnie w XIX wieku obraz zasłonięto drewnianą sukienką.

Opis

Obraz w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem półkolistym nadwieszonym. Postacie przesłonięte są drewnianą sukienką w partiach szat, odsłaniającą twarze, dłonie i nogi. W centrum Matka Boska ukazana do kolan, zwrócona w trzech czwartych w prawo, obiema rękami obejmuje Dzieciątko, przytulając swoją twarz do jego policzka. Twarz ma trójkątną, o migdałowatych oczach, łukowato wygiętych brwiach, prostym, wąskim nosie i małych ustach. Ubrana jest w suknię i płaszcz nakrywający głowę i opadający na kolana, przesłonięte sukienką o płaskorzeźbionym roślinnym wzorze, z płaszczem o dekoracyjnej lamówce imitującej kameryzację. Dzieciątko ukazane z profilu, lewą nogą stoi na kolanach Matki, prawą unosi, przytula twarz do Marii i obejmuje ją prawą ręką. Twarz ma okrągłą, o dużych, skierowanych w górę oczach, małym, zadartym nosie i pełnych ustach, okoloną krótkimi, brązowymi włosami. Jego ciało przesłonięte jest drewnianą sukienką, w formie tuniki o płaskorzeźbionym, roślinnym wzorze, odsłaniającą nogi i rękę. Nad głowami obu postaci aplikowane metalowe korony zamknięte. Postacie ukazane na ciemnobrązowym tle, rozjaśnionym wokół postaci Marii.Zarys problematyki artystycznej

Obraz Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Nowej Białej powstał na wzór dzieła „Maria Hilf” (Mario pomóż) wykonanego przez Lucasa Cranacha Starszego w 1537 roku. To dzieło przechowywane jest w Innsbrucku, jakkolwiek głównym miejscem kultu Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych jest Pasawa, gdzie znajduje się kopia tego wizerunku wykonana przez pasawskiego malarza Pio w 1620 roku na zlecenie Marquarda von Schwendi. Wizerunek cieszył się dużą sławą i uznany był za cudowny. Jego kopie były rozpowszechnione głównie na terenach Niemiec i Czech, później również Śląska.
W nowożytnej Europie wstawiennictwo Matki Boskiej odgrywało ważną rolę w różnych kampaniach wojskowych i bitwach, w których zwycięstwa przypisywano jej pomocy (np. bitwa pod Lepanto). Podczas oblężenia Wiednia przez wojska tureckie cesarz Leopold miał modlić się przed obrazem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Pasawie. Po zwycięstwie właśnie ten wizerunek zyskał miano pomocnego w walkach z Turkami i był szczególnie czczony w krajach, którym groziła inwazja, a więc Austrii i Węgrom. Nowa Biała leżąca na Spiszu należała w tym okresie do Górnych Węgier, tak też można tłumaczyć pojawienie się w kościele obrazu Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych. Jest to szczególnie istotne, gdyż w Rzeczypospolitej tego typu przedstawienia nie były szczególnie rozpowszechnione, chociaż pierwsze kopie obrazu „Maria Hilf” pojawiły się już w XVII wieku.
Obraz w Nowej Białej ukazuje Matkę Boską w typie Eleusy (Umilenje). Słowo to można przetłumaczyć jako pełna uczucia miłosierdzia, miłościwa, miłosierna, czuła, współczująca i in. Przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Eleusy stanowi jeden z wariantów Hodegetrii. Wizerunek ten charakteryzuje element subtelnego przytulenia policzka Marii do policzka Dzieciątka, które zazwyczaj jedną ręką obejmowało ją za szyję. Miał on wyrażać czułą miłość matki i syna, jako przykład doskonałej relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem, pełnej miłości i zaufania.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Drobne ubytki i przetarcia sukienki,

Streszczenie

Obraz Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych powstał najpewniej na przełomie XVII i XVIII wieku, ale przed 1713 rokiem, gdyż wymieniony był w aktach wizytacji z tego czasu. Po wybudowaniu nowego kościoła w latach 1731-1748 został umieszczony w ołtarzu bocznym, w którym znajduje się obecnie. Obraz Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Nowej Białej powstał na wzór dzieła „Maria Hilf” (Mario pomóż) wykonanego przez Lucasa Cranacha Starszego w 1537 roku.

Bibliografia

Skorupa Andrzej, "Zabytkowe kościoły polskiego Spisza", Kraków 2001
Sprutta Justyna, "Ikona maryjna typu Eleusa" , „Salvatoris Mater” , s. 105-124
Šimončič Jozef, Karabová Katarína, "Kanonické vizitácie dunajeckého dekanatu v spišskom biskupstve z roku 1832", Krakov 2015
Trajdos Tadeusz, "Krempachy i Nowa Biała w świetle wizytacji z 1731 roku" , „Almanach Nowotarski” , s. 93-100

Jak cytować?

Paulina Kluz, "Matka Boska Wspomożenia Wiernych", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/matka-boska-wspomozenia-wiernych-1

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności