Tablica upamiętniająca cztery jubileusze

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
suski
Gmina
Sucha Beskidzka
Miejscowość
Sucha Beskidzka
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Dekanat
Sucha Beskidzka
Parafia
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
Miejsce przechowywania
obejście nowego kościoła
Identyfikator
DZIELO/08415
Kategoria
tablica pamiątkowa
Ilość
1
Czas powstania
1983 rok
Fundator
proboszcz Czesław Świniarski
Technika i materiał
kamień kuty, metal odlewany, cyzelowany, patynowany
Autor noty katalogowej
Agata Felczyńska
Domena Publiczna

Dzieje zabytku

Tablica została umieszczona na ścienie kościoła w 1983 roku.

Opis

Brązowa tablica w kształcie leżącego prostokątna obwiedzioną szeroką, profilowaną, kamienną ramą. Na niej symetrycznie po dwóch stronach profilowe portrety zwróconych do siebie: po lewej stronie św. Stanisława, a po prawej św. Jana Pawła. Święty Stanisław ukazany w nimbie i z pastorałem, św. Jan Paweł II z krzyżem papieskim. Obaj zostali przedstawieni w infułach i podpisani „ŚW(IĘTY) STANISŁAW” i „ JAN PAWEŁ II P(APIEŻ)P(OLAK)”. Między nimi, u góry, niewielkie portretowe ujęcie Matki Boskiej Częstochowskiej, poniżej której jej monogram ponad herbami wymienionych postaci. Na dole, w trzech linijkach napis „NA PAMIATKĘ / ŚWIĘTYCH JUBILEUSZÓW / 1272 1972 1983 1382 1982”. W prawym dolnym rogu sygnatura „B. LANGMAN”.

Zarys problematyki artystycznej

Ufundowana przez proboszcza parafii w Suchej Beskidzkiej Czesława Świniarskiego tablica, upamiętniająca cztery różne jubileusze, została wykonana przez rzeźbiarza Bogusława Langmana. Umieszczono na niej wizerunki św. Stanisława, Matki Boskiej Częstochowskiej i papieża Jana Pawła II oraz szereg dat odnoszących się do ważnych z punku widzenia historii Kościoła wydarzeń. Daty 1272-1972 dotyczą niewątpliwie osoby św. Stanisława. Trudno jednak znaleźć wytłumaczenie dla roku 1272. Późniejszy święty został biskupem w 1072 roku, zatem w 1972 roku obchodzono 900-lecie tego wydarzenia.
Daty 1382-1982 upamiętniają obchody 600-lecia sprowadzenia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i założenia klasztoru Paulinów na Jasnej Górze.
Rok 1983 był ogłoszony przez papieża Jana Pawła II, w piątą rocznicę jego pontyfikatu, Jubileuszowym Rokiem Odkupienia.
Autor tablicy – Bogusław Langman (1905-1988), syn Zygmunta Langmana (1860-1924) był krakowskim (pracującym okresami w Rzymie) rzeźbiarzem, który wykonał m.in. główny i boczny ołtarz do nowego kościoła w Tłuczaniu (pow. wadowicki) oraz popiersie Henryka Sienkiewicza ustawione najpierw w rzymskim parku Borghese i przeniesione później do tamtejszego kościoła Domine Quo Vadis.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Dobry.

Streszczenie

Brązowa tablica wykonana w 1983 roku z fundacji proboszcza Czesława Świniarskiego przez artystę Bogusława Langmana została zawieszona w ambicie nowego kościoła. Upamiętnia jubileusze: objęcia biskupstwa przez św. Stanisława, założenia klasztoru Paulinów na Jasnej Górze i sprowadzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Roku Jubileuszowego Odkupienia i piątej rocznicy wyboru Jana Pawła II na urząd papieża.

Bibliografia

Harasimczyk Jerzy Henryk , "Zespół klasztorno-kościelny Sucha Beskidzka", Krosno 2002
"Zarys dziejów parafii i kościołów w Suchej Beskidzkiej", Sucha Beskidzka 2008
Woźniak Barbara, Leśniakiewicz Marcin, "Parafia w Suchej Beskidzkiej", Wadowice 2008

Osoby związane z dziełem

Jak cytować?

Agata Felczyńska, "Tablica upamiętniająca cztery jubileusze", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/tablica-upamietniajaca-cztery-jubileusze

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności