Chrzcielnica

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
myślenicki
Gmina
Siepraw
Miejscowość
Siepraw
Metropolia
Krakowska
Parafia
Św. Michała Archanioła
Kościół
Św. Michała Archanioła
Tagi
sztuka XVII wieku
Miejsce przechowywania
prezbiterium
Identyfikator
DZIELO/27066
Kategoria
chrzcielnica
Ilość
1
Czas powstania
XVII wiek
Technika i materiał
kamień, techniki kamieniarskie
Wymiary podstawowe
wysokość – 105 cm
Wymiary szczegółowe
Wymiar podstawy – szer. 55 cm
Średnica czary – 55 cm
Wymiary szczegółowe
Średnica czary – 55 cm
Autor noty katalogowej
Paulina Kluz
Domena Publiczna

Dzieje zabytku

Chrzcielnicą została wymieniona po raz pierwszy w aktach wizytacji z 1655 roku. Niewątpliwie powstała z przeznaczeniem do nowego kościoła, w drugiej ćwierci XVII wieku. Następnie wymieniona była w aktach wizytacji z 1664, 1728 i 1748 roku. W dwóch ostatnich wskazano, że miała drewniana pokrywę. Chrzcielnica była wymieniona w kościele w „Katalogu zabytków sztuki w Polsce” z 1953 roku. Została zniszczona w pożarze kościoła mającym miejsce w 1968 roku. Po roku 2000 była rekonstruowana z zachowanych części.

Opis

Chrzcielnicą ustawiona na niskiej podstawie na planie kwadratu. Płaszcz stopy na planie ośmioboku, zwężający się ku górze, zamknięty profilowanym, ośmiobocznym pierścieniem. Trzon o przekroju ośmiobocznym. Czara o przekroju ośmiobocznym, wypukła, z wywiniętym brzegiem, w dolnej części dekorowana imitacją puklowania.

Zarys problematyki artystycznej

Chrzcielnica w typie kielichowym, o formach charakterystycznych dla okresu jej powstania.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Dobry.

Streszczenie

Chrzcielnicą została wykonana w drugiej ćwierci XVII wieku, z przeznaczeniem do nowego kościoła. Była zniszczona w pożarze kościoła mającym miejsce w 1968 roku. Po roku 2000 została rekonstruowana z zachowanych części.

Bibliografia

"Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1: Województwo krakowskie", Warszawa 1953

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji kapitulnych
Liber visitationum decanatus Dobczycensis a perillri ac reverendissimo Domino Nicolao Oborski Dei et Apostolice Sedis Gratia Episcopo Laodicensis Suffraganeo, Archidiacono, Vicario in Spiritualibus et Officiali Generali Cracoviensi
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji kapitulnych
Acta visitationis per me Alexandrum Mathiam Rudzki Commissarium ad hoc nunus in dusbus decanatibus Lipnicensis et Voynicensis

Autor: Aleksander Maciej Rudzki

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji kapitulnych
Wizytacja kanoniczna przeprowadzona w dn. 28 kwietnia 1728 r. przez bpa Michała Kunickiego...
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji biskupich
Visitatio archidiaconatus Cracoviensis (Decanatus: Skalensis - 1727; Vitoviensis - 1727; Prossoviensis - 1728; Novi Montis - 1728; Scawinensis - 1729; Xsiążnensis - 1731; Woynicensis - 1731; Zatoriensis - 1729; Lipnicensis - 1730; Dobczycensis - 1730; Andreoviensis - 1731; Żyvecensis - 1732; Oswiemensis - 1732; Wielicensis - 1741; postea sequntur inventaria ecclesiarum decanatus Dobczycensis, Woynicensis, Andreoviensis) per R.D. Michaelem de Magna Kunice Kunicki, episcopum Arsiacensem, suffraganeum et archidiaconum Cracoviensem annis 1727 - 1741 peracta

Autor: Michał Kunicki

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Akta wizytacji biskupich
Acta visitationis decanatuum Dobczycensis et Lipnicensis ex delegatione Cel. Principis R.D. Andrea Stanislai Kostka comitis in Załuskie Załuski, episcopi Cracoviensis ducis Severiae, per Clementem Stanislaum Kostka Herka, Phil. Doctorem et Professorem, Collegam minorem, Ecclesiae Collegiatae Boboviensis custodem, parochiae Droginensis curatum a.D. 1747 die vero 3 mensis Decembris inchoata et 1748 die 22 mensis Martii expeditae

Autor: Andrzej Stanisław Kostka Załuski

Jak cytować?

Paulina Kluz, "Chrzcielnica", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2024, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/chrzcielnica-79

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności