Epitafium księdza Wojciecha Dudzińskiego

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
myślenicki
Gmina
Lubień
Miejscowość
Krzeczów
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Dekanat
Pcim
Parafia
Parafia Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
Miejsce przechowywania
północna ściana kościoła, pod amboną
Identyfikator
DZIELO/12307
Kategoria
płyta nagrobna
Ilość
1
Czas powstania
po 1904 roku
Technika i materiał
kucie w kamieniu, polichromowanie, złocenie
Autor noty katalogowej
Paulina Chełmecka
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Opis

Epitafium w formie tablicy w kształcie leżącego prostokąta, ujętej profilowaną, złoconą ramą. Na czarnym tle złocony napis
„D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / X(iądz) Wojciech Dudziński / Expozyt w Krzeczowie przeżywszy / lat 52 umarł w Krakowie / 24go stycznia 1904 r(oku) / Prosi o westchnienie do Boga."

Zarys problematyki artystycznej

Znajdujące się na ścianie pod amboną epitafium w formie prostokątnej, pozbawionej dekoracji tablicy jest poświęcone jednemu z księży tzw. ekspozytorów, jacy opiekowali się miejscową wspólnotą i świątynią zanim powstała parafia. Do obowiązków księdza ekspozytora (opiekuna kościoła filialnego, tzw. ekspozytury) należało udzielanie sakramentów Chrztu i Eucharystii, sprawowanie ceremonii pogrzebowych, katechizacji młodzieży oraz wszelka posługa duszpasterska.

Ksiądz Wojciech Dudziński urodził się 24 października 1851 w Zagórzynie koło Łącka. 26 lipca 1874 w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie. Początkowo, za probostwa księdza Wawrzyńca Solaka był wikarym w Lubniu. Od stycznia 1897 roku objął rezydenturę w Krzeczowie, gdzie pełnił posługę kapłańską, zarządzał kancelarią przy kościele oraz w latach 1899-1903 prowadził korespondencję z parafią w Lubniu. W „Kronice parafialnej” z 1903 roku jest zapis, iż ksiądz Dudziński nabył dla kościoła w Krzeczowie „z Grösden St. Ulrich z Tyrolu […] figurkę gipsową Niepokalanie poczętej Najświętszej Maryi Panny ze składek parafian czyli feretron do noszenia na procesyi”.
Ksiądz Dudziński borykał się z problemami zdrowotnymi i w 1903 roku, w świetle negatywnej opinii lekarskiej, złożył rezygnację z pełnionych obowiązków duszpasterskich. Dalej, we wspomnianej kronice znajduje się zapis, że „z powodu choroby Ks. Dudziński w towarzystwie Ks. Siedleckiego Wojciecha kolegi wydalił się na kuracyę do szpitala Ludwika Helcla w Krakowie w parafii Św. Floryana na Kleparzu w 1904 r. gdzie 24 stycznia żywot doczesny zakończył. Pochowany na publicznym Katolickim cmentarzu w parafii św. Mikołaja Biskupa przy Krakowie. Posada do września nieobsadzoną. Grunt dzierżawił urząd gminy”.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Dobry.

Literatura

Tomczyk Bronisław, Tomczyk Edward, Dzieje parafii Krzeczów, Kraków 2005, s. 91.

Streszczenie

Jedno z umieszczonych w świątyni krzeczowskiej epitafiów jest poświęcone księdzu Wojciechowi Dudzińskiemu, ekspozytorowi, który opiekował się miejscową wspólnotą i świątynią zanim powstała parafia.

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Kronika parafialna, t. 1, s. 11.

Jak cytować?

Paulina Chełmecka, "Epitafium księdza Wojciecha Dudzińskiego", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/epitafium-ksiedza-wojciecha-dudzinskiego

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności