Epitafium Franciszka Zgłobickiego i Domicelli z Wilczeńskich

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
oświęcimski
Gmina
Kęty
Miejscowość
Kęty
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Bielsko-Żywiecka
Parafia
Św. Małgorzaty i św. Katarzyny
Miejsce przechowywania
kaplica południowa, filar prawy
Identyfikator
DZIELO/23829
Kategoria
płyta nagrobna
Ilość
1
Czas powstania
około 1817 roku
Fundator
Kajetan, Józef, Franciszek i Joanna Zgłobiccy
Technika i materiał
wapień dębnicki
Wymiary podstawowe
szerokość – 33 cm
wysokość – 40 cm
Inne wymiary – wysokoscBezRamy: wysokoscFigury: szerkoscBezRamy: szerokoscFigury: wymiarPodstawy: srednica: srednicaCzary: szerokoscRam:
Autor noty katalogowej
Paulina Chełmecka
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0

Dzieje zabytku

Epitafium Franciszka Zgłobickiego i Domicelli z Wilczeńskich zostało ufundowane około 1817 roku przez dzieci zmarłych – Kajetana, Józefa, Franciszka i Joannę Zgłobickich.

Opis

Epitafium w formie kamiennej tablicy w kształcie stojącego prostokąta, ujętej prostą, szeroką ramą, malowaną w kolorze czarnym. Powierzchnię tablicy wypełnia wykuty i złocony tekst inskrypcji: „D(EO) O(PTIMO) M(MAXIMO) / RODZICIELSKIM ZWŁOKOM /
FRANCISZKA ZGŁOBICKIEGO / W ROKU ŻYCIA 85. DNIA 6. LISTOPADA / 1813. ZMARŁEGO / I / DOMICELLI Z WILCZENSKICH / MAŁŻONCE IEGO W ROKU ŻYCIA 65. / DNIA 26. KWIETNIA 1817 ZMARŁEY / WDZIĘCZNI SYNOWIE / KAIETAN IOZEF FRANCISZEK ZGŁOBICCY / I IOANNA CÓRKA / PAMIĘĆ DOZGONNEGO ŻALU / NA TYM GŁAZIE POŁOŻYLI / Z PROŹBĄ O WESTCHNIENINE DO BOGA / ZA DUSZE UKOCHANYCH / RODZICÓW” . Dodatkowo epitafium zdobi para gałązek laurowych na wysokości szóstego wiersza inskrypcji, a w narożach tablicy jest umieszczony motyw czaszek ze skrzyżowanymi piszczelami.

Zarys problematyki artystycznej

Jedno ze znajdujących się we wnętrzu kościoła parafialnego w Kętach epitafiów upamiętnia małżeństwo mieszczan kęckich, Domicellę z Wilczeńskich i Franciszka Zgłobickich. Żyjący w latach 1728-1813 Franciszek Zgłobicki pełnił funkcję pisarza miejskiego oraz prowadził akta gminne. W dokumentach cechowych z 1767 roku został wpisany jako radny miasta Kęty i delegat „Urzędu Radzieckiego Kęt” m.in. podczas zebrania cechu tkackiego. Z małżeństwa z Domicellą z Wilczeńskich (1752-1817) miał trzech synów i córkę, których imiona jako fundatorów znajdują się na wspomnianym epitafium. Franciszek Zgłobicki w 1794 roku przynależał jako konwirsz do cechu kowalskiego, który wspomagał finansowo. Zapewne cieszył się szacunkiem i poważaniem społeczności kęckiej, skoro 26 kwietnia 1811 wraz z Adamem Kotońskim rozstrzygał spór między konwentem Reformatów a właścicielami gruntów sąsiadujących z kościołem należącym do zakonu. Do majątku Zgłobickich należał dom i ogród tzw. Zgłobicczyzna, w miejscu których przy ul. Kazimierza Wielkiego później wzniesiono bożnicę oraz tzw. drugi folwark usytuowany pomiędzy Czajkami miejskimi, a folwarkiem Zajączków. Posiadłość sprzedano po 1820 roku rodzinie Jakobich, najprawdopodobniej Andrzejowi (1748-1836).

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Stan zachowania jest dobry.

Streszczenie

W kaplicy południowej kościoła parafialnego w Kętach znajduje się epitafium upamiętniające żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku pisarza miejskiego Franciszka Zgłobickiego oraz jego żonę Domicellę z Wilczeńskich Zgłobicką. Tablica powstała zapewne tuż po śmierci małżonków sumptem ich trzech synów i córki.

Jak cytować?

Paulina Chełmecka, "Epitafium Franciszka Zgłobickiego i Domicelli z Wilczeńskich", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2024, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/epitafium-franciszka-zglobickiego-i-domicelli-z-wilczenskich

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności