Epitafium Lucjana Rydla

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Miejscowość
Kraków
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Parafia
Św. Anny
Kościół
Św. Anny
Miejsce przechowywania
ściana północno-wschodnia prezbiterium
Identyfikator
DZIELO/20529
Kategoria
płyta nagrobna
Czas powstania
po 1895 roku
Miejsce (państwo, miasto, region geograficzny)
Kraków
Technika i materiał
kamień, marmur, kuty, rzeźbiony
Wymiary podstawowe
szerokość – 92 cm
wysokość – 138 cm
Autor noty katalogowej
Józef Skrabski
Domena Publiczna

Dzieje zabytku

Epitafium twórcy krakowskiej szkoły okulistycznej ufundowali członkowie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego wspólnie z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego po śmierci Lucjana Rydla w 1895 roku.

Opis

Epitafium w formie leżącego prostokąta, wsparte na szerokim, wydatnym gzymsie z perełkowaniem, z narożami ujętymi liśćmi, z konsolą z wolutami i liśćmi oraz uskrzydloną główką anioła oraz owalnym herbem Uniwersytetu Jagiellońskiego w ozdobnym kartuszu, zwieńczonym koroną. Tablicę wieńczy gzyms z motywem wolich oczu, na którym osadzone jest półkoliste zwieńczenie z akroterionami, wypełnione muszlą palmetową i okrągłym medalionem obwiedzionym motywem wolich oczu z płaskorzeźbionym wizerunkiem zmarłego. Postać ukazana jest w popiersiu, zwrócona w lewo, o twarzy wyrazistej, z wąsami i wysokim czołem z zakolami. W marmurowej tablicy inskrypcja: „LUCYAN RYDEL / MED(YCYNY) I CHIR(URGII): DOKTOR PROF(ESOR) OKULISTYKI, 3 krotnie DZIEKAN / WYDZIAŁU LEKARSKIEGO, REKTOR UNI(WERSYTETU) JAGIEL(LOŃSKIEGO) CZŁONEK / WIELU TOW(ARZYSTW) NAUKOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH / ZAŁOŻYCIEL I PREZES TOW(ARZYSTWA) LEK(ARSKIEGO) KRAK(OWSKIEGO) / *17/10 1833 †27/4 1895 / ZNAKOMITEMU PROFESOROWI, ZACNEMU KOLEDZE, NIESKA/ZITELNEGO CHARAKTERU MĘŻOWI, TOW(ARZYSTWO) LEK(ARSKIE) KRAK(OWSKIE) WSPOL/NIE Z PROFESORAMI UNIW(ERSYTETU) JAGIEL(LOŃSKIEGO)”. Na medalionie sygnatura: „Z[ygmunt] Langman / Kraków”.

Zarys problematyki artystycznej

Epitafium jest przykładem dzieła odwołującego się do form renesansowych, popularnych w małej architekturze i rzeźbie w drugiej połowie XIX wieku. Łączono wówczas proste obramienia z drobnymi motywami popularnymi w okresie renesansu jak kostkowania, wolich oczu, ulistnionych wolut czy muszli palmetowej. Konwencja ta bliska była autorowi samego popiersia, Zygmuntowi Langmanowi.

Streszczenie

Epitafium Lucjana Rydla, zasłużonego lekarza i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, ufundowali członkowie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego oraz profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego po jego śmierci w 1895 roku. Autorem płaskorzeźbionego portretu był krakowski rzeźbiarz Zygmunt Langman.

Jak cytować?

Józef Skrabski, "Epitafium Lucjana Rydla", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/epitafium-lucjana-rydla

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności