Św. Barbara

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Miejscowość
Kraków
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Dekanat
Kraków Centrum
Parafia
Św. Marka
Miejsce przechowywania
Pomieszczenie na piętrze w południowo-zachodniej części kościoła
Identyfikator
DZIELO/25315
Kategoria
obraz
Ilość
1
Czas powstania
2 poł. XVIII w.
Technika i materiał
Olej na płótnie
Wymiary szczegółowe
Wysokość bez ramy – 97.0 cm
Szerokość bez ramy – 69.5 cm
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Przedstawienie namalowane na stosunkowo grubym płótnie, grubej zaprawie, widoczny jest także dukt pędzli.

Kompozycja wyraźnie pomniejszona (ślady przycięcia płótna oryginalnego wzdłuż wszystkich czterech krawędzi), obraz naklejony na płótno dublujące, ale jest praktycznie rozklejony i bardzo mocno pofalowany. Liczne załamania i deformacje płótna, a na nich - ubytki warstwy malarskiej i zaprawy. Warstwa malarska silnie spękana i odspojona, płótno przesuszone, wszystkie nawarstwienia lekko się osypują. Z powodu zabrudzenia i pożółkłego werniksu trudno określić zakres występowania przemalowań.

Od rewersu płótno przysłonięte do połowy deskami, na które obraz mógł być w przeszłości naciągnięty (obecnie zachowały się jedynie dwie od lewej), ale nie naklejony. Rama nie jest oryginalna.

Proponowany, ogólny program prac konserwatorskich i restauratorskich:

• Sporządzenie szczegółowej dokumentacji opisowej i fotograficznej przed przystąpieniem do prac,
• Usunięcie desek od odwrocia i wyjęcie obrazu z ramy,
• Odkurzenie wszystkich elementów,
• Rozdublowanie obiektu,
• Oczyszczenie odwrocia z brudu, kurzu i resztek masy dublażowej,
• Oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzeń oraz ewentualnych niepierwotnych nawarstwień,
• Relaksacja płótna na stole niskociśnieniowym,
• W zależności od stanu zachowania: dublaż lub wykonanie pasów brzeżnych (przywrócenie kompozycji możliwie pierwotnego formatu),
• Wykonanie nowego krosna, fazowanego i klinowanego,
• Naciągnięcie płótna na nowe krosno,
• Uzupełnienie ubytków zaprawy (?),
• Werniksowanie wstępne (?),
• Scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej naśladowczo do oryginału (?),
• Werniksowanie końcowe (?),
• Wykonanie projektu oraz, po zatwierdzeniu komisji konserwatorskiej – nowej ramy,
• Oprawa,
• Złożenie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie zaleceń dla użytkownika dot. optymalnych dla obrazów warunków przechowywania, ewentualnego transportu i ekspozycji,
• Ustalenie warunków gwarancji na wykonane prace, ewentualnych przyszłych konsultacji i stałego nadzoru konserwatorskiego.

Osoby związane z dziełem

Jak cytować?

A. Hola, K. Pakuła-Major, "Św. Barbara", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/sw-barbara-34

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności