Święta Zofia z córkami

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Miejscowość
Kraków
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Dekanat
Kraków Centrum
Parafia
Św. Marka
Miejsce przechowywania
Pomieszczenie na piętrze w południowo-zachodniej części kościoła
Identyfikator
DZIELO/25312
Kategoria
obraz
Ilość
1
Czas powstania
1 poł. XVII w.
Technika i materiał
Tempara/olej na drewnie
Wymiary szczegółowe
Wysokość bez ramy – 219.0 cm
Szerokość bez ramy – 126.5 cm
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Podobrazie drewniane pierwotnego formatu, złożone najprawdopodobniej z 3 desek lipowych klejonych na styk. Od odwrocia widać pierwotną obróbkę stolarską, przypuszczalnie dwie listwy poprzeczne wpuszczone w podobrazie są również oryginalne. Wzdłuż dolnej krawędzi, po dwóch stronach (przy prawym i lewym boku) zamontowane są dwa, pierwotne kółeczka, patrząc od lica, przy lewej krawędzi, na wysokości ok. 69 cm od dołu, widoczny ślad po montażu zamka (?). Przy górnej krawędzi są 2 otwory po mocowaniu haków do powieszenia, przebite na zewnątrz (widoczne od lica), 6 cm od góry i 18.5 cm od lewego boku. Przy prawym narożniku mocownie (kolucho) jest nadal zachowane; 6.5 cm od górnego i 14.5 cm od prawego boku. Deska z prawej strony o szerokości ok. 22 cm jest w całości pęknięta i rozklejona (pęknięcie: licząc od górnej krawędzi 37 cm w dół, w tym miejscu widać, ze deska jest bardzo poważnie zniszczona przez owadzie szkodniki drewna). Pękniecie o nieregularnym przebiegu przechodzi w rozklejenie na pierwotnym łączeniu desek. Na całej powierzchni widać otwory o owadzich szkodnikach drewna, również od lica.

Warstwa malarska: cały obraz bardzo mocno zabrudzony i pociemniały, zaprawa i warstwa malarska dobrze skonsolidowane z podłożem, z prawej strony obrazu widać mechaniczne uszkodzenie (do drewna) o długości ok. 40 cm, widać również 3 starsze uszkodzenia, nieuzupełnione; w górnym obszarze przy prawej krawędzi, w środkowej części i w dolnej części obrazu przy lewej krawędzi. W dolnym obszarze, w pasie ok. 60 cm, ubytki warstwy malarskiej i zaprawy. Otwory po owadzich szkodnikach drewna zlokalizowane są bardziej przy brzegach kompozycji (mniej w części środkowej). Widoczne ślady aktywnej działalności owadzich szkodników drewna(!).

Proponowany, ogólny program prac konserwatorskich i restauratorskich:

• Sporządzenie szczegółowej dokumentacji opisowej i fotograficznej przed przystąpieniem do prac,
• Odkurzenie całego obiektu z luźno leżących nawarstwień,
• Analiza otworów po owadzich szkodnikach drewna i ewentualna dezynsekcja,
• Podklejenie ewentualnych odspojeń warstwy malarskiej,
• Uruchomienie listew poprzecznych i dokładne rozpoznanie zależności uszkodzeń struktury podobrazia drewnianego a listwami,
• Dezynfekcja podłoża drewnianego (ewentualny dobór materiałów zostanie określony podczas konsultacji z mikrobiologiem),
• Ewentualna, lokalna konsolidacja wzmacniająca strukturę drewnianego podobrazia w miejscach krytycznych zniszczeń przez owadzie szkodniki drewna,
• Sklejenie pęknięć i korekta deformacji podobrazia,
• Uzupełnienie ubytków i pęknięć podłoża drewnianego – flekowanie,
• Oczyszczenie i zabezpieczenie metalowych elementów (kółka) przed korozją,
• Na podstawie pełnego rozpoznania budowy stratygraficznej i technologicznej malowidła wykonanie prób pozwalających na usunięcie werniksów, przemalowań i retuszy warstwy malarskiej powstałych podczas wcześniejszych konserwacji,
• Usunięcie werniksów oraz przemalowań, a tym samym odsłonięcie pierwotnej warstwy malarskiej,
• Uzupełnienie ubytków zaprawy,
• Werniksowanie wstępne,
• Scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej naśladowczo do oryginału,
• Werniksowanie końcowe,
• Złożenie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie zaleceń dla użytkownika dot. optymalnych dla obrazu warunków przechowywania, ewentualnego transportu i ekspozycji,
• Ustalenie warunków gwarancji na wykonane prace, ewentualnych przyszłych konsultacji i stałego nadzoru konserwatorskiego.

Osoby związane z dziełem

Jak cytować?

A. Hola, K. Pakuła-Major, "Święta Zofia z córkami", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/swieta-zofia-z-corkami

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności