SDM_COVER_PHOTO

Michał Stachowicz

Zawód
grafik , malarz
Data urodzenia
1768
Miejsce urodzenia
Kraków
Data śmierci
1825
Miejsce śmierci
Kraków
Autor opracowania
Maria Działo
Tagi
Stachowicz Michał

Biogram

Michał Franciszek Stachowicz żył w latach 1768-1825, był malarzem, rysownikem i ilustratorem. Urodził się w Krakowie, jako osiemnaste dziecko Stanisława i Ludwiny z Michałkiewiczów. Początkowo uczył się malarstwa w pracowni cechowej Piotra Molitora, a następnie w pracowni Kazimierza Mołodzińskiego. Po trzech latach został wyzwolony (1786), zaś po czterech przyjęty do cechu jako mistrz. Stachowicz malował sceny współczesne i historyczne, portrety, widoki miast, zabytki architektoniczne, sceny religijne, osobliwości przyrody, stroje ludowe i mundury wojskowe. Ponadto ilustrował różne utwory i rysował mapy geograficzne i strategiczne. Jednak największą część jego prac zajmuje malarstwo religijne, zwłaszcza przedstawiające ikonografię Matki Boskiej, np. Matka Boska Loretańska u kapucynów w Krakowie, czy Matka Boska Łaskawa w kościele Mariackim w Krakowie. Jego liczne wizerunki świętych i błogosławionych znajdują się w kościołach Krakowa: u dominikanów, franciszkanów, karmelitów na Piasku, wizytek, klarysek, w kościele św. Katarzyny. Poza Krakowem obrazy Stachiewicza można znaleźć w kościołach parafialnych w Rudawie, Krośnie, Rybnej, Chrzanowie, Porębie Żegoty, Czernichowie, Suchej. Szczególnie dużo prac namalował dla kościołów i klasztorów reformackich w Krakowie oraz w Wieliczce. Wiele prac artysty znajduje się również w Muzeach Narodowych: w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Muzeum Okręgowym w Jarosławiu, Lwowskiej Galerii Obrazów. Pomimo tak ogromnej ilości prac artysty obrazy religijne są najmniej doceniane spośród jego całego dorobku. Widoczny jest w nich wpływ manieryzmu włoskiego i rodzinnych twórców, tj. Tadeusza Kuntzego i Szymona Czechowicza. Wydarzenia insurekcji kościuszkowskiej zachęciły malarza do podjęcia tematyki narodowej. Z tego czasu pochodzi obraz „Kościuszko ratujący Polskę przed Grobem”. Ze względu na duże zainteresowanie tematyką artysta stworzył kilka wersji obrazu „Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie”, które znajdują się obecnie m.in. w pałacu biskupów w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie i innych. Wielokrotnie powtarzał również obraz „Pochód wojsk Tadeusza Kościuszki przez Rynek w Krakowie po zwycięstwie pod Racławicami”. Oprócz szeregu prac dotyczących tematów zarówno historycznych, jak i współczesnych wydarzeń wykonał dokumentację pomiarową, opisową i rysunkową trumien w katedrze wawelskiej (1814). Stachowicz uprawiał również malarstwo ścienne, m.in. wykonał malowidła we dworze w Niegoszowicach. W 1816 roku artysta rozpoczął dzieło swojego życia przyjmując od biskupa krakowskiego Jana Pawła Woronicza wykonał zlecenie dekoracji pałacu biskupów. Całość miała charakter historyczno-patriotyczny i religijny. Niestety większość spłonęła w pożarze w 1850 roku. Stachowicz był również cenionym ilustratorem. Jego prace można odnaleźć w dziełach Ambrożego Grabowskiego, w „Eneidzie” Wergiliusza w tłum. Jacka Przybylskiego (1811 r.) i innych. Stachowicz jest ceniony zwłaszcza za swoje prace dokumentacyjne oraz utrwalenie wzorców ikonograficznych związanych z Tadeuszem Kościuszką. Artysta zmarł w Krakowie 26 marca 1825.

Bibliografia

"Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1: Województwo krakowskie", Warszawa 1953
"Polski słownik biograficzny, t. 41", Warszawa-Kraków 2002
Michalczyk Zbigniew, "Michał Stachowicz (1768-1825): krakowski malarz między barokiem a romantyzmem, t. 1", Warszawa 2011
Michalczyk Zbigniew, "Michał Stachowicz (1768-1825) krakowski malarz między barokiem a romantyzmem, t. 2", Warszawa 2011

Dzieła związane z osobą

Zdjęcie nr 1:
Obalenie bałwochwalstwa w Polsce, Kraków, grafika
Zdjęcie nr 1:
Portret Sebastiana Petrycego, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret bpa Piotra Wysza, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret bpa Zbigniewa Oleśnickiego, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret bpa Jerzego Radziwiłła, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret bpa Piotra Tomickiego, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie , Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Fuit Ilium et ingens gloria Teucrorum. Portret Stanisława Augusta, uchwalenie Konstytucji 3 maja, rzeź Pragi, katafalk Stanisława Augusta w Pałacu Marmurowym w Petersburgu, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Nadanie przywilejów Akademii Krakowskiej przez Władysława Jagiełłę, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Unia Lubelska, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Kazimierz Wielki nadający statuty wiślickie (Kazimierz Wielki słuchający próśb chłopów), Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret Bartłomieja Brózdy, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret Mikołaja Kopernika, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret Jana Pawła Woronicza, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret Skarbimierza, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret Jana Zamoyskiego, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret Żelisława , Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret Stanisława Leszczyńskiego, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret Jana Kochanowskiego, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret Marcina Kromera, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret Mikołaja Wierzynka, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret Oktawiana Woltznera, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret Franciszka Cezarego , Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Pokój chocimski, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portrety żon królów z dynastii Jagiellonów i królów elekcyjnych, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Bolesław Chrobry u bram Kijowa, Kraków, grafika
Zdjęcie nr 1:
Św. Kinga, Parafia Św. Franciszka z Asyżu, Wieliczka, obraz
Zdjęcie nr 1:
Św. Jan Kanty, Parafia Św. Franciszka z Asyżu, Wieliczka, obraz
Zdjęcie nr 1:
Św. Walenty, Parafia Św. Franciszka z Asyżu, Wieliczka, obraz
Zdjęcie nr 1:
Św. Klara, Parafia Św. Franciszka z Asyżu, Wieliczka, obraz
Zdjęcie nr 1:
Św. Anna Samotrzeć ze św. Wojciechem, św. Stanisławem, św. Katarzyną i św. Antonim, Parafia Wszystkich Świętych, Rudawa, obraz
Zdjęcie nr 1:
Wskrzeszenie Piotrowina, Parafia Św. Mikołaja, Chrzanów, obraz
Zdjęcie nr 1:
Św. Walenty, Parafia Św. Marcina, Poręba Żegoty, obraz
Zdjęcie nr 1:
Stygmatyzacja św. Franciszka z Asyżu, Parafia Św. Franciszka z Asyżu, Wieliczka, obraz
Zdjęcie nr 1:
Adoracja obrazu Misericordia Domini przez polskich świętych, Parafia Parafia Św. Jakuba Apostoła, Raciechowice, obraz
Zdjęcie nr 1:
Portret Łukasza Opalińskiego, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Wzięcie Kościuszki do niewoli w bitwie pod Maciejowicami, Kraków, rysunek
Zdjęcie nr 1:
Stefan Batory nadaje pokój posłom cara Iwana w 1581 r., Kraków, rysunek
Zdjęcie nr 1:
Portret bpa Iwona Odrowąża, Kraków, obraz
Zdjęcie nr 1:
Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego pod Lipskiem, Kraków, rysunek
Zdjęcie nr 1:
Ogłoszenie konstytucji Królestwa Polskiego w katedrze św. Jana w Warszawie , Kraków, rysunek
Zdjęcie nr 1:
Poselstwo do króla Zygmunta III z zaproszeniem Władysława na tron moskiewski w 1610 r., Kraków, rysunek
Zdjęcie nr 1:
Bitwa pod Racławicami, Kraków, rysunek
Zdjęcie nr 1:
Odzyskanie korony polskiej przez Kazimierza I, Kraków, grafika
Zdjęcie nr 1:
Bolesław Śmiały koronuje Belę na króla węgierskiego , Kraków, grafika
Zdjęcie nr 1:
Wigman książę saski składa hołd Mieszkowi I, Kraków, grafika

Jak cytować?

Maria Działo, "Michał Stachowicz", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/ludzie/michal-stachowicz

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności