Gotycka rzeźba drewniana w Małopolsce: figury Chrystusa Ukrzyżowanego

Długość
Etap edukacyjny
liceum, studenci
Tematyka
gotyk, rzeźba, rzeźba gotycka
Szacowany czas zwiedzania

Zabytki na trasie

 1. Racławice
  Krucyfiks

  Krucyfiks umieszczony pośrodku Grupy Ukrzyżowania na delikatnie ostrołukowej arkadzie tęczowej, spiętej wspartą na wspornikach belką stanowi wyjątkowy element wyposażenia świątyni, pochodzący z czasów jej budowy (początek XVI wieku).

 2. Wysiołek Luborzycki
  Krucyfiks

  Rzeźba drewniana, polichromowana, złocona, umieszczona na belce w arkadzie tęczy. Przedstawienie ukrzyżowanego Chrystusa rozpiętego na krzyżu w typie Drzewa Życia. Na zakończeniach belek krzyża nałożone płaskorzeźbione plakiety z przedstawieniami symboli Ewangelistów. Rzeźba datowana na czas po 1433 roku, łączona z krakowskimi rzeźbami w stylu Pięknych Madonn.

 3. Raciborowice
  Krucyfiks

  Rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego powstała około 1440 roku. Pochodzi z domu katedralnego na Wawelu, należącego do roratystów i mansjonarzy, skąd została nabyta do kościoła w Raciborowicach w 1835 roku. Badacze sytuują rzeźbę na styku zanikających już tendencji idealizujących i nadchodzącej stylistyki późnego gotyku. Typ omawianego krucyfiksu jest zbliżony do figur Ukrzyżowanego z Luborzycy i Krosna.

 4. Kraków-Nowa Huta (dawniej: Ruszcza)
  Krucyfiks na belce tęczowej
 5. Niepołomice
  Krucyfiks

  Figura Chrystusa Ukrzyżowanego powstała w drugiej połowie XVI wieku, być może pierwotnie znajdowała się w dawnym Ogrójcu. W 1700 roku wybudowano na zewnętrznej ścianie prezbiterium kaplicę Ukrzyżowania, w której umieszczono krucyfiks. Figura Ukrzyżowanego nosi cechy późnogotyckie, dlatego jej wykonanie można datować na drugą połowę XVI wieku.

 6. Gruszów
  Krucyfiks

  Jednym z zabytków stanowiących najprawdopodobniej element pierwotnego wystroju świątyni w Gruszowie jest krucyfiks datowany na pierwszą ćwierć XVI wieku. Zespół cech stylowych rzeźby pozwala włączyć ją w krąg twórczości warsztatu Mistrza Krucyfiksu z kościoła Bożego Ciała w Krakowie, którego działalność zapewne wiązała się przede wszystkim z wyposażaniem prowincjonalnych kościołów Małopolski.

 7. Zakliczyn
  Krucyfiks

  Krucyfiks został wykonany w latach trzydziestych XV wieku. Józef Dutkiewicz zaliczył go do tzw. czwartej grupy typu krakowskiego, obejmującej 17 rzeźb, należących do stylu miękkiego. Typ ten był szeroko rozpowszechniony zarówno w Małopolsce południowej, jak i północnej, a nawet w Wielkopolsce, więc trudne jest ustalenie ostatecznego miejsca produkcji. Krucyfiks formalnie odpowiada rzeźbom Ukrzyżowanego powstałym w pierwszej połowie XV wieku. Dwa pukle włosów, ułożone wzdłuż twarzy Chrystusa oraz promienisty nimb krzyżowy zostały dosztukowane w okresie baroku.

 8. Wola Radziszowska
  Krucyfiks

  Drewniany, późnogotycki krucyfiks umieszczony na profilowanej belce datowany jest na pierwszą połowę XVI wieku. Rzeźbę należy najprawdopodobniej zaliczyć do pierwotnego wyposażenia kościoła w Woli Radziszowskiej – umieszczenie wizerunku Ukrzyżowanego na belce tęczowej należało do obowiązkowych przedstawień w wyposażeniu każdej świątyni.

 9. Skawinki
  Krucyfiks

  Nazwa krucyfiks pochodzi od łacińskiego słowa „crucifixus” i oznacza „przybity do krzyża”. Przedstawienie Ukrzyżowania zredukowane wyłącznie do postaci wiszącego na krzyżu, martwego Chrystusa ma uzmysłowić oglądającym jego osamotnienie w czasie męki. Chrystus został ukazany w typie Cristo morte – tzn. jako umarły z zamkniętymi oczami i rozchylonymi ustami. Pierwotnie krucyfiks wraz z całą świątynią, wybudowaną w 1733 roku znajdował się w Przytkowicach. Ponieważ jest on starszy od wspomnianego kościoła zapewne pochodzi z jeszcze poprzedniej świątyni w Przytkowicach. Rzeźba powstała prawdopodobnie na początku XVI wieku. Figurę charakteryzuje pewna sztywność sylwetki z silnie podkreśloną linią żeber i mostka.

 10. Barwałd Dolny
  Krucyfiks

  Drewniany krucyfiks umieszczony na belce tęczowej kościoła w Barwałdzie Dolnym stanowi przykład późnogotyckiej rzeźby i datowany jest na pierwszą połowę XVI wieku.

 11. Zembrzyce
  Krucyfiks

  Rzeźba powstała w pierwszej połowie XVI wieku. Niewyjaśnioną pozostaje kwestia autora rzeźby i miejsca jej pierwotnego umiejscowienia. Figura posiada cechy stylistyczne o reminiscencjach późnogotyckich: bezwładnie, lecz delikatnie otwarte usta, włosy ułożone w silnie skręcone pukle, perizonium ciasno oplatające biodra i prostą koronę cierniową, złożoną z zielonych wiązek. Chrystus na krucyfiksie w Zembrzycach został ukazany w tzw. typie Cristo morte charakteryzującymi się opuszczoną bezwładnie głowę i zamkniętymi oczami.

 12. Raba Wyżna
  Krucyfiks

  Krucyfiks pochodzi z pierwszego drewnianego kościoła w Rabie Wyżnej wybudowanego w 1581 roku i został przeniesiony później do nowej, murowanej, świątyni. Krucyfiks odpowiada figurom Chrystusa Ukrzyżowanego powstającym w XVI wieku. Wykorzystane środki formalne miały na celu podkreślenie cierpienia i fizyczności męki Zbawiciela, stanowiąc silny bodziec emocjonalny dla wiernego.

Celem zorganizowania wycieczki skontaktuj się z parafiami

Zembrzyce
Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Adres ul. Kościelna 124
34-210

Telefon +48 (33) 874 60 27

Strona www www.parafiazembrzyce.pl

Barwałd Dolny
Parafia Św. Erazma Biskupa i Męczennika

Adres Barwałd Dolny 50
34‑124 Klecza Górna

Telefon +48 33 872 20 28

Adres e-mail barwald.swerazm@interia.pl

Strona www www.barwaldswerazm.cba.pl

Raba Wyżna
Parafia Św. Stanisława

Adres Raba Wyżna 36
34-721 Raba Wyżna

Telefon 48 18 267 11 40

Adres e-mail parafia.raba.wyzna@gmail.com

Strona www parafiarabawyzna.pl

Zakliczyn
Parafia Wszystkich Świętych

Adres Kościelna 1
32-406 Zakliczyn

Telefon 12 3730270

Adres e-mail parafiazakliczyn@gmail.com

Strona www www.parafiazakliczyn.pl

Niepołomice
Parafia Najświętszej Panny Marii i Dziesięciu Tysięcy Męczenników

Adres Piękna 2
32-005

Telefon 12 281 10 41, 609 811 041

Adres e-mail kancelaria@parafianiepolomice.pl

Strona www http://parafianiepolomice.pl/

Skawinki
Parafia Parafia Św. Joachima w Skawinkach

Adres Skawinki 214
34-143 Lanckorona

Telefon 33 876 35 96

Adres e-mail parafia.skawinki@op.pl

Wola Radziszowska
Parafia Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Adres Wola Radziszowska 1
32-053 Wola Radziszowska

Telefon +48 12 275 42 81

Adres e-mail -

Strona www -

Racławice
Parafia Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Adres Racławice 54
32-049 Przeginia

Telefon 12 282 93 85

Adres e-mail jacmiode@poczta.onet.pl

Strona www http://www.raclawiceparafia.pl

Kraków-Nowa Huta (dawniej: Ruszcza)
Parafia Św. Grzegorza Wielkiego

Adres ul. Jeziorko 40
31-988 Kraków

Telefon 12 645-09-17

Adres e-mail parafia.ruszcza@interia.pl

Strona www www.ruszcza.parafia.info.pl

Raciborowice
Parafia Św. Małgorzaty

Adres Raciborowice 2
30-091

Telefon 12 387 70 06

Adres e-mail w.racibor@neostrada.pl

Strona www www.parafia-raciborowice.pl/

Gruszów
Parafia Rozesłania Świętych Apostołów

Adres Gruszów 136
32‑414 Gruszów

Telefon 12 271 62 03

Adres e-mail -

Strona www -

Wysiołek Luborzycki
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Adres Wysiołek Luborzycki 81
32-010 Luborzyca

Telefon (12) 387 10 22

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności