Epitaph plaque of Maciej and Tadeusz Kwapiszewski

Identifier
DZIELO/08895
Amount
1
Catalogue note author
Agata Felczyńska

Privacy policy