Zasady korzystania

Zasady korzystania

Krótkie wprowadzenie

Misja

Pełny tekst

Słownik pojęć


UPJPII – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Kanoniczej 25, 31-002 Kraków.

PIDZ UPJPII – Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 3, 31-069 Kraków.

SDM – portal internetowy Sakralne Dziedzictwo Małopolski, na którym prezentowane są obiekty kulturowe z małopolskich kościołów wraz z ich opracowaniami oraz obiekty archiwalne (Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej). Repozytorium cyfrowe i portal SDM powstały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oraz został rozbudowany ze Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Użytkownik – każda osoba, która korzysta z portalu Sakralne Dziedzictwo Małopolski.

Zasoby – materiały (teksty, cyfrowe odwzorowania dzieł sztuki, jednostek archiwalnych) publikowane na portalu Sakralne Dziedzictwo Małopolski.

Redaktorzy – pracownicy PIDZ UPJPII wyznaczeni do redagowania treści portalu SDM, odpowiedzialni za jego prawidłowe funkcjonowanie, nadzorowanie przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników oraz ich wsparcie techniczne.

Administrator portalu – pracownicy Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII


Zasady korzystania z Zasobów udostępnionych w serwisie Sakralne Dziedzictwo Małopolski I. Ogólne informacje


I. Informacje ogólne

1.

Właścicielem portalu SDM jest UPJPII z siedzibą przy ulicy Kanoniczej 25, 31-002 Kraków, a administratorami portalu SDM są pracownicy PIDZ UPJPII.

2.

Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu SDM i problemów technicznych należy zgłaszać na adres mailowy: sdm@upjp2.edu.pl

3.

Dostęp do treści portalu jest bezpłatny.

4.

Do korzystania z portalu SDM niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

5.

Podczas korzystania z portalu SDM na naszych serwerach w sposób automatyczny gromadzone są następujące informacje o użytkownikach i ich aktywności w serwisie: logi zawierające adres IP, datę i czas korzystania z portalu oraz listę stron odwiedzonych w obrębie serwisu (logi nie zawierają danych osobowych), pliki cookies (ciasteczka), które umożliwiają rozpoznanie preferowanych przez użytkowników ustawień (ich pobieranie przez użytkownika jest zależne od indywidualnych ustawień przeglądarki).

6.

Podczas rejestracji konta użytkownika w portalu SDM zbierane są następujące dane konieczne do założenia i utrzymania w serwisie konta umożliwiającego pełne korzystanie z funkcjonalności portalu: imię i nazwisko użytkownika, adres email użytkownika, które będą wykorzystywane do kontaktu z użytkownikiem w sprawach dotyczących funkcjonowania serwisu do czasu ewentualnej rezygnacji użytkownika. 

7.

Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej treści informacyjnych i promocyjnych tj. „Newsletterów”, związanych z funkcjonowaniem portalu SDM, oraz zrezygnować z subskrypcji w dowolnej chwili. Podczas zapisu na Newsletter rejestrowane są następujące dane użytkownika: adres email.

8.

Dane dotyczące użytkowników portalu SDM gromadzone na serwerach UPJPII są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.


II. Cookies


1.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

3.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

4.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.III. Ochrona danych


1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z siedzibą
w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25.

2.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujący sposób:

• pod adresem email: IODO@upjp2.edu.pl

• pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Kanonicza 25; 31-002 Kraków z dopiskiem IOD.

3.

Twoje dane są przetwarzane w celu umożliwienia Ci dostępu do portalu SDM. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z portalu SDM

4.

Obiorcom Twoich danych osobowych jest IT DESIGN CONCEPT Sp. z o.o. – odpowiedzialny za obsługę informatyczną.

5.

Twoje dane będą przechowywane do czasu do momentu rezygnacji z konta w serwisie SDM, ale nie dłużej niż przez okres 5 lat.

6.

Masz następujące prawa wynikające z RODO:

• prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne

• prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy dane nie są już niezbędne 

• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy 

• prawo do wycofania zgody – w przypadku newsletteru.

7.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje 
Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV.Informacje o licencjach


1. Wizerunki cyfrowe dzieł sztuki

Dzieła sztuki, których wizerunki cyfrowe publikowane są na portalu SDM, są własnością małopolskich parafii (Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej). UPJPII pozyskał stosowne zgody/prawa, by część z nich udostępnić na portalu SDM w domenie publicznej, część zaś na licencjach Creative Commons, zgodnie z oznaczeniem w karcie obiektu (pod metryczką).

1.1. 

Wizerunki cyfrowe dzieł sztuki oznaczone w karcie obiektu jako „PD” (Public domain), udostępniane są w domenie publicznej. Wizerunki cyfrowe tych zasobów można pobrać ze strony SDM, swobodnie kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie oraz adaptować, zmieniać i tworzyć na ich bazie nowe utwory w dowolnym celu. Należy jednak pamiętać o autorskich prawach osobistych i oznaczać wykorzystywane zasoby zgodnie z poniższym schematem: 

imię i nazwisko autora dzieła, tytuł, miejsce przechowywania [parafia, miejscowość], digitalizacja: PIDZ UPJPII, projekt SDM, domena publiczna

1.2.

Wizerunki cyfrowe dzieł sztuki oznaczone w karcie obiektu jako „CC-BY”, udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Można pobrać je ze strony SDM, swobodnie kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie oraz adaptować – zmieniać i tworzyć na ich bazie nowe utwory w dowolnym celu, pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Należy oznaczyć wykorzystane zasoby zgodnie z poniższym schematem: 

imię i nazwisko autora dzieła, tytuł, miejsce przechowywania [parafia, miejscowość], digitalizacja: PIDZ UPJPII, projekt SDM, CC-BY 3.0 PL.

1.3.

Wizerunki cyfrowe dzieł sztuki oznaczone w karcie obiektu jako „CC-BY-NC”, udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska. Można pobrać je ze strony SDM, swobodnie kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie oraz adaptować, zmieniać i tworzyć na ich bazie nowe utwory w dowolnym celu, pod warunkiem oznaczenia autorstwa oraz użycia niekomercyjnego. Należy oznaczyć wykorzystane zasoby zgodnie z poniższym schematem: 

imię i nazwisko autora dzieła, tytuł, miejsce przechowywania [parafia, miejscowość], digitalizacja: PIDZ UPJPII, projekt SDM, CC-BY-NC 3.0 PL.

1.4.

Wizerunki cyfrowe dzieł sztuki oznaczone w karcie obiektu jako „CC-BY-NC-ND”, udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie niekomercyjneBez utworów zależnych 3.0 Polska. Można pobrać je ze strony SDM, swobodnie kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie, pod warunkiem oznaczenia autorstwa, użycia niekomercyjnego oraz zakazu rozpowszechniania zmodyfikowanych treści na podstawie utworu. Należy go oznaczyć zgodnie z poniższym schematem: 

imię i nazwisko autora dzieła, tytuł, miejsce przechowywania [parafia, miejscowość], digitalizacja: PIDZ UPJPII, projekt SDM, CC-BY-NC-ND 3.0 PL.

1.5.

Wizerunki cyfrowe zasobów oznaczone w karcie obiektu jako © należy rozumieć jako „Wszystkie prawa zastrzeżone”. Zabrania się je kopiować, powielać i wykorzystywać bez zgody autora lub właściciela autorskich praw majątkowych.

Wizerunki cyfrowe obiektów archiwalnych

Wizerunki cyfrowe obiektów archiwalnych publikowane są na podstronie portalu SDM, określonej jako Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej. Zasoby są własnością Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Kapituły Katedralnej i Archiwum Lwowskiego (depozyt UPJPII). UPJPII pozyskał stosowne zgody/prawa, by je udostępnić na portalu SDM. Wizerunki cyfrowe obiektów archiwalnych udostępniane są w domenie publicznej. Można pobrać je ze strony SDM, swobodnie kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie oraz adaptować – zmieniać i tworzyć na ich bazie nowe utwory w dowolnym celu. Należy jednak oznaczać wykorzystywane zasoby zgodnie z poniższym schematem:

tytuł, sygnatura, miejsce przechowywania [nazwa instytucji], digitalizacja: PIDZ UPJPII, projekt SDM, domena publiczna.

Materiały tekstowe

Wszystkie materiały tekstowe publikowane na portalu SDM (opracowania dzieł sztuki, opracowania historii miejscowości i parafii oraz biogramy osób) udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY 3.0 PL). Są to zasoby objęte ochroną prawa autorskiego. Karty dzieł sztuki, miejscowości i parafii oraz biogramy posiadają generowany automatycznie opis bibliograficzny „Jak cytować?” umieszczony pod każdym tekstem. Warunkiem wykorzystywania jest oznaczenia autorstwa i powołanie się na źródło według tego schematu.

V. Postanowienia końcowe

Administrator portalu SDM w nie ponosi odpowiedzialności za:

– przerwy w funkcjonowaniu portalu SDM zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od portalu
– jakiekolwiek szkody użytkownika poniesione z powodu nieprawidłowego zapisu lub odczytu,
w tym w szczególności utratę danych spowodowanych awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od portalu SDM
– opóźnienia w działaniu portalu SDM lub inne szkody powstałe w ingerencji osób trzecich lub wadliwego działania czynników zewnętrznych niezależnych od portalu SDM
– szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, m.in. włamania do systemu, zainfekowanie wirusem systemu Użytkownika
– UPJPII zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania tej przyczyny lub zmiany. Zmiany te zaczynają obowiązywać w momencie opublikowania ich w dziale „Zasady korzystania”. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu SDM wynikające z nieznajomości „Zasad korzystania” nie będą rozpatrywane.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności