Gotycka rzeźba drewniana w Małopolsce: figury Chrystusa Zmartwychwstałego

Długość
Etap edukacyjny
liceum, studenci
Tematyka
gotyk, rzeźba, rzeźba gotycka
Szacowany czas zwiedzania

Zabytki na trasie

 1. Zdjęcie nr 1: Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, pełnoplastyczna, z tyłu opracowana, ustawiona na niskim, okrągłym cokole. Chrystus ukazany w całej postaci, frontalnie, z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma chorągiew. Ubrany w czerwony płaszcz z niebieską podszewką, spływający z lewego ramienia, przez przód postaci, na prawe przedramię, tworząc znaczną fałdę misową. Korpus ciała nagi. Twarz podłużna, z lekko rozchylonymi ustami, okolona krótko przystrzyżoną brodą i ciemnobrązowymi włosami opadającymi na plecy. Wokół głowy złoty, kolisty nimb z metalowego pręta. Czerwona chorągiew z tkaniny zawieszona na długim, złotym i drewnianym drzewcu zakończonym krzyżykiem.
  Modlnica
  Chrystus Zmartwychwstały

  Rzeźba drewniana, pełnoplastyczna, polichromowana i złocona, ukazująca Chrystusa zmartwychwstałego w całej postaci, okrytego czerwonym płaszczem, prawą dłonią błogosławiącego, w lewej trzymającego chorągiew Zmartwychwstania. Jest to typowa rzeźba kultowa używana w czasie procesji rezurekcyjnej i umieszczana w kościele przy ołtarzu w okresie wielkanocnym. Wykonana na początku XVI wieku przez prowincjonalnego snycerza małopolskiego.

 2. Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełna, ustawiona na podstawie na planie ośmioboku oraz na fragmencie podłoża. Chrystus ukazany w całej postaci, frontalnie, prawą, ugiętą rękę unosi w geście błogosławieństwa, lewą trzyma z przodu drzewce chorągwi. Twarz ma podłużną, o migdałowatych, półprzymkniętych oczach, prostym, długim nosie i wąskich ustach. Twarz okolona krótką ciemną brodą oraz falowanymi włosami, opadającymi na ramiona. Przez biodra ma przewiązane białe perizonium, przylegające go ciała. Na ramiona ma narzucony czerwony płaszcz z zieloną podszewką, zawinięty łukowato z przodu postaci i przytrzymywany lewą ręką. Ciało ma wychudzone, o silnie podkreślonych żebrach klatki piersiowej oraz wcięciu w talii, z zaznaczonymi śladami męki. Polichromia ciała naturalistyczna, o jasnej karnacji. Chorągiew wykonana z czerwonej tkaniny wielkowzorzystej.
  Kraków
  Chrystus Zmartwychwstały

  Figura Chrystusa Zmartwychwstałego powstała w XVI wieku. Pierwotnie znajdowała się w kościele w Zielonkach. W drugiej połowie XX wieku została przekazana do Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie jako dar parafii. Figura nosi cechy późnogotyckie. Przedstawia triumfującego Chrystusa, który powstał z grobu. Czerwona szata wskazuje na jego męczeństwo, a chorągiew jest symbolem zwycięstwa nad śmiercią.

 3. Zdjęcie nr 1: Pełnoplastyczna rzeźba ukazuje frontalnie w całej postaci zmartwychwstałego Chrystusa stojącego w kontrapoście na niewielkim wzgórku. Jego prawa noga jest nieco wysunięta i zgięta w kolanie. Zmartwychwstały unosi w geście zwycięstwa prawą rękę zgiętą w łokciu, lewą zaś uniesioną na wysokość piersi trzyma proporzec. Zbawiciel ma nieproporcjonalnie duże dłonie. Na rękach, stopach i boku widać ślady po męce. Chrystus ma mocno pociągłą twarz okoloną, krótkim, brązowym zarostem i brązowe włosy spływające na plecy. Jego twarz o jasnej karnacji charakteryzuje wysokie czoło, prosty nos i wydatne usta oraz szeroko otwarte ciemne oczy o spojrzeniu skierowanym przed siebie. Jezus ubrany jest w spięty pod szyją czerwony płaszcz podbity ciemną zielenią grynszpanową sięgający łydek z prawą połą podwiniętą przy lewym boku. Płaszcz odsłania mocno taliowany nagi tors z widocznym przebitym prawym bokiem.
  Kraków
  Chrystus Zmartwychwstały

  Zmartwychwstały Chrystus z Zalasu jest typowym zabytkiem późnogotyckiej plastyki z początku XVI wieku z terenów Małopolski. Rzeźba stanowi ciekawy przykład oddziaływania nurtu norymbersko-stwoszowskiego na lokalne warsztaty snycerskie działające w początkach XVI wieku.

 4. Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełnoplastyczna, z tyłu opracowana. Chrystus, ukazany w całej postaci, frontalnie, stoi i na niewysokiej wypukłej podstawie, w kontrapoście, z prawą nogą ugiętą w kolanie. Ręce ugięte w łokciach, prawą błogosławi, lewą podtrzymuje połę płaszcza i zapewne niezachowane drzewce chorągwi. Głowa wydłużona, z wysokim czołem okolona krótkim zarostem i długimi ciemnymi włosami spływającymi w puklach na barki i plecy. Twarz pociągła, z wąskim nosem i małymi ustami. Ciało nagie, o jasnej karnacji, z ranami na dłoniach, stopach i w prawym boku, okryte perizonium oraz długim, sięgającym do ziemi, czerwonym płaszczem z niebieską podszewką, narzuconym na ramiona, spiętym pod szyją i z prawą połą przerzuconą przez przód postaci; pod prawą ręką okazały fałd muszlowy.
  Kraków
  Chrystus Zmartwychwstały

  Rzeźba drewniana, pełnoplastyczna, z tyłu opracowana, polichromowana, przedstawiająca Chrystusa Zmartwychwstałego z kościoła w Krzeczowie, obecnie depozyt w Muzeum Diecezjalnym w Krakowie. Dzieło małopolskiego (krakowskiego) snycerza z pierwszej połowy XVI wieku.

 5. Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełnoplastyczna, z tyłu opracowana. Na podstawie w formie okrągłego pagórka figura Chrystusa Zmartwychwstałego. W lekkim kontrapoście, z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa, w lewej złocony krzyż na wysokim drzewcu. Na ramiona zarzucony złocony płaszcz o czerwonej podszewce. Na głowie złocona, otwarta korona.
  Igołomia
  Chrystus Zmartwychwstały

  Rzeźba drewniana, pełnoplastyczna, z tyłu opracowana, polichromowana i złocona, przedstawiająca w całej postaci stojącego Chrystusa Zmartwychwstałego, przechowywana w zakrystii, eksponowana w kościele w okresie wielkanocnym. Dzieło nieokreślonego snycerza krakowskiego z 1. połowy XVI wieku.

 6. Zdjęcie nr 1: Figura Chrystusa pełnoplastyczna, ustawiona na podstawie na planie ośmioboku oraz na rzeźbionym fragmencie podłoża. Chrystus zwrócony jest frontalnie, w lekkim kontrapoście. Prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma drzewce czerwonej chorągwi z tkaniny z naszytym krzyżem, ujętej dwoma chwostami. Twarz ma pociągłą z wysokim czołem, migdałowatymi oczami, wąskim i zadartym nosem oraz małymi ustami, okoloną krótką, falowaną brodą rozdzieloną na dwoje oraz regularnie falowanymi włosami sięgającymi ramion. Ubrany jest w czerwony płaszcz z zieloną podszewką i złoconą lamówką, zapięty na piersi, opadający na plecy i ramiona, zawinięty łukowato z przodu postaci, odsłaniający nagi tors i lewą nogę. Polichromia ciała naturalistyczna z zaznaczonymi śladami męki.
  Biskupice
  Chrystus Zmartwychwstały

  Figura Chrystusa Zmartwychwstałego powstała w XVI wieku i pochodzi z dawnego drewnianego kościoła w Biskupicach. Rzeźba nosi cechy charakterystyczne dla późnego gotyku. Jest zbliżona formalnie i kompozycyjnie do innych szesnastowiecznych figur Chrystusa Zmartwychwstałego z Małopolski (w kościołach w Raciechowicach, Porębie Wielkiej, Trzemeśni czy Modlnicy). Figura Chrystusa Zmartwychwstałego przedstawia triumfującego Zbawiciela, który powstał z grobu. Czerwony płaszcz wskazuje na jego męczeństwo, a chorągiew jest symbolem zwycięstwa nad śmiercią.

 7. Zdjęcie nr 1: Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego pełnoplastyczna, wolnostojąca, ustawiona na niskim, półkolistym cokole. Chrystus ukazany w całej postaci, ustawiony frontalnie, prawą ręką czyni gest błogosławieństwa, lewa niezachowana. Twarz podłużna, z długim nosem i małymi oczami, wysokim czołem, okolona krótką i brązową brodą, rozdzieloną na końcu w dwa małe pukle. Włosy długie, brązowe opadające na ramiona i plecy równolegle ułożonymi lokami skręconymi na końcu. Chrystus ubrany jest w czerwony płaszcz z zieloną podszewką, spięty na dekolcie złotą broszką, odsłaniający klatkę piersiową i nogi, otaczający figurę, z prawą połą przerzuconą przez lewe przedramię. Na dłoniach, stopach i boku ma delikatnie zaznaczone ślady męki. Polichromia ciała jest naturalistyczna, lamówka płaszcza złocona.
  Zakliczyn
  Chrystus Zmartwychwstały

  Figura Chrystusa Zmartwychwstałego powstała w szesnastowiecznym warsztacie rzeźbiarskim. Nosi znamiona późnogotyckie, o czym świadczą sposób rzeźbienia twarzy z wysokim czołem, skręcone w regularne loki włosy, draperia szat i pewna sztywność sylwetki. Niestety źródła archiwalne nie ujawniły autora i miejsca wykonania dzieła. Rzeźba reprezentuje typowe ujęcie Chrystusa Zmartwychwstałego, wykształcone jeszcze w średniowieczu: Chrystus jest półnagi, ma czerwony płaszcz, jedną ręką błogosławi, a w drugiej (niezachowanej) prawdopodobnie trzymał chorągiew z krzyżem na znak triumfu nad grzechem i śmiercią.

 8. Zdjęcie nr 1: Figura pełnoplastyczna, ustawiona na rzeźbionym fragmencie podłoża i na niskiej podstawie na planie ośmioboku. Chrystus zwrócony jest frontalnie, z głową skierowaną w prawo. W lewej ręce trzyma drzewce zakończone krzyżem z chorągwią z tkaniny z naszytym krzyżem, prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa. Twarz ma owalną, o dużych, półprzymkniętych oczach, uniesionych brwiach, dużym nosie i małych ustach, okoloną krótką brodą skręconą w dwa pukle oraz brązowymi włosami sięgającymi ramion, rzeźbionymi w regularne fale. Chrystus ubrany jest w złocony płaszcz z czerwoną podszewką zarzucony na ramiona i plecy, otaczający postać i zarzucony z przodu na lewe przedramię, odsłaniając nagi tors z zaznaczoną raną w boku. Polichromia ciała naturalistyczna.
  Trzemeśnia
  Chrystus Zmartwychwstały

  Figura Chrystusa Zmartwychwstałego nosi cechy późnogotyckie, dlatego może być datowana na XVI wiek. Przedstawia ona triumfującego Chrystusa, który powstał z grobu. Szata, która zazwyczaj jest czerwona wskazuje na jego męczeństwo, a chorągiew jest symbolem zwycięstwa nad śmiercią. W średniowieczu rzeźby pełniły często role rekwizytów w dramatyzowanej liturgii. Figury Chrystusa Zmartwychwstałego mogły być używane podczas liturgii Wielkanocnej i podczas Wniebowstąpienia. Figura z Trzemeśni prawdopodobnie używana była w procesji podczas rezurekcji, po której stawiano ją na ołtarzu po lewej stronie, gdzie znajdowała się do czasu Wniebowstąpienia.

 9. Zdjęcie nr 1: Rzeźba pełna, ustawiona na podstawie na planie nieregularnego koła przedstawia całopostaciowy wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego stojącego frontalnie, w kontrapoście, w lewej ręce trzymającego chorągiew paschalną, z prawą uniesioną w geście błogosławieństwa. Twarz jest szczupła, pociągła, o wysokim czole, delikatnie rzeźbionych rysach i wystających kościach policzkowych, niewielkich oczach zwróconych ku górze, prostym nosie i rozchylonych ustach, okolona krótką brodą skręconą w dwa pukle oraz falowanymi włosami opadającymi na ramiona. Jezus ubrany jest w czerwony płaszcz ze złotą lamówką, odsłaniający tors, zapięty na piersi, opadający na ramiona i plecy, zarzucony z przodu na lewe przedramię, przesłaniając partie nóg. Ciało jest szczupłe, o delikatnym modelunku z zaznaczonymi śladami męki. Polichromia naturalistyczna.
  Poręba Wielka
  Chrystus Zmartwychwstały

  Figura Chrystusa Zmartwychwstałego stanowi przykład późnośredniowiecznego wyrobu łączącego zarówno charakter warsztatu cechowego, jak i prowincjonalnej twórczości ludowej.

Celem zorganizowania wycieczki skontaktuj się z parafiami

Zakliczyn
Parafia Wszystkich Świętych

Adres Kościelna 1
32-406 Zakliczyn

Telefon 12 3730270

Adres e-mail parafiazakliczyn@gmail.com

Strona www www.parafiazakliczyn.pl

Biskupice
Parafia Parafia Św. Marcina z Tours

Adres Biskupice 5
32‑020 Wieliczka

Telefon +48 12 250 76 76

Adres e-mail parafia@biskupice.inf.pl

Poręba Wielka
Parafia Św. Bartłomieja Apostoła

Adres pl. ks. Hanusiaka 2
32-600

Telefon 33 8428446

Strona www http://poreba.duszpasterstwa.bielsko.pl/

Trzemeśnia
Parafia Parafia św. Klemensa

Adres Trzemeśnia 324
32-425 Trzemeśnia

Telefon +48 12 273 55 91

Adres e-mail parafia.trzemesnia@gmail.com

Strona www https://www.parafia-trzemesnia.pl

Igołomia
Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Adres Igołomia 124
32-126

Telefon +48 12 287 30 50

Modlnica
Parafia Parafia Św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej

Adres ul. św. Wojciecha 83
32-085 Modlnica

Telefon 012 419 20 15

Adres e-mail parafiamodlnica@gmail.com

Strona www http://www.modlnica.pl

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności