SDM_COVER_PHOTO

Maksymilian Romańczyk

Data urodzenia
12 stycznia 1892
Miejsce urodzenia
Berlin
Autor opracowania
Justyna Kuska
Tagi
malarstwo monumentalne malarstwo XX wieku sztuka XX wieku witraż

Biogram

Maksymilian Romańczyk urodził się 12 stycznia 1892 w Berlinie. Podobnie jak jego brat Fryderyk był autorem projektów oraz wykonawcą witraży. W 1902 roku rodzina Romańczyków przeniosła się z Berlina do Krakowa. Bracia Romańczykowie byli w latach 1920-1929 zatrudnieni w krakowskiej firmie witrażowniczej S.G. Żeleński. Na początku lat trzydziestych rozstali się z dotychczasowym pracodawcą i związali się z zakładem prowadzonym przez Jana Kusiaka, który od lat dwudziestych XX wieku dzierżawił dawną firmę szklarską Teodora Zajdzikowskiego przy ulicy św. Jana 30 (zał. 1880). Fryderyk Romańczyk w 1931 roku założył własną pracownię w Siemianowicach Śląskich. Jego brat natomiast w bliżej nieznanych okolicznościach przejął zakład od wspomnianego wyżej Jana Kusiaka. Jak uważa Danuta Czapczyńska-Kleczyńska, nastąpiło to w pierwszej połowie lat trzydziestych XX wieku, najpewniej przed 1934 rokiem. Funkcjonująca pod auspicjami Maksymiliana Romańczyka firma działała do 1945 roku. Po śmierci brata w 1949 roku Maksymilian przez jakiś czas pracował w jego zakładzie witrażowniczym w Siemianowicach Śląskich. Krakowska firma Romańczyka wykonywała liczne zlecenia na terenie Małopolski i województwa śląskiego, m.in. w Rychwałdzie (1935), Krzeszowicach (1936-1939), Czernej (1937), Jabłonce (1937-1938), Zabierzowie Bocheńskim (1937-1938), Stróży (1938), Solcu-Zdroju (1938), Żelichowie (1938), Mszance (1939) i Bolechowicach (1939). W 1936 roku pracownia Romańczyka wykonała prace w kaplicy domu rekolekcyjnego przy klasztorze Karmelitów w Wadowicach, a w 1937 roku bliżej nieokreślone prace w kościele parafialnym w Grybowie. Prócz witraży kościelnych zakład wykonywał przeszklenia o tematyce świeckiej – przykładem takiej realizacji jest witraż o tematyce „brydżowej” zdobiący okno klatki schodowej w kamienicy przy ulicy Juliana Dunajewskiego 4 w Krakowie.Bibliografia

"Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, t. 2: Archidiecezja Krakowska, dekanaty pozakrakowskie", Kraków 2015
Laskowski Andrzej, "Zespół witraży w kościele parafialnym w Mszance koło Gorlic. Przyczynek do dziejów witrażownictwa krakowskiego 2. ćwierci XX wieku" , „Analecta Cracoviensia” , s. 273-303
"Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska", Warszawa 2016

Jak cytować?

Justyna Kuska, "Maksymilian Romańczyk", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2024, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/ludzie/maksymilian-romanczyk

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności