Śladami prac Wojciecha Maciejowskiego

Długość
Etap edukacyjny
studenci
Tematyka
XX wiek, rzeźba
Szacowany czas zwiedzania

Zabytki na trasie

 1. Kamień
  Pietà

  Rzeźba została wykonana na początku lat czterdziestych XX wieku przez krakowskiego rzeźbiarza Wojciecha Maciejowskiego. Prowadził on własny warsztat rzeźbiarski przy ul. Mazowieckiej w Krakowie. Przez pewien czas posiadał również dodatkową pracownię przy krakowskim konwencie Kanoników Regularnych Najświętszego Zbawiciela Laterańskiego, dla których wykonywał liczne zlecenia w kościele Bożego Ciała. Zapewne to dzięki pośrednictwu kanoników Maciejowski trafił do kościoła w Kamieniu, w którym duszpasterstwo sprawował właśnie krakowski konwent. Prócz omawianego dzieła Maciejowski dla kościoła w Kamieniu wykonał także rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego oraz figurę św. Teresy z Lisieux. W latach 1941-1943 rzeźbiarz miał również nadzorować prace nad powstaniem konfesjonałów oraz stalli dla kamieńskiej świątyni. Omawiana rzeźba ilustruje temat nazwany w ikonografii chrześcijańskiej Pietą, tj. typ przedstawieniowy, w którym Maria trzyma na kolanach martwe ciało swego Syna. W ten sposób ukazano ofiarę i cierpienie Marii, która wyrażając zgodę na wcielenie, wydała już swego Syna na śmierć. Typ przedstawieniowy Piety ukształtował się w średniowieczu. Istnieje kilka teorii o jego genezie. Pierwsza wywodzi go z historycznej sceny Opłakiwania, z którego wyłączono pozostałe postacie (św. Jana i Marię Magdalenę). Kolejna wskazuje na to, że przedstawienie Piety ma swój początek w utworach literackich i mistycznych wyrażających ból Marii na Kalwarii. Natomiast trzecia wersja znajduje źródło tego przedstawienia w wizerunkach Marii z Dzieciątkiem na kolanach.


 2. Kamień
  Św. Teresa z Lisieux

  Rzeźba przedstawiająca św. Teresę z Lisieux została wykonana na początku lat czterdziestych XX wieku przez krakowskiego rzeźbiarza Wojciecha Maciejowskiego. Prowadził on własny warsztat rzeźbiarski zlokalizowany przy ulicy Mazowieckiej w Krakowie. Przez pewien czas posiadał również dodatkową pracownię przy krakowskim konwencie Kanoników Regularnych Najświętszego Zbawiciela Laterańskiego, dla których wykonywał liczne zlecenia w kościele Bożego Ciała. Zapewne to dzięki pośrednictwu kanoników Maciejowski trafił do kościoła w Kamieniu, w którym duszpasterstwo sprawował właśnie krakowski konwent. Prócz omawianej figury przedstawiającej św.Teresę z Lisieux, zwanej także Teresą od Dzieciątka Jezus Maciejowski dla kościoła w Kamieniu wykonał także rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego oraz rzeźbioną Pietę (obie umieszczone w kruchcie kościoła). W latach 1941-1943 rzeźbiarz miał również nadzorować prace nad powstaniem konfesjonałów oraz stalli dla kamieńskiej świątyni. Święta Teresa z Lisieux żyła w latach 1873-1897. W wieku 15 lat wstąpiła do zakonu karmelitanek bosych. W ikonografii przedstawiana jest w habicie karmelitańskim w ręku trzyma krucyfiks lub pęk róż.

 3. Kamień
  Rzeźba Chrystus Zmartwychwstały

  Rzeźba przedstawiająca Chrystusa Zmartwychwstałego została wykonana w latach 30. XX wieku (przed 1939) przez krakowskiego rzeźbiarza Wojciecha Maciejowskiego. Maciejowski wraz ze swoim uczniem i współpracownikiem Antonim Baranem zrealizowali wiele elementów wyposażenia dla kościoła w Kamieniu. Figura przedstawia powstałego z grobu, triumfującego Chrystusa. Tradycyjnie przesłonięty jest czerwonym płaszczem, który wskazuje na jego męczeństwo, chorągiew zaś jest symbolem zwycięstwa nad śmiercią. Figura używana jest w procesji rezurekcyjnej, a następnie stawia się ją na ołtarzu po lewej stronie, gdzie znajduje się do czasu obchodów święta Wniebowstąpienia Pańskiego.

 4. Kamień
  Krucyfiks

  Rzeźba została wykonana na początku lat czterdziestych XX wieku przez krakowskiego rzeźbiarza Wojciecha Maciejowskiego. Prowadził on własny warsztat rzeźbiarski przy ul. Mazowieckiej w Krakowie. Przez pewien czas posiadał również dodatkową pracownię przy krakowskim konwencie Kanoników Regularnych Najświętszego Zbawiciela Laterańskiego, dla których wykonywał liczne zlecenia w kościele Bożego Ciała. Zapewne to dzięki pośrednictwu kanoników Maciejowski trafił do kościoła w Kamieniu, w którym duszpasterstwo sprawował właśnie krakowski konwent. W swojej twórczości Maciejowski chętnie nawiązywał do elementów stylowych zaczerpniętych z wcześniejszych epok, szczególnie baroku, wykorzystując jednocześnie doświadczenia Art déco i modernizmu. W przypadku omawianego krucyfiksu artysta niewątpliwie skorzystał z dorobku gotyckiej rzeźby małopolskiej, co szczególnie uwidacznia się w ekspresyjnym sposobie przedstawienia perizonium. Prócz omawianego dzieła Maciejowski dla kościoła w Kamieniu wykonał także figury Chrystusa Zmartwychwstałego (przed 1939) i św. Teresy z Lisieux oraz rzeźbioną Pietę poświęconą w październiku 1942 roku. W latach 1941-1943 rzeźbiarz miał również nadzorować prace nad powstaniem konfesjonałów oraz stalli dla kamieńskiej świątyni.

 5. Brzeszcze
  Św. Józef z Dzieciątkiem

  Figurę św. Józefa na początku XX wieku zamówiono najprawdopodobniej w pracowni Wojciecha Maciejowskiego. Dzieło wyraźnie zdradza wpływ rzeźby późnobarokowej oraz coraz bardziej popularnej w XIX i na początku XX wieku w Galicji rzeźby tyrolskiej.

 6. Kasinka Mała
  Ołtarz boczny północny

  Ołtarz boczny powstał w pracowni rzeźbiarskiej Wojciecha Maciejowskiego między 1945 a 1950 rokiem. W swojej twórczości Maciejowski oprócz elementów stylowych zaczerpniętych z wcześniejszych epok (szczególnie baroku), wykorzystywał doświadczenia Art déco i modernizmu. Rzeźby wykonane w jego warsztacie mają charakterystyczne wysmukłe proporcje oraz ostro cięte fałdy szat. Artysta zmarł prawdopodobnie pod koniec lat czterdziestych XX wieku, a więc ołtarz boczny w Kasince Małej należy zatem do jednego z ostatnich wykonanych przez niego dzieł.

 7. Wola Batorska
  Ołtarz główny

  Ołtarz główny w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy powstał w pracowni rzeźbiarskiej Wojciecha Maciejowskiego w 1948 roku w Krakowie. Jest wykonany stylu neogotyckim, który nawiązywał do wzorów średniowiecznych – gotyckich, powielając dawne formy oraz ornamenty i komponując je w nową całość. W trójosiowym ołtarzu złożono elementy stosowane w architekturze gotyckiej, takie jak ażurowe wieżyczki zwieńczone pinaklami, dekorujące je kwiatony oraz żabki, łuki ostre, wimpergi, czy maswerki. Artysta zmarł prawdopodobnie pod koniec lat czterdziestych XX wieku, a więc ołtarz główny w Woli Batorskiej należy zatem do jednego z ostatnich wykonanych przez niego dzieł.

Celem zorganizowania wycieczki skontaktuj się z parafiami

Kamień
Parafia Opieki Matki Boskiej

Adres Kamień 1
32‑071

Telefon +48 12 280 30 43

Adres e-mail kamien@kanonicy.pl

Strona www http://www.kanonicy.pl/kamien/

Kasinka Mała
Parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Adres Kasinka Mała 430
34-734 Kasinka Mała

Telefon 18 331 30 12

Adres e-mail kasinka@katolicki.eu

Strona www parafiakasinkamala.eu

Wola Batorska
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Adres Wola Batorska 3
32-007 Zabierzów Bocheński

Telefon 12 281 60 02

Adres e-mail administrator@parafiawolabatorska.pl

Strona www parafiawolabatorska.pl

Brzeszcze
Parafia Św. Urbana

Adres ul. Kościelna 2
32-620

Telefon +48 32 211 12 33

Adres e-mail parafia@parafia.brzeszcze.pl

Strona www http://parafia.brzeszcze.pl

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności