Epitaph plaque of Agnieszka (née Ludwikowska) Szymaszkowa

Identifier
DZIELO/06628
Amount
1
Catalogue note author
Agata Felczyńska

Privacy policy