SDM_COVER_PHOTO

Łukasz Opaliński

Data urodzenia
1612
Data śmierci
1662
Autor opracowania
Józef Skrabski

Biogram

Łukasz Opaliński, marszałek nadworny koronny, pisarz polityczny, poeta, moralista urodził się w 1612 roku. Był synem Piotra, wojewody poznańskiego i Zofii z Kostków. Studiował w Lowanium, Paryżu, immatrykulował się na uniwersytecie w Orleanie i w Strasburgu. W 1638 roku został mianowany podkomorzym kaliskim, a niedługo potem podkomorzym poznańskim. Brał czynny udział w życiu politycznym jako poseł, członek komisji menniczej. W 1650 roku został mianowany marszałkiem nadwornym koronnym. Brał udział w bitwie pod Beresteczkiem (1651), w czasie potopu szwedzkiego towarzyszył Janowi Kazimierzowi, w 1657 roku bronił Rytwian przed wojskami Jerzego II Rakoczego. Należał do najbogatszych magnatów w Polsce. W czasie podziału dóbr rodzinnych w 1633 roku odziedziczył Sieraków, klucz tomicki i kilka wsi w zachodniej części województwa poznańskiego. W 1637 roku ożenił się z Izabelą, córką Jana Magnusa Tęczyńskiego, która wniosła w posagu cztery miasta i sto trzydzieści cztery wsie: klucze Końska Wola z Puławami, Rytwiany (gdzie przeniósł swój dwór), Tenczyn, Krzeszowice, Spytkowice i Iwanowice. Należał do najbardziej wykształconych ludzi epoki, znał łacinę, grekę, hebrajski. Najbardziej znanym utworem Opalińskiego jest "Rozmowa Plebana z Ziemianinem albo Dyskurs o postanowieniu teraźniejszym Rzeczypospolitej i sposobie zawierania sejmów (1641). Łukasz Opaliński zmarł w 1622 roku.

Bibliografia

Grzeszczuk Stanisław, "Opaliński Łukasz" , [w:] "Polski słownik biograficzny, t. 24" , Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 , s. 93-96

Jak cytować?

Józef Skrabski, "Łukasz Opaliński", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2024, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/ludzie/lukasz-opalinski

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności