SDM_COVER_PHOTO

Wilhelm

Inne formy nazwiska
Wilhelm Italus
Wilelm
Wielelm
Zawód
malarz
Autor opracowania
Paulina Kluz

Biogram

Wilhelm był malarzem pochodzenia włoskiego, przybyłym do Krakowa. Miał żonę i córkę, która również była malarką (nazywaną Wilhelmówną). Notowany był w pierwszej ćwierci XVIII wieku. Wilhelm zmarł przed 1727 rokiem, gdyż od tego czasu jego prace kończyła córka.
Wilhelm wykonał polichromię sklepienia prezbiterium i nawy w kościele św. Piotra i św. Pawła w Imbramowicach, obrazy do ołtarza głównego i bocznego św. Kajetana, a także polichromię refektarza w klasztorze norbertanek tamże (notowany w kronice klasztoru w latach 1716-1721). Jego dziełem jest portret św. Jana Kantego (scagliola) w mauzoleum tegoż w kościele św. Anny w Krakowie. Niektórzy badacze przypisują mu wykonanie polichromii w zakrystii kościoła Najświętszej Marii Panny w Krakowie (według Hanny Pieńkowskiej i Pawła Pencakowskiego).

Bibliografia

Kornecki Marian , "Sztuka sakralna", Kraków 1993
"Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1: Województwo krakowskie", Warszawa 1953
Chrzanowski Tadeusz, Kornecki Marian , "Sztuka Ziemi Krakowskiej", Kraków 1982
Skrabski Józef, "Modernizacja i renowacja kościoła Mariackiego w czasach archiprezbitera Jacka Łopackiego. Między Kacprem Bażanką a Franceskiem Placidim" , „Rocznik Krakowski” , s. 87-114
Zagórowski Olgierd, "Architekt Kacper Bażanka" , „Biuletyn Historii Sztuki” , s. 84-122
Pieńkowska Hanna, "Dzieje i fabryka kościoła oraz klasztoru Norbertanek w Imbramowicach" , „Folia Historiae Artium” , s. 67-91
Grothówna Zofia, "Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramowicach 1703-1741", Kielce 2011
Karpowicz Mariusz, "Sztuki polskiej drogi dziwne", Bydgoszcz 1994

Jak cytować?

Paulina Kluz, "Wilhelm ", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/ludzie/wilhelm

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności