SDM_COVER_PHOTO

Józef Olechowski

Data urodzenia
28 kwietnia 1735
Data śmierci
18 stycznia 1806
Autor opracowania
Jan Szczepaniak

Biogram

h. Ratułd PhBacc., ArtD, JUD, s. Pawła, ur. 28 IV 1735 w Lubartowie, uczył się w Akademii Zamojskiej, studiował w seminarium lubelskim, p. 23 XI 1759, kustosz w Olkuszu, pleban w Zborówku (1760-1763) i Sławkowie (1 X 1763-1767), notariusz substytut, regens kancelarii konsystorskiej, notariusz sądowy (1763-1765), sędzia surogat (4 IX 1765-?),egzaminator prosynodalny, kanonik kielecki prebendy Pierzchnicka (8 VIII 1764–1789), kanonik fundi Posądzka (10 VII 1765: instytucja, 20 IX 1765: instalacja-1776) i archidiakon (5 II 1776: instalacja-1806) kapituły krakowski, kanonik fundi Korabniki (25 IV 1767-1770), kustosz kapituły sandomierskiej, namiestnik generalny in spiritualibus bpa K. Sołtyka (13 X 1767-4 III 1773), pleban w Obrazowie (10 IV 1769-31 I 1786), Tarłowie (4 VII 1770–1771) i Ruszczy (6 VII 1774-1 X 1777), audytor i sędzia generalny konsystorza krakowskiego (20 II 1782-1791), oficjał krakowski (20 VI 1783-1791), prepozyt stopnicki (1784–5 XI 1802), biskup furagan krakowski (3 IV 1786: prowizja, 16 VII 1786: konsekracja-1806), administrator diec. krakowskiej (7 IV 1800-17 XII 1804), namiestnik bpa A. Gawrońskiego in spititualibus (18 VXII 1804-13 IV 1805), zm. 18 I 1806 w Krakowie.

Bibliografia

Szczepaniak Jan, "Duchowieństwo Diecezji Krakowskiej w XVIII wieku. Studium Prozopograficzne", Kraków 2010

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

AKKK AAct. 24 s. 30-32; AKKK AAct. 25 s. 8-9, 15; AKKK Reg. C. 24 s. 3, 5, 9; AKMK Reg. C. 25 s. 3, 4, 5, 14, 17, 20, 21; AKKK Reg. C. 26 s. 3, 8, 9; AKKK Reg. C. 27 s. 7, 11; AKMK AEp. 98 k. 144v-145, 165v, 237; AKMK AEp. 101 s. 5; AKMK AEp. 100 s. 113; AKMK AEp. 107 k. 55, 363; AKMK AEp. 108 k. 37; AKMK E 34 s. 175-176; AKMK E 54 s. 56-57; Directorium … 1807; Łętowski, jw., t. 3, s. 394-397; Przybyszewski. Katalog … s. 142-146; Wiśniewski. Historyczny opis kościołów … w stopnickiem … s. 254. [24, 25, 73, 133, 137, 139, 150, 151, 186, 240, 241, 244, 255, 262, 291, 313, 325, 489]

Jak cytować?

Jan Szczepaniak, "Józef Olechowski ", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/ludzie/jozef-olechowski

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności