SDM_COVER_PHOTO

Czasław

Zawód
duchowny
Autor opracowania
Emilia Karpacz
Tagi
biskup krakowski

Biogram

Rządy pasterskie biskupa Czasława uwzględnił w swoim katalogu biskupów krakowskich dopiero Jan Długosz. Co ciekawe nie ma jednak wątpliwości, że hierarcha o tym imieniu zasiadał na krakowskim tronie biskupim u progu XII wieku. Dowodzi tego zachowany do dziś, sporządzony w 1101 roku „Spis skarbca katedry krakowskiej”. W incipicie tego tekstu zanotowano: „po śmierci najczcigodniejszego pasterza świętej pamięci biskupa Lamberta, godność biskupia dana została przez niezwyciężonego księcia Polaków Władysława czcigodnemu mężowi Czasławowi”. Zgodnie z dalszą narracją zawartą we wstępie do spisu, to właśnie nowy biskup nakazał dokładną inwentaryzację wyposażenia katedry, aby zapobiec wyniesieniu z niej jakichkolwiek obiektów przez stróżów i duchownych. Nieobecność imienia biskupa Czasława w starszych wykazach biskupów stanowi zagadkę. Zdaniem Jana Długosza hierarchy nie uwzględniono w nich celowo. Kronikarz przypuszczał, że przebywający na ziemiach polskich na początku XII wieku wysłannik papieża Paschalisa II, biskup Beauvais Gwalo złożył krakowskiego hierarchę z urzędu. Gwalo był nad Wisłą około 1103/1104 roku i przeprowadzał tu synod mający wdrażać założenia reformy gregoriańskiej. Zarówno w „Roczniku kapituły krakowskiej”, jak i w kronice autorstwa Galla Anonima znalazła się wzmianka o tym, że właśnie podczas wspomnianego zgromadzenia pozbawił urzędu dwóch polskich biskupów. Nie wszyscy badacze są zgodni co do tego, czy jednym z nich był Czasław, niemniej niedługo potem konsekrowany został nowy biskup krakowski, Baldwin.

Literatura

Grodecki Roman, Czasław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 4, Krakow 1938, s. 304.
Prokop Krzysztof Rafał, Poczet biskupów krakowskich, Kraków 1999, s. 29-30.

Jak cytować?

Emilia Karpacz, "Czasław ", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2023, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/ludzie/czaslaw

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności