Antoni Frączkiewicz

Death date
09 June 1741
Elaboration author
Józef Skrabski

Privacy policy