Aktualności

Uniwersytet Papieski będzie uczył digitalizacji. Nowe przedmioty kształcenia w Instytucie Historii Sztuki

Justyna Kuska

Od przyszłego roku akademickiego studenci kierunków Historia Sztuki i Ochrona Dóbr Kultury będą mogli zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie digitalizacji dzieł sztuki i materiałów archiwalnych. Dzięki dofinansowaniu unijnemu w październiku 2020 w programie studiów pojawią się nowe, fakultatywne przedmioty ukierunkowane na zagadnienia związane z procesem digitalizacji, fotografią i projektowaniem graficznym. Wdrożony zostanie także program płatnych staży w instytucjach kultury, który umożliwi studentom łatwiejszy start na rynku pracy.

Uniwersytet Papieski od września 2018 roku realizuje projekt Zintegrowany Plan Rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, na który pozyskano dofinansowanie unijne z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni i zakłada, m.in. wprowadzenie do oferty uczelni programów nakierowanych na kształcenie łączące specjalistyczną wiedzę humanistyczną z pozyskaniem kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Studenci biorący udział w programie zostaną wyposażeni w kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział w certyfikowanych szkoleniach, zajęciach warsztatowych kształcących kompetencje zawodowe, zajęciach projektowych prowadzonych wspólnie z pracodawcami oraz zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektowej. 


Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zmodyfikowany zostanie program nauczenia na kierunkach Historia Sztuki i Ochrona Dóbr Kultury. Studenci wymienionych specjalności będą mogli uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych związanych z digitalizacją. Wprowadzone zostaną nowe przedmioty: Digitalizacja dzieł sztuki i materiałów archiwalnych, Digitalizacja we współczesnej humanistyce, Grafika w kulturze oraz Narzędzia cyfrowej humanistyki, które poprowadzą specjaliści w wymienionych dziedzinach – wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego oraz innych uczelni a także praktycy fotografowie i graficy, którzy na co dzień zajmują się digitalizacją dóbr kultury. 


Przy Uniwersytecie Papieskim i pod opieką Instytutu Historii Sztuki i Kultury od 2007 roku działa profesjonalna Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków, zajmująca się prowadzeniem prac inwentaryzacyjnych oraz opracowywaniem naukowym zabytków sakralnych, kościelnych bibliotek i archiwów. Z powodzeniem zrealizowała ona wiele projektów naukowych sfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, a także projektów, które pozyskały dofinansowanie unijne, m.in. portal internetowy Sakralne Dziedzictwo Małopolski utworzony dzięki dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obecnie Pracownia realizuje projekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej, w ramach którego najcenniejsze archiwalia z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej zostaną zdigitalizowane i udostępnione na portalu Sakralne Dziedzictwo Małopolski. W ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Pracownia zostanie doposażona w nowy sprzęt, na którym studenci Historii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury pod okiem specjalistów będą mogli uczyć się wykonywania profesjonalnych zdjęć z zachowaniem najwyższych standardów digitalizacyjnych oraz obsługi programów graficznych.


Nowym przedmiotom kształcenia będzie towarzyszył także kierowany do studentów program płatnych staży w wybranych instytucjach kultury, dzięki którym będą oni mieli okazję skonfrontować zdobytą podczas zajęć wiedzę z praktycznymi wymaganiami pracodawcy. 


Szczegółowe informacje oraz program staży opublikujemy wkrótce.

Strona projektu: http://spr.upjp2.edu.pl

Centrum Naukowo – Badawcze i Współpracy Międzynarodowej 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-002 Kraków

Kontakt: tel. +48 519-323-348

__


Projekt Zintegrowany Plan Rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni.

Wartość projektu: 6 960 118,81 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 6 751 194,81 zł
Okres realizacji projektu: 2018-09-01 - 2022-08-31
Fot. Unsplash
Projekt Zintegrowany Plan Rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni.

Pliki do pobrania

NCBR | Informacja

Pobierz

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności