Wydarzenia

Targi Dziedzictwo w klasztorze OO. Franciszkanów

Justyna Kuska

W dniach 10-11 października 2019 w krużgankach Klasztoru OO. Franciszkanów w Krakowie odbyła się druga edycja specjalistycznych targów poświęconych zabezpieczeniu dóbr dziedzictwa kulturowego. Impreza, która w tym roku odbywała się pod hasłem Targi Dziedzictwo „Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń” to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń, podczas którego spotykają się archiwiści, muzealnicy, bibliotekarze, konserwatorzy zabytków oraz eksperci z dziedziny kultury by wymienić się swoją wiedzą i doświadczeniami w pracy z dobrami kultury.
Podczas dwóch dni targów w krużgankach klasztornych zaprezentowało się ponad dwudziestu polskich i zagranicznych wystawców oferujących najnowocześniejszy sprzęt, usługi i technologie służące zarówno konserwacji dzieł sztuki oraz archiwaliów jak i urządzenia ułatwiające proces digitalizacji zasobów muzealnych czy archiwalnych. Prezentacji firm towarzyszył dwudniowy panel ekspercki, w ramach którego specjaliści z różnych ośrodków badawczych, muzeów, archiwów, ale także firm prywatnych opowiadali o swoich doświadczeniach w prowadzeniu projektów digitalizacyjnych, konserwatorskich czy edukacyjnych.
 
Pierwszego dnia targów na towarzyszącej targom konferencji wystąpił również dr Józef Skrabski kierujący na co dzień Pracownią Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII, który przybliżył słuchaczom prowadzony aktualnie przez Uniwersytet projekt „Sakralne Dziedzictwo Małopolski.” Projekt ten,zakłada digitalizację najcenniejszych dzieł sztuki z niemal 170 małopolskich kościołów oraz ich publikację na powstającym w tym celu portalu internetowym. Planowany portal będzie swoistym wirtualnym muzeum sztuki sakralnej regionu, pozwalającym na tworzenie wirtualnych ścieżek tematycznych oraz własnych kolekcji dzieł sztuki, a także doskonałym i rzetelnym pod względem naukowym narzędziem edukacyjnym. W ramach projektu digitalizacji poddane zostaną również wybrane archiwalia z trzech niezwykle cennych zasobów zgromadzonych w Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej, które znajduje się w depozycie Uniwersytetu Papieskiego. Udostępnienie tak dużej ilości dokumentów archiwalnych przyczyni się nie tylko do ochrony ich substancji materialnej, ale i umożliwi korzystanie z nich szerokiemu gronu humanistów, naukowców, uczniów szkół krakowskich i polskich uczelni. Zapowiadana strona internetowa będzie gotowa pod koniec bieżącego roku.
 
Realizacja tak ambitnego zadania stała się możliwa dzięki pozyskaniu przez Uniwersytet Papieski dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiegona lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu jest szacowany na kwotę ponad 4,6 mln zł, z czego niemal 4 mln zł stanowią środki unijne.
Zdjęcie przedstawia doktora Józefa Skrabskiego w krużgankach Klasztoru OO. Franciszkanów w Krakowie
dr Józef Skrabski

Relacja z wydarzenia w klasztorze OO. Franciszkanów

Inne nasze artykuły

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności