Aktualności

Sympozjum: Dzieje Czańca i czanieckiej parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła

Justyna Kuska

16 października 2021 w Domu Kultury w Czańcu odbyło się sympozjum „Dzieje Czańca i czanieckiej parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła”. Sympozjum oraz monografia parafii autorstwa dr Piotra Kołpaka – współautora serwisu Sakralne Dziedzictwo Małopolski, która niebawem ukaże się nakładem wydawnictwa Societas Vistulana zostały objęte patronatem honorowym Rektora UPJP2 w Krakowie

O książce:

"Dzieje każdej miejscowości to historia ludzi z nią związanych. To historia zarówno tych biednych „szaraczków”, których imion nigdy nie poznamy, jak i wybitnych synów swoich małych ojczyzn. To także historia gorliwych duszpasterzy opiekujących się powierzonymi sobie dziećmi Bożymi. Dzieje miejscowości to w końcu historia dziedzictwa kulturowego i materialnego – to dzieje świątyni, w których jak w zwierciadle odbija się religijność tutejszej wspólnoty. To również dzieje niezwykłych kapliczek wyznaczających szlaki pobożności oraz cmentarza parafialnego – owego „miasta umarłych”, nekropolii będącej miejscem pamięci o praojcach. Dzieje każdej miejscowości to przecież historia nas samych i naszych przodków. W taki też sposób skonstruowana została ta książka. Wychodząc od dziejów miejscowości, zmierzamy do poznania historii parafii, by w końcu zgłębić się w koleje losu duchowego centrum wsi – kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła. Nie mogło zabraknąć miejsca dla poszukiwań czanieckich korzeni świętego papieża Jana Pawła II, którego dziadkowie rodzili się w Czańcu, tu dorastali i utrzymywali się z ciężkiej pracy własnych rąk. Sam Ojciec Święty nauczał, że praca stanowi podstawę kształtowania życia rodzinnego i warunkuje proces wychowania w rodzinie – te wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie ukształtowały również młodego Karola Wojtyłę, który nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i zawsze ciepłymi słowami pozdrawiał mieszkańców Czańca."

Piotr Kołpak (ur. 1987) pracuje w Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Doktorat obronił na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2020 r., od stycznia 2020 r. zatrudniony w projekcie Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej, w latach 2017-2019 pracował w projekcie Sakralne Dziedzictwo Małopolski, a w latach 2014-2017 w projekcie Korpus witraży średniowiecznych w Polsce. Autor książki „Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów” oraz licznych publikacji dotyczących kultury religijnej i pamięci historycznej późnego średniowiecza oraz dziejów kultury materialnej.


Program sympozjum:

9:00–9:45: Inauguracja sympozjum

9:45–13:10: Sympozjum „Dzieje Czańca i czanieckiej parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła”
9:45–10:45: prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) Wykład inauguracyjny
10:45–11:15: dr Piotr Kołpak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Wokół monografii „Dzieje Czańca i czanieckiej parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła

11:15–11:30: przerwa kawowa

11:30–11:50: dr hab. Andrzej Marzec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Skąd wzięli się rycerze – także ci z księstwa oświęcimskiego?
11:50–12:10: dr Marta Tylza-Janosz (b. Dyrektor Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach) Dobra czanieckie Habsburgów
12:10–12:30: ks. dr Szymon Tracz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Dzieje cudownego wizerunku Matki Bożej Czanieckiej
12:30–12:50: ks. Dariusz Mależyna (Parafia Nawiedzenia NMP w Targanicach) Losy czanieckiego dzwonu o imieniu Florian
12:50–13:10: dyskusja i pytania

13:10–15:00: Przerwa obiadowa

15:00–16:00: Uroczyste zakończenie sympozjum i występ Zespołu Regionalnego Porąbczanie


Sympozjum Dzieje Czańca i czanieckiej parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła
Data: 16 października 2021
Miejsce: Dom Kultury w Czańcu, ul. kard. Karola Wojtyły 30, Czaniec
Plakat z archiwalnym zdjęciem przedstawiającym rusztowanie przy kościele w Czańcu. Poniżej napis: Dzieje Czańca i czanieckiej parafii pod wezwaniem Bartłomieja Apostoła. Sympozjum naukowe w 100. rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła 16 października 2021 ro
Plakat promujący wydarzenie
Okładka książki ze zdjęciem archiwalnym przedstawiającym rusztowanie przy budowie kościoła w Czańcu. Na brązowym powyżej zdjęcia białą czcionką: Piotr Kołpak, a poniżej zdjęcia: Czaniec. Dzieje wsi i parafii spisane w setną rocznicę rozpoczęcia budowy koś
Dr Piotr Kołpak, Czaniec. Dzieje wsi i parafii spisane w setną rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła św. Bartłomieja, Kraków 2021
Zdjęcie kościoła w Czańcu pod strony  południowo-zachodniej drogi. Na tle pogodnego nieba widoczna część z wieżą zwieńczoną hełmem i przedsionkiem.
Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Czańcu, fot. SDM

Galeria

Inne nasze artykuły

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności