SDM_COVER_PHOTO

Jan Stankiewicz z Oświęcimia, malarz

Elaboration author
Maria Działo

Works related to person

How to cite?

Maria Działo, "Jan Stankiewicz z Oświęcimia, malarz", [in:] "The Sacred Lesser Poland Heritage", 2023, source:  https://sdm.upjp2.edu.pl/en/people/jan-stankiewicz-z-oswiecimia-malarz

Privacy policy